Робочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області на 2013/2014 навчальний рік Погоджено
Скачати 284.81 Kb.
НазваРобочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області на 2013/2014 навчальний рік Погоджено
Сторінка1/5
Дата конвертації02.02.2014
Розмір284.81 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5
«Затверджено»

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Очаківської районної ради

___________ Л. А. Голян

__________________________

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів


Очаківської районної ради Миколаївської області

на 2013/2014 навчальний рік
Погоджено

на засіданні ради школи

(протокол №__ від ___)

Голова ради школи

___________ В.П.Онофрійчук

Погоджено

на засіданні педагогічної ради

(протокол №__ від _______)

Голова педагогічно ради

____________ А.М.Сидорчук

МП


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
І. Загальні засади

Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 20.04.2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 14.01.2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план школи на 2013/2014 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа МОН України від 20.05.2013 №1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року»:

 • для 1-2-х класів-за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (дод. 2);

 • для 3-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток 2);

 • для 5-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 № 551;

 • для 6-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2);

 • для 10-11-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 12).

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується в 10-11 класах за спортивним профілем.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, а саме:

 • у 3-4 класах з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мови і літератури») виділено додаткові години на вивчення предмету «Українська мова» (1 година на тиждень – 3, 4класи);

 • у 10-11 класах з метою забезпечення Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти виділено додаткові години на вивчення предметів «українська мова» (1година на тиждень – 10 - 11 класах); «Світова література» (1 година на тиждень – 10 - 11 класах), «історія України» (0,5 години на тиждень - 10 клас);

 • у 3-4-х класах з метою вироблення навичок роботи з комп’ютером введено курс за вибором «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» (1 година на тиждень);

 • у 10 класі з метою формування громадянської свідомості учнів введено курс за вибором «Громадянська освіта» (1 година на тиждень);

 • у 11 класі з метою формування креслярських вмінь та навичок введено курс за вибором «Креслення» (1 година на тиждень);

 • у 1-11 класах враховуючи заяви батьків та з метою виховання доброти, ввічливості та милосердя введено факультативний курс «Християнська етика» (1 година на тиждень – 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 класи; 0,5 години на тиждень – 9 клас).

За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану викладаються інтегровані курси у 3-4-х класах – «Я і Україна. Природознавство», «Я і Україна. Громадянська освіта» (по 1 годині на тиждень), у 6 класі – «Історія України. Всесвітня історія» (2 години на тиждень), у 5-6-х класах – «Природознавство» (1 година на тиждень), у 5-9-х класах – Основи здоров`я (5-7-мі класи - 1 година на тиждень, 8-9-ті класи - 0,5 годин на тиждень).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 05.07.2010 №666 «Про зміну назви навчального предмета» у 6-11-х класах вивчається навчальний предмет «Світова література».

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури за рахунок варіативної складової робочого навчального плану введена додаткова година на вивчення фізичної культури у 6-7 класах (1 година на тиждень). Фізична культура вивчається за 5 варіативними модулями: легка атлетика, гімнастика, футбол, волейбол, баскетбол.

Години фізичної культури в 1-9-х класах (3 години) та в 10-11 класах (2 години) не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів, (накази МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 №572, Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682, від 05.02.2009 №66 та від 27.08.2010 № 834).

Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводиться у 10-11 класі по 1 годині на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану.

Викладання трудового навчання проводиться за варіативними модулями:

 • 5-6 класи – технологія ажурного випилювання, технологія художнього випалювання, технологія дерев’яної іграшки, технологія електротехнічних робіт, технологія обробки тонколистового металу;

 • 7-9 класи - технологія електротехнічних робіт, технологія столярної обробки деревини, технологія слюсарної обробки металу, технологія токарної обробки деревини, технологія токарної обробки металу.

Викладання технологій проводиться за варіативними модулями:

 • 10 клас - технологія обробки сучасних деревинних матеріалів,

 • 11 клас – технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у навчальному закладі запроваджується поділ класів на групи:

при проведенні уроків з трудового навчання у 5 класі клас ділиться на дві групи (окремо для хлопців і дівчат).

Курси за вибором та факультативи викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, перелік даних програм вказаний у додатку до навчального плану.

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше

^ 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 2 вересня по 27 грудня,

ІІ семестр - з 13 січня по 30 (31) травня.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (2 - 5 червня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (2 червня - 13 червня) і державної підсумкової атестації випускників початкової (13 - 22 травня), основної (2 - 16 червня) і старшої (23-29 травня) школи.

Вручення документів про освіту буде проведено для випускників 9-х класів - 19 червня, 11-х класів - 31травня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 28 жовтня по 3 листопада, зимові з 30 грудня по 12 січня, весняні з 24 по 30 березня.

Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії  для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години, у 10-х класах – по 5 академічних годин на день.

Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відділом освіти Очаківської райдержадміністрації можуть вноситись зміни до структури навчального року та графіку учнівських канікул.

Режим роботи школи: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.


^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради Чорноморської . Начальник відділу освіти,

ЗОШ І-ІІІст молоді та спорту

Очаківської РДА

_____ В.П.Онофрійчук ____________ Л.А.Голян

«___»____________2013р. «____»___________2013р.

^
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської мови на 2013/2014 н.р. за 5-ти денним робочим тижнем


Освітні галузі

Навчальні предмети


^ Кількість годин на тиждень у класах

1

2

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

Російська мова

2

2

Іноземна мова (англійська)

1

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

Мистецтво

Мистецтво /музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Сходинки до інформатики

-

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Р а з о м

22

24

Факультатив

Християнська етика

1

1

Гранично допустиме навантаження на учня

20

22

Разом

23

25

Кількість класів

2

1
  1   2   3   4   5

Схожі:

Робочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області на 2013/2014 навчальний рік Погоджено iconРобочий навчальний план станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28. 05. 2013 року №354 «Про затвердження робочих навчальних...
Робочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області на 2013/2014 навчальний рік Погоджено iconПлан роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської...
Кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області
Робочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області на 2013/2014 навчальний рік Погоджено iconРобочий навчальний план станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Головного управління освіти І науки від 11. 05. 2012 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік...
Робочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області на 2013/2014 навчальний рік Погоджено iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Робочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області на 2013/2014 навчальний рік Погоджено iconРобочий навчальний план сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів...
...
Робочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області на 2013/2014 навчальний рік Погоджено iconРобочий навчальний план І ступеня кзо «Незабудинська сзош І-ІІІ ст...

Робочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області на 2013/2014 навчальний рік Погоджено iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
...
Робочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області на 2013/2014 навчальний рік Погоджено iconРобочий навчальний план на 2013-2014 навчальний рік складено
Для 1-2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом монмолодьспорту України від 10. 06. 2011...
Робочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області на 2013/2014 навчальний рік Погоджено iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої...
Харківської області», наказу відділу освіти Куп'янської міської ради Харківської області №225 від 14. 05. 2012 «Про затвердження...
Робочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області на 2013/2014 навчальний рік Погоджено iconВ’язівської зош І ііі ступенів Краснокутської районної ради
Шановні присутні! Ось І закінчився навчальний рік І ми знову зібралися сьогодні тут, щоб зробити підсумки роботи колективу школи,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка