Положення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації
Скачати 117.36 Kb.
НазваПоложення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації
Дата конвертації25.12.2013
Розмір117.36 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації

29 жовтня 2013року № 279

ПОЛОЖЕННЯ

про управління агропромислового розвитку

Великобурлуцької районної державної адміністрації
1. Управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – Управління) утворюється головою Великобурлуцької районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», входить до її складу і в межах Великобурлуцького району забезпечує виконання покладених на управління завдань.
2. Управління підпорядковане голові Великобурлуцької районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації та Міністерству аграрної політики України відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
3. Управління агропромислового розвитку у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій і цим Положенням.
4. Основні завдання та функції управління:

1) забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

2) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку агропромислового ринку і сільських територій району:

3) організація роботи з питань землеробства, племінної справи, кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

4) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.
5.Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузі агропромислового виробництва;

2) вносить Департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

3) формує регіональний запас продовольчого зерна, бере участь у проведенні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

4) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, нарощування виробництва, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

5) вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

6) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України за їх зверненнями, сприяє розвитку статистики в галузі агропромислового виробництва;

7) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

8) розробляє і вносить пропозиції райдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості грунтів, приймає участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

9) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

10) координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження;

11) сприяє техніко-технологічній модернізації агропромислового виробництва, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

12) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в сільськогосподарському виробництві;

13) готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;

14) реалізує кадрову політику в сільськогосподарському виробництві;

15) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарської дорадчої служби, вносить райдержадміністрації пропозиції до проекту районного бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

16) забезпечує, в межах своїх повноважень, реалізацію державної політики у сфері виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

17) забезпечує, в межах своїх повноважень, дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

18) вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами Украйни про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за бюджетними програмами;

19) забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

20) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

21) координує виконання районних програм розвитку галузі тваринництва, в межах повноважень забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

22) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

23) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на ринку;

24) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

25) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

26) сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

27) забезпечує висвітлення досягнень у галузі сільськогосподарського виробництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

28) проводить роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

29) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва;

30) надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

31) координує діяльність та вживає заходів по створенню сприятливих умов для сільськогосподарських товаровиробників, спрямованих на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинництва;

32) розробляє пропозиції щодо забезпечення дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості грунтів, впровадження енергозберігаючих технологій;

33) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

34) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу району;

35) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу насінням, мінеральними добривами, нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

36) у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

37) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

38) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

39) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

40) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

41) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

42) забезпечує захист персональних даних.
6. У межах своєї компетенції бере участь:

1) у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва;

2) у розробленні і здійсненні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

3) у приватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузі агропромислового виробництва у комунальну власність;

4) у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

5) у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

6) у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

7) у реалізації державної аграрної політики на території району, здійсненні заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

8) у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку району, основних показників розвитку галузей рослинництва і тваринництва;

9) у реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;

10) в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи;

11) в організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

12) у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;

13) у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;

14) виконує інші функції, які випливають з покладених на нього завдань.
7. Управління має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації в агропромисловому виробництві;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління.
8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із директором Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу комісій та робочих груп, які створюються головою районної державної адміністрації як дорадчий орган;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може приймати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з керівництвом, управліннями та відділами Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису управління;

13) здійснює добір кадрів;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

15) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

18) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

На період відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника Управління, а в разі відсутності заступника – начальник відділу, на якого будуть покладені обов’язки начальника на період його відсутності.
10. Начальник Управління в межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів Мінагрополітики, Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання.

11. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінагрополітики України, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

12. Начальник Управління розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно – правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
13. Начальник Управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника Управління.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

16. Управління як юридична особа публічного права має самостійний баланс, рахунки в органах Державної Казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

17. Ліквідація Управління проводиться за розпорядженням голови районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. ВАСИЛЬЄВА
Рубіжанський


Схожі:

Положення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької...
Управління агропромислового розвитку районної держадміністрації (далі управління) є її структурним підрозділом, підзвітним та підконтрольним...
Положення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації iconУправління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної
Начальник управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації
Положення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу Великобурлуцької...
Положення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про управління соціального захисту населення великобурлуцької...
Управління соціального захисту населення великобурлуцької районної державної адміністрації харківської області (далі – Управління)...
Положення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний...
Положення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
Положенням про архів Великобурлуцької районної державної адміністрації, Порядком обліку, використання, зберігання печаток І штампів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка