Р І шення
Скачати 64.68 Kb.
НазваР І шення
Дата конвертації31.01.2014
Розмір64.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

Р І Ш Е Н Н Я


V Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» та XV Регіональної студентської наукової конференції «Харківщина, студентство, екологія»

5–6 грудня 2013 р., м. Харків.

У роботі Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» взяли участь 232 (254 у 2012 р.) фахівців та заслухано 177 (162 у 2012 р.) доповідей, у тому числі 98 (88 у 2012 р.) за участю магістрів, студентів та аспірантів.

Взяли участь у роботі конференції 32 вищих навчальних закладів освіти(28 у 2012 р.):

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ"),

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"(НТУУ «КПІ»),

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків,

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків,

Національний авіаційний університет, м. Київ,

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

Харківська державна академія фізичної культури,

Національний аерокосмічний університет ім. Н.Е.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Харківська медична академія після дипломної освіти,

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Полтавський національний технічний університет

Полтавська державна аграрна академія

Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського

Харківський національний університет радіоелектроніки,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,

Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків,

Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків,

Національний університет «Львівська політехніка»,

Сумський державний університет,

Сумський національний аграрний університет

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва.

Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Миколаїв,

Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», м. Харків,

Харківська гуманітарно-педагогічна академія,

Національний авіаційний університет «Харківський авіаційний інститут»

Університет штату Індіана, США,

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Київ

Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова.

^ У конференції також взяли участь:

Інститут проблем машинобудування, м. Харків,

ІПММС НАН України, Київ

Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки і охорони праці, Київ

Одеський навчально-дослідний центр «Надія у пароплавстві»

Учасники V Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» та XV Регіональної студентської наукової конференції «Харківщина, студентство, екологія» визначають важливість та пріоритетність питань безпеки життєдіяльності людини у сучасних умовах.

Конференції визначали, що як і у попередні роки: залишається негативна тенденція раннього старіння населення в Україні, поширення епідемій туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та інші проблеми. В Україні, яка має низький рівень матеріально-технічної бази промислових підприємств, створюються умови для розповсюдження небезпек для життя кожного громадянина. Підприємства працюють не ритмічно та обладнання є вкрай зношеним, комунікації (підземні та повітряні) є дуже небезпечними. Рівень життя людей в Україні не відповідає життєво необхідному біологічному рівню та продовжує погіршуватись. Дуже повільна тенденція підвищення пенсій та заробітної платні, у той час як швидко підвищується плата за комунальні та інші послуги. Стан довкілля незадовільний, що негативно впливає на людей та рівень захворюваності населення України. Високими залишаються показники травматизму у побуті та на підприємствах. Наказ МОН Украйни №969, щодо викладання та навчання з нормативних дисциплін, на місцях виконується не повністю або взагалі не виконується. Громадська організація «Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності людини» м. Харкова продовжує виконувати роботу з об’єднання зусиль усіх фахівців, яки б змогли зробити свій внесок у покращення стану безпеки людини у Харкові та інших містах України.

Робота громадської організації «Спілка фахівців із безпеки життєдіяльності людини» (далі Спілка) у 2013 році спиралась на рішення конференції 2012 року, рішення Координаційної ради Спілки та Уставу Спілки. У 2013 році Спілка:  сприяла освіті, навчанню та питаннями підвищення фахового рівня з питань безпеки життєдіяльності людини;  сприяла покращенню матеріально-технічної бази, у тому числі розробку науково-практичних аспектів поточних і впровадження нових засобів і заходів для діяльності Спілки в Україні; співпрацювала з університетами, академічними, громадськими та іншими організаціями і компаніями, ЗМІ та видавництвами; допомагала обміну фахівцями із безпеки життєдіяльності людини або студентами, акредитації курсів із напрямку безпеки людини, що вивчали у різних навчальних закладах або у різних країнах; надавала підтримку стажуванню для студентів, інженерів, викладачів і т.п.;  розробляла різні напрямки наукової та освітянської діяльності та організовувала різні заходи, наприклад, лекції, конференції, семінари у галузях, пов'язаних з безпекою людини; члени Спілки виступали на сторінках журналів, телевізійних програм і т.п., говорячи про регіональні університети, навчальні заклади та інше;  сприяла навчанню, професійної підготовки та узагальненню передових методів діяльності та застосування їх результатів і рекомендацій, розповсюджувала їх серед фахівців із безпеки життєдіяльності людини; підтримувала отримання міжнародно-визнаних сертифікатів із напрямку безпеки діяльності людини, проведення курсів та семінарів, пов'язаних з ними;  була ініціатором та підтримала створення Малої Академії Безпеки та проведення конкурсу серед школярів у 2013 році;  підтримала організацію та заохоченню пожертвувань, добровільних витрат часу і зусиль для різних цілей;  сприяла написанню та друку книг, різних статей та видань у засобах масової інформації. Спілка продовжує свою працю та проведення заходів завдяки членським та цільовим внескам членів Спілки. Склад ревізійної комісії Спілки на 2013 рік: Адаменко М.І., Юрченко В.О., Райко В.Ф.

Конференція, розглянувши доповіді науковців, фахівців із БЖД, викладачів та інших учасників міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах», постановляє:

1. Звіт діяльності Харківської Обласної громадської організації «Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності людини» голови Спілки – Березуцького В.В. за 2013 рік оцінити на рівні задовільному.

2. Затвердити координаційну раду Спілки фахівців у наступному складі:

1. Голова Спілки – проф. Березуцький В.В.

2. Заступник – проф. Горбенко В.В.

3. Проф. Древаль О.М.

4. Проф. Райко В.Ф.

5. Проф. Ворожбіян М.І.

6. Проф. Адаменко М.І.

7. Куліш Ю.О.

8. Проф. Волненко Н.Б.

9. Проф. Юрченко В.Д.

3. Громадській організації ХОГО СФ БЖДЛ у наступному 2014 році зосередити увагу на таких питаннях:

 • Сприяти подальшому зростанню кількості членів Спілки;

 • Продовжити роботу по створенню центру «Безпеки» у м. Харкові та інших обласних центрах України;

 • Провести науково-методичні семінари з метою підвищення кваліфікації фахівців у напрямках «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист»;

 • Участь у підготовці та проведенні 1 та 2-го етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Цивільний захист", "Основи охорони праці";

 • Участь у підготовці та проведенні Міжнародної студентської олімпіади з безпеки у 2014 році;

 • Участь в організації та проведенні 6-ї Міжнародної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» в м. Харкові у 2014 році;

 • Участь у роботі НМК Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з цивільного захисту;

 • Забезпечення роботи інформаційної сторінки громадської організації «Спілки фахівців з безпеки життєдіяльності людини» у мережі Інтернет (http://safetyliving.narod.ru/);

 • Видання збірки наукових статей з напрямку БЖДЛ у фахових цитованих виданнях – «Секюритологія».

 • Оновлення 1-го видання та публікація у 2014 році 2-го видання каталогу Спілки фахівців із безпеки життєдіяльності.

 • Проведення роботи щодо залучення до роботи у Спілці представників усіх ВНЗ міста Харкова, України та інших країн.

 • Розвиток та укріплення контактів із фахівцями, які працюють у напрямі безпеки життєдіяльності м. Харкова та його регіону, інших міст та регіонів України, країн та асоціацій.

 • До кінця 2014 року надіслати повідомлення членам Спілки фахівців з безпеки життєдіяльності, які заборгували із платою внесків, із попередженням про виключення їх із членів Спілки фахівців.

 • Загальну частину рішення конференції довести до відома осіб, причетних до громадської організації ХОГО СФ БЖДЛ, а також організацій, засобів масової інформації, керівництва міста та регіону, НМК Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з Цивільного захисту населення.

Схожі:

Р І шення iconП'яте скликання четверта сесія р І шення
Про обсяг І межі повноважень районних у місті Луганську рад та їх виконавчих органів
Р І шення iconП'яте скликання ш оста сесія р І шення
Про внесення змін та доповнень до обсягу І меж повноважень районних у місті Луганську рад та їх виконавчих органів
Р І шення iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області р І шення
Україні” у відповідності з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13. 09. 2001 №437-р “Про заходи щодо реалізації Концепції...
Р І шення iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області р І шення
Про місцеве самоврядування в Україні” у відповідності з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13. 09. 2001 №437-р “Про заходи...
Р І шення iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області р І шення
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради від 15. 05. 2002 року №7 «Про делегування повноважень...
Р І шення iconР І шення колегії Головного управління охорони здоров’я від 20. 04. 2010 року
Розглянувши питання про стан медико-соціального забезпечення ветеранів війни в області та додаткові заходи щодо відзначення в лпз...
Р І шення iconЗгурівська районна рада шостого скликання р І шення
Відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, частини 10 статті 75, статтей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка