А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області
НазваА к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області
Сторінка2/18
Дата конвертації02.02.2014
Розмір2.31 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

З них мають педагогічне звання:

Навчальний рік

Всього педагогічних працівників

Звання педагогічних працівників

^ Всього звань

«учитель-методист»

%

«старший учитель»

%

2010-2011

22

1

4,55

3

13,63

4 (18,18%)

2011-2012

27

1

3,70

3

11,11

4 (14,81%)

2012-2013

28

1

3,57

3

10,71

4 (14,28%)


Крім того, отримано відомчі нагороди:з/п

Назва нагороди

Кіль-кістьПочесна грамота Міністерства освіти і науки України

1Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

6Нагрудний знак «Кращий працівник» виконавчого комітету Енергодарської міської ради

2Почесна грамота виконавчого комітету Енергодарської міської ради

6Подяка міського голови

5Почесна грамота управління освіти Енергодарської міської ради

27

Таким чином, підтвердженням низького освітнього рівня педагогічних працівників ЕЗОШ №6 є те, що повну вищу педагогічну освіту мають 71,43 % педагогічних працівників. Цей показник складає 3 бали, що відповідає низькому рівню.

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

  • педагогічні працівники, які не мають повної вищої педагогічної освіти.

Рекомендації адміністрації закладу:

- сприяти здобуттю повної вищої педагогічної освіти працівникам, які її не мають.

^ Показник освітнього рівня педагогічних працівників складає 3 бали, що відповідає низькому рівню.
1.1.3 Організація атестації педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників ЕЗОШ №6 проводиться відповідно до ст. 54 Закону України “Про освіту”, регулюється чинним Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010р. №1255/18550, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011). Атестація педагогічних працівників в Енергодарській ЕЗОШ№6 проводиться з метою:

  • присвоєння їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

  • активізації їх діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

У навчальному закладі склалися свої підходи до атестаційного процесу, сформувався свій досвід. В цілому в ЕЗОШ №6 за останні роки склалася певна система організації та проведення атестації педагогічних працівників, яка передбачає:

  • надання тим, хто атестується можливості самореалізації та прояву творчого потенціалу особистості.

У закладі створені умови для адекватної самооцінки своєї професійної культури кожним педагогічним працівником і, перш за все, учасниками атестаційного процесу, для обґрунтованого написання та своєчасного подання заяви на проходження чергової та позачергової атестації, створено атестаційну комісію, кількісний і персональний склад якої на термін повноважень і термін проведення атестації визначено та затверджено наказом керівника закладу.

Порядок проведення атестації в закладі регламентується відповідними наказами. Належний рівень гласності.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників є головною умовою успішного проходження ними атестації, тому особливе значення в ЕЗОШ №6 надається перспективному плануванню підвищення кваліфікації та проходження чергової атестації, тому особливу увагу треба приділяти адміністрації ЕЗОШ №6. Перспективне планування розраховується терміном на 5 років і охоплює за цей період усіх педагогічних працівників закладу.

Реалізація планів атестації за останні 3 роки:


Навчальний

рік


Подали заяву на

атестацію

Здійснено

атестацію

Не прийняли участі в

атестаційній кампанії

% здійснення

планів атестації


2010-2011

4

1

3

25,00

2011-2012

8

7

1

87,50

2012-2013

6

4

2

83,33

Таким чином, за останні 3 роки плани атестації в ЕЗОШ №6 здійснені на 66,67%. Не прийняли участі в атестаційній кампанії всього – 6 осіб, із них:

  • 3 звільнились;

  • 2 перебували у відпустці для догляду за дитиною по досягненню нею 3 років;

  • 1 у зв’язку із не проходженням курсів підвищення кваліфікації.

Учителів, що атестуються, детально ознайомлюють із «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників», доповненнями до нього; з методичними рекомендаціями Департаменту освіти та науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації.


Навч. рік

Пройшли всього атестацію

Кваліфікаційну категорію (присвоєно/відповідність)

Педагогічні звання

(присвоєно/відповідність)

Спец.

ІІ кат.

І кат.

провідний

Старший учитель

Старший вихователь

Учитель-методист

2010-2011

1

0/0

1/0

0/0

0/0

0/1

0/0

0/0

2011-2012

7

0/3

1/0

2/0

0/1

0/2

0/0

0/0

2012-2013

4

1/0

1/0

1/1

0/0

0/0

0/0

0/0

Всього

12

1/3

3/0

3/1

0/1

0/3

0/0

0/0

Під час проведення атестації не мали місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії.

Протоколи засідань атестаційної комісії складено, накази є в наявності і відображають сутність ходу атестації.

Педагогічні працівники своєчасно знайомляться з характеристиками та атестаційними листами, атестаційні листи отримуються ними у відповідний термін.

Тенденції:

Позитивні - підвищення кваліфікаційного рівня педагогів.

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

  • не створена в повному обсязі картотека нормативних документів, які регламентують проведення фахової атестації;

  • протоколи засідань атестаційної комісії не відповідають вимогам.

Рекомендації адміністрації закладу:

- неухильно дотримуватися виконання Положення про атестацію педагогічних працівників.

Показник стану організація атестації педагогічних працівників складає 9,26 б, що відповідає достатньому рівню.

1.1.4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

В навчальному закладі в наявності нормативні, законодавчі, методичні матеріали, які регламентують проведення курсової перепідготовки. Складено перспективний план курсової перепідготовки, річний план-графік, журнал обліку підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обліку докурсових і післякурсових завдань. Вищеназвані документи співпадають у строках і відповідності проходження курсів та атестації педагогічних працівників. Звіти про проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками заслуховуються на методичних об'єднаннях учителів. В закладі організована індивідуальна самоосвітня підготовка педагогів - робота з вивчення передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій, робота над індивідуальною психолого-педагогічною проблемою. Адміністрація виважено підходить до вибору педагогічними працівниками проблемної теми та надання їм методичної допомоги. Підвищенню професійного рівня кадрів у закладі сприяє реалізація принципу різнорівневої підготовки - робота творчої і динамічної груп, постійно діючого психолого-педагогічного семінару, наставництво та робота двох шкільних методичних об’єднань: вчителів початкових класів та вихователів ГПД. Вчитель початкових класів Германенко О.С. є слухачем III курсу міської школи резерву управлінських кадрів. Педагог-організатор закладу Бояринцева Л.О. відвідує міську школу педагогів-організаторів. На основі вивчення системи роботи педагогічних працівників в закладі створено інформаційний каталог перспективного педагогічного досвіду, розпочато створення банку діагностичних методик.

За останні три роки на базі ЗОІППО підвищили кваліфікацію 18 педагогічних працівників закладу(2010 рік - 5 осіб; 2011 рік - 5 осіб, 2012 рік – 8 осіб). В березні 2013 року ЕЗОШ № 6 спільно з Науково-методичним центром управління освіти організовано пролонговані курси ЗОІППО з інклюзивного навчання для 17 педагогів на базі закладу.

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення: немає.

Рекомендації адміністрації закладу:

- запланувати проведення звітів педагогів за результатами підвищення кваліфікації на розширеній науково-методичній раді, нарадах при директорові або заступнику директора для всіх педпрацівників закладу.

Показник якості стану організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників складає 10,73 б, що відповідає високому рівню.
^ 1.1.5. Наявність педагогічних працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами

Діяльність педагогічних працівників ЕЗОШ №6 позитивно впливає на створення творчого мікроклімату в педагогічному колективі, 17,86% педагогічних працівників мають педагогічні звання та нагороди.


Навчальні

роки

(за звітний період від попередньої атестації)

Всього педагогічних працівників

З них

Заслужені вчителі України (кількість,

%)

Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (кількість, %)

Вчителів-методистів

(кількість,

%)

Старших учителів,

(кількість, %)

2012 - 2013 рр.28

0 (0%)

1 (3,57%)

1 (3,57%)

3 (10,71)

Норми оцінювання

––

12 – 10 б


9 – 7 б

8 б

6 – 4 б


3 – 0 бРівень експертизи наявності педагогічних працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами – достатній.

Показник наявності педагогічних працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами складає 8 балів, що відповідає достатньому рівню.

^ 1.1.6. Рівень науково-методичної, дослідницької роботи педагогічних працівників.

З 2010 року ЕЗОШ №6 є експериментальним закладом обласного рівня з теми «Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання» (наказ облуон від 01.12.2010 року № 686 « Про організацію експерименту на базі ЕЗОШ №6 в місті Енергодарі». Також заклад є міським опорним навчальним закладом з інклюзивного навчання. Педагогічний колектив закладу працює над реалізацією принципів інтегрованого та інклюзивного навчання школярів, здійсненням особистісно-зорієнтованих підходів до освітньої й виховної сфер. Адміністрація спрямовує свою діяльність на забезпечення розуміння педагогами важливості впровадження педагогічних інновацій в навчально-виховний процес для покращення якості освіти.

Впровадження інновацій у закладі окреслено алгоритмом дій на всіх рівнях: вивчення теоретичних основ та наявного практичного досвіду з впровадження інноваційної технології, апробації її у практичній діяльності і відстеження отриманих результатів, впровадження інноваційного досвіду і формування власного. При цьому забезпечено творче самовизначення учителів щодо впровадження у власну практичну діяльність тих чи інших педагогічних інновацій. В закладі створено управлінську структуру інноваційного процесу.

В колективі впроваджуються педагогічні технології, які актуальні для закладу та сприяють розкриттю творчих засад учнів і педагогів: здоров’язберігаючі та інформаційні технології.

Науково-дослідницька та експериментальна робота закладу сприяє створенню авторських, адаптованих програм, участі в розробці авторських посібників.

Шкільними методичними об’єднаннями, творчою та динамічною групами, створеними у закладі, розробляються методичні рекомендації з різних предметів та напрямків роботи.

Вчитель фізичної культури Вишняков С.Г. друкувався на сторінках всеукраїнського фахового педагогічного виданння «Фізкультура і спорт», видавництва «Шкільний світ». Учитель початкових класів Пастернак І.І. брала участь у розробці посібника «Уроки навчання грамоти», автори Анісімова Г.О, Павленко Л.В., КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2011 рік. В посібнику надруковано розгорнутий план-конспект вчителя.

Наряду з цим, відмічається недостатній рівень виступів адміністрації та педагогів закладу на сторінках педагогічних видань зі своїми практичними напрацюваннями щодо проміжних результатів експериментально-дослідницької роботи закладу.

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

- не практикується в системі дослідницько-експериментальної роботи підготовка творчих педагогів до захисту дисертацій;

- не забезпечено виступи педагогів, задіяних в роботі експериментального майданчика на базі закладу, в фахових виданнях.

Рекомендації адміністрації закладу:

- практикувати в системі дослідницько-експериментальної роботи підготовку творчих педагогів до захисту дисертацій;

- забезпечити виступи педагогів, задіяних в роботі експериментального майданчика на базі закладу, в фахових виданнях.

Показник рівня науково-методичної, дослідницької роботи педагогічних працівників складає 8,40 балів, що відповідає достатньому рівню.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconПрограма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного...
«Програма розвитку профільної старшої школи Енергодарського багатопрофільного ліцею Енергодарської міської ради Запорізької області...
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconЕнергодарської міської ради запорізької області
Захист проекту (презентація створена у програмі Power Point, випуск учнівської публікації або газети тощо)
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconЗапорізький навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів №30 Запорізької...
Запорізької міської ради Запорізької області знаходиться в комунальній власності міста Запоріжжя І є правонаступником школи-комплексу...
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconПоложення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої...
Первинна профспілкова організація добровільне об'єднання членів профспілки, що працюють в одній установі, організації освіти
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconПлан роботи первинної пофспілкової організації Енергодарської загальноосвітньої...
Участь в нарадах при директорі, виробничих нарадах зсоіально-економічних питань, тб, оп
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconПлан роботи первинної профспілкової організації Енергодарської загальноосвітньої...
Участь в нарадах при директорі, виробничих нарадах з соціально-економічних питань, тб, оп
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconОпис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з...
Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах...
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconЗвітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи...
Ви можете мріяти, творити, будувати найкраще місце у світі, але, щоб зробити мрію реальністю, потрібні люди”   Волт Дісней
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconНавчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Завідувач методичного кабінету відділу освіти Лозівської міської ради Харківської області
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconЗапорізька загальноосвітня школа I iii ступенів №75 Запорізької міської...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка