Законукра ї н и
Скачати 303.25 Kb.
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка2/3
Дата конвертації01.02.2014
Розмір303.25 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3

державних потреб з наступним відшкодуванням усіх витрат

відповідальних зберігачів. У разі потреби для забезпечення

виконання встановлених обсягів накопичення запасів державного

резерву центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління

державним резервом, приймає рішення про закупівлю матеріальних

цінностей, у порядку, встановленому Законом України "Про закупівлю

товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V

( 424-16 ) від 01.12.2006 }
2. Для підприємств, установ і організацій, заснованих

повністю або частково на державній власності (державні

підприємства, установи і організації, акціонерні товариства, у

статутному фонді яких контрольний пакет акцій належить державі,

орендні підприємства, засновані на державній власності), а також

для суб'єктів господарської діяльності всіх форм власності,

визнаних відповідно до законодавства України монополістами,

державне замовлення на поставку продукції є обов'язковим, якщо

виконання його не завдає їм збитків.
3. Державним замовником на поставку матеріальних цінностей до

державного резерву є центральний орган виконавчої влади, що

здійснює управління державним резервом, а державними замовниками

на поставку матеріальних цінностей до мобілізаційного резерву є

також інші центральні та місцеві органи виконавчої влади,

уповноважені на це Кабінетом Міністрів України.
4. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління

державним резервом:

розробляє пропозиції до проекту Державного бюджету України на

наступний рік у частині структури видатків на забезпечення

функціонування системи державного резерву;

провадить вибір постачальників матеріальних цінностей до

державного резерву для укладення з ними державних контрактів

(договорів); { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 }


{ Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Закону

N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 }


укладає державні контракти (договори) на поставку

матеріальних цінностей до державного резерву; { Абзац п'ятий

пункту 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V

( 424-16 ) від 01.12.2006 }

здійснює за рішенням Кабінету Міністрів України заходи із

стабілізації ринку стратегічно важливих видів продукції в разі

виникнення диспропорції між попитом і пропонуванням на

внутрішньому ринку; ( Пункт 4 статті 8 доповнено абзацом шостим

згідно із Законом N 1713-IV ( 1713-15 ) від 12.05.2004 )

здійснює розрахунки з постачальниками за матеріальні

цінності, що поставляються до державного резерву за державним

контрактом (договором), та може вилучати торгову надбавку;

несе відповідальність за поставку, закладення і зберігання

матеріальних цінностей державного резерву; за відпуск матеріальних

цінностей з державного резерву у зв'язку з їх освіженням

(поновленням), заміною і в порядку тимчасового позичання;

має право застосовувати фінансові санкції, передбачені

статтею 14 цього Закону.


{ Пункт 5 виключено на підставі Закону N 424-V ( 424-16 ) від

01.12.2006 }


6. Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої

влади, що здійснює управління державним резервом, щодо порядку і

умов поставки (закладення), зберігання і відпуску матеріальних

цінностей державного резерву, зареєстровані в порядку,

встановленому законом, є обов'язковими для міністерств, інших

центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів

Автономної Республіки Крим, постачальників і відповідальних

зберігачів незалежно від форм власності.
Стаття 9. Особливості поставки, закладення і зберігання

матеріальних цінностей державного резерву
1. Матеріальні цінності, що поставляються до державного

резерву за встановленими вимогами щодо забезпечення безпеки життя,

здоров'я споживачів і охорони довкілля, повинні мати сертифікат

відповідності зазначеним вимогам на весь строк зберігання.
2. Придбання матеріальних цінностей з метою їх закладення до

державного резерву здійснюється відповідно до вимог та процедур,

визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг

за державні кошти" ( 1490-14 ).

{ Пункт 2 статті 9 в редакції Закону N 988-XIV ( 988-14 ) від

16.07.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V

( 424-16 ) від 01.12.2006 }
3. Придбання зерна з метою закладення його до державного

резерву здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 2 цієї

статті.

{ Статтю 9 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 1713-IV

( 1713-15 ) від 12.05.2004; із змінами, внесеними згідно із

Законом N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 }
Стаття 10. Стимулювання виконання поставки матеріальних

цінностей до державного резерву та їх зберігання
З метою економічного стимулювання виконання поставок і

зберігання матеріальних цінностей державного резерву та поставок

матеріальних цінностей для експлуатаційних потреб, капітального

будівництва системи державного резерву виконавцям можуть

відповідно до законодавства надаватися пільги щодо сплати податку

на прибуток, цільові дотації і субсидії, кредити на пільгових

умовах, валютні кошти, митні та інші пільги.
Стаття 11. Розміщення матеріальних цінностей

державного резерву
1. Запаси матеріальних цінностей державного резерву

розміщуються на підприємствах, в установах і організаціях,

спеціально призначених для зберігання матеріальних цінностей

державного резерву. Розміщення і будівництво на території України

підприємств, установ, організацій та інших об'єктів системи

державного резерву здійснюються в порядку, що встановлюється

Кабінетом Міністрів України.
2. Частина запасів матеріальних цінностей державного резерву

може зберігатися на промислових, транспортних,

сільськогосподарських, постачальницько-збутових та інших

підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм

власності на договірних умовах.

Для підприємств, установ і організацій, заснованих повністю

або частково на державній власності (державні підприємства,

установи і організації, акціонерні товариства, у статутному фонді

яких контрольний пакет акцій належить державі, орендні

підприємства, засновані на державній власності), а також для

суб'єктів господарської діяльності всіх форм власності, визнаних

відповідно до законодавства України монополістами, відповідальне

зберігання матеріальних цінностей державного резерву є

обов'язковим, якщо це не завдає їм збитків.
3. Перелік підприємств, установ і організацій усіх форм

власності, що виконують відповідальне зберігання матеріальних

цінностей державного резерву, номенклатура та обсяги їх

накопичення визначаються мобілізаційними та іншими спеціальними

планами.
4. Підприємства, установи і організації всіх форм власності,

яким встановлені мобілізаційні та інші спеціальні завдання,

зобов'язані забезпечити розміщення, зберігання, своєчасне

освіження, заміну, а також відпуск матеріальних цінностей із

державного резерву згідно з зазначеними завданнями власними

силами.
5. Відшкодування витрат підприємствам, установам і

організаціям, що виконують відповідальне зберігання, оплата тарифу

за перевезення вантажів, спеціальної тари, упаковки, послуг

постачальницько-збутових організацій за поставку і реалізацію

матеріальних цінностей державного резерву провадиться у порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України.
6. Зведені відомості про номенклатуру і рівні накопичення,

про загальні обсяги поставок, відпуску, закладення, освіження,

розміщення і фактичні запаси державного резерву є державною

таємницею, розголошення якої тягне за собою відповідальність у

встановленому законом порядку.
Стаття 12. Порядок відпуску матеріальних цінностей з

державного резерву
1. Державний резерв матеріальних цінностей є недоторканним і

може використовуватися лише за рішенням Кабінету Міністрів

України.
2. Відпуск матеріальних цінностей з державного резерву

здійснюється:

у зв'язку з їх освіженням (поновленням) і заміною;

у порядку тимчасового позичання;

у порядку розбронювання;

для надання гуманітарної допомоги;

для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

у разі настання особливого періоду.
3. Матеріальні цінності з державного резерву реалізуються на

конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів

України. ( Пункт 3 статті 12 в редакції Закону N 988-XIV

( 988-14 ) від 16.07.99 )
4. Відпуск із державного резерву матеріальних цінностей, що

підлягають освіженню (поновленню) і зберігаються на підприємствах,

в установах і організаціях системи державного резерву, провадиться

за рішенням центрального органу виконавчої влади, що здійснює

управління державним резервом. Такий відпуск провадиться на

конкурсних засадах. Кошти, отримані внаслідок такої реалізації,

спрямовуються на придбання та закладення до державного резерву

аналогічних матеріальних цінностей.

Освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного

резерву, що знаходяться на зберіганні на підприємствах, в

установах і організаціях (відповідальних зберігачів), а також

заміна їх на продукцію аналогічного асортименту та якості

здійснюється ними самостійно без залучення додаткових коштів.

( Пункт 4 статті 12 в редакції Закону N 988-XIV ( 988-14 ) від

16.07.99 )
5. Відпуск матеріальних цінностей з державного резерву в

порядку тимчасового позичання провадиться за рішенням Кабінету

Міністрів України, в якому визначаються одержувачі, строки та

умови відпуску матеріальних цінностей із державного резерву, а

також строки їх повернення. ( Абзац перший пункту 5 статті 12 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 1713-IV ( 1713-15 ) від

12.05.2004 )

( Абзац другий пункту 5 статті 12 виключено на підставі

Закону N 1713-IV ( 1713-15 ) від 12.05.2004 )

Якщо відпуск матеріальних цінностей з державного резерву

провадиться у порядку позичання, одержувач (позичальник) -

підприємство, установа або організація на основі контракту

(договору) подає гарантійне зобов'язання про повернення

матеріальних цінностей до державного резерву. В контракті

(договорі) повинно бути передбачено спосіб забезпечення

зобов'язання одержувача (позичальника) у вигляді застави або

банківської гарантії. ( Абзац третій пункту 5 статті 12 в редакції

Закону N 988-XIV ( 988-14 ) від 16.07.99, із змінами, внесеними

згідно із Законом N 1713-IV ( 1713-15 ) від 12.05.2004 )

За позичання матеріальних цінностей з державного резерву

передбачається плата, розмір якої визначається в порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України, і не може перевищувати

розміру облікової ставки Національного банку України.
6. Реалізація матеріальних цінностей з державного резерву,

що підлягають розбронюванню, здійснюється на конкурсних засадах у

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відпуск матеріальних цінностей із державного резерву для

надання гуманітарної допомоги здійснюється у порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відпуск матеріальних цінностей із незнижуваного запасу

провадиться за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з

Верховною Радою України.

( Пункт 6 статті 12 в редакції Закону N 988-XIV ( 988-14 ) від

16.07.99 )
7. Відпуск матеріальних цінностей з державного резерву для

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій провадиться

центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління

державним резервом, за поданням міністерств, інших органів

виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, на

які покладено функції щодо координації робіт по ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням Кабінету Міністрів

України. Витрати на відпуск цих матеріальних цінностей, враховуючи

їх вартість, відшкодовуються за рахунок коштів, передбачених на ці

цілі Державним бюджетом України.
8. Відпуск матеріальних цінностей з державного резерву в разі

настання особливого періоду провадиться згідно з Законом України

"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ).


Стаття 13. Забезпечення перевезень матеріальних цінностей

державного резерву
1. Залізничні вагони, річкові, морські, повітряні, інші

транспортні засоби для відвантаження матеріальних цінностей до

державного резерву та з державного резерву надаються в

першочерговому порядку, а для вантажів, що швидко псуються, а

також тих, що відвантажуються для ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій, - за умови пред'явлення вантажів без

додаткової оплати за надання позапланових транспортних засобів.
2. У разі відвантаження матеріальних цінностей державного

резерву на підприємства по їх зберіганню та з цих підприємств усі

транспортні підприємства та організації незалежно від форм

власності приймають та здають їх з обов'язковою перевіркою ваги

або кількості місць (залежно від виду вантажу).
Стаття 14. Відповідальність за операції з матеріальними

цінностями державного резерву

( Назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1713-IV ( 1713-15 ) від 12.05.2004 )
1. У разі необгрунтованої відмови від відповідального

зберігання матеріальних цінностей державного резерву керівники

відповідних суб'єктів господарської діяльності несуть

відповідальність, передбачену законодавством.
2. У разі необгрунтованої відмови постачальника

(виготовлювача) від укладення державного контракту (договору) на

поставку матеріальних цінностей до державного резерву за

зобов'язаннями, встановленими законодавством, постачальник

(виготовлювач) сплачує штраф у розмірі вартості продукції,

визначеної згідно з державним контрактом (договором).
3. За прострочення поставки, недопоставку (неповне

закладення) матеріальних цінностей до державного резерву

постачальник (виготовлювач) сплачує неустойку в розмірі 50

відсотків вартості недопоставлених (незакладених) матеріальних

цінностей. Неустойка стягується до фактичного виконання

зобов'язання з урахуванням недопоставленої кількості продукції в

попередньому періоді поставки. Крім сплати неустойки постачальник

(виготовлювач) відшкодовує понесені одержувачем збитки.
4. За поставку (закладення) до державного резерву

матеріальних цінностей, не придатних для тривалого зберігання,

некомплектних або таких, що не відповідають умовам контракту
1   2   3

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка