Гігієнічні вимоги визначають умови життєдіяльності
Скачати 89.32 Kb.
НазваГігієнічні вимоги визначають умови життєдіяльності
Дата конвертації31.01.2014
Розмір89.32 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Додаток Д
Робоче місце оператора ЕОМ
Згідно з ГОСТ 12.2.032-78 конструкція робочого місця і взаємне розташування всіх його елементів повинне відповідати гігієнічним, антропометричним, фізіологічним і психологічним вимогам.

Гігієнічні вимоги визначають умови життєдіяльності і працездатності людини у процесі взаємодії з технікою і середовищем; показниками є рівень освітлення, температура, вологість, шум, вібрація, токсичність, загазованість тощо.

Антропометричні вимоги визначають відповідність конструкцій техніки антропометричним характеристикам людини (зріст, розміри тіла та окремі рухові ланки). Показниками е раціональна робоча поза, оптимальні зони досягнення, раціональні трудові рухи.

^ Фізіологічні та психофізіологічні вимоги визначають відповідність техніки і середовища можливостям працівника щодо сприйняття, переробки інформації, прийняття і реалізації рішень.

Велике значення має також характер роботи. Зокрема, при організації робочого місця програміста повинні бути дотримані наступні основні умови:

 1. оптимальне розміщення обладнання, що входить до складу робочого місця;

 2. достатній робочий простір, що дозволяє здійснювати всі необхідні рухи і переміщення;

 3. необхідно природне і штучне освітлення для виконання поставлених завдань;

 4. рівень акустичного шуму не повинен перевищувати допустимого значення;

 5. достатня вентиляція робочого місця.

Головними елементами робочого місця програміста є письмовий стіл і крісло. Основним робочим положенням є положення сидячи. Робоче місце для виконання робіт у положенні сидячи організується відповідно до ГОСТ 12.2.032-78. Робоча поза сидячи викликає мінімальне стомлен-ня програміста.

Основні ергономічні вимоги до проектування робочого місця в системі "людина — техніка — виробниче середовище" зображені на рис. 2.4.Рис. 2.4. Робочий стіл і розміщення користувача ПК
Організація робочого місця передбачає:

— правильне розміщення робочого місця у виробничому приміщенні;

 • вибір ергономічно обґрунтованого робочого положення, виробничих меблів з

урахуванням антропометричних характеристик людини;

— раціональне компонування обладнання на робочих місцях;

— урахування характеру та особливостей трудової діяльності.

^ Загальні принципи організації робочого місця:

 • на робочому місці не повинно бути нічого зайвого. Усі необхідні для роботи

предмети мають бути поряд із працівником, але не заважати йому;

 • ті предмети, якими користуються частіше, розташовуються ближче, ніж ті пред-

мети, якими користуються рідше;

 • предмети, які беруть лівою рукою, повинні бути зліва, а ті предмети, які беруть

правою рукою — справа;

 • якщо використовують обидві руки, то місце розташування пристосувань вибира-

ється з урахуванням зручності захоплювання його двома руками;

— робоче місце не повинно бути захаращене;

— організація робочого місця повинна забезпечувати необхідну оглядовість.

Статичні напруження працівника в процесі праці пов'язані з підтриманням у нерухомому стані предметів і знарядь праці, а також підтриманням робочої пози.

^ Робоча поза — це основне положення працівника у просторі: зручна робоча поза має забез-печувати стійкість положення корпуса, ніг, рук, голови працівника під час роботи, мінімальні затрати енергії та максимальну результативність праці.


Мінімальні розміри простору, який займає людина у різних положеннях і позах.
Найпоширенішими у процесі праці є пози сидячи і стоячи. Проектуючи робоче місце, пот-рібно враховувати, що при виконанні роботи з фізичним навантаженням бажана поза стоячи, а при малих зусиллях — сидячи.

Для роботи операторів у положенні сидячи рекомендовані такі параметри робочого простору: ши-рина - не менше 700 мм, гли­бина - не менше 400 мм, висота робочої поверхні над підлогою – 700 …750 мм. Під робочою поверхнею необхідно передбачити прос­тір для ніг: висота - менше 600 мм, ширина - не менше 500 мм, глибина - не менше 400 мм. За необхідності огляду робочого міс­ця його висота не повинна пере-вищувати 1200 мм

Найпоширенішими у процесі праці є пози сидячи і стоячи. Проектуючи робоче місце, пот-рібно враховувати, що при виконанні роботи з фізичним навантаженням бажана поза стоячи, а при малих зусиллях — сидячи.

Робоча поза стоячи втомлює людину більше, ніж сидяча. Вона вимагає на 10 % більше енергії, спричиняє підвищення артеріального і венозного тиску крові, розширення вен на ногах, пошкодження ступень, викривлення хребта.

Під час роботи сидячи нижня частина корпуса розслаблена, а основне статичне навантажен-ня припадає на м'язи шиї, спини, таза, стегон. Неправильна сидяча поза може викликати застій крові в ногах, а якщо виконується великий обсяг роботи для пальців рук — запалення суглобів.

Організація робочого місця користувача комп'ютера повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх взаємного розташування ергономічним вимогам ( див. рис.).

Виконуючи практичні завдання щодо використання робочої пози, потрібно: зменшувати величину статичних напружень; розподіляти статичні напруження; передбачати можливість змін пози під час роботи. Ергономічна характеристика робочих місць наведена у таблиці.^ Робоче місце і робоча поза користувача комп'ютера:

1 — кут екрана; 2 — кут огляду (зору); 3 — відстань огляду; 4 — висота середини екрана;

5 — висота клавіатури; 6 — висота столу; 7 — відстань колін від столу; 8 — підставка для ніг;

9 — підставка для документів; 10 — положення рук; 11 — кут ліктів; 12 — спинка крісла;

13 — підлокітник; 14 — опора для попереку; 15 — кут колін; 16 — кут спинки крісла;

17 — висота сидіння

Ергономічними аспектами проектування відеотермінальних робочих місць, зокрема, є: висота робочої поверхні, розміри простору для ніг, вимоги до розташування документів на робо-чому місці (наявність і розміри підставки для документів, можливість різного розміщення доку-ментів, відстань від очей користувача до екрана, документа, клавіатури і т.д.), характеристики ро-бочого крісла, вимоги до поверхні робочого столу, регулюємість робочого місця і його елементів.

Головними елементами робочого місця оператора є письмовий стіл і крісло. Основним робочим положенням є положення сидячи.

Робоча поза сидячи викликає мінімальне стомлення оператора. Раціональне планування робочого місця передбачає чіткий порядок і сталість розміщення предметів, засобів праці і доку-ментації. Те, що потрібно для виконання робіт частіше, розташовано в зоні легкої досяжності робочого простору.

^ Моторне поле - простір робочого місця, у якому можуть здійснюватися рухові дії людини.

Максимальна зона досяжності рук - це частина моторного поля робочого місця, обме-женого дугами, описуваними максимально витягнутими руками при русі їх у плечовому суглобі.

^ Оптимальна зона - частина моторного поля робочого місця, обмеженого дугами, опису-ваними передпліччями при русі в ліктьових суглобах з опорою в точці ліктя і з відносно нерухо-мим плечем.
а - зона максимальної досяжності;
б - зона досяжності пальців при витягнутій руці;
в - зона легкої досяжності долоні;
г - оптимальний простір для грубої ручної роботи;
д - оптимальний простір для тонкої ручної роботи.


Рис. Зони досяжності рук у горизонтальній площині.


Розглянемо оптимальне розміщення предметів праці і документації в зонах досяжності рук (див. рис.):

^ Дисплей розміщається в зоні а (у центрі);

Клавіатура- у зоні г/д;

Системний блок розміщається в зоні б (ліворуч);

Принтер знаходиться в зоні а (праворуч);

Документація: 1) у зоні легкої досяжності долоні - в (ліворуч) - література і документація,

необхідна при роботі;

2) у висувних шухлядах столу - література, яка не використовується постійно

При проектуванні письмового столу варто враховувати наступне:

 • висота столу повинна бути обрана з урахуванням можливості сидіти вільно, у зручній позі, при необхідності спираючи на підлокітники;

 • нижня частина столу повинна бути сконструйована так, щоб оператор міг зручно сидіти, не був змушений підбирати ноги;

 • поверхня столу повинна мати властивості, що виключають появу відблисків у поле зору оператора;

 • конструкція столу повинна передбачати наявність висувних шухляд (не менш 3-х для збереження документації, канцелярського приладдя, особистих речей).

При роботі в положенні сидячи рекомендуються такі параметри робочого простору:

 • ширина не менше 700 мм;

 • глибина не менше 400 мм;

 • висота робочої поверхні столу рекомендується в межах 680…760 мм;

 • висота робочої поверхні, на яку встановлюється клавіатура, повинна бути 650 мм.

Оптимальними розмірами столу є: висота 710 мм; довжина столу 1300 мм; ширина столу 650 мм. Поверхня для листа повинна мати не менше 40 мм у глибину і не менше 600мм завширш-ки. Під робочою поверхнею повинно бути передбачено простір для ніг: висота не менше 600 мм; ширина не менше 500 мм; глибина не менше 400 мм.

Велике значення надається характеристикам робочого крісла. Воно виконується відповід-но до ГОСТ 21.889-76. При проектуванні крісла виходять з того, що при будь-якому робочому по-ложенні програміста його поза повинна бути фізіологічно правильно обгрунтованою, тобто поло-ження частин тіла повинно бути оптимальним. Для задоволення вимог фізіології,що випливають з аналізу положення тіла людини в положенні сидячи, конструкція робочого сидіння повинна відпо-відати таким основним вимогам:

 • допускати можливість зміни положення тіла, тобто забезпечити вільне переміщення кор-пуса і кінцівок тіла один щодо одного;

 • допускати регулювання висоти в залежності від росту працюючої людини (в межах від 400 до 550 мм);

 • мати злегка увігнуту поверхню,мати невеликий нахил тому.

Поверхню сидіння рекомендується робити м'якою, передній край закругленим, а кут нахилу спинки робочого крісла - регульованим.

Необхідно передбачити при проектуванні можливість різного розміщення документів: збоку від відеотермінала, між монітором і клавіатурою і т.п. Крім того, у випадках, коли відеотер-мінал має низьку якість зображення, наприклад, помітні миготіння, відстань від очей до екрана роблять більшою (близько 700 мм), ніж відстань від ока до документа (300…450 мм). В загально-му випадку, при високій якості зображення на відеотерміналі відстань від очей користувача до ек-рана, документа і клавіатури може бути рівним.

Положення екрана визначається:

- відстанню зчитування (0,60 + 0,10 м);

- кутом зчитування, напрямком погляду на 20 нижче горизонталі до центра екрана,

причому екран перпендикулярний цьому напрямку.

Повинна передбачатися можливість регулювання екрана:

- по висоті +3 см;

- по нахилу від 10 до 20 щодо вертикалі;

- у лівому і правому напрямках.

Зоровий комфорт досягається при виконанні двох основних вимог:

- чіткості на екрані, клавіатурі й у документах;

- освітленості і рівномірності яскравості між навколишніми умовами і різними

ділянками робочого місця;

Велике значення також надається правильній робочій позі користувача. При незручній ро-бочій позі можуть з'явитися болі в м'язах, суглобах і сухожиллях. Вимоги до робочої пози корис-тувача відеотермінала наступні: шия не повинна бути нахилена більш ніж на 20 (між віссю "голо-ва-шия" і віссю тулуба), плечі повинні бути розслаблені, лікті - знаходитися під кутом 80…100, а передпліччя і кисті рук - у горизонтальному положенні. Причина неправильної пози користувачів обумовлена наступними факторами: немає гарної підставки для документів, клавіатура знаходить-ся занадто високо, а документи - занадто низько, нікуди покласти руки і кисті, недостатній простір для ніг. З метою подолання зазначених недоліків даються загальні рекомендації: краще пересувна клавіатура, ніж вбудована; повинні бути передбачені спеціальні пристосування для регулювання висоти столу, клавіатури, документів і екрана, а також підставка для рук.

Характеристики використовуваного робочого місця:

- висота робочої поверхні столу 750 мм;

- висота простору для ніг 650 мм;

- висота сидіння над рівнем підлоги 450 мм;

- поверхня сидіння м'яка з закругленим переднім краєм;

- передбачена можливість розміщення документів праворуч і ліворуч;

- відстань від ока до екрана 700 мм;

- відстань від ока до клавіатури 400 мм;

- відстань від ока до документів 500 мм;

- можливе регулювання екрана по висоті, по нахилу, у лівому і в правому напрямках.

Створення сприятливих умов праці і правильне естетичне оформлення робочих місць на виробництві має велике значення як для полегшення праці, так і для підвищення його привабли-вості, що позитивно впливає на продуктивність праці. Фарбування приміщень і меблів повинно сприяти створенню сприятливих умов для зорового сприйняття, гарного настрою. У службових приміщеннях, в яких виконується одноманітна розумова робота, що вимагає значного нервового напруження і великого зосередження, фарбування повинна бути спокійних тонів - малонасичені відтінки холодного зеленого або блакитного кольорів.

При розробці оптимальних умов праці програміста необхідно враховувати освітленість, шум і мікроклімат.

Схожі:

Гігієнічні вимоги визначають умови життєдіяльності iconГігієнічні вимоги до умов праці з комп'ютером

Гігієнічні вимоги визначають умови життєдіяльності iconЗакон України «Про освіту»
Загальносовітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та...
Гігієнічні вимоги визначають умови життєдіяльності icon5-6 класи
Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Ор­ганізація робочого місця
Гігієнічні вимоги визначають умови життєдіяльності iconМіністерство охорони здоров'я україни
Про затвердження Державних санітарних правил І норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного...
Гігієнічні вимоги визначають умови життєдіяльності iconУроку на тему : «Місце хліба в повсякденному харчуванні Прості бутерброди...
Розробка уроку на тему : «Місце хліба в повсякденному харчуванні Прості бутерброди Технологія приготування бутербродів Правила безпечної...
Гігієнічні вимоги визначають умови життєдіяльності iconКалендарний план факультативу «Основи Інтернет-безпеки» для учнів 10-х класів
Бжд. Джерела шкідливого впливу комп'ютера на користувача. Санітарно-гігієнічні вимоги до персональних комп'ютерів та до робочого...
Гігієнічні вимоги визначають умови життєдіяльності iconІсппр (Нестеренко О. В.)
Умови, що визначають необхідність використання моделі процесу прийняття рішення
Гігієнічні вимоги визначають умови життєдіяльності iconПсихолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уро­ку
Точне І творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку І його місце в темі, бачення особливостей...
Гігієнічні вимоги визначають умови життєдіяльності iconУмови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві (далі — Умови) визначають порядок їх організації та проведення,...
Гігієнічні вимоги визначають умови життєдіяльності iconУмови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві (далі — Умови) визначають порядок їх організації та проведення,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка