Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на
Скачати 224.81 Kb.
НазваВиховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на
Дата конвертації19.12.2013
Розмір224.81 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації.

Виховна робота у школі організована у відповідності з вимогами «Закону про освіту» та спрямована на виконання програм: Національної програми виховання учнівської молоді 1-12 класів, Комплексної програми профілактики правопорушень, Програми профілактики злочинності, Програми правової освіти населення Черкаської області, Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та перекурсорів, Програми розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю «Партнерство заради здоров’я дітей та молоді», Державної програми підтримки сім’ї, Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності та згідно Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України.

При організації виховної роботи в школі педагогічний колектив керується принципами: педагогічної доцільності та цілеспрямованості, цілісності та системності, природовідповідності, опори у вихованні на дитячий колектив, забезпечення активної позиції учнів та їхніх представницьких органів у житті та колективній діяльності, зв’язку виховання з життям, єдності поваги й довіри до особистості та вимогливості до неї, єдності прав, свободи вибору та відповідальності особистості, єдності зусиль школи, сім’ї, позашкільних закладів, громадськості в процесі виховання.

Виховна діяльність у школі спланована згідно з Перспективним планом роботи школи, Планом роботи міського відділу освіти, Планом роботи школи на рік, Концепцією розвитку навчального закладу. Планування здійснюється посеместрово, помісячно, щотижнево. Плани затверджені керівником навчального закладу. Вже декілька років школа працює над проблемою «Моральне виховання в системі навчально-виховної роботи навчального закладу» основні завдання, які ставить перед собою педагогічний колектив є:

 • виховання всебічно розвиненої особистості;

 • формування інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного, фізичного потенціалу учнів;

 • формування у школярів морального ідеалу;

 • оволодіння народною мораллю, етикою, цілісною народною культурою;

 • утворення у свідомості учнів високих моральних цінностей, спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової духовної спадщини.

Аналіз річних планів 2010-2012 навчальних років показує, що виховні заходи сплановані відповідно до виховної системи школи та вимогам сьогодення. Питання виховної діяльності виносяться та обговорюються на педагогічних радах, нарадах при директорові, шкільному методичному об’єднанні класних керівників, засіданнях методичної ради.

З 2010-2012 р. на педрадах були розглянуті такі актуальні питання як:

 • «Аналіз організації літнього відпочинку та проходження навчальної практики»;

 • «Попередження травматизму та правопорушень серед учнів»;

 • «Активні форми роботи зі збереження здоров’я та запобігання шкідливим звичкам у виховній роботі»;

 • «Про зняття з контролю Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки»;

 • «Про стан організації трудового виховання»;

 • «Про зняття з контролю Програми духовного розвитку школярів на 2008-2010 роки»;

 • «Вчителі та батьки у педагогічній єдності»;

 • «Про попередження злочинності, правопорушень серед учнів та стан превентивного виховання»;

 • «Про стан позакласної, позашкільної роботи та спортивно-масової роботи»;

 • «Стилі сімейного виховання і можливості їх корекції»;

 • «Про стан організації морального виховання».

Протягом 2010-2012 навчальних років було видано 50 наказів що стосується виховної діяльності з них 20 організаційних, 30 аналітичних.

Адміністрацією школи ведуться Картки контролю щодо виконання наказів керівника закладу.

Адміністрацією школи ведеться контроль за станом виховної роботи. Так протягом І семестру 2011-2012 року заступником директора з виховної роботи було відвідано 24 виховні години (з них 8 високоефективних, 16 ефективних), 15 загальношкільних заходів (7 високоефективних, 8 ефективних), 25 позакласних заходів (9 високоефективних, 16 ефективних), 12 занять гуртків та секцій що зафіксовано у книзі внутрішньошкільного контролю за станом виховної роботи.

Згідно з річним планом роботи у 2011-2012 навчальному році на контролі у адміністрації школи перебувають такі питання виховної роботи:

 • відвідування учнями школи;

 • стан ведення щоденників;

 • стан гурткової роботи;

 • стан морального виховання;

 • чергування по школі;

 • ведення протоколів батьківських зборів;

 • робота класних керівників;

 • робота з батьками;

 • позакласна робота на уроках фізкультури;

 • національне виховання учнів;

 • фізичне виховання учнівської молоді;

 • правова освіта та виховання;

 • стан злочинності та правопорушень.

Згідно наказу міського відділу освіти та наказу по школі створена система виховної роботи «Моральне виховання у системі навчально-виховної роботи загальноосвітнього закладу». Діє Програма морального виховання на 2009-2015 роки; розроблені заходи щодо формування моральних цінностей на 2009-2015 роки; методичні рекомендації щодо співпраці педагогічного колективу з батьківською громадою; методичні рекомендації класним керівникам щодо морального виховання молоді; створений соціально-психологічний супровід процесу морального виховання, Заходи соціальної служби щодо морального розвитку громадянина.

У кожній класній кімнаті є класні куточки, куточки Державної символіки, інформаційні стенди. У рекреаціях школи розміщені стенди:

 • «Моніторинг виховної діяльності»

 • стенди спортивного спрямування «Наші досягнення», «Олімпійська освіта», «Спорт і ми»;

 • «Профільна освіта»;

 • інформаційно-довідковий стенд «Шкільна афіша»;

 • стенд «Ними пишається школа»;

 • стенд «Права та обов’язки учнів»;

 • стенди присвячені історії навчального закладу;

 • інформаційні стенди для батьків.

У 2011 – 2012 навчальному році методичне об’єднання класних керівник працювало над питанням «Формування моральних цінностей шляхом впровадження інноваційних технологій у виховному процесі». Основними завданнями методичних об'єднань є:

 • виховання всебічно розвиненої особистості. Формування її інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного, фізичного потенціалів;

 • вивчення виховних можливостей сім'ї;

 • організація самоврядування в класах;

 • вивчення форм та методів організації вільного часу учнів, як один із аспектів попередження дитячої злочинності.

На засідання м/о розглядалися зміст та планування роботи класного керівника, трудового, превентивного виховання учнівської молоді, організація вільного часу та робота класного керівника з сім’єю. На практичних заняттях розглядались питання: методика вивчення моральної вихованості учнів, проведення нетрадиційних форм виховної роботи, методика проведення батьківських зборів.

Керівником м/о 5 – 11 класів є Яременко Н.С. протягом семестру проводила заняття по темах: «Майстерність класного керівника у роботі з батьками», «Діяльність педагогічного колективу щодо превентивного виховання».

Найбільш активну участь у роботі методоб’єднання класних керівників беруть такі вчителі, як Лауш Т.Б., Крикун Н.М., Яременко Н.С., Бондаренко Т.М., Дорошенко Т.М., Святченко К.О.

Планування методичної роботи з класними керівниками здійснюється на основі діагностики (діагностичних карток), анкетування. Серед форм методичної роботи з класними керівниками слід відмітити:

 • круглі столи;

 • практикуми для вчителів.

Затверджений графік відкритих виховних годин. Протягом 2010-2012 років вивчався та узальнювався досвід класних керівників Германюк Ж.А., Дорошенко Т.М. (створені портфоліо).

Кожен класний керівник працює над власним проблематичним питанням, яке є актуальним для того чи іншого класного колективу.

У своїй діяльності більшість класних керівників та класоводів використовують такі педагогічні технології, які ставлять за мету не нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їхньої доцільності, добровільного їх сприйняття, творчого застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до людей, до самого себе. Так класними керівниками проведені години спілкування: «Істина у доброчинності» (Дорошенко Т.М., 9-М клас), «Поговоримо про вихованість» (Яременко Н.С., 6-Б клас), «Добро починається з тебе» (Панікар Р.В., 2-А клас), «Добро і зло – вінець духовності» (Безсікерних С.В., 8-М клас), «Байдужість – захололий вогонь душі» (Головченко Т.І., 3-Б клас), «Мистецтво володіти собою і спілкуватися з іншими» (Лауш Т.Б., 11-Ф клас), «Слід намагатися жити красиво, але краси не буває без чистоти» (Ткаченко О.П., 9-Ф клас). Учні 5-х класів класні керівники Бондаренко Т.М., Герасименко І.М. працювали над проектом «Щоденник корисних справ»; учні 8-х класів класні керівники Безсікерних С.В., Шпильова С.П. над проектом «Мій ідеал громадянина патріота»; учні 6-х класів класні керівники Сірик С.В., Яременко Н.С. над проектом «Добро починається з тебе».

Планування роботи класних керівників здійснюється відповідно до річного плану (в якому зазначено плани тижнів, графіки проведення днів профілактики правопорушень, засідання Громадської комісії тощо). Плани виховної роботи класних керівників затверджені директором школи та містять:

 • аналіз роботи за минулий рік;

 • цілі та завдання;

 • психолого-педагогічну характеристику класу;

План виховної роботи класного керівника складається з розділів:

 • виховні заходи;

 • індивідуальна робота з учнями, батьками;

 • превентивне виховання;

 • робота з батьками;

 • методична робота

У в школі проводилось багато різноманітних заходів з морально-правового, фізичного, патріотичного, естетичного напрямку, що сприяли розвитку творчої особистості.

Моральний та громадянський компонент виховання молоді найвиразніше втілюється в змісті навчальних дисциплін, дизайні аудиторій та приміщень, в атмосфері, яка панує у школі. Можна з упевненістю сказати, що у школі створені сприятливі психолого-педагогічні умови для реалізації змісту морального виховання дітей та молоді. А саме:

 • система виховної роботи відповідає засадам особистісно зорієнтованої гуманістичної спрямованості освіти;

 • налагоджена інтерактивна та комунікативна взаємодія всіх суб’єктів виховного процесу;

 • створено необхідні умови для розвитку соціальної активності учнів: Президентську раду, як орган учнівського самоврядування «Веселкову країну» для учнів початкових класів (куратор, педагог-організатор Михайлик Т.В.); діє Всеукраїнське творче дитяче об’єднання КРОКРС (куратор Волошина Л.Ю.), здійснюється випуск шкільної газети «Наша школа» (куратор Шпильова С.П.), волонтерський загін «Гарячі серця» (куратор педагог-організатор Михайлик Т.В.);

 • здійснюється захист і підтримка інтересів особистості дитини соціальним педагогом школи Новохацька О.В.;

 • створено необхідні умови для розвитку творчого потенціалу особистості кожного учня, перспективи її саморозвитку в шкільному колективі;

 • стимулюється ініціативність, життєва активність дитини, виховується відповідність, культивуються цінності особистості. Так у школі у листопаді 2011 року відбулися вибори Президента школи, Президентською радою проведені акції: «Обміняй цигарку на цукерку», «Добро починається з тебе», «Ми за здоровий спосіб життя», Прийом до лав «Веселкової країни», КВК «Школа і ми» та ін.

У процесі виховання дітей та підлітків педагогами обов’язково враховують вікові та індивідуальні особливості школярів.

Пріоритетними для учнів початкових класів є активні методи, більшість учителів обирають ігрові форми роботи (сюжетно-рольові ігри, інсценування, ігри-бесіди, ігрові вправи, аналіз життєвих ситуацій і привчання), які спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи і творчості в дітей.

Зокрема проведені такі заходи: бесіда «Мої обов’язки» (Ювшин В.В., 1-В клас), ранок «Відкриваємо скриньку добрих справ» (Зайченко В.Ф., 1-А клас), розігрування життєвих ситуацій «Чарівні слова відкривають серця» (Єфімова Л.П., 1-Б клас), пізнавально-розважальна гра «Будь гідним скрізь і всюди, щоб нести вам радість, люди!» (Терещенко Н.А., 2-Б клас), інсценізація «Якщо твій друг помилився» (Ганжа Т.М., 3-А клас), конкурс «Черпаємо добро з народної мудрості» (Тимошенко І.Л., Харченко О.Г., 4-А, 4-Б класи) тощо. Творча група вчителів початкових класів під керівництвом Панікар Р.В. працювала над проблемою «Моральне самовдосконалення вчителя через засади гуманної педагогіки (нестандартні форми методичної роботи)», виданий збірник з даної тематики, в якому є поради сучасному вчителю та батьками, створена модель гуманного вчителя.

Складним і відповідальним періодом становлення особистості дитини є підлітковий вік, коли формується соціальна спрямованість і моральна свідомість, моральні погляди, судження, оцінки.

Важливим аспектом у вихованні підлітків є взаємини між учителем і учнем. Найголовніше в цих взаєминах гуманістичне підґрунтя, на базі якого можна сформувати не тільки освічену, а й виховану, моральну та людяну особистість. Від того, як спілкується вчитель з учнями на уроках, поза ними, як розуміє їх, які умови створює для проведення позакласних заходів, залежить комфортність чи дискомфортність, самопочуття дитини, її світосприйняття, ставлення до оточення, бажання пізнавати нове й цікаве. З огляду на зазначене вище можна відзначити ефективну роботу таких класних керівників, як Бондаренко Т.М., Яременко Н.С., Святченко К.О., Дорошенко Т.М., Крикун Н.М., Лауш Т.Б.

З метою формування в підлітків духовно-моральної культури, активної життєвої позиції, усвідомлення ідеалів сім’ї класні керівники 5-9-х класів проводять різнопланові позакласні заходи, які дають можливість учням просуватись від елементарних навичок поведінки до самостійності в питаннях морального вибору. У зміст виховної діяльності вони включають:

 • морально-етичні бесіди та години спілкування «Я зичу вам доброго дня!» (Шпильова С.П., 8-Ф клас), «Собори наших душ» (9-Ф клас Ткаченко О.П.), «Твій справжній друг – хто він?» (5-Б клас Герасименко І.М.), «Заповіді людяності» (7-Б клас Святченко К.О.);

 • щорічні акції «Від серця до серця» (збір подарунків дітям-сиротам і позбавленим батьківського піклування), «5 картоплин», «Милосердя» (допомога літнім людям), «Подаруй бібліотеці книгу», Благодійні ярмарки;

 • спортивні родинні змагання «Тато, мама і я – спортивна сім’я».

Для старшокласників характерне вміння аналізувати свою поведінку, зростання витримки і наполегливості, відповідальності й сили волі. У цей період вони визначають зі своїм індивідуальним професійним планом. Так основне завдання педагогів – закріпити в старшокласників широкі соціальні мотиви громадянського обов’язку, необхідності приносити користь своїй державі. Особливу увагу приділяють учителі, які працюють зі старшокласниками, високому рівню сформованості громадянина – патріота України, екологічної культури, готовності до трудової і творчої діяльності, сформованості високого рівня естетичної культури на основі сприйняття й оцінювання художніх шедеврів національної та світової класики, сучасного мистецтва.

Педагогом-організатором школи проводились: вечір «Здрастуйте це - ми», «Вечір зустрічі з випускниками», «Новорічні ранки», «Свято до дня Святого Валентина», «Веселі ярмарки» та багато ін.

Питання превентивного та правового виховання учнів розглядались на засіданнях батьківського комітету школи, шкільних та класних батьківських зборах, нарадах при директору, педагогічних радах, методичних об’єднаннях класних керівників, засіданнях Президентської ради.

З метою забезпечення активної протидії злочинності в учнівському середовищі школа тісно співпрацює із службою дітей, кримінальною міліцією та відділом у справах сім’ї та молоді.

Адміністрація, класні керівники, класоводи, вчителі школи ведуть щоденний контроль за відвідуванням учнями уроків, з’ясовуються причини пропусків занять. Стан відвідування проаналізовано на нарадах при директору, педагогічних радах, загальношкільних батьківських зборах, видані накази.

Класні керівники, соціальний педагог проводять обстеження житлово-побутових умов учнів, схильних до правопорушень, та дітей, які потребують особливого педагогічного впливу.

У школі активно працює Громадська комісія, до складу якої входять представники батьківської громади, кримінальної міліції, служби у справах дітей, вчителі, соціальний педагог, психолог школи. На засіданнях комісії розглядаються питання правовиховної роботи, проводиться робота з учнями, схильними до правопорушень та їх батьками.

З метою виявлення дітей, які перебувають в особливо складних матеріально-психологічних умовах життя спільно з соціальним педагогом, класними керівниками, представником батьківського комітету проводяться рейди-перевірки умов проживання неповнолітніх в сім’ях, які потребують посиленої уваги. Так, у 2011 році були відвідані сім’ї: Смадіч Олени, Шевченка Олександра, Дем’янівської Анастасії, Сівачука Максима, Вибивайла Дмитра. У школі постійно проводяться соціологічні дослідження серед школярів з метою виявлення та аналізу причин злочинності та бездоглядності. Кожну третю середу місяця проводяться профілактичні заходи з лікарями. Розроблені та працюють програми «Правового виховання», «За здоровий спосіб життя». В школі ведеться журнал відвідування учнів, створені журнали контролю відвідування та поведінки по класах, ведуться Картки відвідування учнями школи.

З метою профілактики право виховної поведінки у школі створений банк даних учнів, схильних до правопорушень, за учнями закріплені наставники із числа педагогічного колективу, батьківської громадськості та лідерів учнівського самоврядування. Учні, які перебувають на обліку 100% залучені до роботи у гуртках, спортивних секціях та клубах за інтересами.

Класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями, які схильні до правопорушень, ведуться зошити спостережень, розроблена картотека обліку правопорушників, тих що пропускають уроки без поважних причин, кратки зв’язку з батьками. Розроблені соціально-психологічні картки важковиховуваних учнів. В школі постійно ведеться контроль за рівнем вихованості учнів.

У школі проведені виховні години «Паління – пагубна звичка», «Бути здоровим – це круто», «Як позбутися шкідливих звичок».

У вересні – жовтні 2011 – 2012 навчального року педагогом-організатором школи Михайлик Т.В. були проведені КВК «Здоровим бути модно» серед 9-11 класів переможцями стала команда 10-М класу (кл. керівник Крикун Н.М.). Проведені акції «Не спали своє життя», «Скажемо палінню – ні!», «Обміняй цигарку на цукерку». Соціальним педагогом Новохацькою О.В. ведеться кропітка робота щодо ведення книги мікрорайону школи. Забезпечується своєчасне виявлення та повернення до навчальних заходів дітей шкільного віку, які не навчаються.

З дітьми з девіантною поведінкою проводилися індивідуальні бесіди, соціальний патронаж.

В збереженні здоров’я є актуальним правовий аспект. З цією метою розроблена серія тренінгів: «Ти та твої права» для різних категорій учасників. Не менш важливою проблемою є робота з старшокласниками. Так у 10-их класах було проведено тренінг «Мої стосунки».

У школі постійно проводиться Місячник превентивного виховання у рамках якого були проведені виховні години «Паління – пагубна звичка» 10-М кл. (Крикун Н.М.), «Бути здоровим – це круто» 8-М (Безсікерних С.В.), «Не піддавайся шкідливій звичці» 11-Ф (Лауш Т.Б.), «Вибирай сам – бути здоровим, чи палити» 8-Ф (Шпильова С.П.), акції «Обміняй цигарку на цукерку», «Діти держави», конференція «Основний закон незалежної держави» 10-11 кл. (Таібов Р.К.), диспут «Захист прав дітей в нашій державі» 9 кл. (Таібов Р.К.); вікторина 6 кл. «ВІЛ – інфекція 20 запитань і відповідей», тест «Що ти знаєш про ВІЛ – інфекцію?» 8 кл., тренінги «Інфекції, що передаються статевим шляхом ВІЛ/СНІД» 9 кл., «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» 10-Ф (Рахуба Т.О.), «Що треба знати про право і закон» 5-А (Бондаренко Т.М.), ігрова конкурсна програма «Об’єднаємося заради безпеки» 10 кл., Превентивна дискотека «Молодь проти СНІДу» 9-11 класи. Волонтерами школи за наслідками місячника зроблена фотосесія заходів.

Правове виховання в нашій школі тісно пов’язане з іншими видами виховання: моральним, громадянським, національним, трудовим та іншими. Наприклад, моральне виховання готує учнів до сприйняття та засвоєння норм права. Робота в школі з естетичного виховання зменшує можливість здійснення учнями хуліганських вчинків, привчає їх до бережливого ставлення до природи, пам’яток культури, творів мистецтв тощо.

Правове виховання займає особливе місце в роботі Президентської ради школи. На засіданнях Президентської ради розглядались питання які стосуються дотримання учнями Статуту школи. Міністерством внутрішніх справ під керівництвом Тупчієнка Дмитра створено загін із старшокласників, який слідкує за дотримання порядку в школі.

4 дитини перебуває на внутрішньошкільному обліку. Зайнятість учнів у позакласній і позашкільній діяльності є досить високою.

На базі школи працює 28 гуртків з них:

предметних – 16

профорієнтаційного спрямування – 3

оздоровчого – 3

спортивні секції - 6

Гуртківці беруть активну участь у житті школи та міста. Є активними учасниками конкурсів, фестивалів, змагань усіх рангів.

Школа тісно співпрацює з «Родинним домом», ДЮСШ, СЮН, СЮТУР, СЮТ. Робота з цими закладами скоригована та спланована на цілий рік.

На базі школи проводять тренування клуб «Спарта» керівник Ковбаса С.М., працюють секції з футболу, регбі, великого тенісу, легкої атлетики.

Результатом роботи є те, що з 2004 року жоден учень школи не перебуває на обліку у кримінальній міліції.

У школі з 1992 року діє дитяча організація «КРОКС», керівник Волошина Л.Ю. Організація створена з метою стимулювання інтелектуального та творчого самовдосконалення учнів, підготовки їх до самостійного життя в умовах національно-культурного відродження України, а також об’єднання зусиль різних організацій та установ, що працюють з молоддю.

У школі випускається шкільна газета «Наша школа» (редактор Шпильова С.П.). Створені постійно діючи рубрики з правового, патріотичного, екологічно виховання.

У школі діє програма «Обдарована дитина», мета якої є забезпечення фундаментальної освітньої підготовки обдарованих дітей, розвиток творчого, інтелектуального потенціалу, спортивних досягнень особистості обдарованої дитини. Основні завдання програми:

 • створення системи виявлення та відбору обдарованої молоді;

 • визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованою молоддю;

 • розроблення нових напрямів роботи з учнями шляхом створення науково-методичного підґрунтя для розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованої молоді;

 • піднесення статусу обдарованої дитини та її наставників;

 • координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчального закладу, громадських організацій з питання розвитку та підтримки обдарованої молоді.

За підсумками І семестру 2011-2012 навчальному році щодо організації роботи з обдарованими учнями та талановитою молоддю слід відзначити вчителів школи Ткаченко О.П., Бондаренко Т.М., Поліщук Л.В., Дорошенко Т.М., Крикун Н.М., Павленко Л.І., Рахубу Т.О., Лауш Т.Б. Учні цих учителів – наставників стали призерами олімпіад з базових дисциплін, конкурсів з української мови ім. П. Яцика та ім. Т.Г. Шевченка, це: Васильєва Марина (9-М), Нечайкін Вадим (10-М), Рахуба Олена (11-Ф), Антіпова Віра (11-Ф), Розкиданий Владислав (11-М), Ярошик Микола (10-М), Сухобрус Олександр (7-Б), Шапошнік Андрій (11-М), Радзівілова Лейла (8-М), Дулгеров Андрій (10-М), Таібова Лілія (11-Ф), Манько Аліна (7-А), Мачулка Ангеліна (6-Б), Лукаш Владислав (9-М), Кириченко Анна (9-М), Галащенко Богдан (11-Ф), Боковня Володимир (7-Б), Резніченко Катерина (8-М).

У роботі багатьох вчителів школи переважають інтерактивні методи навчання, методична служба школи спрямувала свою діяльність на забезпечення вчителів та учнів школи необхідними знаннями та матеріалами щодо підготовки до проведення олімпіад та конкурсів.

Учні школи беруть активну участь у проектах обласної Ліги старшокласників. Так протягом І семестру 2011-2012 навчального року учні 5-х класів під керівництвом Бондаренко Т.М., Герасименко І.М. підготували проект «Щоденник корисних справ». Учні 10-М класу (класний керівник Крикун Н.М.) взяли участь у проекті «Пишаюся тобою рідний краю!». Учні під керівництвом класного керівника підготували проект та дослідницький нарис «Подорож Золотою підковою Черкащини».

Питання роботи з обдарованою молоддю неодноразово розглядались на нарадах та педагогічних радах школи.

Команди хлопців та дівчат здобули перемогу у міських змаганнях з волейболу тренери вчителі фізкультури Святченко К.О., Харченко Л.В. Команда з регбі посіла І місце у чемпіонаті України, який проходив у м. Донецьку.

У школі працює «Школа Олімпійського резерву», створений Банк даних творчо обдарованих учнів, який налічує 98 учнів.

Юні знавці математики щорічно стають учасниками відповідальних змагань «Кенгуру» під керівництвом учителів Дорошенко Т.М., Крикун Н.М., Германюк Ж.А., юні біологи змагань з «Колоска» під керівництвом Поліщук Л.В.

Патріотичне виховання школярів перебуває на важливому етапі розвитку і потребує кардинальних перетворень, які зумовлені зниженням рівня.

В школі розроблена Програма патріотичного виховання школярів. На нарадах при директорові, педрадах, м/о класних керівників заслуховувались питання духовності та зміцнення моральних засад у суспільстві. Основною метою патріотичного виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни, формування високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України.

В школі створена Рада з військово-патріотичного виховання, з 01.12-30.12.2010 проводився Місячник обороно-масової роботи, проходили зустрічі з ветеранами ВВв, воїнами-інтернаціоналістами уроки мужності, конкурси малюнків та плакатів.

В школі створений і працює музей воїнів-інтернаціоналістів, школа тісно співпрацює зі спілкою Афганців.

Діє 2 пошукових загони. До них входять 36 учнів. Протягом року досліджували вклад своєї родини в перемогу над фашистськими загарбниками, складали родинний літопис. Був проведений конкурс творчих та науково-дослідницьких робіт на військову тематику.

Згідно з річним планом у школі були проведені:

 • конференція з учнями 10-11 класів «Захист Вітчизни, шанування її державних символів – обов’язок громадянина України»;

 • тематичний вечір «Козацькому роду нема переводу» 8-9 класи;

 • уроки мужності, виховні години до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників 1-11 класи;

 • конкурс пісні та строю для учнів 5-8 класів;

 • військово-спортивне свято для учнів 9-11 класів;

 • у школі працює лекторій «Майбутній воїн»;

 • козацький КВК для учнів 4 класів;

 • організована робота кінолекторію «Ми не забудемо подій Великої Вітчизняної війни»;

 • у шкільній газеті «Наша школа» створена рубрика військово-патріотичного напрямку.

Одним з основних напрямків роботи школи, учнівських колективів є краєзнавча робота. Школа – частина суспільства. І наша мета закласти основи для формування громадянськості, як інтерактивної риси особистості. Розвивати у дітей прагнення бути свідомими громадянами України, її патріотами. Виховання любові до рідного краю.

У школі були проведені:

 • Географічний поєдинок «Подорож Черкащиною»;

 • Вікторина «Чи знаємо ми Черкащину»;

 • Інтелектуальні ігри «Чи знаєш ти природу свого краю», «Україна – улюблений край»;

 • Виготовлений стенд «Золота підкова Черкащина», зібрані історичні матеріали (карти, фото, текстові матеріали);

 • Створені презентації «Наш край у 1917 – 1920 рр.», «Наш край 1914 – 1939рр.»;

 • Учні школи працювали над проектами: «Стежками бойової слави від козацьких до теперішніх днів», «Стежками рідного краю», «Краса і біль України», «Історія міст і сіл України», «Вулицями нашого міста»;

 • Усний журнал «Моя земля – Смілянщина рідна»;

 • Гра «Знай, люби і бережи рідний край».

Основною ланкою у становленні колективу є учнівське самоврядування. Воно уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, захищає й забезпечує права школярів, сприяє формуванню у них громадянськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведенні різноманітних заходів, виступає їх ініціатором.

Важливими умовами плідної діяльності учнівського самоврядування є розуміння учнями й активом завдань, змісту і суті самоврядування, вміння самостійно планувати, організовувати роботу, координувати зусилля різних ланок самоврядування, постійно здійснювати самоконтроль; уміння враховувати, регулювати, аналізувати свою діяльність, об’єктивно її оцінювати. З жовтня 2000 року засновано шкільну організацію учнівського самоврядування – Президентська рада. Основною метою організації є залучення дітей і підлітків до корисних і добрих справ, захист їх прав і інтересів, розвитку здібностей організації відпочинку.

Правовим підґрунтям діяльності учнівського самоврядування є:

 • Конституція України

 • Конвенція ООН про права дитини

 • Закони України «Про освіту», «Про дитячі та молодіжні організації»

 • Статут школи

 • Моральний кодекс школяра

Вищим органом Президентської ради є загальношкільні учнівські збори, які проводяться два рази на рік.

Засідання Президентської Ради проводяться один раз на місяць. На засіданнях у 2011-2012 навчальному році розглядались питання:

 • чергування класів по школі;

 • підсумки проведення акції «З повагою до людей похилого віку»;

 • про розвиток волонтерського руху в школі;

 • про організацію та проведення акції «День без паління»;

 • про роботу Міністерства освіти;

 • профілактика правопорушень;

 • про проведення акції «Подаруй радість»;

 • про стан учнівського самоврядування в класах;

 • про участь в обласних проектах «Лага старшокласників».

Президентом школи у 2011 році була обрана Бендерська Анна (10-М клас).

Президентська рада у своїй роботі керується планом роботи, який затверджений директором школи. Ведеться книга протоколів засідань Президентської ради. Робота планується посеместрово, на місяць, щотижнево. Президентська рада поділяється на Міністерство освіти, Міністерство здоров’я та спорту, Міністерство культури, Міністерство внутрішніх справ. Для учнів молодшої школи існує організація «Веселкова країна». Президентською радою у 2011-2012 навчальному році були проведені:

 • конкурсу плакатів «Ні – палінню!»;

 • акції «День без паління», «Подаруй радість», «З повагою до людей похилого віку»;

 • конкурс агітбригад «Дорожній рух»;

 • анкетування «Яка їжа корисна дітям».

Згідно з річним планом роботи відбулися загальношкільні виховні заходи:

 • Дні самоврядування;

 • Свято до Дня вчителя; Дня Святого Миколая;

 • «Посвято першокласників», «Новорічні свята»;

 • КВК «Наша школа»;

 • зустріч випускників усіх років.

Учні школи беруть участь у Всеукраїнському «Еко – фестивалі «Лель». У школі діють загони юних інспекторів руху та Юних пожежників.

Велику роботу проводить загальношкільний волонтерський загін «Полум’яні серця», який у своїй роботі керується планом роботи на рік. Розроблені заходи щодо роботи волонтерського загону. Тільки за 2011-2012 навчальний рік було проведено:

 • дві Благодійні ярмарки;

 • акція «5 картоплин», «Допоможи ближньому», «Від серця до серця».

Члени волонтерського загону були нагороджені грамотами міського відділу освіти у номінації «Життя заради добра» (2009р.), «Бути волонтером – це почесно» (2010р.).

Президентська рада школи бере активну участь у проектах обласної «Ліги старшокласників». Так протягом 2010-2011 навчального року учні школи взяли участь у проектах:

 • «Добро починається з тебе» (волонтерський загін школи);

 • «Знаю та реалізую свої права» (Президентська рада);

 • «Щоденник корисних справ» (5 класи);

 • «Пишаюся тобою рідний краю» (10-М клас);

 • підготували нарис «Подорож Золотою підковою Черкащини» (10-М клас)

 • «Тато, мама, я - спортивна сім’я»;

 • «Давайте ближче познайомимось»;

 • «Дідусь і бабуся – рідні мої»;

 • «Краса природи в пісні й слові»;

 • брейн-ринг «Сімейне право».

Школою проводяться інформаційно-прсвітницькі заходи з метою формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за вихованням дітей, популяризації сімейного способу життя. Соціальним педагогом, класними керівниками постійно надаються консультативні послугиз питань виховання дітей. У навчальному закладі проходять дні відкритих дверей, бесіди, диспути, профілактично-просвітницькі заходи, зустрічі з лікарями з метою підвищення культури спілкування в сім’ях, підготовки молоді до самостійного життя, формування відповідального батьківства, створення позитивної моделі сім’ї, проти жорстокого поводження в родинах.

Спланована робота батьківського комітету та загальношкільних батьківських зборів.

У 2011-2012 навчальному році на батьківських зборах розглядались питання:

 • «Сімейні обов’язки та доручення»;

 • «Охорона здоров’я та фізичний розвиток дитини»;

 • «Дитяча злочинність – вчора і сьогодні»;

 • «Мікроклімат сім’ї, умови для розвитку та виховання дітей»;

 • «Виховання морально-етичних норм поведінки у дітей»;

 • «Вибір професії: поради психолога»;

 • «Взаємодія сім’ї та школи».

В школі діє «Правовий лекторій для батьків» на якому розглядались такі питання:

 • «Типові помилки у сімейному вихованні: як їх запобігти»;

 • Правове виховання «Попередження правопорушень серед старшокласників»;

 • «Спосіб життя сім’ї і здоров’я підлітків»;

 • «Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя».

Батьківська громада бере активну участь у засіданні Громадської комісії.

Протягом 2011-2012 навчального року класними керівниками були проведені тематичні батьківські збори:

 • «Єдині вимоги до учнів школи та дотримання Статуту школи» (5 кл. Бондаренко Т.М.);

 • «Виховання правової культури – шлях до побудови правової держави» (6 кл. Сірик С.В.);

 • «Відповідальність неповнолітніх перед суспільством» (9 кл. Ткаченко О.П.);

 • «Батьківський авторитет» (10 кл. Крикун Н.М.);

 • «Сучасні діти, які вони?» (8 кл. Безсікерних С.В.).

Класоводами 1-4 класів проведені консультації для молодих батьків:

 • «Психологічні і вікові особливості дитини» (1 кл. Зайченко В.Ф.);

 • «Сприйняття тебе іншим» (2 кл. Терещенко Н.А.);

 • «Доброта» (2 кл. Панікар Р.В.).

Соціальним педагогом школи Новохацькю О.В. проведено анкетування батьків:

 • «Насильство в сім’ї та школі»;

 • «Визначення проблем і потреб сімей»;

 • «Взаємовідносини в сім’ї».

З метою попередження негативних явищ у школі проводиться ряд заходів щодо раннього виявлення неблагополучних сімей: діагностування, соціальне опитування, анкетування, спостереження, лекції для батьків та вчителів

. Здійснюються планові та позапланові обстеження умов проживання дітей «групи ризику» та категорійних. Такі діти залучаються до позакласної роботи, зокрема гурткової та участі в різноманітних конкурсах. Ведеться банк даних і здійснюється поновлення інформації про сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах.
Схожі:

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на iconУзгоджено: Затверджено
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний...
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи в 2012-2013 навчальному році
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний...
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на iconВиховання учнів в сучасній школі здійснюється в контексті національної...
Нині особливо актуальним є фундаментальне методологічне положення видатного українського психолога Г. С. Костюка про те, що виховувати...
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на iconМетодичні рекомендації щодо впровадження в навчально-виховний процес...
Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав І свобод людини, формування громадянського...
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на iconМетодичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання...
Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 31. 10. 2011р. №1243 затверджено Основні орієнтири виховання учнів...
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на iconПологівської районної ради запорізької області звіт про роботу опорної школи
Кт в управлінській діяльності, широке впровадження можливостей ікт у навчально-виховний процес та безпосередньо викладання предметів,...
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на iconВиди компетентностей
Це особли вості національної та загальнолюдської культури, культурологічні за сади сімейних, соціальних, суспільних явищ та традицій,...
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на iconУ молодшій школі інна хрипко національний університет фізичного виховання І спорту України
Однак питання, що стосуються широкого втілення в процес фізичного виховання молодших школярів інноваційних засобів фізичної культури,...
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на iconУрок є частиною навчально-виховного процесу, І на нього, як І на...
За традиційним визначенням, урок — це така форма організації навчальних занять, яка зберігає ча­сові та локальні рамки, постійний...
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на iconВеселівської районної різнопрофільної гімназії
Виховання загальнолюдської моралі, свідомої дисципліни І культури поведінки дітей на основі власного прикладу батьків, учителів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка