А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області
НазваА к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області
Сторінка1/18
Дата конвертації02.02.2014
Розмір2.31 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
А К Т

атестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І –ІІ ступенів № 6 Енергодарської міської ради Запорізької області

Підстава: накази обласного управління освіти і науки від 11.04.2005 р. № 155 „Про атестацію загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів комунальної та приватної форм власності” та від 29.12.2011 р. № 918 „Про затвердження плану державної атестації загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів комунальної та приватної форми власності на 2013 рік”, накази міськуо від 18.02.2010 р. № 98 „Про затвердження перспективного плану-графіка державної атестації закладів освіти міста”, від 14.02.2012 №  73 «Про проведення державної атестації Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6 Енергодарської міської ради Запорізької області в 2013 році» та від 14.02.2013 № 52 «Про проведення атестації Енергодарської загальноосвітньої школи І –ІІ ступенів № 6 Енергодарської міської ради Запорізької області»

Юридична адреса закладу: 71503 Запорізька область,

м. Енергодар,

проспект Будівельників, 20

Заклад засновано: 1997 рік

Чинний Статут закладу зареєстровано рішенням виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 08.12.2004 року № 11.
У 2012-2013 навчальному році у закладі:

Навчається 163 учні,

працює працівників – 63,

у т. ч. педагогічних - 28,

сумісників – 1,

адміністрації – 2.
Директор Марієва Ірина Геннадіївна, на посаді працює з 28.08.2001 р. (наказ міськво від 28.08.2001 № 137-кр § 05).
Атестаційну експертизу здійснено комісією у складі:

голова експертної комісії

Довбня В.В.-начальник відділу шкіл та позашкільних закладів

члени експертної комісії

Букреєва С.М.

-

директор науково-методичного центру

Добрева А.І.

-

методист науково-методичного центру

Зеленська О.С.

-

директор ЕНВК № 5

Коцило О.М.

-

начальник штабу ЦО

Ласкова Н.О.

-

методист науково-методичного центру

Монько Н.Д.

-

головний спеціаліст відділу шкіл та позашкільних закладів

Павленко Т.М.

-

методист науково-методичного центру

Ржевська О.О.

-

завідувач сектору планування та аналізу ЦБ управління освіти

Фалілеєва С.Ф.

-

головний спеціаліст відділу шкіл та позашкільних закладів

Холодуліна Н.І.

-

методист науково-методичного центру

Худенкова І.Г.

-

методист науково-методичного центру

Цемко С.А.

-

заступник директора науково-методичного центру

Чорний М.Д.

-

голова Енергодарської міської профспілки працівників освіти (за погодженням)

Чураєва Н.М.

-

начальник відділу кадрової роботи

Атестаційну експертизу діяльності навчального закладу проведено у термін з 19 березня по 02 квітня 2013 року.

Перевірка виконання педагогічним колективом Енергодарської загальноосвітньої школи № 6 чинних вимог законодавства щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту і відповідність цієї діяльності та її результатів державним вимогам (стандартам) здійснювалась відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 р. № 658 „Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів” та від 14.02.2005 р. № 99 „Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів” за п’ятьма блоками:

- організація навчально-виховного процесу (I блок);

- ефективність навчально-виховного процесу (II блок);

- управління навчальним закладом (IIІ блок);

- соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу (ІV блок);

- додаткові напрямки роботи (V блок).

Визначення рівня діяльності закладу щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту, відповідність результатів цієї діяльності державним вимогам /стандартам/ здійснювалось із урахуванням сумарного значення показників п’яти блоків.

Під час перевірки було, проведено соціологічні дослідження, а також контрольне діагностування навчальних досягнень учнів з базових дисциплін інваріантної частини навчального плану, вивчено стан ведення ділової документації. Оцінка роботи закладу проводилась на підставі всебічного аналізу якісних і кількісних показників його діяльності за останні три роки. Загальний висновок щодо рівня освітньої діяльності ЕЗОШ № 6 здійснювався на основі зведеного аналізу суми середнього арифметичного числових показників п’яти блоків:

Блок І. Організація навчально-виховного процесу (максимальна кількість балів – 14; кількість фактично набраних балів – 10,74 , що знаходиться в межах достатнього (від 8 до 11 балів) рівня.

Модуль 1. Кадрова політика.
1.1.1. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки.

Кадрова політика ЕЗОШ №6 будується з урахуванням підвищених професійних вимог до педагога, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти. Важливим фактором є зміна характеру стосунків учителя з учнями. Все це потребує ретельного підбору кадрів, спонукає педагогів до творчості, повсякденного поповнення й удосконалення своїх знань. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 100% від потреби, що досягнуто за рахунок роботи вчителя української мови та літератури, яка викладає англійську мову, та вчителя-сумісника, який викладає музичне мистецтво. Забезпеченість навчально-виховного процесу педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників в кількості 28 осіб. На час перевірки вакансії відсутні.

Більшість педагогів працює у відповідності до фахової освіти, 96,43 % (27 осіб) педагогічних працівників мають відповідну фахову освіту, а 1 особа, що складає 3,57 % працює не за фахом. Тобто основна частина педагогічного колективу займає посади відповідно до фахової освіти, але мають місце деякі виняток, а саме:


П.І.Б педпрацівника,

що працює

не за фахом

Фахова

освіта

Назва

предмета,

який

викладає

Причини невідповідності

посади та

фахової освіти

Яковенко

Анна Андріївна

вчитель української мови та літератури

англійська мова

виробнича необхідність

Отже, можна зробити висновок, що ЕЗОШ №6:

  • укомплектована педагогічними кадрами на 100%;

  • 96,43% педагогічних працівників школи працюють відповідно до фахової освіти;

  • у 3,57% - фахова освіта не відповідає займаній посаді, але зазначена особа, як правило, вчасно проходить курси підвищення кваліфікації з предмету, який викладає.

Учителі, які досягли високого рівня педагогічної майстерності, творчо працюючі – перші помічники адміністрації в організації методичної роботи.

Зростанню професійної майстерності вчителів сприяють шкільні методичні об´єднання, які очолюють:з/п

П.І.Б керівника методичного об´єднання

Кваліфікаційна категорія

Назва методичного об´єднання

2.

Олійник

Ганна Михайлівна

Спеціаліст

Методичне об´єднання вихователів групи продовженого дня

1.

Чернявська

Ірина Василівна

Спеціаліст другої категорії,

старший учитель

Методичне об´єднання вчителів початкових класів

Також, вчитель ЕЗОШ №6 є керівником ММО:з/п

П.І.Б керівника методичного об´єднання

Кваліфікаційна категорія

Назва методичного об´єднання

2012-2013 н.р.

1.

Германенко

Оксана Сергіївна

Спеціаліст першої категорії

Методичне об´єднання вчителів перших класів


Розподіл педагогічних працівників ЕЗОШ №6 за стажем:

  • до 3 років – 5 (17,86 %);

  • від 3 років до 10 років – 5 (17,86 %);

  • від 10 років до 20 років – 11 (39,28 %);

  • від 20 років і більше – 7 (25,00 %).

Розподіл педагогічних працівників ЕЗОШ №6 за освітніми рівнями:


Навч.

роки


всього

Із них:

Повна вища освіта педагог.

Повна вища непедаг.

Базова вища педагог.

Неповна вища педаг.

Неповна вища непедаг.

Навчаються заочно

Повна загальна середня освіта

2010-2011

22

17

(77,27%)

-

-

5

(22,73%)

-

-

-

2011-2012

27

21

(77,78%)

-

-

6

(22,22%)

-

-

-

2012-2013

28

20

(71,43%)

-

1

(3,57%)

7

(25,00%)

-

-

-

У статуті закладу повністю обумовлені права і обов'язки педагогічних працівників. Дотримання норм трудового законодавства щодо організації трудової діяльності педагогічних працівників.

В ЕЗОШ №6 трудові книжки ведуться на обслуговуючий персонал. Книга обліку трудових книжок, в якій реєструються трудові книжки, прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою закладу та підписом керівника.

Трудові книжки ведуться із порушеннями і не завжди відповідають Інструкції про порядок ведення трудових книжок, а саме: при заповненні у трудових книжках третього розділу «Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)» зазначали час, з якого прийнятий працівник на посаду, дублюючи другий розділ «Число, місяць і рік прийому». Ця помилка допущена у записах до трудових книжок 9 працівників.

Тенденції перевищення кількості прийнятих працівників над звільненими відсутні.

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

  • заклад не повністю укомплектований педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою;

  • часткове дотримання Інструкції про ведення трудових книжок.

Рекомендації адміністрації закладу:

- сприяти здобуттю фахової освіти педагогу;

- чітко дотримуватися Інструкції про порядок ведення трудових книжок.

З урахуванням коефіцієнту значимості показник укомплектованості закладу педагогічними кадрами, умотивованості їхрозстановки складає 19,04 б, що відповідає достатньому рівню.
1.1.2 Освітній рівень педагогічних працівників.

Навчально-виховний процес на 100% забезпечено фахівцями, які мають спеціальну освіту і володіють державною мовою. Експертиза освітнього рівня педагогічних працівників ЕЗОШ №6 за 2010-2013 н.р. показує:


Навч.

роки


всього

Із них:

Повна вища освіта педагог.

Повна вища непедаг.

Базова вища педагог.

Неповна вища педаг.

Неповна вища непедаг.

Навчаються заочно

Повна загальна середня освіта

2010-2011

22

17

(77,27%)

-

-

5

(22,73%)

-

-

-

2011-2012

27

21

(77,78%)

-

-

6

(22,22%)

-

-

-

2012-2013

28

20

(71,43%)

-

1

(3,57%)

7

(25,00%)

-

-

-


Кількість педагогічних працівників, які мають повну вищу педагогічну освіту складає 71,43%, що за критеріями оцінювання знаходиться в межах низького рівня.

Якість освітнього рівня педагогічних працівників повинна стати постійною турботою керівника закладу. Кадровій політиці має бути притаманна орієнтація на отримання педагогами повної вищої педагогічної освіти. Для цього в навчальному закладі треба створити відповідні умови.

Розподіл педагогічних працівників ЕЗОШ №6 за кваліфікаційними категоріями:


Навч.

роки


Усього вчителів

Мають кваліфікаційну категорію

Спеціаліст

без категорії

%

ІІ

категорії

%

І

категорії

%

вищої категорії

%

2010-2011

22

11


50

4

18,18

3

13,64

4

18,18

2011-2012

27

16


59,26

6

22,22

2

7,41

3

11,11

2012-2013

28

15


53,57

5

17,86

5

17,86

3

10,71
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconПрограма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного...
«Програма розвитку профільної старшої школи Енергодарського багатопрофільного ліцею Енергодарської міської ради Запорізької області...
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconЕнергодарської міської ради запорізької області
Захист проекту (презентація створена у програмі Power Point, випуск учнівської публікації або газети тощо)
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconЗапорізький навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів №30 Запорізької...
Запорізької міської ради Запорізької області знаходиться в комунальній власності міста Запоріжжя І є правонаступником школи-комплексу...
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconПоложення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої...
Первинна профспілкова організація добровільне об'єднання членів профспілки, що працюють в одній установі, організації освіти
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconПлан роботи первинної пофспілкової організації Енергодарської загальноосвітньої...
Участь в нарадах при директорі, виробничих нарадах зсоіально-економічних питань, тб, оп
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconПлан роботи первинної профспілкової організації Енергодарської загальноосвітньої...
Участь в нарадах при директорі, виробничих нарадах з соціально-економічних питань, тб, оп
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconОпис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з...
Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах...
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconЗвітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи...
Ви можете мріяти, творити, будувати найкраще місце у світі, але, щоб зробити мрію реальністю, потрібні люди”   Волт Дісней
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconНавчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Завідувач методичного кабінету відділу освіти Лозівської міської ради Харківської області
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconЗапорізька загальноосвітня школа I iii ступенів №75 Запорізької міської...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка