Міністерство охорони здоров'я україни
Скачати 164.72 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я україни
Дата конвертації18.03.2013
Розмір164.72 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 370/8969 від 25.03.2004

Статус: Чинний

http://www.moz.gov.ua/pi/triz.gifМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИНАКАЗ

N 121/185

09.03.2004

м.Київ^ Про вдосконалення профілактики та оздоровлення дітей з порушенням зору
Унаслідок прогресуючого погіршення демографічних показників під впливом комплексу економічних, соціальних, екологічних та інших факторів збільшилась кількість дітей-інвалідів з хворобами органа зору. У зв'язку з цим потребує подальшого розширення мережа спеціальних дошкільних навчальних закладів для дітей з косоокістю та амбліопією. Не всіх дітей з косоокістю за показаннями оперують у дошкільному віці. Зменшилась кількість дитячих оздоровчих закладів для дітей з хворобами органа зору.

Зміна характеру мікрофлори, що спричиняє кон'юнктивіти у новонароджених, потребує перегляду методики профілактичних заходів, спрямованих на їх попередження.

Патологія органа зору є спадковою частиною багатьох уроджених генетичних мутацій. Спадкові захворювання очей становлять понад 50 % випадків уродженої сліпоти та слабкозорості.

Для зниження частоти спадкової та вродженої патології очей потрібна активна антенатальна її профілактика.

У постнатальному періоді профілактика повинна включати заходи загальномедичного та гігієнічного характеру, а також заходи щодо індивідуальної профілактики.

Основною метою профілактичної роботи дитячого офтальмолога повинно стати як виявлення дітей з патологією органа зору, так і формування та оздоровлення груп "ризику" щодо захворювань очей у дітей.

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 N 918, та з метою удосконалення роботи щодо профілактики та оздоровлення дітей з порушенням зору

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1.1. Примірний перелік обладнання спеціалізованих дитячих оздоровчих закладів для дітей з хворобами органа зору (додаток 1).

1.2. Примірний перелік тренувальних вправ для дітей шкільного віку з хворобами органа зору, які перебувають у спеціалізованих дитячих оздоровчих закладах (додаток 2).

1.3. Примірний перелік груп "ризику" дітей щодо захворювань органа зору, критерії їх формування та частота профілактичних оглядів дітей з цих груп (додаток 3).

1.4. Примірний перелік вправ для зняття зорової втоми, що виконуються вдома (додаток 4).

1.5. Примірний перелік вправ для профілактики зорової втоми і короткозорості, що виконуються на уроках у школі (додаток 5).

1.6. Типова схема офтальмологічного огляду новонародженого (додаток 6).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, начальнику Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації спільно з Міністром освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь освіти і науки обласних, Севастопольської та Київської міських державних адміністрацій:

2.1. Розробити регіональні міжвідомчі програми щодо профілактики порушень зору у дітей та забезпечити їх виконання.

2.2. Використовувати сучасні методи плеопто-ортоптичного лікування (у тому числі методики тренування акомодаційної здатності) у кабінетах охорони зору, ортоптичних кабінетах, спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) без призначення постійної корекції окулярами дітям дошкільного віку зі зниженою гостротою зору, послабленням акомодації при еметропії, гіперметропії легкого і середнього ступенів, простому гіперметропічному астигматизмі до 2,0 діоптрії, складному гіперметропічному астигматизмі з гіперметропією до 3,0 діоптрії у слабшому меридіані.

2.3. Ужити заходів щодо відкриття влітку спеціалізованих дитячих оздоровчих закладів (оздоровчих змін) для оздоровлення дітей шкільного віку з хворобами органа зору (з тривалістю зміни не менше 21 доби), з їх матеріальним забезпеченням згідно з примірним переліком обладнання і оснащення та переліком тренувальних вправ, затверджених цим наказом.

2.4. Забезпечити проведення перевірки гостроти зору дітей один раз на рік (листопад - грудень або квітень - травень) у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. За результатами здійснювати відповідні профілактичні та лікувальні заходи, у тому числі запровадити охоронний режим, правильно розсаджувати учнів (вихованців) під час уроків (занять).

2.5. Організувати двічі на рік перевірку гостроти зору у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються у будинках дитини, дитячих будинках, інтернатних закладах, з наступним проведенням профілактичних, лікувальних та реабілітаційних заходів.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, начальнику Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації:

3.1. Забезпечити стовідсотковий огляд новонароджених лікарем-офтальмологом дитячим у пологових будинках з метою виявлення вродженої патології органа зору та своєчасного здійснення профілактичних і лікувальних заходів.

3.2. Передбачити у програмі "Школи відповідального батьківства" лекції на теми: "Профілактика вроджених захворювань органа зору у дітей" та "Гігієна органа зору новонародженого".

3.3. Провести медико-генетичне консультування вагітних при наявності у вагітної або її чоловіка вродженої чи спадкової патології органа зору з метою зниження інвалідності у дітей внаслідок спадкової патології органа зору.

3.4. Забезпечити проведення поглибленого офтальмологічного огляду дітей віком від 1 до 18 років з груп "ризику" щодо захворювань органа зору та здійснювати їх подальші профілактичні огляди, що затверджені цим наказом.

3.5. З метою профілактики сліпоти та раннього виявлення патології органа зору забезпечити своєчасне направлення новонароджених, особливо недоношених, з ретинопатіями та факоматозами до Київської міської офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока" та Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України.

3.6. Для вторинної профілактики порушень бінокулярного зору, косоокості, амбліопії при вродженій однобічній або двобічній міопії (короткозорості) більше 3,0 діоптрії ширше використовувати контактну корекцію у дітей дошкільного віку, а при анізометропії більше 2,0 діоптрії - анеквідистантну або ізейконічну корекцію.

3.7. Перепрофілювати один із санаторіїв (або відділення санаторію) обласного підпорядкування в санаторій (відділення) для лікування та реабілітації дітей з хворобами органа зору.

3.8. Укомплектувати спеціалізовані дитячі оздоровчі заклади для дітей з хворобами органа зору медичними сестрами та лікарями-офтальмологами дитячими.

3.9. Використовувати засоби масової інформації з метою висвітлення сучасних методів профілактики хвороб і травм органа зору у дітей.

3.10. Посилити контроль за дотриманням методики перевірки гостроти зору і реєстрацією даних профілактичного обстеження гостроти зору в дітей з подальшим диспансерним наглядом за дітьми з виявленою патологією органа зору.

4. Головним державним санітарним лікарям АР Крим, областей, міст Києва, Севастополя, на водному, залізничному та повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи:

4.1. Посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за виконанням дошкільними, загальноосвітніми навчальними та оздоровчими закладами вимог санітарного законодавства, у тому числі додержанням оптимальних рівнів освітлення під час навчання, виховання та при організації трудової діяльності, забезпеченням учнів якісною друкованою літературою.

5. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

5.1. Продовжити роботу щодо приведення мережі спеціальних дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з косоокістю та амбліопією у відповідність до реальних потреб дитячого населення.

5.2. Забезпечити щорічне проведення з батьками, учнями та педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів декадника на тему "Гігієна та охорона зору у дітей".

5.3. З метою профілактики астенопії (зорової втоми) та міопії (короткозорості) в обов'язковому порядку забезпечити проведення викладачами фізкультхвилин у загальноосвітніх навчальних закладах на уроках та в комп'ютерних класах під час занять з використанням комплексу вправ, примірний перелік яких затверджений цим наказом.

5.4. Забезпечити дітей у дошкільних навчальних закладах та учнів у загальноосвітніх навчальних закладах меблями відповідно до діючих санітарних нормативів.

5.5. Щорічно в кінці навчального року за участю представників органів охорони здоров'я на засіданнях колегій аналізувати здійснення комплексної профілактичної роботи з питань попередження порушень зору у дітей та визначати конкретні заходи щодо підвищення її ефективності.

6. Управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям Міністерства охорони здоров'я, директору Інституту очних хвороб і тканинної терапії АМН України:

6.1. Розробити у IV кварталі 2004 року пам'ятку для вагітних "Про вплив несприятливих факторів та шкідливих звичок під час вагітності на формування і розвиток органа зору у плода".

6.2. Підготувати до 2005 року методичні рекомендації "Профілактика кон'юнктивітів у новонароджених".

6.3. Провести в 2005 році нараду-семінар обласних дитячих офтальмологів з питань профілактики охорони зору у дітей.

6.4. Підготувати в 2004 році пам'ятку для матерів з профілактики ретинопатій у недоношених дітей.

6.5. Розробити в 2004 році методичні рекомендації для районних офтальмологів "Система заходів з діагностики, профілактики та лікування ретинопатій недоношених".

6.6. Спільно з Українським інститутом громадського здоров'я МОЗ України розробити в III кварталі 2004 року примірну тематику лекцій для проведення декадника на тему "Гігієна та охорона зору у дітей" у загальноосвітніх навчальних закладах.

7. Управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям (Моісеєнко Р. О.), Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Бережнов С. П.) Міністерства охорони здоров'я України, Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянський П. Б.) Міністерства освіти і науки України організувати протягом 2004 - 2005 років вивчення стану роботи з профілактики та оздоровлення дітей з порушенням зору в регіонах, матеріали заслухати на спільній колегії.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Орду О.М.та заступника Міністра освіти і науки України Огнев'юка В.О.

^ Міністр охорони здоров'я України

 

Міністр освіти і науки України

 

А.В.Підаєв

 

В.Г.Кремень

ПОГОДЖЕНО:

^ Президент Академії медичних наук України

О.Ф.Возіанов 

Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства освіти і науки України
від 09.03.2004 N 121/185

^ ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
обладнання спеціалізованих дитячих оздоровчих закладів для
дітей з хворобами органа зору


1. Апарат Рота і таблиці для визначення гостроти зору.

2. Набір скіаскопічних лінійок.

3. Набір скелець від ±0,25 діоптрії до 5,0 діоптрії.

4. Набір призм від 1,0 до 20,0 призмових діоптрій.

5. Кольоротест.

6. Поділювач полів зору.

7. Дзеркальний стереоскоп.

8. Бівізіотренер (хейроскоп).

9. Оправи для окулярів.

Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерям


Р.О.Моісеєнко 

Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства освіти і науки України
від 09.03.2004 N 121/185

^ ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
тренувальних вправ для дітей шкільного віку з хворобами
органа зору, які перебувають у спеціалізованих дитячих
оздоровчих закладах


1. Пряма оклюзія ока, що краще бачить, при різниці в гостроті зору очей 0,2 і вище.

2. Засвіти очей зі зниженим зором методом Гончарової С.А.і Ковальчука Н.А.

3. Вправи з відновлення бінокулярного зору за допомогою поділювача полів зору, дзеркального стереоскопа, із застосуванням призм у вільному просторі, решітки для читання.

4. Методика роз'єднання акомодації і конвергенції Аветисова Е. С., Кащенко Т.П.

5. Вправи з розвитку окорухових функцій (конвергенція, рухомість ока).

6. Відновлення резервів відносної акомодації за методикою Аветисова Е. С., Мац К. А., відновлення резервів акомодації за методикою Дашевського А. І., розвиток резервів акомодації для далечини за методикою Коваленка В.В.та ін.

7. Розвиток резервів конвергенції і дивергенції.

Примітка. Призначення тренувальних вправ для кожного школяра, контроль за правильністю проведення тренувань, а також аналіз їх ефективності здійснює офтальмолог.

^ Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерям


Р.О.Моісеєнко 

Додаток 3
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства освіти і науки України
від 09.03.2004 N 121/185

^ ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
груп "ризику" дітей щодо захворювань органа зору, критерії їх
формування та частота профілактичних оглядів дітей з цих груп


Група "ризику"

Вік узяття на облік

Критерії, за якими формується група "ризику"

Частота профоглядів районними офтальмологами

Вік виключення з групи "ризику"

1

2

3

4

5

I група "ризику" зі спадкової патології очей

новонароджені

Наявність уроджених захворювань очей у батьків, що передаються спадково від батьків до дітей

Щомісяця перші 6 міс. життя, потім 2 рази в рік

3 роки

II група "ризику" з внутрішньоутробної і перинатальної патології органа зору

новонароджені

Вплив тератогенних факторів під час вагітності; загальні захворювання матері (туберкульоз, цукровий діабет, ВІЛ-інфекція, онкозахворювання, токсоплазмоз, вірусні інфекції); патологія вагітності і патологія пологів; тяжкі загальні захворювання новонароджених (пневмонія, сепсис, наслідок родових травм); недоношеність II - IV ступенів

1 раз на квартал

1 рік

III група "ризику" із захворюваннями органа зору в дітей раннього віку

від 0 до 3 років

Порушення фізичного розвитку (дистрофія II і III ступенів). Захворювання центральної нервової системи, крові, печінки, нирок, ендокринної системи та порушення обміну речовин

1 раз у квартал

6 років

IV група "ризику" з патологією органа зору в дітей дошкільного і шкільного віку

3 - 18 років

Гіперметропія новонароджених, що перевищує фізіологічну величину, та еметропія Відставання у фізичному та психічному розвитку Загальні хронічні захворювання (рахіт, хвороби центральної нервової системи, серцево-судинної системи, крові, нирок, печінки, ЛОР-органів, туберкульоз, ревматизм, колагеноз, ендокринні хвороби)

2 рази на рік

18 років

Примітка. У разі розвитку захворювання дитину переводять у диспансерну групу.

^ Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерям


Р.О.Моісеєнко 

Додаток 4
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства освіти і науки України
від 09.03.2004 N 121/185

Примірний перелік вправ для зняття зорової втоми, що
виконуються вдома


1. Міцно заплющити очі на 3 - 5 секунд, потім розплющити їх на 3 - 5 секунд, повторити 6 - 8 разів. Вправа знімає втому, зміцнює м'язи повік, сприяє поліпшенню кровопостачання, розслабленню м'язів ока.

2. Швидко моргати протягом 1 - 2 хвилин. Вправа сприяє поліпшенню кровообігу.

3. Дивитись у далечину прямо перед собою 2 - 3 секунди. Поставити палець правої руки по середній лінії обличчя навпроти перенісся на відстані 25 - 30 см від очей. Перевести погляд на кінець пальця і дивитись на нього двома очима 3 - 5 секунд. Опустити руку. Повторити 10 - 12 разів. Вправа знімає втому акомодаційного м'яза, полегшує зорову роботу на близькій відстані.

4. Закрити повіки. Проводити масаж їх з допомогою рухів по колу пальцями протягом 1 хвилини. Вправа знімає спазм м'язів очей і поліпшує кровопостачання.

5. Поставити палець правої руки по середній лінії обличчя на відстані 25 - 30 см від очей. Дивитись двома очима на кінець пальця 3 - 5 секунд. Закрити долонею лівої руки ліве око на 3 - 5 секунд. Забрати долоню, дивитись двома очима на кінець пальця 3 - 5 секунд. Потім аналогічна вправа виконується при фіксації пальця лівої руки з прикриттям правого ока. Повторити 5 - 6 разів. Вправа сприяє роботі обох очей.

6. Голова нерухома. Відвести напівзігнуту праву руку в бік. Повільно переміщувати палець справа наліво і зліва направо, стежити очима за пальцем. Повторити 10 - 12 разів. Вправа зміцнює м'язи ока горизонтальної дії і удосконалює їх координацію.

7. Одночасно трьома пальцями лівої руки легко натиснути на верхню повіку лівого ока і трьома пальцями правої руки легко натиснути на верхню повіку правого ока. Через 1 - 2 секунди зняти пальці з повіки. Повторити 3 - 4 рази. Вправа поліпшує циркуляцію внутрішньоочної рідини.

8. Дивитись удалину перед собою 2 - 3 сек. Потім перевести погляд на кінчик носа на 3 - 5 сек. Повторити 6 - 8 разів. Вправа розвиває здатність утримувати погляд на близькій відстані.

9. Голова нерухома. Підняти напівзігнуту праву руку вгору. Повільно переміщувати палець згори вниз і стежити за ним очима. Повторити 10 - 12 разів. Вправа зміцнює м'язи очей вертикальної дії і вдосконалює їх координацію.

10. Голова нерухома. Витягнути напівзігнуту руку вперед і вправо. Виконати рукою на відстані 40 - 50 см від ока повільні рухи по колу за годинниковою стрілкою і стежити при цьому очима за кінцем пальця. Виконати цю вправу лівою рукою, здійснюючи рухи по колу проти годинникової стрілки. Повторити 3 - 6 разів. Вправа розвиває координацію рухів очей і сприяє зміцненню вестибулярного апарату.

11. Голова нерухома. Підняти очі вгору, опустити вниз. Повернути очі в правий бік, потім в лівий. Повторити 6 - 8 разів. Вправа удосконалює складні рухи очей.

12. Голова нерухома. Підняти очі вгору. Зробити ними рухи по колу за годинниковою стрілкою, проти годинникової стрілки. Повторити 3 - 6 разів. Вправа сприяє розвитку складних рухів очей і підвищує стійкість вестибулярних реакцій.

13. Голова нерухома. Підняти очі вгору, опустити вниз. Повернути очі вправо, потім вліво. Повторити 6 - 8 разів. Вправа розвиває здатність очних м'язів до статичної напруги.

14. Ноги поставити на ширину плечей. Голову опустити, подивитись на носок лівої ноги (зафіксувати точку). Підняти голову, подивитись у правий верхній куток кімнати. Опустити голову, подивитись на носок правої ноги. Підняти голову, подивитись у верхній лівий куток кімнати. Повторити 3 - 6 разів. Вправа сприяє поліпшенню координації рухів очей і голови.

15. Витягнути руки вперед на ширину плечей на рівні очей. Подивитись у правий верхній куток кімнати. Перевести погляд на кінці пальців лівої руки. Подивитись у верхній лівий куток кімнати. Перевести погляд на кінці пальців правої руки. Повторити 3 - 4 рази. Вправа розвиває складні координаційні рухи очей.

16. Стати перед вікном. На відстані 25 см на рівні очей на вікні прикріпити мітку (діаметр 2 - 3 мм). По черзі фіксувати то мітку, то який-небудь об'єкт за вікном, який міститься на рівні мітки на віддалі не менше 1 м. Перші 3 дні вправу продовжувати 3 хвилини, потім 3 дні - 5 хвилин і 7 хвилин кожний наступний день. Вправа розвиває здатність оцінювати відстань і координує роботу внутрішніх і зовнішніх м'язів ока.

Примітка. Вправи 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13 виконують сидячи, а вправи 3, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16 - стоячи. Якщо хворому призначено носити окуляри постійно, то всі вправи, за винятком 4 і 7, виконують в окулярах.

^ Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерям


Р.О.Моісеєнко 

Додаток 5
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства освіти і науки України
від 09.03.2004 N 121/185

Примірний перелік вправ для профілактики зорової втоми
і короткозорості, що виконуються на уроках у школі


1. Відкинутись на бильце стільця. Вдихнути. Нахилившись уперед до кришки парти, видихнути. Повторити 5 - 6 разів.

2. Відкинутись на бильце стільця, прикрити повіки, міцно заплющити очі, відкрити повіки. Повторити 5 - 6 разів.

3. Руки на пояс. Повернути голову вправо, подивитись на лікоть правої руки, повернути голову вліво, подивитись на лікоть лівої руки, повернутись у вихідне положення. Повторити 5 - 6 разів.

4. Підняти очі догори, виконати ними рухи по колу за годинниковою стрілкою, потім зробити ними рухи по колу проти годинникової стрілки. Повторити 5 - 6 разів.

5. Руки витягти уперед, подивитись на кінчики пальців, підняти руки вгору (вдихнути), стежити очима за руками, не піднімаючи голови, руки опустити (видих). Повторити 4 - 5 разів.

6. Подивитись прямо перед собою на класну дошку 2 - 3 сек., перевести погляд на кінчик носа на 3 - 5 сек. Повторити 6 - 8 разів.

7. Закрити повіки. Протягом 30 сек. проводити їх масаж кінчиками вказівних пальців.

Примітка. Усі вправи виконуються сидячи. Фізкультхвилинку проводить викладач.

^ Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерям


Р.О.Моісеєнко 

Додаток 6
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства освіти і науки України
від 09.03.2004 N 121/185

^ ТИПОВА СХЕМА
офтальмологічного огляду новонародженого


Перелік методів

Відмітка про результати огляду

Рефлекс Пейпера (є, немає)

 

Положення повік, їх стан (симетричність)

 

Ріст вій

 

Ширина очної щілини

 

Положення і стан сльозових точок

 

Наявність та характер виділень при натиску на ділянку сльозового мішка

 

Положення очних яблук

 

Рухомість очей

 

Стан:

 

- кон'юнктиви

 

- повік

 

- склепінь

 

- очного яблука

 

Розмір, стан рогівки

 

Стан передньої камери

 

Стан райдужки

 

Форма, розмір, колір зіниць

 

Реакція зіниць на світло:

 

пряма

 

"співдружня"

 

Рефлекс з очного дна (яскравий, тьмяний, відсутній)

 

Стан очного дна при офтальмоскопії в умовах медикаментозного мідріазу (Sol. Atropini sulf. 0,1 %)

 

Рефракція за даними скіаскопії

 Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерям


Р.О.Моісеєнко

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України, Профспілка працівників охорони здоров'я України
У зв'язку з надходженням численних запитів щодо порядку виплати допомоги на оздоровлення медичним та фармацевтичним працівникам державних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни наказ
Про затвердження комплексу показників для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах
Міністерство охорони здоров\Міністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров'я україни
Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах
Міністерство охорони здоров\Державний комітет україни у справах сім'ї та молоді міністерство...
На виконання п. 2 Державної програми запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки, затвердженої Указом Президента України...
Міністерство охорони здоров\11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Міністерство охорони здоров\11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Міністерство охорони здоров\11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Вивчення небезпечності для здоров'я людини певного чинника навколишнього середовища з метою обґрунтування системи профілактичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка