Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність»
Скачати 400.45 Kb.
НазваЗакон УкраЇни «Про ріелторську діяльність»
Сторінка1/3
Дата конвертації18.03.2013
Розмір400.45 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3
Проект
Вноситься Народним

депутатом України

Прасоловим І.М.

Закон УкраЇни
«Про ріелторську діяльність»

_______________________________________
Цей Закон визначає правові засади здійснення ріелторської діяльності в Україні з метою захисту законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб – споживачів ріелторських послуг, забезпечення належного рівня професійної діяльності учасників ринку ріелторських послуг.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сфера дії Закону

1. Положення цього Закону поширюються на відносини, що виникають при організації ріелторської діяльності та у процесі надання суб'єктами ріелторської діяльності послуг фізичним та юридичним особам (далі – споживачі ріелторських послуг) на території України щодо здійснення ними правочинів з нерухомим майном (далі – нерухомість).

2. Це Закон не поширюється на:

1) відчуження нерухомості відповідно до законодавства про приватизацію;

2) правочини, які здійснюються власниками або користувачами нерухомості самостійно;

3) діяльність, яка підпадає під визначення ріелторської діяльності у розумінні цього Закону та здійснюється державними органами (підприємствами, установами та/або організаціями), їх підрозділами та посадовими особами, уповноваженими законом на надання послуг, які підпадають під визначення ріелторських послуг у розумінні цього Закону.

Стаття 2. Законодавство про ріелторську діяльність

1. Здійснення ріелторської діяльності регулюється цим Законом, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що не суперечать цьому Закону.

2. У разі, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Ріелторська діяльність

1. Ріелторською діяльністю є підприємницька діяльність, яка полягає в наданні визначених цим та іншими законами України послуг споживачам ріелторських послуг при здійсненні ними операцій з нерухомістю та/або реалізації ними прав на нерухомість.

2. Ріелторська діяльність може здійснюватись лише суб'єктами ріелторської діяльності.

3. Суб’єктам ріелторської діяльності дозволяється здійснювати виключно ріелторську діяльність, а також видавничу, навчальну та іншу діяльність, якщо здійснення таких видів діяльності пов’язане з ріелторською діяльністю.

Вичерпний перелік видів діяльності, які можуть здійснювати суб‘єкти ріелторської діяльності визначається Ріелторською палатою України з урахуванням цього Закону.

^ Стаття 4. Ріелтор

1. Ріелтором може бути будь-яка дієздатна фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», пройшла професійну підготовку та підвищення кваліфікації ріелторів відповідно до цього Закону, склала відповідний кваліфікаційний іспит, за підсумками чого отримала відповідні кваліфікаційні документи ріелтора та зареєстрована в Реєстрі ріелторів.

2. Ріелтором не може бути особа, яка має непогашену судимість за корисливі злочини.

3. Ріелтор має здійснювати ріелторську діяльність у складі юридичної особи - суб'єкта ріелторської діяльності або як фізична особа – підприємець.

4. Ріелтору забороняється здійснювати ріелторську діяльність у складі двох та більше юридичних осіб - суб'єктів ріелторської діяльності або працювати в складі юридичної особи - суб'єкта ріелторської діяльності, одночасно здійснюючи ріелторську діяльність як ріелтор – підприємець. Порушення цієї вимоги є підставою для анулювання Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора.

^ Стаття 5. Суб’єкти ріелторської діяльності

1. Суб'єктами ріелторської діяльності є зареєстровані у встановленому законодавством порядку фізичні особи – підприємці, які набули статусу ріелтора та отримали Сертифікат суб'єкта ріелторської діяльності, виданий відповідно до цього Закону, та юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, у складі яких на постійній основі працює не менше двох ріелторів, та які отримали Сертифікат суб'єкта ріелторської діяльності, виданий відповідно до цього Закону.

2. Керівником юридичної особи – суб‘єкта ріелторської діяльності може бути лише ріелтор.

3. Слово «ріелтор» та похідні від нього дозволяється використовувати у назвах лише тих юридичних осіб, які діють відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 6. Реєстр ріелторів та Реєстр суб'єктів ріелторської діяльності

1. Відомості про всіх осіб, які набули статусу ріелтора, вносяться до Реєстру ріелторів.

2. Відомості про осіб, які набули статусу суб'єкта ріелторської діяльності вносяться до Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності.

3. Суб'єкти ріелторської діяльності мають право на здійснення ріелторської діяльності лише після включення їх до Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності.

4. Суб'єктам ріелторської діяльності, включеним до Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності, видається Сертифікат суб'єкта ріелторської діяльності.

5. Реєстр ріелторів та Реєстр суб'єктів ріелторської діяльності веде Ріелторська палата України.

6. Реєстр ріелторів є базою даних, що містить інформацію про прізвище, ім'я та по-батькові ріелтора, дату видачі та номер Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора, назву навчального закладу (підприємства, установи, організації), що здійснював професійну підготовку ріелтора, інформацію про підвищення кваліфікації, інформацію щодо зупинення дії Кваліфікаційного свідоцтва, найменування суб'єкта ріелторської діяльності, в складі якого працює ріелтор, інформацію про членство в регіональних громадських організаціях ріелторів, визначені у Положенні «Про Реєстр ріелторів», інші дані про ріелтора, що мають суттєве значення для здійснення контролю за виконанням ним законодавства про ріелторську діяльність.

7. Реєстр суб'єктів ріелторської діяльності є базою даних, що містить інформацію про суб'єкти ріелторської діяльності, які отримали сертифікати, дату їх видачі, місцезнаходження суб'єкта ріелторської діяльності, інформацію про склад ріелторів суб'єкта ріелторської діяльності визначені у Положенні «Про Реєстр ріелторів» та інші дані про суб‘єкт ріелторської діяльності, що мають суттєве значення для здійснення контролю за виконанням ним законодавства про ріелторську діяльність.

8. Положення «Про реєстр ріелторів» та положення «Про Реєстр суб`єктів ріелторської діяльності» , а також порядок видачі довідок про інформацію, яка міститься у цих Реєстрах визначається Ріелторською палатою України.

За включення до Реєстру ріелторів та Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності та внесення змін до нього стягується плата в розмірі, який встановлює Ріелторська палата України.

9. Реєстр ріелторів та Реєстр суб'єктів ріелторської діяльності розміщуються на сайті Ріелторської палати України в мережі Інтернет з забезпеченням вільного доступу до інформації, яка в них міститься.

Стаття 7. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації ріелторів

1. Професійна підготовка ріелторів здійснюється навчальними закладами (підприємствами, установами чи організаціями), які уклали договори про співробітництво у професійній підготовці ріелторів з Ріелторською палатою України. Ріелторська палата України повинна сприяти створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів (підприємств, установ чи організацій), які здійснюють професійну підготовку ріелторів.

2. Професійна підготовка ріелторів складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації, які затверджуються за погодженням з Рієлторською палатою України, та складання кваліфікаційного іспиту. Ріелторська палата України здійснює контроль за якістю професійної підготовки ріелторів.

3. Ріелтори зобов'язані не рідше одного разу на три роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора.

4. Підвищення кваліфікації може відбуватися шляхом навчання в навчальних закладах (підприємствах, установах чи організаціях) або за альтернативними формами (семінари, конференції, тощо), що визначаються Ріелторською палатою України.

5. Ріелторська палата України веде перелік навчальних закладів (підприємств, установ чи організацій), які здійснюють професійну підготовку та підвищення кваліфікації ріелторів, формує Кваліфікаційну комісію, встановлює форми кваліфікаційних документів ріелторів, здійснює контроль за якістю професійної підготовки та підвищенням кваліфікації ріелторів, має право визначати вимоги для альтернативних форм підвищення кваліфікації, сприяє створенню конкурентного середовища в сфері професійної підготовки та підвищення кваліфікації ріелторів.

^ Стаття 8. Кваліфікаційні документи ріелтора

1. Кваліфікаційне свідоцтво ріелтора є документом, що підтверджує здатність фізичної особи на заняття ріелторською діяльністю на території України. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва ріелтора приймається Кваліфікаційною комісією Ріелторської палати України на підставі результатів кваліфікаційного іспиту за наслідками відповідного професійного навчання.

Форма Кваліфікаційного свідоцтва визначається Рієлторською палатою України.

2. Підвищення кваліфікації ріелтора підтверджується Свідоцтвом про підвищення кваліфікації.

Рішення про видачу Свідоцтва про підвищення кваліфікації приймається Кваліфікаційною комісією Ріелторської палати України на підставі результатів кваліфікаційного іспиту за наслідками відповідного підвищення кваліфікації.

Форма Свідоцтва про підвищення кваліфікації Ріелторською визначається палатою України.

3. Зупинення дії Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора відбувається у разі порушення ним вимог цього Закону щодо обов‘язкового підвищення кваліфікації та в інших випадках, визначених Ріелторською палатою України.

Відомості про зупинення дії Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора вносяться до Реєстру релторів.

^ Стаття 9. Сертифікат суб'єкта ріелторської діяльності

1. Сертифікат суб‘єкта ріелторської діяльності є документом, який підтверджує його право на зайняття ріелторською діяльністю.

У Сертифікаті суб'єкта ріелторської діяльності зазначаються найменування суб'єкта ріелторської діяльності, його місцезнаходження, дата видачі, термін дії Сертифіката суб'єкта ріелторської діяльності.

2. Сертифікати суб'єкта ріелторської діяльності видаються відповідно до порядку, встановленого Ріелторською палатою України.

Для отримання Сертифікату суб'єкта ріелторської діяльності подаються наступні документи:

1) заява про видачу Сертифіката встановленої форми;

2) нотаріально посвідчені копії установчого документа (для юридичних осіб), документа про державну реєстрацію як юридичної особи або як фізичної особи - підприємця;

3) інформація про ріелторів, які працюють у складі юридичної особи – суб’єкта ріелторської діяльності, з нотаріально посвідченими копіями кваліфікаційних документів ріелторів, зазначених у довідці.

3. Розгляд документів та видача Сертифіката суб'єкта ріелторської діяльності відбувається у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати реєстрації поданого суб'єктом господарювання повного пакету документів.

4. Ріелторська палата України має право відмовити у видачі Сертифіката суб'єкта ріелторської діяльності лише в разі подання суб'єктом господарювання неповного пакету документів, або недостовірності хоча б одного з поданих документів.

5. Сертифікат суб'єкта ріелторської діяльності видається строком на п'ять років.

Сертифікат суб'єкта ріелторської діяльності набуває чинності з дня його видачі, зазначеної в Сертифікаті.

У день видачі сертифікати інформація про суб‘єкта ріелторської діяльності вноситься до Реєстру суб‘єктів ріелторської діяльності.

6. Суб'єкт ріелторської діяльності повинен в 30-ти денний термін з моменту прийняття відповідного рішення повідомити Ріелторську палату України про зміни у відомостях, які містяться у Сертифікаті суб’єкта ріелторської діяльності, для його заміни та внесення відповідних змін до Реєстру суб‘єктів ріелторської діяльності.

^ Стаття 10. Регулювання ріелторської діяльності

1. Система регулювання ріелторської діяльності складається з державного регулювання та контролю та самоврядного регулювання, яке здійснюється громадськими організаціями ріелторів та їх об'єднаннями у порядку, визначеному цим Законом.

2. Система регулювання ріелторської діяльності забезпечує формування та розвиток інфраструктури ринку нерухомості в Україні, об'єктивність та законність її проведення, функціонування конкурентного середовища серед суб'єктів ріелторської діяльності, які проводять ріелторську діяльність, впровадження в практику ріелторської діяльності міжнародних норм і правил та виконання інших завдань, визначених цим законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

3. Державне регулювання ріелторської діяльності здійснюється шляхом:

1) прийняття законодавчих та інших нормативно-правових актів;

2) контролю за дотриманням суб‘єктами ріелторської діяльності вимог законодавства;

3) створення системи захисту прав споживачів ріелторських послуг і контролю за дотриманням цих прав суб‘єктами ріелторської діяльності;

4) контролю за діяльністю Ріелторської палати України та інших самоврядних організацій, які діють у цій сфері;

5) проведення інших заходів щодо державного регулювання та контролю.

4. Державне регулювання та контроль за ріелторською діяльністю здійснюють відповідні державні органи у межах їх компетенції, визначеної законом.

^ РОЗДІЛ II

САМОРЕГУЛЮВАННЯ РІЕЛТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 11. Професійні організації ріелторів

1. Професійні організації ріелторів сприяють підвищенню професійного рівня ріелторів, захищають соціальні та професійні права ріелторів, вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення ріелторської діяльності, виконують інші повноваження, передбачені їх статутами та положеннями.

2. Професійні організації ріелторів створюються та діють відповідно до законодавства.
Стаття 12. Ріелторська палата України

1. З метою забезпечення професійного самоврядування ріелторів, координації їх діяльності, налагодження взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, судовими органами, користувачами ріелторських послуг, а також для вирішення інших питань у сфері ріелторської діяльності в Україні на добровільних засадах створюється та діє Всеукраїнська спілка професійних громадських організацій ріелторів «Ріелторська палата України», що заснована всеукраїнськими та регіональними професійними громадськими організаціями ріелторів.

Порядок вступу до Ріелторської палати України, виходу та виключення з неї визначається Статутом Ріелторської палати України.

2. Ріелторська палата України є саморегулівною організацією ріелторів, яка має відповідати таким вимогам:

1) у складі даної організації повинні бути всеукраїнські професійні громадські організації ріелторів (міські або обласні), які представляють не менше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць України;

2) не менш ніж 90 % членів, які входять до складу професійних громадських організацій ріелторів, повинні здійснювати ріелторську діяльність.

3. Ріелторська палата України створюється відповідно до законодавства України про об’єднання громадян та діє на підставі Статуту та цього Закону з метою виконання завдань, визначених цим Законом та її Статутом.

На території України діє лише одна Ріелторська палата України, місцезнаходженням якої є місто Київ.

Використання словосполучення «Ріелторська палата України» в назвах інших юридичних осіб забороняється.

4. Ріелторська палата України є неприбутковою організацією.

Джерелами формування коштів та майна Ріелторської палати України є вступні та членські внески, плата за внесення в Реєстри та їх ведення, інші доходи та надходження, отримання яких не суперечить законодавству України.

6. Ріелторська палата є юридичною особою, має свої печатку, штамп, символіку та іншу атрибутику, бланк та рахунки в банківських установах, веде відповідний облік та звітність.

7. Державні органи сприяють Ріелторській палаті України у виконанні нею завдань, визначених цим Законом та Статутом.

^ Стаття 13. Повноваження Ріелторської палати України

Ріелторська палата України відповідно до цього Закону:

1) об'єднує зусилля професійних громадських організацій ріелторів для захисту прав та законних інтересів ріелторів, суб'єктів ріелторської діяльності, користувачів ріелторськими послугами та інших осіб у сфері ріелторської діяльності, забезпечення правових гарантій їх діяльності;

2) розробляє методичні рекомендації, програми з навчання та підвищення кваліфікації, інші нормативно-правові акти з питань ріелторської діяльності в межах відповідно до цього Закону;

3) представляє та захищає інтереси ріелторів та суб‘єктів ріелторської діяльності у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, судовими органами, міжнародними організаціями;

4) утворює постійно діючий Третейський суд та сприяє його роботі;

5) здійснює контроль за якістю професійної підготовки ріелторів та підвищенням їх кваліфікації, у тому числі здійснює сертифікацію суб’єктів ріелторської діяльності, розробляє та затверджує програми підготовки ріелторів та порядок здачі кваліфікаційних іспитів, веде Реєстр ріелторів та Реєстр суб'єктів ріелторської діяльності, здійснює контроль за дотриманням суб'єктами ріелторської діяльності та ріелторами вимог цього Закону. У випадках, передбачених цим Законом, застосовує санкції до суб'єктів ріелторської діяльності та ріелторів, розглядає скарги на дії чи бездіяльність суб'єктів ріелторської діяльності;

6) забезпечує взаємодію професійної ріелторської спільноти з професійними громадськими організаціями, що діють на суміжних ринках;

7) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та свого Статуту.

Стаття 14. Органи управління Ріелторської палати України

1. Органами управління Ріелторської палати України є Рада, Правління, Комісії та Виконавча дирекція.

2. Вищим керівним органом Ріелторської палати України є Рада, загальна кількість членів якої становить десять осіб.

Рада формується шляхом делегування до її складу представників органів державної влади, а також, в порядку, визначеному Статутом Ріелторської палати, шляхом делегуваня представників професійних громадських організацій ріелторів – членів Ріелторської палати.

Від органів влади до складу Ради делегують по одному представнику Міністерство юстиції України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Фонд державного майна України та Державне агентство земельних ресурсів України

3. Засідання Ради є правомочним у разі присутності на ньому не менше трьох четвертих членів Ради від їх загальної кількості. Рішення Ради приймаються двома третинами голосів від кворуму засідання Ради. Засідання Ради відбуваються не рідше одного разу на рік. Головування засіданнями Ради здійснює Голова Ради, який обирається не менш ніж двома третинами від загальної кількості членів Ради.

4. До повноважень Ради входить:

1) прийняття Статуту Ріелторської палати України та внесення до неї змін;

2) обрання та звільнення Правління та Голови Ради;

2) затвердження переліку комісій, їх структури, керівників та персонального складу;

3) заслуховування звітів комісій про виконання покладених на Ріелторську палату України повноважень за напрямами їх діяльності;

4) затвердження щорічного звіту Ревізійної комісії;

5) затвердження керівника Виконавчої дирекції та його звільнення, порядку роботи Виконавчої дирекції, її штатного складу та звітів про діяльність;

6) вирішення інших питань, визначених статутом Ріелторської палати.

5. Керівництво діяльністю Ріелторської палати України здійснює Правління.

Правління Ріелторської палати України формується відповідно до визначених Статутом Ріелторської палати України норм представництва в залежності від кількості професійних громадських організацій ріелторів.

Головування засіданнями Правління здійснює Голова Ради. Засідання Правління є правомочним у разі присутності на ньому не менше трьох четвертих її персонального складу. Рішення Правління приймаються двома третинами голосів від кворуму засідання Правління. Засідання Правління відбуваються не рідше одного разу на квартал. Правління Ріелторської палати України підзвітне та підконтрольне Раді.

6. Для виконання завдань Ріелторської палати за конкретними напрямками створюються постійні або тимчасові комісії.

7. Голова Ради, члени Ради, Правління та комісій Ріелторської палати України виконують свої обов'язки на громадських засадах.

8. До повноважень Виконавчої дирекції Ріелторської палати України належить організаційне забезпечення роботи Ради, Правління, комісій. Керівником Виконавчої дирекції є виконавчий директор. Виконавчий директор відповідає за створення належних умов для виконання своїх функціональних обов'язків Радою, Правлінням, комісіями Ріелторської палати України.
^ РОЗДІЛ ІIІ

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РІЄЛТОРІВ,

СУБ'ЄКТІВ РІЕЛТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  1   2   3

Схожі:

Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон про охоронну діяльність підписаний (текст) Президент України...
Нагадаємо, що під час доопрацювання відповідного законопроекту мали місце спроби з боку представників мвс внести зміни без погодження...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних...
...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон україни n 2658-iii від 12. 06
Закон україни n 2658-iii від 12. 06. 2001 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
Вступ
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування І розвитку науково-технічної сфери, створює умови для...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність 

Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України про «Про аудиторську діяльність»
Вид аудиту, за якого перевірка здійснюється вибірково з урахуванням особливих умов функціонування підприємства є
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка