Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки І. Характеристика програми назва: “Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки”
Скачати 216.31 Kb.
НазваРайонна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки І. Характеристика програми назва: “Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки”
Дата конвертації01.02.2014
Розмір216.31 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Затверджено

рішенням районної ради

від 23.02.2011 №19
Районна цільова програма

роботи з обдарованими дітьми та молоддю

на 2011-2015 роки

І. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ


 1. Назва: “Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки”.

 2. Підстава для розроблення: Закони України “Про місцеве самоврядування”, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.

 3. Ініціатор – головний замовник: відділ освіти Якимівської районної державної адміністрації.

 4. Розробник – відділ освіти Якимівської районної державної адміністрації.

 5. Мета – науково-методичне, психолого-педагогічне забезпечення ефективного функціонування розгалуженої системи роботи з обдарованими і здібними дітьми та молоддю шляхом створення умов для їх інтелектуального, творчого, духовного, фізичного розвитку.

 6. Початок: 2011 рік, закінчення: 2015 рік.

 7. Загальні обсяги фінансування: 5 000 грн.

 8. Очікувані результати виконання. Виконання Програми забезпечить удосконалення районної системи виявлення, розвитку, навчання та виховання здібних, обдарованих і талановитих учнів.

 9. Контроль за виконанням. Контроль за виконанням покладається на постійну комісію районної ради з питань соціально культурного розвитку.ІІ. АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

Умови сучасного життя, стрімкий розвиток усіх галузей науки вимагають оновлення змісту форм, методів навчання, виховання компетентного, конкурентноспроможного випускника – майбутнього кваліфікованого спеціаліста, здатного втілювати нові, оригінальні ідеї в практику, робити винаходи, задовольняти потреби суспільства, покращувати добробут населення своєї країни.

Обдаровані діти є рушійною силою цивілізації, фундаментом, який закладено в основу економічної, політичної, культурної стабільності кожної держави.

Народження обдарованої дитини визначається спадковістю, а її розвиток – навчанням та вихованням.

Обдаровані – діти, і у відповідних випадках молоді люди, які володіють здібностями, що свідчать про високий потенціал у таких областях, як інтелектуальна, творча, специфічна навчальна чи організаторська / керівна діяльність, а також образотворче мистецтво й акторська майстерність, і які в силу цього мають потребу в послугах і заняттях, звичайно не наданих школою.

Обдаровану людину можна визначити за характером здібностей та оволодінням знаннями, навичками, вміннями, за успіхами у навчанні, досягненнями в професійній праці.

Одним із головних завдань кожного педагога є пошук і розвиток здібностей обдарованих учнів.

Виховання інтелектуальної еліти нації є актуальним завданням для освітян. Тому перегляд діючої, розробка нової програми роботи з обдарованими і здібними дітьми та молоддю є одним із важливих заходів, спрямованих на удосконалення злагодженої роботи відділу освіти, загальноосвітніх навчальних закладів, спрямованої на навчання, виховання, всебічний і гармонійний розвиток учнів.

Впровадження Районної цільової програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки надає можливість модернізувати систему роботи з обдарованими та здібними учнями .

ІІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Мета Програми – науково-методичне, психолого-педагогічне забезпечення ефективного функціонування розгалуженої системи роботи з обдарованими і здібними дітьми та молоддю шляхом створення умов для їх інтелектуального, творчого, духовного, фізичного розвитку.
На досягнення мети спрямовані завдання:

  • удосконалення системи виявлення, розвитку, навчання й виховання здібних, обдарованих дітей та молоді;

  • розвиток системи профільного навчання;

  • розробка методичних рекомендацій і програм навчання й розвитку обдарованих дітей;

  • розвиток професійної компетентності педагогів з питань роботи з обдарованими та здібними учнями;

  • впровадження в навчально-виховний процес педагогічних технологій, які сприяють розвитку обдарованості як інтегральної властивості особистості;

  • оновлення змісту, форм, методів роботи з обдарованими та здібними учнями;

  • залучення учнів до участі в інтелектуальних, творчих конкурсах.


Перелік запланованих заходів районної цільової програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки передбачає вирішення завдань, спрямованих на створення умов для виявлення, розвитку обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів району.

^ ІV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
Фінансування Програми здійснюється за рахунок районного бюджету та інших джерел, використання яких не заборонено законодавством, на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування”, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” і становить 5 000 грн. (1 000 грн. на рік).

^ V. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Початок терміну реалізації Програми – 2011 рік, закінчення – 2015 рік.
VІ. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Захід

Термін

Відповідальний

^ 1. Організаційно-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми та молоддю

1.1.


Розширення мережі навчальних закладів з поглибленим і профільним вивченням навчальних предметів

2011-2015

Відділ освіти

1.2.

Контроль за формуванням у школах груп з поглибленим і профільним вивченням, орієнтованим на високий рівень засвоєння матеріалу, сприяння ефективному функціонуванню факультативів, гуртків

2011-2015

Відділ освіти

1.3.

Контроль за створенням у школах програми “Обдарованість”

2011-2015

Відділ освіти

1.4.

Контроль за роботою шкіл із профорієнтації обдарованих дітей

2011-2015

Відділ освіти

1.5.

Підготовка наказів про проведення шкільних, районних учнівських конкурсів, змагань

Періодично

РМК, ЗНЗ

1.6.

Підготовка документів аналітичного характеру про результати участі учнів у інтелектуальних, творчих конкурсах, змаганнях

Періодично

Відділ освіти, РМК, ЗНЗ

1.7.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду з питань розвитку обдарованої особистості

2011-2015

Відділ освіти, РМК

1.8.

Сприяння спрямуванню роботи закладів освіти на впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, форм, методів, прийомів навчання і виховання обдарованих дітей та молоді

2011-2015

Відділ освіти, РМК

1.9.

Сприяння участі педагогічних працівників, обдарованих дітей та молоді у Всеукраїнських, міжнародних програмах, конференціях, конкурсах

2011-2015

Відділ освіти, РМК, ЗНЗ

1.10.

Включення до програм постійно діючих семінарів, конференцій, РМО питання, пов’язані з організацією роботи з обдарованими дітьми та молоддю

Періодично

Відділ освіти, РМК, ЗНЗ

1.11.

Інформування загальноосвітніх навчальних закладів про умови проведення Міжнародних, Всеукраїнських, міжрегіональних, обласних інтелектуальних і творчих конкурсів, змагань.

Постійно

РМК

1.12.

Розроблення методичних рекомендацій щодо формування психолого- фізіологічної стійкості, профілактики розумових, психічних, фізичних перевантажень обдарованих дітей та молоді

2012-2015

РМК, ЗНЗ

1.13.

Поповнення банку даних про діагностичні методики, спрямовані на виявлення обдарованих дітей за віковими категоріями, дослідження їх здібностей, пізнавальних інтересів

2011-2015

РМК

1.14.

Поповнення каталогу нормативно-правової та науково-методичної літератури з питань роботи з обдарованою молоддю

2011-2015

РМК

1.15.

Поповнення картотеки літератури з питань роботи з обдарованими дітьми та молоддю

2011-2015

РМК

1.16.

Навчально-методичне забезпечення збірниками олімпіадних завдань з базових навчальних дисциплін

2011-2015

РМК

1.17.

Розробка рекомендацій з питань організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю

2011-2015

РМК

1.18.

Розробка методичних рекомендацій і програм навчання й розвитку обдарованих дітей

2011-2015

РМК, ЗНЗ

1.19.

Підвищення професійної майстерності, удосконалення творчого потенціалу вчителя

Постійно

ЗНЗ

1.20.

Продовження роботи з підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми через проведення конференцій, семінарів, тренінгів, методичних навчань

Періодично

РМК

1.21.

Продовження роботи постійно діючого науково-методичного семінару “Розвиток професійної компетентності в роботі з обдарованими та здібними учнями”

2011-2015

Методист РМК

Мелешко В.А.

1.22.

Проведення районного (заочного) конкурсу авторських індивідуальних програм розвитку обдарованості учнів

Листопад 2011, 2013, 2015

Методист РМК Мелешко В.А.

1.23.

Проведення районного (заочного) конкурсу “Система роботи з обдарованими та здібними учнями у загальноосвітніх навчальних закладах”

Травень 2011, 2013, 2015

Методист РМК Мелешко В.А.

1.24.

Здійснення контрольно-аналітичної діяльності результатів роботи з обдарованими учнями

2011-2015

Методист РМК Мелешко В.А.

1.25.

Координація діяльності закладів освіти з питання науково-дослідницької діяльності

2011-2015

Методист РМК Мелешко В.А.

1.26

Сприяння виявленню учнів, які мають певні здібності і нахили, що характеризують обдарованість

2011-2015

Психологи ЗНЗ

^ 2. Система пошуку обдарованих дітей

2.1.

Системне визначення рівня обдарованості й інтелекту дітей за комплексною системою-методикою багатомірної оцінки із залученням працівників психологічної служби

2011-2015

Відділ освіти, РМК, ЗНЗ

2.2.

Проведення психологічних діагностувань, спрямованих на пошук обдарованих дітей, визначення рівня їх інтелектуального розвитку за віковими категоріями

2011-2015

Психологи ЗНЗ

3. Навчання, виховання, розвиток обдарованих дітей та молоді

3.1.

Забезпечення проведення районних конкурсів, фестивалів, конкурсів-оглядів, конференцій, виставок творчих робіт, здійснення інших заходів, спрямованих на виявлення й самореалізацію обдарованих дітей та молоді

Щороку

Відділ освіти, РМК

3.2.

Забезпечення інтелектуального, творчого, духовного розвитку учнів за допомогою масових форм роботи: предметних тижнів, лекцій, бесід, дискусій, доповідей, нестандартних уроків, факультативів, гуртків, ігрових тренінгів, турнірів, знавців наук, фестивалів, брейн-рингів, спортивних змагань та ін.

Щороку

ЗНЗ

3.3.

Проведення районного (заочного) конкурсу учнівських проектів

2012, 2014

Методист РМК Мелешко В.А.

3.4.

Проведення районного (заочного) конкурсу учнівських портфоліо

2012, 2014

Методист РМК Мелешко В.А.

3.5.

Проведення ІІ (районного) етапу:

 • Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням;

 • Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості “Діти за чисту енергію”;

 • щорічного регіонального конкурсу “Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу”

2011-2015

Методист РМК Мелешко В.А.

3.6.

Організаційно-методичне забезпечення проведення І (шкільного), ІІ (районного) етапів Всеукраїнських, міжрегіональних, обласних учнівських олімпіад та забезпечення участі учнів у ІІІ (обласному) етапі

Жовтень –лютий 2011-2015

Відділ освіти, РМК, ЗНЗ

3.7.


Організаційно-методичне забезпечення проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук України та забезпечення участі учнів у ІІ (обласному) етапі

Жовтень – лютий 2011-2015

Відділ освіти, РМК, ЗНЗ

3.8.

Забезпечення участі учнів у Всеукраїнських конкурсах:

  • Всеукраїнському гуманітарному конкурсі “Космічні фантазії”;

  • Всеукраїнській грі-конкурсі з українознавства “Патріот”;

  • Всеукраїнському конкурсі з англійської мови “Гринвіч”;

  • Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі учнів „Колосок”;

  • Всеукраїнському учнівському конкурсі „Левеня”;

  • Всеукраїнському історичному інтерактивному конкурсі „Лелека”;

  • Всеукраїнському інтерактивному конкурсі „Юніор”;

  • Всеукраїнському конкурсі “Податки очима дітей”

2011-2015

РМК, ЗНЗ

3.9.

Забезпечення участі учнів у Міжнародних конкурсах:

  • Міжнародному математичному конкурсі „Кенгуру”;

  • Міжнародній грі-конкурсі з російської мови “Русский медвежонок – языкознание для всех”

2011-2015

РМК, ЗНЗ

3.10.

Забезпечення участі учнів у шкільних, районних, обласних інтелектуальних, творчих змаганнях, конкурсах

2011-2015

ЗНЗ

3.11.

Проведення районної акції “Мій край – Якимівщина”

2011-2015

Методист РМК

Гербіч О.А.

3.12.

Проведення районного конкурсу “Знай і люби свій край”

2011-2015

Методист РМК

Гербіч О.А.

3.13.

Проведення районного конкурсу “Нумо, хлопці!”

2011-2015

Методист РМК

Гербіч О.А.

3.14.

Проведення районного конкурсу “Козацькі забави”

2011-2015

Методист РМК

Гербіч О.А.

3.15.

Проведення районного конкурсу аматорських фільмів

2011-2015

Методист РМК

Гербіч О.А.

3.16.

Проведення районного конкурсу учнівських проектів “Здоровий спосіб життя”

2012, 2014

Методист РМК

Гербіч О.А.

3.17.

Сприяння організації відпочинку в літніх таборах обдарованої молоді

2011-2015

Відділ освіти

3.18.

Сприяння участі педагогічних працівників, обдарованої молоді у Всеукраїнських, міжнародних програмах, конференціях, конкурсах

2011-2015

Відділ освіти, РМК

3.19.

Випуск бюлетеня “Обдарована дитина”

Тричі на рік

Методист РМК

Мелешко В.А.

3.20.

Проведення районної міні-конференції “Можливості психології”

2013, 2015

Методист РМК

Подольська І.О.

3.21.

Розробка рекомендацій щодо оптимізації та супроводу допрофільного і профільного навчання, поширення їх серед членів РМО

Серпень 2011

Методист РМК

Подольська І.О.

3.22.

Проведення районного конкурсу програм виявлення й розвитку обдарованих дітей, розроблених психологами

2012 р.

Методист РМК

Подольська І.О.

4. Забезпечення соціально-правових гарантій

4.1.

Продовження роботи з узагальнення передового педагогічного досвіду

2011-2015

РМК

4.2.

Поповнення районного інформаційного банку даних “Обдарованість”

2011-2015

РМК

4.3.

Проведення щорічного свята “Обдарованість” за участю призерів олімпіад, конкурсів-захистів, інтелектуальних і творчих конкурсів турнірів, змагань

2011-2015

Відділ освіти

4.4.

Висвітлення й популяризація результативності роботи з обдарованими та здібними учнями серед освітян і громадськості через засоби масової інформації, пропаганда педагогічного досвіду їх наставників.

Періодично

РМК

4.5.

Сприяння організації відпочинку в літніх таборах обдарованих дітей та молоді

2011-2015

Відділ освіти^ VII. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

З ОРІЄНТОВНИМИ ОБСЯГАМИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ


Найменування заходів

Виконавці

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, грн.

Загальний обсяг

За роками виконання

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Навчально-методичне забезпечення збірниками олімпіадних завдань з базових навчальних дисциплін

Районний методичний кабінет відділу освіти Якимівської районної державної адміністрації

2011-2015 роки

500,00


100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Проведення районного (заочного) конкурсу авторських індивідуальних програм розвитку обдарованості учнів

Методист РМК Мелешко В.А.

2011, 2013, 2015 роки

60,00

20,

00
20,

00
20,

00

Проведення районного (заочного) конкурсу “Система роботи з обдарованими та здібними учнями у загальноосвітніх навчальних закладах”

Методист РМК Мелешко В.А.

2011, 2013, 2015 роки

60,00

20,

00
20,

00
20,

00

Проведення районного (заочного) конкурсу учнівських проектів

Методист РМК Мелешко В.А.

2012, 2014 роки

40,00
20,

00
20,

00
Проведення районного (заочного) конкурсу учнівських портфоліо

Методист РМК Мелешко В.А.

2012, 2014 роки

40,00
20,

00
20,

00
Проведення районної акції “Мій край – Якимівщина”

Методист РМК

Гербіч О.А.

2011 - 2015 роки

250,00

50,

00

50,

00

50,

00

50,

00

50,

00

Проведення районного конкурсу аматорських фільмів

Методист РМК

Гербіч О.А.

2011 - 2015 роки

100,00

20,

00

20,

00

20,

00

20,

00

20,

00

Проведення районної міні-конференції “Можливості психології”

Методист РМК

Подольська І.О.

2013, 2015 роки

40,0020,

00
20,

00

Проведення щорічного свята “Обдарованість” за участю призерів олімпіад, конкурсів-захистів, інтелектуальних і творчих конкурсів турнірів, змагань

Відділ освіти Якимівської районної державної адміністрації

2011 - 2015 роки

3 910,00

790,00

790,00

770,00

790,00

770,00

УСЬОГО5 000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

у т.ч. районний бюджет5 000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

інші джерела

^ VІІI. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Обсяг фінансування, всього

За роками виконання

2011 рік


2012 рік


2013 рік


2014 рік


2015 рік

1

2

3

4

5

6

7

Районний бюджет

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Інші джерела

-

-

-

-

-

-

Усього

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00^ IX. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконавцем Програми є відділ освіти Якимівської районної державної адміністрації, який один раз на рік – до 10 червня надає районній державній адміністрації звіт про використання коштів на виконання заходів Програми.

Розпорядником коштів районного бюджету для фінансування заходів щодо реалізації Програми є фінансове управління Якимівської районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань соціально культурного розвитку.

^ Х. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми забезпечить:

  • удосконалення районної системи виявлення, розвитку, навчання та виховання здібних, обдарованих і талановитих учнів;

  • розвиток особистісно орієнтованої системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю;

  • підвищення рівня професійної компетенції педагогів, що працюють з обдарованими дітьми та молоддю;

  • стимулювання педагогічних працівників до самоосвіти, саморозвитку, творчого пошуку;

  • організаційно-методичне створення умов для педагогів у виборі форм, методів, засобів, технологій навчання і виховання;

  • впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і виховання обдарованої молоді в навчально-виховний процес;

  • поширення досвіду використання новітніх педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення якісної освіти обдарованих дітей;

  • поповнення районного інформаційного банку даних “Обдарованість”;

  • моральне, матеріальне стимулювання педагогічних працівників та учнів.Схожі:

Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки І. Характеристика програми назва: “Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки” iconПро підсумки роботи відділу освіти Якимівської районної державної...
Програми роботи з обдарованою молоддю 2008-2010 р.”, “Районної цільової програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015...
Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки І. Характеристика програми назва: “Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки” iconОбласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості...
Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №1016...
Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки І. Характеристика програми назва: “Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки” iconАналіз підсумків роботи з обдарованими дітьми за 2010-2011 н р
У минулому навчальному році пріоритетними напрямками у роботі з обдарованими дітьми була реалізація Обласної цільової програми підтримки...
Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки І. Характеристика програми назва: “Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки” iconДержавна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015...
Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки
Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки І. Характеристика програми назва: “Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки” iconРозділ Формування навичок здорового способу життя, поліпшення роботи...
Обласна Цільова соціальна програма розвитку освіти Миколаївської області на 2011 – 2015 роки
Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки І. Характеристика програми назва: “Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки” iconПрограма роботи з обдарованою молоддю чернігівського району на 2008-2010 роки
Обдарованою молоддю на 2007-2010 роки”, наказ Міністерства освіти І науки України від 08. 10. 2007 №886 „Про план заходів щодо виконання...
Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки І. Характеристика програми назва: “Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки” iconНака з
Програми профорієнтації на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Горлівської міської ради від 25. 02. 2011 № vі/5-21 «Про міську...
Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки І. Характеристика програми назва: “Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки” iconЗакон України «Про освіту»
...
Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки І. Характеристика програми назва: “Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки” iconПлан роботи з обдарованими дітьми зош І-ІІІ ступенів села Великі Гаї на 2007-2010 рр
Залучити творчих вчителів до роботи з обдарованими дітьми в гуртках, секціях, факультативах
Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки І. Характеристика програми назва: “Районна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки” iconПрограми розвитку туризму в області на 2011-2015 роки (далі Програма)
Дата, номер І назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка