Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність»
Скачати 400.45 Kb.
НазваЗакон УкраЇни «Про ріелторську діяльність»
Сторінка2/3
Дата конвертації18.03.2013
Розмір400.45 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3
^

ТА СПОЖИВАЧІВ РІЕЛТОРСЬКИХ ПОСЛУГ ПОСЛУГСтаття 15. Права ріелторів та суб‘єктів ріелторської діяльності

1. Ріелтори та суб‘єкти ріелторської діяльності під час здійснення ріелторської діяльності мають право:

1) надавати в межах своєї компетенції послуги при здійсненні угод з об'єктами нерухомості на ринку нерухомості у встановленому законодавством порядку;

2) доступу до об‘єкту нерухомості, який є предметом правочину, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для укладання, виконання чи припинення правочину;

3) рекламувати свою діяльність;

4) подавати запит та одержувати в порядку, встановленому законодавством, від органів, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухомість і угод з нею, і інших органів необхідну інформацію про об'єкти нерухомості та права на них, а також у рамках договору про надання ріелторських послуг інформацію про юридичних і фізичних осіб, що є сторонами угоди;

5) відмовлятись від надання ріелторських послуг у випадку ненадання споживачем інформації та документів, які є необхідними для надання ріелторських послуг, а також у випадку виникнення обставин, які перешкоджають здійсненню ріелторської діяльності у відповідності з цим Законом;

6) страхувати свою цивільну відповідальність, пов'язану з здійсненням ріелторської діяльності;

7) здійснювати інші права, визначені цим Законом та іншими законами України.

2. Ріелтори та суб‘єкти ріелторської діяльності мають право об'єднуватися в громадські організації за професійними ознаками, дотримуючись вимог цього Закону та інших законів України.

Стаття 16. Обов'язки ріелторів та суб'єктів ріелторської діяльності

1. Ріелтори та суб'єкти ріелторської діяльності під час здійснення ріелторської діяльності зобов'язані:

1) дотримуватися вимог цього Закону та інших законодавчих актів;

2) під час укладання, виконання та припинення правочинів з нерухомістю представляти права та законні інтереси споживача ріелторських послуг;

3) не допускати порушень прав та законні інтереси всіх сторін правочину з нерухомістю;

4) надавати ріелторські послуги всім споживачам ріелторських послуг без будь-якої дискримінації;

5) не вступати з споживачами ріелторських послуг у договірні відносини, умови яких встановлюють обмеження або допускають будь-яку дискримінацію у відношенні до учасників правочину щодо нерухомості;

6) інформувати споживача ріелторських послуг про законодавчі та інші нормативно-правові акти, що мають відношення до ринку нерухомості, та наслідки укладених ним правочинів;

7) не розголошувати інформацію, отриману в ході проведення угоди та після її завершення, за винятком випадків, передбачених законом;

8) повідомляти споживача ріелторських послуг про будь-які свої (понад винагороду, одержувану від споживача ріелторських послуг) майнові інтереси в правочині щодо нерухомості;

9) забезпечувати споживача інформацією, необхідною для державної реєстрації угод з нерухомістю;

10) надавати споживачу ріелторських послуг достовірну та повну інформацію щодо нерухомості, що є предметом правочину, прав на неї, власника та інших осіб, у разі якщо така інформація може бути отримана на законних підставах;

11) письмово відповідати на письмові звернення споживачів ріелторських послуг;

12) забезпечити ведення архіву виконаних договорів з надання ріелторських послуг і зберігання договорів протягом не менше трьох років з дати їх виконання;

13) вчасно та в повному обсязі надавати Ріелторській палаті України інформацію про зміни, що відбулися у суб'єкта ріелторської діяльності або ріелтора, які є суттєвими для контролю додержання ними вимог цього Закону;

14) безперешкодно надавати споживачам ріелторських послуг та іншим уповноваженим на це особам копії Сертифікатів суб'єкта ріелторської діяльності, Кваліфікаційних свідоцтв ріелторів та Свідоцтва про підвищення кваліфікації ріелторів, що працюють у штатному складі, інформацію про включення суб'єкта ріелторської діяльності до Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності, інформацію про включення ріелторів до Реєстру ріелторів;

15) забезпечувати збереження документів, які отримані під час проведення ріелторської діяльності від споживачів ріелторських послуг та/або інших осіб на період виконання ріелторської діяльності. Після закінчення робіт усі документи передаються споживачам ріелторських послуг;

16) не використовувати свої повноваження на шкоду споживача ріелторських послуг, якому та в інтересах якого надаються ріелторські послуги;

17) повідомляти споживача ріелторських послуг про неможливість надання таких послуг у разі виникнення обставин, які позбавляють суб'єкта ріелторської діяльності можливості надавати такі послуги;

18) всіма можливими законними засобами сприяти споживачам ріелторських послуг у реалізації ними своїх прав та законних інтересів відповідно до договору та цього Закону;

19) виконувати інші обов'язки, встановлені законом.

^ Стаття 17. Гарантії здійснення ріелторської діяльності

1. Професійні права, честь і гідність ріелтора, охороняються законом. Забороняється будь-яке незаконне втручання, в тому числі, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в діяльність суб'єкта ріелторської діяльності, зокрема з метою перешкоджання виконанню ними своїх обов'язків або спонукання до вчинення ними неправомірних дій, а також вимагання від ріелтора, суб'єкта ріелторської діяльності надання конфіденційної інформації, інформації, що становить комерційну таємницю, та/або інформації, що захищена Законом України “Про захист персональних даних”.

2. Порушення заборони, передбаченої частиною першою цієї статті, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Стаття 18. Відповідальність суб'єктів ріелторської діяльності

1. Суб’єкт ріелторської діяльності відповідає перед споживачем ріелторських послуг та третіми особами за нанесення збитків своїми діями або бездіяльністю в результаті допущених порушень вимог цього Закону, інших законодавчих актів України.

2. У разі порушення суб'єктами ріелторської діяльності вимог цього Закону за рішенням Ріелторської палати України можуть бути застосовані такі санкції:

1) попередження;

2) зупинення Сертифікату суб’єкта ріелторської діяльності;

3) анулювання Сертифікату суб’єкта ріелторської діяльності.

3. Рішення Ріелторської палати України про застосування передбачених у частині другої цієї статті санкцій може бути оскаржене в судовому порядку.

Стаття 19. Анулювання Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора, зупинення та анулювання Сертифіката суб'єкта ріелторської діяльності

1. Рішення про анулювання Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора може бути прийнято Кваліфікаційною комісією Ріелторської палати України в порядку, визначеному Ріелторською палатою України, за письмовим поданням регіональної громадської організації ріелторів, Апеляційної комісії Ріелторської палати України, з таких підстав:

1) подання ріелтором заяви про анулювання Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора;

2) смерті ріелтора, оголошення його безвісно відсутнім або померлим; визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;

3) засудження ріелтора за корисливий злочин;

4) порушення ріелтором заборони працювати в складі двох і більше юридичних осіб - суб’єктів ріелторської діяльності або поєднання праці в юридичній особі – суб'єкті ріелторської діяльності зі здійсненням ріелторської діяльності як фізичної особи-підприємця, якщо він протягом десяти робочих днів після попередження про необхідність припинення такого поєднання не припинив його;

5) з'ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційних документів;

6) непроходження ріелтором обов‘язкового підвищення кваліфікації протягом строку зупинення дії Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора.

У разі анулювання Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора відомості про таку особу виключаються з Реєстру ріелторів.

2. Дія Сертифікату суб'єкта ріелторської діяльності зупиняється:

1) за бажанням суб’єкта ріелторської діяльності на підставі його письмової заяви;

2) зменшення кількості ріелторів, які працюють у складі суб'єкта ріелторської діяльності на постійній основі, до менш ніж двох осіб;

3) невиконання ріелторами, які працюють у складі суб'єкта ріелторської діяльності, вимог щодо обов'язкового підвищення кваліфікації, встановлених цим Законом.

3. Рішення про анулювання Сертифіката суб‘єкта ріелторської діяльності приймається Кваліфікаційною комісією Ріелторської палати України в порядку, визначеному Ріелторською палатою України, за письмовим поданням громадської організації ріелторів, Апеляційної комісії Ріелторської палати України, у разі:

1) подання суб‘єктом ріелторської діяльності заяви про анулювання Сертифіката суб‘єкта ріелторської діяльності;

2) припинення юридичної особи - суб’єкта ріелторської діяльності;

3) анулювання Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора – фізичної особи –підприємця, виїзду його на постійне проживання за кордон;

4) закінчення строку дії Сертифіката ріелторської діяльності;

5) відсутності протягом більш ніж двох місяців у складі суб’єкта ріелторської діяльності двох або більше працюючих на постійній основі ріелторів;

6) неінформування або невчасне інформування (у термін до 30-ти календарних днів) суб'єктом ріелторської діяльності про зміни складу ріелторів, що заявлені ним для отримання Сертифікату суб’єкта ріелторської діяльності.

4. У разі анулювання Сертифіката суб’єкта ріелторської діяльності відомості про такий суб’єкт протягом одного робочого дня виключаються з Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності.

5. З дня виключення суб’єкта ріелторської діяльності з Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності такий суб’єкт втрачає право на здійснення ріелторської діяльності. Порядок зупинення права на зайняття ріелторською діяльністю визначається Ріелторською палатою України.

^ Стаття 20. Права споживачів ріелторських послуг

1. Споживачі ріелторських послуг мають право:

1) вільно вибирати суб’єкта ріелторської діяльності;

2) перевіряти повноваження суб’єкта ріелторської діяльності;

3) одержувати від суб’єкта ріелторської діяльності інформацію про правочин відповідно до умов укладеного між ними договору про надання ріелторських послуг;

4) звертатися з питань порушення їх прав як споживачів ріелторських послуг до органів захисту прав споживачів, судових органів, Ріелторської палати України, професійних об’єднань ріелторів, інших громадських організацій, утворених в порядку, встановленому законодавством;

5) контролювати виконання суб’єктом ріелторської діяльності умов договору.

2. Споживачі ріелторських послуг можуть мати інші права, передбачені законодавством.

Стаття 21. Обов'язки споживачів ріелторських послуг

1. Споживачі ріелторських послуг зобов'язані:

1) здійснювати свої обов'язки, утримуючись від заподіяння шкоди третім особам і їх майну;

2) надавати суб’єкту ріелторської діяльності належним чином оформлені документи, що містять повну та достовірну інформацію про об'єкт нерухомості, права на нього, а також про себе та інших осіб, які мають права на це майно.

Невиконання або неналежне виконання споживачем ріелторьских послуг цього обов’язку звільняє суб’єкта ріелторьскої діяльності від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачу ріелторських послуг чи третім особам, внаслідок правовмірних дій ріелтора, які він вчиняв на підставі наданої інформації;

3) сприяти суб’єкту ріелторської діяльності у якнайшвидшому і повному виконанні зобов'язань ріелтора за договором.

2. Споживачі ріелторських послуг також можуть мати інші обов'язки, передбачені законодавством.

Стаття 22. Вирішення спорів, пов‘язаних з ріелторською діяльністю

1. Спори, пов'язані з ріелторською діяльністю, вирішуються в судовому порядку.

^ РОЗДІЛ ІV

РІЕЛТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 23. Види ріелторської діяльності

1. Ріелторська діяльність може здійснюватись шляхом надання наступних ріелторських послуг:

1) брокерська діяльність на ринку нерухомості;

2) діяльність з організації торгів нерухомістю;

3) діяльність з надання інформаційних і консультаційних послуг на ринку нерухомості;

4) діяльність з управлінню нерухомістю;

5) діяльність з проведенню ріелторської експертизи.

^ Стаття 24. Брокерська діяльність на ринку нерухомості

1. Брокерською діяльністю на ринку нерухомості визнається здійснення суб’єктом ріелторської діяльності угод з нерухомістю за дорученням клієнтів на підставі договорів доручення або комісії, включаючи знаходження контрагентів з метою наступного укладення між ними відповідних договорів, складання та підписання необхідних документів.

^ Стаття 25. Діяльність з організації торгів нерухомістю

1. Діяльністю з організації торгів нерухомістю визнається надання суб’єктом ріелторської діяльності послуг з організації та проведення публічних торгів об'єктами нерухомості (або правами на них), включаючи послуги, що сприяють належному укладанню та/або виконанню відповідних договорів, у тому числі:

1) послуг з інформаційного забезпечення учасників торгів (публікація в друкованих виданнях повідомлення про проведення торгів, включаючи визначення часу, місця та форми торгів, їх предмет, порядок проведення, порядок оформлення участі в торгах, а також відомості про початкову ціну), надання інформації про об'єкти нерухомості, ціни на них, іншої необхідної інформації;

2) консультаційних послуг, послуг з оформлення документів, пов'язаних з торгами нерухомістю;

3) послуг щодо належного і безпечного проведення розрахунків згідно з укладеними договорами, за винятком таких послуг, надання яких допускається винятково при наявності ліцензії на право здійснення банківської діяльності.

2. При організації та проведенні публічних торгів об'єктами нерухомості суб’єкт ріелторської діяльності діє на підставі договору доручення або комісії із власником нерухомості або власником майнового права.

Стаття 26. Діяльність з надання інформаційних і консультаційних послуг на ринку нерухомості

1. Діяльністю з надання інформаційних і консультаційних послуг визнається діяльність суб’єкта ріелторської діяльності по забезпеченню споживача ріелторських послуг інформацією про об'єкти нерухомості, по аналізу та прогнозу стану ринку нерухомості, його учасників, надання послуг з вивчення кон'юнктури ринку, консультування в області законодавства, що регулює ринок нерухомості, організація, поширення реклами об'єктів нерухомості, формування баз даних, надання рекомендацій з вибору сторін і посередників в правочині, інших послуг, що супроводжують цивільний обіг нерухомості.

2. Ріелторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись усно або письмово з оформленням довідки та інших документів.

Стаття 27. Діяльність з управління нерухомістю

1. Діяльністю з управління нерухомістю визнається здійснення суб’єктом ріелторської діяльності від свого імені управління за винагороду переданими йому у володіння об’єктами нерухомості, які належать на правах власності іншій особі в інтересах такої особи або в інтересах зазначених нею третіх осіб.

2. Діяльність суб’єкта ріелторської діяльності з управління нерухомістю не може передбачати виникнення у такого суб’єкта права довірчої власності на зазначене майно.

3. Порядок здійснення діяльності з управління нерухомістю визначається Цивільним кодексом України, законом та договором управління нерухомістю.
1   2   3

Схожі:

Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон про охоронну діяльність підписаний (текст) Президент України...
Нагадаємо, що під час доопрацювання відповідного законопроекту мали місце спроби з боку представників мвс внести зміни без погодження...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних...
...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон україни n 2658-iii від 12. 06
Закон україни n 2658-iii від 12. 06. 2001 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
Вступ
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування І розвитку науково-технічної сфери, створює умови для...
Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон україни 23. 12. 1998N 353-xiv про топографо-геодезичну І картографічну діяльність 

Закон УкраЇни «Про ріелторську діяльність» iconЗакон України про «Про аудиторську діяльність»
Вид аудиту, за якого перевірка здійснюється вибірково з урахуванням особливих умов функціонування підприємства є
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка