Державний стандарт, укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей І потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти,
Скачати 126.77 Kb.
НазваДержавний стандарт, укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей І потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти,
Дата конвертації01.02.2014
Розмір126.77 Kb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Право > Державний стандарт

ВІДДІЛ ОСВІТИ КОВЕЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ С.ДУБОВЕ

НАКАЗ

від 29. 12. 2012 р. № 201


Про стан впровадження нового Державного стандарту

початкової загальної освіти та діагностика адаптації

учнів 1 класу до умов навчання в школі , рівні

розвитку учнів та рівні оволодіння ними

усіма компонентами навчальної діяльності на

початковому етапі навчання.

З 1 вересня 2012 року розпочалось впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, оскільки період навчання дитини в початковій школі є початком особливої навчальної діяльності, яка вимагає від дитини не лише значного розумового напруження, а й більшої фізичної витривалості, вольових зусиль.

Державний стандарт , укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, спрямовує навчально-виховний процес на формування і розвиток духовно-моральних та інтелектуальних цінностей молодших школярів, сформований на засадах особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту.

У початковий період навчання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду. У вересні-грудні відбувається етап загальної адаптації, який передбачає педагогічну підтримку школярів в урочний і позаурочний час , моніторинг адаптації першокласників, спільну роботу педагогів і психологів, спрямовану на побудову навчального процесу відповідно до індивідуальних особливостей і можливостей школярів, консультування батьків.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», з метою контролю за станом впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, діагностики адаптації учнів 1 класу до умов навчання в школі , рівня розвитку першокласників та результатів оволодіння ними усіма компонентами навчальної діяльності на початковому етапі навчання впродовж І семестру 2012-2013 н.р було проведено внтрішньошкільний контроль - спостереження . В ході контролю було проаналізовано дотримання головних аспектів Державного стандарту , відвідано уроки з різних предметів різних вчителів у 1 класі, виховний захід «Сто перших днів у школі», проведено троє батьківських зборів, проводилось анкетування вчителів , батьків, першокласників, здійснено моніторинг навчальних досягнень та рівня адаптації першокласників.

За наслідками контролю було встановлено , що освітній процес у початковій школі , згідно зі стандартом, спрямовується на досягнення результатів навчання учнів початкових класів — сформованих ключових і предметних компетентностей.

Згідно методичних рекомендацій щодо практичного впровадження в навчально-виховний процес нового Державного стандарту , навчальні досягнення учнів першого класу з усіх навчальних предметів не оцінюються в балах, як і не оцінюються темп роботи учня, його особистісні якості та індивідуальні психічні процеси, зокрема пам’ять, увага, сприймання тощо.

Але здійснюється пильний контроль з боку вчителя-класовода, практичного психолога, дирекції, вчителів-предметників оскільки набуття загальнонавчальних та цільових компетентностей діяльності є фундаментом наступного успішного навчання школяра в основній школі.

Так в результаті моніторингу , проведеного в кінці І семестру , було встановлено , що учні 1 класу в цілому добре адаптувались до умов навчання в школі (Додаток 1).

Робочий навчальний план для 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів розроблено на основі Типового навчального плану початкової школи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572.

Організація навчання в першому класі у 2012/13 навчальному році здійснюється за новими навчальними програмами інваріантної складової, розробленими на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011, та затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОН молодьспорту України від 12.09.2011 «Про навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів») та за новими підручниками для 1-го класу з усіх предметів інваріантної складової з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» відповідно до наказу МОН молодьспорту України від 07.02.2012 № 118 «Про надання грифа навчальній літературі

Здебільшого дотримуються вимоги щодо забезпечення належних умов для навчання і виховання учнів 1 класу , встановлені Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), виходячи з можливостей навчального закладу. Зокрема , для учнів 1 класу організоване якісне гаряче харчування, облаштовано ігровий куточок у фойє блоку початкової школи , функціонують внутрішні вбиральні, обладнано відокремлений гардероб з обов’язковим виділенням секцій для кожного учня .

При складанні розкладу уроків в 1 класі враховувалось оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом дня, тижня з урахуванням психофізіологічних та фізичних можливостей першокласників.

Четвер у розкладі - розвантажувальний день. У цей день проводяться уроки з предметів оздоровчо-фізкультурного та мистецького спрямування.

Особлива увага приділяється збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів, їх моральному та громадянському вихованню. З цією метою налагоджено тісну співпрацю школи з батьками або особами, які їх замінюють, з медичним працівником, закріпленим за навчальним закладом, шкільним психологом, учителями-предметниками. Така співпраця сприяє кращому вивченню індивідуальних можливостей та стану здоров’я кожного першокласника, здійснення особистісно орієнтованого навчання та виховання. Уроки фізичного виховання спрямовані на розвиток і удосконалення рухів дітей і, за можливості, проводяться на свіжому повітрі. Згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01) на п’ятнадцятій хвилині кожного уроку проводится фізкультхвилинка, що складається з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо. Учитель намагається стимулювати учнів дотримуватись правильної постави під час виконання письмових робіт за партою. Питання про стан роботи по збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів 1 класу слухалось на Педагогічній раді №2 від 13.11.2012 р. та на зборах батьків першокласників 14 грудня 2012 р.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчально-виховний процес у 1 класі здійснюється за груповою (класно-урочною) та індивідуальною формами навчання (індивідуальні заняття з математики та української мови).

^ На уроках української мови ( Мишковець Н.А.), що є важливою складовою загального змісту початкової освіти, оскільки мова спрямована на формування функціональної грамотності дітей молодшого шкільного віку, вчитель намагається формувати вміння володіти усним і писемним мовленням не лише як спеціальним навчальним умінням, а й як основним засобом опанування усіх інших шкільних дисциплін, розвиває культуру усного та писемного мовлення учнів. Курс української мови в 1-му класі (читання і письмо) розпочато з навчання грамоти, метою якого є формування в учнів елементарних навичок читання і письма, розвиток мовленнєвих умінь, збагачення, уточнення та активізація словникового запасу, удосконалення фонематичного слуху, здійснення граматико-орфографічної пропедевтики. Для забезпечення синхронності у навчанні читання й письма в букварний період за рішенням Педагогічної ради навчального закладу на навчання української мови в 1-му класі доцільно використати 1 годину з варіативної складової навчального плану, що дасть можливість виділити на навчання грамоти 8 годин на тиждень.

Протягом букварного періоду першокласники успішно оволодівають початковими уміннями читати за букварем (Додаток 1), писати в зошитах з друкованою основою і в зошитах із сіткою для першого класу. Достатня увага приділяється дотриманню техніки письма і гігієнічних правил (руху пальців і передпліччя упоперек і уздовж рядка, положенню ручки в руці, зошита на парті, поставі під час письма), оскільки якість графічних навичок і розвиток швидкості письма залежить насамперед від правильного формування техніки письма. Навчання письма відбувається у зошитах з друкованою основою за певним алгоритмом.
Програма навчання математики в 1-му класі реалізовується в обсязі чотирьох годин на тиждень. Навчання математики (МишковецьН.А.) спирається на результати дошкільної підготовки дитини .У зв’язку із цим курс навчання розпочато узагальненням і систематизацією математичних уявлень, які на елементарному рівні відображають ознаки, властивості та відношення предметів навколишнього світу і пов’язані з їх формою, кольором, розміром, взаємним розміщенням на площині або у просторі.

Вчитель професійно й творчо підходить до впровадження новаційного змісту навчання математики у 1-му класі - розширення вивчення нумерації двоцифрових чисел до чисел у межах 100, розуміючи, що формування у молодших школярів усвідомлених і стійких обчислювальних навичок — основи обчислювальної складової компетентності - є ключовим завданням курсу математики 1-го класу.

^ На уроках природознавства (Литвин Т.Г.) вдало реалізовує пропедевтичну функцію навчального предмета , готує дітей до вивчення у школі інших природничих дисциплін. Ця підготовка здійснюється як по лінії змісту, так і по лінії розвитку особистісних якостей і навичок навчальної праці. Вчитель творчо підходить до реалізації її змісту, на власний розсуд добирає об’єкти для вивчення та вводити у зміст освіти приклади зі свого регіону.

Оскільки кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і може бути змінена в межах визначених годин, вчитель використовує резервні години для проектної діяльності, екскурсій, досліджень тощо.

Варто відмітити, що вчитель природознавства зуміла захопити дітей ідеєю прилучення до науково-дослідницької діяльності з природознавства . В межах Всеукраїнської акції «Ліси для нащадків» першокласники у жовтні брали участь в збиранні жолудів дуба канадського, потім кожен висіяв три жолуді в підписаний горщик і доглядає за ним в кабінеті трудового навчання впродовж зимового періоду . Частину жолудів висіяли у відкритий грунт на шкільних навчально-дослідних ділянках і теж ведуть спостереження , в т.ч. фенологічні. Крім вищесказаного, діти висадили біля школи однорічний саджанець дуба канадського з метою дослідити, чи перезимує однорічний саджанець у відкритому грунті за певних погодніх умов . Одночасно старшокласники , члени ТО «Провесінь»» ознайомили першокласників з легендою про виникнення с.Дубового із досліджень з історії села , де фігурує дуб як символ, а члени ТО «Рідний край» з особливостями вирощення дуба канадського із жолудя.

У процесі виконання Дослідницького практикуму учні 1-го класу набувають перші навички дослідницької діяльності. До роботи варто залучати зацікавлених учнів старших класів . Вони допомагають дітям дібрати необхідну літературу, забезпечити місце для виконання роботи, оформити роботу, а у деяких випадках можуть бути науковими керівниками.

Починаючи з першого класу, школярі залучаються до проектної діяльності, що сприяє самостійній діяльності учнів щодо розв’язання тієї чи іншої проблеми з використанням різноманітних засобів інтеграції знань і вмінь з різних галузей. Важливо, що результати виконаних проектів безпосередньо пов’язані з реальним життям.

Згідно з новим змістом початкової загальної освіти у 1 класі введено вивчення англійської мови ( Ничипорець М.С.). Програма вивчення англійської мови в 1 класі загальноосвітніх навчальних закладів передбачає реалізацію змісту в обсязі однієї години на тиждень за допомогою рекомендованих підручників.Творчий та ініціативний вчитель зумів зацікавити першокласників предметом, що спостерігалось під час відвідування уроків та з результатів опитувань учнів та батьків.

Спостереження показали, що вчителі 1 класу вміло користуються у роботі з першокласниками педагогічною оцінкою, закладають основи для формування в них умінь об’єктивно оцінювати хід і результати своєї діяльності, стимулюють розвиток навчальних мотивів, створює атмосферу доброзичливих взаємин у класі, що необхідно для підтримування в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання працювати разом з однокласниками. Вчителі намагається оцінювати досягнення дітей тактовно, не акцентовано на невдачах дитини, створюючи сприятливий емоційний фон для подолання труднощів, навчаючи учнів сприймати оцінку як показник рівня знань і вмінь.

За наслідками внутрішньо шкільного контролю можна зробити висновки, що учні 1 класу успішно пройшли етап загальної адаптації до умов навчання в школі.

В ІІ семестрі відбуватиметься корекційний етап адаптації , який включає:індивідуальну та групову психокорекцій ну роботу зі школярами, які мають труднощі у навчанні, поведінці і спілкуванні з педагогами й однолітками, консультування педагогів із питань навчання і спілкування з проблемними школярами, індивідуальну роботу з батьками.

З метою уникнення перевантаження впродовж ІІ семестру на четвертих уроках використовувати, нестандартні форми організації навчального процесу. Протягом цього часу учитель може планувати проведення окремих навчальних занять у формі уроків-екскурсій, уроків-імпровізацій, уроків-ігор, уроків-театралізацій тощо.

У класному журналі доцільно вказувати форму проведення уроків, якщо вони проводяться не в класно-урочній формі.
На уроках з усіх предметів учитель повинен весь час стимулювати учнів дотримуватись правильної постави під час виконання письмових робіт за партою.

На уроках математики більше використовувати предметну наочність під час з ознайомлення дітей із числами та діями в ході проведення дидактичних ігор, практичних робіт, екскурсій тощо. Так, під час вивчення ознак предметів (порівняння предметів за кольором, розміром, формою) доцільним буде проведення екскурсій по школі, шкільному подвір’ю, на спортивний майданчик із введенням тематичних ігор, екскурсії у кабінет інформатики Екскурсії вулицями села, на пришкільну ділянку, рухливі ігри з різними завданнями допоможуть першокласникам у засвоєнні просторових уявлень, взаємного розміщення предметів. Під час вивчення матеріалу з порівняння груп предметів за їх кількістю, а також із лічби предметів доцільними будуть екскурсії в парк, у магазин.

Значне місце на уроках математики слід відводити дидактичним іграм, дозволяючи дітям час від часу рухатися, забезпечуючи зміну видів діяльності. Для розвитку у першокласників просторових уявлень корисно використовувати різноманітні дидактичні матеріали: будівельні набори, конструктори тощо. Залежно від характеру завдань на уроці діти можуть вставати з-за парт, підходити до столу вчителя, до книжкових полиць, до полиць із наочністю, іграшками та ін.

Навчання першокласників варто проводити не лише у класі, а й у добре обладнаній ігровій кімнаті, на уроках-іграх, поза межами класу, школи.

Щотижня один урок математики доцільно проводити на повітрі.

На уроках музики навчання першокласників можна поєднати з яскраво вираженими ігровими елементами (пластичне інтонування, музично-ритмічні рухи, вільне диригування, гра на простих музичних інструментах, інсценування та розігрування окремих музичних творів, пісень тощо). Це допоможе вчителю зробити уроки музики захопливими, цікавими, насиченими різноманітними формами діяльності, допоможе запобігти руховій пасивності та перевантаженню дітей.

На уроках образотворчого мистецтва використовувати різні форми навчання, як-от: прогулянки та екскурсії в парк чи в ліс із метою розвитку навичок сприймання, естетичного милування і спостережливості, а також збирання природних матеріалів для наступних уроків з образотворчого мистецтва; екскурсії в майстерню народних умільців рідного краю, в художньо-краєзнавчий музей чи в музей народного декоративно-прикладного мистецтва, ігри.

З метою пробудження у школярів інтересу до дитячої книжки, формування початкових умінь самостійно з нею працювати, відводити до 20 хвилин уроку навчання грамоти (1 раз на 2 тижні). Якщо учні класу мають достатній рівень розвитку навички читання, учитель може відводити на заняття з дитячою книжкою цілий урок.
Слід звернути особливу увагу на роботу над збагаченням словникового запасу учнів. Така робота повинна здійснюватись на уроках не лише мови, читання, а й на інших предметах . Важливе значення для розвитку орфоепічних умінь, збагачення словникового запасу має заучування напам’ять віршів, пісень, ігор, а також переказування текстів.

Проводячи демонстраційні досліди з природознавства, вчителю варто більше уваги приділяти подачі інформації про те, для чого слід проводити спостереження, на що варто звернути особливу увагу, куди і як записати результати роботи, як фіксувати послідовність етапів проведення дослідів, як робити висновки. Доцільно ознайомити учнів з інструкцією, у якій дається план дій і пропонується певний спосіб фіксації результатів.
НАКАЗУЮ:

1.Вважати належним рівень впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в І семестрі та успішно пройденим етап загальної адаптації учнів 1 класу, завдяки класоводу першого классу Мишковець Н.А. та вчителям Литвин Т.Г., Ничипорець М.С. , Трохимчуку В.С. та спільним зусиллям педагогічного, учнівського колективів та працівників школи.

2.З метою успішного проходження з ІІ семестру корекційного етап адаптації учнів першого класу класоводу першого классу Мишковець Н.А. та вчителям Литвин Т.Г., Ничипорець М.С. , Трохимчуку В.С:

2.1. Продовжувати працювати над вивченням та впровадженням в практику Постанови Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

    1. 2.2. Створити умови для розвитку здібностей дітей з високим рівнем адаптації до школи.

3. Практичному психологу Костюку О.П.

    1. 3.1 Посилити контроль за проведенням корекційно-розвивальних занять з першокласниками, які за наслідками діагностування показали низький рівень готовності до школи та ознаки дезадаптації.

3.2.Організувати індивідуальну та групову у роботу зі школярами, які мають труднощі у навчанні, поведінці і спілкуванні з педагогами й однолітками;

3.2 Консультувати педагогів із питань навчання і спілкування з проблемними школярами;

3.3. Активізувати індивідуальну роботу з батьками першокласників.

4.З метою соціалізації першокласників педагогу-організатору :

4.1. Організувати шефство старшокласників над 1 класом.

4.2.Залучати учнів 1 класу до проведення загальношкільних заходів.

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи продовжити тримати на контролі стан впровадження Державного стандарту початкової школи та здійснення колекційного періоду адаптації першокласників.

6. Контроль за виконання м наказу залишаю за собою.
Директор школи: Тхоржевська Н.Д.
З наказом ознайомлені: Н.А.Мишковець

О.П.Костюк

Є.С.Доманська

М.С.Ничипорець

Т.Г.Литвин

Схожі:

Державний стандарт, укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей І потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт, укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей І потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт, укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей І потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт, укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей І потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний...
Організація навчально- виховного процесу, щодо якості початкової освіти відповідно до вимог нової редакції Державного стандарту початкової...
Державний стандарт, укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей І потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зо­рієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт, укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей І потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт, укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей І потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, iconЗагальноосвітніх навчальних закладів
Дер­жавного стан­дарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року за...
Державний стандарт, укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей І потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт, укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей І потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт, укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей І потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка