Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки "Надія Донеччини"
Скачати 114.17 Kb.
НазваОбласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки "Надія Донеччини"
Дата конвертації18.03.2013
Розмір114.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ

НА ПЕРІОД 2010-2011 РОКи

"Надія Донеччини"

Донецьк - 2009


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


Підстави для розробки програми

Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 1016 від 08.08.2007, Заходи МОН України


Замовники програми

 • Донецька обласна державна адміністрація

 • Донецька обласна рада

Розробники програми

- управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

- обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


^ Виконавці програми

- управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

- обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

- управління (відділи) освіти міських (районних) рад і райдержадміністрацій - загальноосвітні, позашкільні, вищі навчальні заклади Донецької області

^ Координація та контроль за виконанням програми

- координаційна рада;

- профільна депутатська комісія

Термін реалізації програми

2010-2011 рр.


^ Загальна частина

Складність інтеграційних процесів, актуальність глобальних проблем межі тисячоліть у різних сферах життя вимагають від людини особистісної зрілості. У суспільстві виникає потреба в громадянах, здатних до адекватного сприйняття змін і продуктивного впровадження інновацій: у людях, які мають нестандартне мислення, привносять новий зміст у соціальне, культурне, виробниче життя, уміють ставити й розв’язувати перспективні задачі щодо проектування майбутнього – тобто в неординарних творчих особистостях.

Робота з обдарованими є одним із варіантів конкретної реалізації права особистості на індивідуальність, унікальність, внутрішню свободу, особистісну самореалізацію. Тож на сучасному етапі розвитку суспільства подальшого розв’язання потребує проблема забезпечення особистісної, соціальної самореалізації та професійного самовизначення обдарованих дітей у нових соціально-економічних умовах.

Усі передбачені Програмою до здійснення заходи відповідають державній соціальній політиці й узгоджуються з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини та іншими міжнародними документами.

^ Обґрунтування необхідності розробки й прийняття програми

Підтримка та розвиток обдарованості є одним із пріоритетних напрямків не лише європейської, а й сучасної української освіти, про що свідчить чинна Державна програма роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр. Це зумовлено динамічними соціально-економічними перетвореннями в українському суспільстві, що викликають необхідність у формуванні наукового, культурного й економічного потенціалу нації, який залежить від якості підготовки фахівців, спроможних не лише продукувати перспективні ідеї, а й ефективно реалізовувати їх, планувати свою діяльність на основі глибокого критичного аналізу, готових до життя в інноваційному за типом розвитку суспільстві.

У Донецькій області вже склалася певна система роботи з обдарованими дітьми завдяки реалізації обласної програми „Обдаровані діти” (затверджена рішенням Донецької обласної ради від 30.01.2001 № 3/18-408), що діяла впродовж 2001-2005 років.

У рамках Програми відпрацьовувалась система пошуку, відбору, творчого розвитку й педагогічного супроводу обдарованих дітей і молоді на всіх рівнях; оновлено банк даних обдарованих дітей; розроблено й упроваджено комплекс психолого-педагогічних рекомендацій для батьків і педагогічних працівників; проведено заходи щодо формквання мережы загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб обдарованих учнів; проведено низку конкурсів, турнірів, фестивалів, змагань, виставок, спрямованих на розвиток та підтримку обдарованості; відкрито обласний заклад для обдарованих дітей «Ерудит» (багатопрофільний ліцей «Ерудит» з очною формою навчання для 120 найбільш талановитих учнів регіону та обласна очно-заочна школа для 350 здібних школярів), працює обласний консультаційний пункт; започаткована виплата стипендій обдарованим дітям. Усе це дозволило створити умови для розвитку обдарованих учнів, про що свідчать результати участі школярів у інтелектуальних змаганнях на різних рівнях.

Аналіз результативності Програми свідчить, що сьогодні дітям з високими здібностями надаються різноманітні форми допомоги, проте очевидним є той факт, що ця робота вимагає більш глибокого вивчення й опрацювання її методологічних основ, сучасного осмислення й розв’язання низки певних проблем.

Серед них - низький рівень взаємодії педагогів та інших фахівців з батьками обдарованих дітей, відсутність механізму надання адресної допомоги кожній дитині, потреба в розробці індивідуальних освітніх маршрутів з урахуванням специфіки творчої та інтелектуальної обдарованості учня.

Проблемним полем залишається недостатній рівень професійної підготовки педагогів, які працюють із категорією обдарованих (недосконале володіння психолого-педагогічними знаннями у сфері обдарованості, моделями й технологіями навчання). Через стереотипи, що склалися в системі навчання, такій категорії вчителів досить складно вибудувати професійно-особистісні відносини з обдарованими дітьми в освітньо-виховному процесі. Отже, виникає потреба в підвищенні якості підготовки педагогів для обдарованих дітей, їх науково-методичній підтримці та психологічному супроводі.

Подальшого розвитку й удосконалення потребує науково-методичний супровід інноваційних освітніх закладів, на базі яких будуть створені експериментальні майданчики, лабораторії з питань обдарованості. Для здійснення їх ефективної діяльності необхідно розробити механізми мережевої взаємодії.

На розв’язання цих та інших проблем у роботі з даною категорією дітей спрямована Концепція регіональної стратегії в сфері підтримки та розвитку дитячої обдарованості до 2020 рр., яка укладена з урахуванням нових запитів суспільства щодо формування конкурентноспроможної особистості, здатної до саморозвитку, самоосвіти, програмування власного життя.

Згідно даної Концепції потребує оновлення та уточнення зміст обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2008-20011 рр., яка була прийнята рішенням колегії управління освіти і науки облдержадміністрації 17.04.2008.
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості "Надія Донеччини" на 2010-2020 роки ґрунтується на таких документах державного рівня:
- Закони України:

«Про освіту»;

«Про дошкільну освіту»;

«Про загальну середню освіту»;

«Про позашкільну освіту»;

«Про професійно-технічну освіту»;

«Про вищу освіту»;

«Про авторське право та суміжні права».
- Укази Президента України:

«Про положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України»;

«Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді» (від 24.04.2000 р.);

«Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 - 2005 pp.» (від 08.02.2001 р.);

«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» (від 04.07.2005 р.).
- Постанови Кабінету Міністрів України:

«Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки";

«Про схвалення Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки";

«Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру i 12-річний термін навчання» (від 16.11.2000 г.);

«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (від 14.01.2004 р.).
- Концепції та програми:

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);

Концепція профільного навчання в старшій школі;

Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки;

Концепція Державної цільової програми “Наука в університетах” на 2008—2012 роки;

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні;

Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1016;

Державна цільова соціальна програма "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 р. № 1071;
- Положення про олімпіади, конкурси, турніри, акції тощо.
^ Мета і завдання програми
Мета програми - забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей у різних областях інтелектуальної, творчої та спортивної діяльності, спрямованої на виховання громадянина з гуманістичним світоглядом, компетентного у власній життєдіяльності.
^ Основні завдання програми:

подальша розбудова обласної системи пошуку, розвитку й психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, її професійної орієнтації з урахуванням регіональної специфіки, соціально-економічного та наукового потенціалу області;

надання адресної допомоги обдарованим у різних областях інтелектуальної, творчої та соціальної діяльності відповідно до їх здібностей, у тому числі на основі інноваційних технологій виявлення і підтримки обдарованих дітей, які мешкають у сільській місцевості, населених пунктах, віддалених від великих центрів культури, освіти, науки;

розробка науково-методичних засад, методичних рекомендацій та програм для навчання й розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді;

забезпечення умов для неперервної освіти обдарованих учнів усіх категорій;

створення керованої системи пошуку та впровадження освітніх інновацій у роботу з обдарованими дітьми;

залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, зокрема в гуртках та філіях Малої академії наук;

забезпечення економічних і соціальних гарантій розвитку та самореалізації обдарованої особистості;

удосконалення системи підготовки та стимулювання педагогів до інноваційного пошуку в роботі з обдарованими;

надання консультативної допомоги батькам та педагогічним кадрам щодо роботи з обдарованими;

пошук шляхів координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій з питань розвитку та підтримки обдарованості;

поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері пошуку й апробації нових психолого-педагогічних технологій виявлення, навчання та підтримки обдарованих.
^ Пріоритетні напрямки та шляхи

реалізації мети й основних завдань Програми


 1. Удосконалення нормативно-правової бази щодо підтримки обдарованої молоді.

 2. Відпрацювання механізму реалізації завдань Програми на основі програмно-проектного підходу як сукупності управлінських та психолого-педагогічних дій.

 3. Визначення змісту компетентнісно спрямованого й особистісно зорієнтованого психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді на етапах пошуку, відбору, творчого розвитку та педагогічної підтримки обдарованих.

 4. Забезпечення наступності та неперервності в системі роботи з обдарованою молоддю загальноосвітніх, позашкільних, у тому числі спеціалізованих мистецьких, спортивних, професійно-технічних, вищих та інших навчальних закладів.

 5. Розробка нових і модернізація існуючих освітніх технологій роботи з обдарованою молоддю, створення керованої системи новацій, забезпечення умов для науково-методичного й організаційного супроводу обдарованості.

 6. Забезпечення моніторингу розвитку обдарованості як одного з пріоритетних способів оцінки якості освіти.

 7. Модернізація системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю.

 8. Вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованими педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 9. Розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників на обласному рівні.

 10. Популяризація здобутків обдарованої молоді.


^ Система управління та організації роботи з обдарованими дітьми Мал. 1Мал. 2

Установи та заклади, які здійснюють роботу з обдарованими дітьми на регіональному рівні

Облдержадміністрація

Управління

освіти і науки

Управління культури

Управління з питнаь фізкультури та спорту

Управління у справах сім'ї та молоді
 • обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

 • загальноосвітній спеціалізований санаторний інтернатний заклад І – ІІІ ступеней «Ерудит» для обдарованих дітей;

 • ліцей при Донецькому національному університеті;

 • загальноосвітні навчальні заклади нового типу;

 • позашкільні навчальні заклади;

 • дошкільні навчальні заклади;

 • вищі навчальні заклади;

 • управління фізкультури та спорту МОНУ
 • оздоровчі табори
 • школи мистецтв;

 • бібліотеки;

 • будинки (палаци) культури

 • школа-інтернат для обдарованих дітей при Донецькій державній музичні консерваторії

 • Дитячо-юнацькі спортивні школи;

 • школа олімпійського резерву;

 • стадіони
Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення

Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення здійснюється у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на виконання Програми, а також залучення позабюджетних коштів (меценатів, громадських фондів та інших юридичних і фізичних осіб), що не суперечать чинному законодавству України.
^ Очікувані результати
Виконання основних завдань і заходів Обласної цільової програми на 2010-2020 роки забезпечить:

удосконалення нормативно-правової бази з питань навчання, виховання, соціальної підтримки обдарованої молоді;

розвиток обласної системи виявлення, відбору, психолого-педагогічного супроводу, адресної підтримки обдарованої молоді, починаючи з раннього віку;

зростання кількості обдарованих дітей, які посідають призові місця на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах;

оптимізацію мережі закладів освіти нового типу, профільних шкіл, класів із поглибленим вивченням окремих предметів, консультаційних пунктів, позашкільних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів, секцій тощо для забезпечення необхідних умов розкриття здібностей і розвитку обдарованих дітей і молоді;

створення базових олімпіадних шкіл та експериментальних майданчиків з метою відпрацювання методик і технологій роботи з обдарованою молоддю й комплексної підготовки обласних команд до змагань на Всеукраїнських і міжнародних олімпіадах;

розробку дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді, педагогічних і науково-педагогічних працівників, які з нею працюють, до наукового пошуку, дослідницької роботи;

удосконалення системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів щодо формування у них готовності до роботи з обдарованою молоддю;

впровадження в регіоні перспективного педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми;

консолідацію зусиль державних, обласних, міських, районних громадських, наукових організацій, загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів, спрямованих на виховання обдарованої особистості;

використання зарубіжних інноваційних технологій навчання та розширення зв’язків з міжнародними освітянськими організаціями. 

Схожі:

Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки \"Надія Донеччини\" iconАналіз підсумків роботи з обдарованими дітьми за 2010-2011 н р
У минулому навчальному році пріоритетними напрямками у роботі з обдарованими дітьми була реалізація Обласної цільової програми підтримки...
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки \"Надія Донеччини\" iconПрограма відділу математики підтримки та розвитку дитячої обдарованості...
«Про результати Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів 2010/2011 навчального року» та
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки \"Надія Донеччини\" iconРозділ Формування навичок здорового способу життя, поліпшення роботи...
Обласна Цільова соціальна програма розвитку освіти Миколаївської області на 2011 – 2015 роки
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки \"Надія Донеччини\" iconКонцепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості...
Сучасні тенденції соціального розвитку ставлять перед освітою нові задачі відхилення від орієнтації на «середнього» учня, підвищений...
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки \"Надія Донеччини\" iconКонцепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості...
Сучасні тенденції соціального розвитку ставлять перед освітою нові задачі відхилення від орієнтації на «середнього» учня, підвищений...
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки \"Надія Донеччини\" iconПрограма “обдарована дитина” на 2007-2010 роки
Програма “Обдарована дитина ” на 2003-2010 роки розроблена з метою створення у закладі пошуку, розвитку й педагогічної підтримки...
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки \"Надія Донеччини\" iconПрограма «Освіта Донеччини. 2007 2011роки» Донецьк програма «Освіта Донеччини. 2007 2011 роки»
Україні» (від 04. 07. 2005 р. №1013/2005), Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Концепція Державної програми розвитку...
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки \"Надія Донеччини\" iconРайонна комплексна програма профілактики правопорушень на 2011-2015 роки Загальна частина
Зокрема, зареєстровано 76 злочинів проти 85 за аналогічний період 2010 року (-10,6 %, по області -3,1%). При цьому залишились нерозкритими...
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки \"Надія Донеччини\" iconРайонна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю...
Підстава для розроблення: Закони України “Про місцеве самоврядування”, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки \"Надія Донеччини\" iconПро затвердження Державної програми підтримки сім'ї на період до...
Затвердити Державну програму підтримки сім'ї на період до 2010 року (далі Програма), що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка