8 клас Критерії оцінювання: Завдання №1
Назва8 клас Критерії оцінювання: Завдання №1
Дата конвертації20.12.2013
Розмір72.9 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
8 клас

Критерії оцінювання:
Завдання №120 б

Наведіть факти, які підтверджують думку історика про вказані особливості життя українського козацтва у ХVІ столітті.

  1. Факти про оригінальний тип господарки -5б (територія заселення, уходництво, промисли, зимівники, добичництво) тощо.

  2. Факти про нову воєнну організацію- 5б (загони-ватаги, добичництво зброя, Хортицька фортеця, військо) тощо.

  3. Факти про нову козацьку суспільність – 5 б (козацькі громади, січова рада, козацька старшина,звичаєве право, клейноди) тощо.

  4. Факти про окремим побут і окремий світогляд – 5 б (зовнішній вигляд, прізвиська, звичаї, православна віра, аскетичний спосіб життя) тощо.Завдання №2 – 10 б

Проаналізуйте історичне джерело (селянська програма «12 статей») за наступними запитаннями:

Яку назву має документ? 1 б

Авторство документа. Чиї інтереси відображає документ? 2 б

Де, коли і з якою метою він був створений? 3 б

Яку інформацію ви отримали з документа? 3 б

До якої історичної теми належить джерело? 1 б

Завдання №3– 6б (1,5б х 4)

Е. Кортес –1519р; ацтеки; «Дари Монтесуми».;

Д. Вишневецький –1556 р; курінь; «Ой, джуро мій молодесенький, подай мені лучок та й тугесенький…»;

М. Лютер – 1517р; єретики; «На тому я стою й не можу інакше»;

Рішельє – 1585р; інтенданти; «Освіченість – найкраща окраса держави».

Завдання №4 – 10 б

Назвіть авторів наведених історичних праць- 5 б

Дайте характеристику одного з джерела за схемою: час написання твору, знання історичної епохи, короткий опис роботи, значення твору для сучасників і нащадків – 5б

«Повчання дітям»– Володимир Мономах

«95 тез» – Мартін Лютер

«Слово о полку Ігоревім» – невідомий автор

«Тренос» – Мелетій Смотрицький

«Апостол» Іван Федоров 5 б+5 б=10 б
Завдання №5 – 4б

З одну правильну відповідь - 0,5 б

9 клас

Критерії оцінювання:

Завдання №110 б

Наведіть конкретні факти діяльності «будителів», які б підтвердили останню тезу.

1.Відомі діячі -2 б

2.Діяльність товариства у Перемишлі -2 б

3. Діяльність гуртка «Руська трійця» -3 б

4. Альманах «Русалка Дністрова» -2 б

5.Історичне значення -1 б

Завдання №2 – 10б

Спільні риси- 4 б

Відмінні риси -4 б

Висновки-2 б

Завдання №3 – 10 б

Проаналізуйте історичне джерело («Кодекси Наполеона» (цивільний(громадянський)) за наступними запитаннями:

Яку назву має документ? 1 б

Авторство документа. Чиї інтереси відображає документ? 2 б

Де, коли і з якою метою він був створений? 3 б

До яких наслідків у суспільстві він призвів? 3 б

До якої історичної теми належить джерело? 1 б

Завдання №4 – 10 б

Назвіть авторів наведених історичних праць - 5 б (по 0,5 б за кожну правильну відповідь)

Дайте характеристику одного з джерела за схемою: час написання твору, знання історичної епохи, короткий опис роботи, значення твору для сучасників і нащадків – 5б

«Повчання дітям»- В.Мономах

«95 тез»- М.Лютер

«Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького» -П.Орлик

«Тренос»- М.Смотрицький

«Про дух законів»- Ш.Монтеск’є

«Книга буття українського народу» - М.Костомаров

«Русалка Дністрова» - М.Шашкевич, Я.Головацький, І.Вагилевич

«Історія русів» - невідомий автор

«Енеїда» - І.Котляревський

«Ода на рабство» - В.Капніст 5 б+5 б=10 б

Завдання №5 – 10 б

З одну правильну відповідь – 1 б
10 клас

Критерії оцінювання:

Завдання №110 б

Механізм створення, переваги і недоліки Ліги Націй.

1.Механізм створення – (ініціатива, «коли? де? для чого?», членство) 5 б

2.Позитивне у діяльності -2 б

3. Недоліки -2 б

4.Історичне значення (висновок) -1 б

Завдання №2 – 10б

Відповідь: підручник Ф.Г.Турченка «Історія України (профільний рівень)» 10 клас, с.9-13.

Завдання №3 – 10 б

3. Проаналізуйте історичне джерело за наступними запитаннями:

Яку назву має документ? 1 б

Авторство документа. Чиї інтереси відображає документ? 2 б

Де, коли і з якою метою він був створений? 3 б

До якої історичної теми належить джерело? 1 б

Обгрунтуйте власне ставлення до позиції автора 3 б

Завдання №4 – 10 б

Назвіть авторів наведених історичних праць - 5 б (по 0,5 б за кожну правильну відповідь)

Дайте характеристику одного з джерела за схемою: час написання твору, знання історичної епохи, короткий опис роботи, значення твору для сучасників і нащадків – 5б

«Повчання дітям»- В.Мономах

«Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького» -П.Орлик

«Тренос»- М.Смотрицький

«Про дух законів»- Ш.Монтеск’є

«Книга буття українського народу» - М.Костомаров

«Історія русів» - невідомий автор

«Ода на рабство» - В.Капніст

«Україна irredenta»- Ю.Бачинський

«Самостійна Україна»- М.Міхновський

«Історія України-Руси» - М.Грушевський

5 б+5 б=10 б
Завдання №5 – 10 б

Тестові завдання 1 – 6 оцінюються по 0,5б (0,5 х 6= 3 б)

Тестові завдання 7 – 8 оцінюються по 2 б (4 б)

Тестові завдання 9 –10 оцінюються по 1,5б (3 б)

11 клас

Критерії оцінювання:

Завдання №110 б

ООН

1.Механізм створення – (ініціатива, «коли? де? для чого?», Статут) 3 б

2.Структура ООН, Міжнародні організації -2 б

3. Місце і роль України (УРСР) – 1 б

4. Приклади врегулювання міжнародних конфліктів – 3 б

4.Історичне значення (висновок) -1 б

Завдання №2 – 10б

1.Розвиток промисловості – 2б

2.Колективізація – 2б

3. Соціальна сфера – 2б

4. Культурне та духовне життя -2б

5. Репресії та боротьба ОУН та УПА – 2б

Завдання №3 – 10 б

3. Для зразка: На мою думку, впевненість А.Гітлера у перемозі на Сході можна пояснити, використавши такі аргументи.

По-перше, нацистська Німеччина діяла відповідно до чітко визначеного плану «Ост», який передбачав окупацію і колонізацію східних земель.

По-друге, за планом «Барбаросса», Гітлер робив основну ставку на проведенні бліц-кригу та на факторі несподіванки. Німецька розвідка доповідала Гітлерові, що Сталін не чекає війни з боку Німеччини. Тому, планувалося за 3 тижні захопити європейську територію СРСР і встановити східний кордон Третього Рейху по лінії Волга – Архангельськ.

По - третє, налагоджена робота вже згаданої німецької агентури та розвідки дозволяла командуванню країн Троїстого пакту точно знати місце дислокації радянських військ на території БРСР та УРСР.

По-четверте, технічне оснащення німецьких військ було новішим і потужнішим, аніж радянських, і Гітлер про це добре знав.

По-п'яте, військове командування Рейху було поінформоване про неукріпленість західних кордонів СРСР. Сподівалось і на наслідки сталінських репресій щодо керівних військових кадрів. Отже, було упевнене в неготовності військ ЧА до оборонної війни.

По-шосте, Гітлер робив високу ставку на національно-визвольний рух країн, що входили до складу СРСР. Це пов’язано з тим, що більшість з них були приєднані до СРСР насильницьким шляхом, а покора в них підтримувалася репресіями серед мирного населення. Отже, німецьке військове командування сподівалося на колабораціонізм. Зокрема, значну роль відіграла підтримка на початку війни ОУНівців, які бачили в Німеччині союзника у боротьбі за незалежність української держави.

По - сьоме, в планах нацистського командування було якнайшвидше захопити багату на людські, матеріальні та сировинні ресурси територію сучасної України, зокрема, Донбас, які стали б промисловою та продовольчою базою та подальшого наступу німецьких військ вглиб країни. Такі «апетити» вселяли впевненість у перемозі.

Отже, як бачимо, впевненість А.Гітлера та його союзників у швидкій перемозі не була безпідставною, а спиралася на реальні факти та переваги Німеччини.

^ Можливі і інші аргументи
Завдання №4 – 10 б

Назвіть авторів наведених історичних праць - 5 б (по 0,5 б за кожну правильну відповідь)

Дайте характеристику одного з джерела за схемою: час написання твору, знання історичної епохи, короткий опис роботи, значення твору для сучасників і нащадків – 5б

«Повчання дітям»- В.Мономах

«Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького» -П.Орлик

«Тренос»- М.Смотрицький

«Про дух законів»- Ш.Монтеск’є

«Історія запорозьких козаків»- Д.Яворницький

«Русалка Дністрова» - Я.Головацький, І.Вагилевич, М.Шашкевич

«Книга буття українського народу» - М.Костомаров

«Самостійна Україна»- М.Міхновський

«Відродження нації» - В.Винниченко

«Історія України-Руси» - М.Грушевський

5 б+5 б=10 б

Завдання №5 – 10 б

Тестові завдання 1 – 6 оцінюються по 0,5б (0,5 х 6= 3 б)

Тестові завдання 7 – 8 оцінюються по 2 б (4 б)

Тестові завдання 9 –10 оцінюються по 1,5б (3 б)

Схожі:

8 клас Критерії оцінювання: Завдання №1 iconІноземні мови. Критерії оцінювання навчальних досягнень Затверджені...
Оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання...
8 клас Критерії оцінювання: Завдання №1 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас. Новітня історія україни
Завдання І структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет ресурсами....
8 клас Критерії оцінювання: Завдання №1 iconПравознавство. Критерії оцінювання навчальних досягнень
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з правознавства у системі загальної освіти
8 клас Критерії оцінювання: Завдання №1 iconМатематика. Критерії оцінювання навчальних досягнень Затверджені...
Теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики
8 клас Критерії оцінювання: Завдання №1 iconКритерії оцінювання критерії оцінювання навчальних досягнень учнів...
Ці  Критерії  визначають  загальні  підходи  до визначення рівня навчальних досягнень учнів  (вихованців)  (далі  -  учні)  у системі ...
8 клас Критерії оцінювання: Завдання №1 iconУкраїна на початку ХХ століття
Завдання І структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет ресурсами....
8 клас Критерії оцінювання: Завдання №1 iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Примітка : Журі II етапу олімпіади розробляє критерії оцінювання запропонованих завдань І відповідно до них визначає рівень навчальних...
8 клас Критерії оцінювання: Завдання №1 iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики
Оцінювання якості підготовки учнів з інформатики здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та здатність...
8 клас Критерії оцінювання: Завдання №1 iconКритерії оцінювання освітніх Інтернет сайтів

8 клас Критерії оцінювання: Завдання №1 iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка