А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області
НазваА к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області
Сторінка5/18
Дата конвертації02.02.2014
Розмір2.31 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

1.2.4. Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, бібліотеки, спортивного залу, спортивних майданчиків тощо. Відповідність їх обладнання типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

Енергодарська загальноосвітня школа № 6 знаходиться у окремій будівлі. Заклад працює за класною системою. Площа та обладнання більшості навчальних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Стан їх готовності до навчального року визначає комісія, яка створюється наказом директора. У школі в наявності приміщення для занять спортом. Створено всі необхідні умови для організації навчання, відпочинку (сну) та ігор учнів школи.

В ЕЗОШ № 6 у наявності бібліотека. Книжковий фонд бібліотеки ЕЗОШ №6 складається з фонду підручників 3148 примірників та фонду художньої і галузевої літератури 831прим., передплачено 13 найменувань періодичних видань. Фонд підручників має окремий від основного фонду бібліотеки облік в тому числі і електронний. У закладі відсутнє спеціалізоване приміщення для зберігання – сховище підручників.

У закладі розроблено перспективний план покращення матеріально-технічного стану та забезпечення необхідним обладнанням навчально-виховного процесу. Програмою розвитку, річним планом ЕЗОШ № 6 передбачено ряд заходів щодо його реалізації. В цілому добре налагоджено роботу по збереженню та раціональному використанню наявних технічних засобів навчання.

Педагогічний і батьківський колективи докладають зусиль для поповнення матеріально - технічної бази кабінетів. Ряд навчальних приміщень школи відремонтовано, частково реставровано шкільні меблі. Певна кількість дидактичного, демонстраційного матеріалу виготовлена або придбана вчителями. В коридорах оформлено стенди з більшості напрямків роботи ЕЗОШ № 6.

Спільно із радою школи проводиться робота щодо поповнення бібліотечного фонду підручниками, довідковою та методичною літературою. Рівень співпраці закладу з даного питання із батьківською громадськістю достатній.

В цілому обладнання навчальних кабінетів ЕЗОШ № 6 відповідно до типових переліків та вимог програм, забезпечення дидактичними матеріалами у середньому складає менше 40 % від необхідного. Існує негативна тенденція до зношування та старіння матеріально-технічного забезпечення кабінетів.

Вибіркова перевірка показала, що ряд педагогів відповідально поставився до оформлення кабінету, упорядкували дидактичний та навчально-методичний матеріал, оновили постійні та змінні стенди, класні куточки, в переважній більшості випадків кабінети мають достатній рівень озеленення.

У закладі у 2012 році розроблено Положення про конкурс кабінетів ЕЗОШ № 6 та критерії його оцінювання. За результатами огляду-конкурсу кабінетів на предмет відповідності їх діяльності Положенню, визначення особистого вкладу вчителів у їх розвиток та оформлення сприяло об’єктивному визначенню педагогів, яким встановлювлено доплату за завідування кабінетами. З поточного навчального року у закладі призначено одного завідуючого кабінетом початкових класів (3-А). Більшість необхідної документації у педагога у наявності, але відсутня інвентарна книга, не формлено до вимог перспективне планування розвитку кабінету.

Вибіркова перевірка дидактичного та навчального-методичного забезпечення показала, що в ряді випадків педагогами використовується посібники, які не мають грифу МОНмолодьспорту України, що є порушенням наказу від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у ЗНЗ». Адміністрацією закладу не ставилося на внутрішкільний контроль відповідність навчально-методичної літератури, що використовують педагоги «Переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих для використання в ЗНЗ».

На сьогодні у закладі не створено картотеку нормативно-методичних документів щодо функціонування навчальних кабінетів. Жодного разу не вивчався стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, відповідності їх обладнання типовим перелікам та вимогам навчальних програм.
Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

- використання в навчально-виховному процесі навчальних посібників без грифу МОНмолодьспорту;

- неповне виконання завідуючим кабінетом наказу МОН України від 20.07.2004 р. № 601 „Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”;

- посередній рівень матеріально-технічного забезпечення закладу з ряду предметів;

- недостатня забезпеченість сучасними технічними засобами навчання;

- відсутність контролю матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, відповідності їх обладнання типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

Рекомендації адміністрації закладу:

 • створити в закладі картотеку нормативно-методичних документів з даного питання;

 • забезпечити виконання наказу МОН України від 20.07.2004 р. № 601 „Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”;

 • тримати на внутрішньому контролі питання матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, відповідності їх обладнання типовим перелікам та вимогам навчальних програм, використання в навчально-виховному процесі навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорт.

^ Кількість фактично виставлених балів із урахуванням коефіцієнту значимості показника дорівнює 16, що відповідає достатньому рівню.
1.2.5 Стан інформатизації та забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою.

Для забезпечення функціонування та розвитку інформаційного освітнього простору в ЕЗОШ №6 створено відповідні матеріально-технічні умови. Так навчально-комп’ютерний комплекс доукомплектовано у 2012році трьома сучасними персональними комп’ютерами; у кабінеті інформатики з’явилася навчальна зона, обладнана новими меблями, та панель-монітор, що дозволяє вчителю оптимально організовувати і проводити фронтальну роботу з учнями навчальної групи.

Отже, у порівнянні з минулим роком, в ЕЗОШ №6 значно покращилась ситуація щодо навантаження на 1ПК, з 27 учнів до 18 учнів.

Зміна конфігурації кабінету з НКК, яка відбулася у 2012-2013н.р., дозволила збільшити навчальне завантаження кабінету: «Сходинки до інформатики»/ «Шукачі скарбів» – 14 годин на тиждень; англійська мова – 16 годин на тиждень; музика – 2 години на тиждень; робота з обдарованими – 2 години на тиждень. На комп’ютерах встановлено програмне забезпечення не лише для проведення занять з інформатики, а й з англійської мови та музики. З 14.00 години кабінет використовується педагогами для підвищення власної комп’ютерної грамотності, для проведення засідань творчої та динамічної груп з ІКТ, семінарів, майстер-класів.

Не вирішеним у навчальному закладі залишається питання щодо завідування кабінетом з НКК.

В ЕЗОШ №6, починаючи з 2012 р., навчальні кабінети початкових класів обладнуються комп’ютерною технікою. Так з цього навчального року навчальні заняття у кабінеті №12 (вчитель Кузіна О.В.) проводяться з використанням мультимедійного комплексу. Панеллю-монітором обладнано актову залу, де проводяться не лише виховні заходи з використанням ІКТ, а й уроки музики.

Значно збільшилась кількість комп’ютерів, під’єднаних до мережі Інтернет (88%).

Таблиця 1

Динаміка

розвитку матеріально-технічних ресурсів

інформаційно-освітнього простору ЕЗОШ №6

№ п/п

Ресурси

2011-2012н.р.

2012-2013н.р.

1

Загальна кіл-сть ПК

14

17

2

Кіл-сть ПК, під’єднаних до Інтернету

8

15

3

Кіл-сть ПК в НКК

6+1

9+1

4

Предметні кабінети, обладнані комп’ютерною технікою

0

2

5

Кіл-сть ПК у адміністративного персоналу

6

5

6

Кіл –сть ПК у бібліотеці

1

1

7

Кіль-сть учнів на 1 ПК

27

18

8

Мультимедійні проектори/панелі-монітори

2

4

9

Прінтери

4

3

10

МФУ

1

1

11

Ксерокси

1

1

12

Сканери

2

2

13

Цифрові фотоапарати

1

1

14

Програмне забезпечення. Управлння закладом.

4

4

15

Електронні засоби навчання

11

23


Поступово, дещо уповільнено, змінюється ситуація щодо забезпечення навчально-виховного процесу електронними навчальними ресурсами (23 одиниці) та ведення електронних баз по їх обліку згідно з рекомендаціями НМЦ управління освіти (Методичні рекомендації щодо створення та функціонування шкільної медіатеки. 2009р.). Проте, в навчальному закладі відбулися позитивні зміни щодо забезпечення шкільної бібліотеки сучасною комп’ютерною технікою (принтер, сканер, мультимедійний проектор); комп’ютер під’єднано до мережі Інтернет; розпочато роботу по створенню електронної бази електронних навчальних, методичних, управлінських ресурсів.

Проблематичним залишається питання забезпеченості комп’ютерної техніки ліцензійним програмним забезпеченням (операційна система, офісний пакет).

В адміністративній діяльності школи використовується 5 комп’ютерів, які під’єднано до Інтернету. Не забезпечені комп’ютерами: заступник директора з АГЧ, шкільний лікар, що знижує ефективність і якість проведення моніторингу матеріально-технічного забезпечення закладу та стану здоров’я школярів в умовах використання здоров’язберігаючих технологій в навчальному закладі.

На виконання рекомендацій НМЦ управління освіти щодо ефективності використання в управлінській діяльності упорядкованих і систематизованих аналітичних та інших адміністративних електронних документів, матеріалів, директором школи Марієвою І.Г. та заступником директора з НВР Станілогою М.С. розпочато роботу по створенню портфоліо адміністратора навчального закладу (Методичні рекомендації щодо створення електронного портфоліо інформаційного простору ЗНЗ, 26.01.2012). Також адміністрація навчального закладу у своїй діяльності успішно використовує при формуванні статистичних звітів ЗНЗ-1, 83-РВК програмний комплекс «Курс.Школа», але робота з модулем комплексу «Класний журнал» на порталі «Мої знання» потребує з боку адміністрації особливої уваги і серйозних доопрацювань. Адже інтернет-портал «Мої знання» дозволяє вирішувати ряд питань управління навчальним закладом; поліпшення якості навчально-виховного процесу; є дієвим інструментом для покращення взаємодії між вчителями, учнями та їх батьками в умовах інформатизації суспільства.

Таблиця 2
Аналіз ведення електронних класних журналів вчителями ЕЗОШ №6


№п/п

Навчальні періоди

Класні журнали

Активність

1

01.01.2012 – 20.08.2012

1- А; 3- А; 3-Б; 4-А; 4-Б

Розпочали роботу

2

21.08.2012- 31.12.2012

0

0

3

14.01.13. - 26.05.2013

3-А (три навчальні предмети)

Лютий 2013р.


З метою розвитку інформаційного освітнього простору та представлення школи Інтернет-спільноті, 03.07.2009 року було створено офіційний шкільний сайт (http://oosh6.ucoz.ru/). Наказом по школі від 14.02.2011р. № 28-а затверджено Положення про шкільний сайт Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. № 6, але заходи щодо функціонування та розвитку сайту не було сплановано, що не дозволило виконати завдання, зазначені у чинному Положенні. Інтерфейс сайту потребує удосконалення та оптимізації меню. Сьогодні меню сайту має 21 розділ і 39 вкладок, що робить його незручним для користувача.

Аналіз архіву сайту ЕЗОШ №6

Рис.1
Рівень володіння ІКТ-технологіями вчителями ЕЗОШ №6 є таким, що дозволяє сьогодні успішно розвивати взаємодію з учнями та їх батьками шляхом використання соціальних сервісів WEB2.0. В інформаційному просторі школи функціонує 4 блоги класних колективів та два блоги спеціалістів.

Блог «Дружні бджілки» вчителя Чернявської І.В. входить до десятки найбільш відвідуваних блогів вчителів початкових класів міста Енергодара.
Таблиця 2

Список ВЕБ-ресурсів вчителів ЕЗОШ №6№п/п

ПІБ

Назва блогу

URL-адреса

1

Германенко О.С.

Дітлахи

http://i-you-zosh6.blogspot.com/

2

Пастернак І.І

Сонцеград

http://klassik-moy.blogspot.com/

3

Чернявська І.В.

Дружні бджілки

http://bjilki.blogspot.com

4

Кузіна О.В.

Пізнайки

http://moy-klassik.blogspot.com/

5

Бєлан О.О.

Психолог і Я

http://veselka-oosh6.blogspot.com/

6

Яковенко А.

Наше дитя

http://www.nasheditya.ru/users/anna-yakovenko


З метою проведення сертифікації навчального закладу «100% володіння ІКТ на базовому рівні», 28.02.2013р. НМЦ управління освіти було здійснено контроль оцінки базових комп’ютерних навичок педагогічних працівників ЕЗОШ № 6. У сертифікації взяли участь 100% (27 осіб) працюючих педагогів. Середній бал результатів контрольної практичної роботи педагогічного колективу становить 81,1б. Порівняння результату контрольної практичної роботи (81,1) з оцінкою базового рівня комп’ютерних навичок (81,8), яка проводилась у квітні 2012р., свідчить про незначне зниження результату (- 0,7). Аналіз результатів практичної контрольної роботи показав, що лише 3 педагоги школи виконали роботу з балом нижче критичного (до 67б.).

Таким чином, можна зробити висновок, що педколектив ЕЗОШ №6, за попередніми оцінками, може претендувати на отримання Сертифікату «100% володіння ІКТ на базовому рівні», яке організовує і проводить КЗ «ЗОІППО» ЗОР згідно з ДЕРЖАВНОЮ ЦІЛЬОВОЮ ПРОГРАМОЮ. Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року.

Успішне проходження сертифікації завдячує правильно вибудуваній методичній роботі закладу з проблем впровадження ІКТ-технологій вчителями школи. Адміністрація навчального закладу у роботі з педагогами використовує індивідуальний підхід. Під керівництвом заступника директора з НВР Станілоги М.С. працюють:

 1. Творча група вчителів початкових класів, яку очолює Кузіна О.В., спеціаліст, «старший вчитель». До групи увійшли 4 педагоги (Кузіна О.В., Чернявська І.В., Пастернак І.І., Германенко О.С.), які, за оцінками сертифікації, є «активними користувачами» ІКТ. Учасники групи пробують розробляти технологію підготовки і проведення мультимедійного уроку та визначити критерії його результативності; збирають кращі авторські розробки уроків для початкової школи з використанням ІКТ, дидактичні ігри, тренажери, тести та інші цифрові методичні і дидактичні ресурси.

 2. Динамічна група з ІКТ, до якої входять педагоги, яким необхідно підвищити певні комп’ютерні навички. Такі заняття з колегами проводять вчителі, які мають навички «активного користувача», і проводять заняття за такою тематикою:

 • Використання ІКТ-технологій в початковій школі.

 • Операційна система Windows.

 • Електронна пошта. Надсилання та одержання листа.

 • Пошук інформації в мережі Інтернет. Всесвітня павутина. Робота з Explorer.

 • Моніторинг навчальних досягнень в Excel.

У лютому 2012 року було організовано і проведено семінар-практикум «ІКТ-технології як засіб формування ключових компетентностей особистості».

Практикується проведення методичних тижнів, під час яких вчителі демонструють навички у використанні ІКТ:

 • методична декада «Секрети педагогічної творчості». У програмі уроки з використанням ЕППЗ, методу проектів (січень 2012р.);

 • тиждень педмайстерності «Золоті зерна досвіду». «Зоряні години» (січень 2013р.)

Підсумки методичних декад, тижнів, результати роботи творчих груп аналізуються і розглядаються на методичних радах навчального закладу:

 • «Робота шкільних курсів за вибором «Сходинки до інформатики» (травень 2010 р.).

 • «Про використання ІКТ та ЕППЗ у навчально-виховному процесі» (23.11.2011р.).

 • « Про тиждень педмайстерності «Секрети педагогічної творчості. Метод проектів. ІКТ» ( 19.01.2012р.).

 • «Про тиждень педмайстерності «Золоті зерна досвіду». «Зоряна година» (22.01. 2013р.).

 • «Сучасні педагогічні технології , комп’ютерізація навчально-виховного процесу» ( 23.03.2013р.).

В ЕЗОШ № 6 плануються і проводяться тематичні педради з питань впровадження ІКТ:

 • Проектно-інформаційна діяльність у початковій школі (грудень 2010 р.).

 • Впровадження ІКТ-технологій як засіб забезпечення якості навчання і виховання учнів початкових класів (січень 2012 р.).

Результати своїх методичних напрацювань вчителі ЕЗОШ №6 презентують на всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор»:

 • Чернявська І.В., учасник VIII всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» (14.12.2011р.).

 • Кузіна О.В., учасник IX всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» (лютий 2013р.).

Навчальними планами ЕЗОШ №6 передбачено пропедевтичне вивчення курсу інформатики, починаючи з 2 класу, а саме:

 • за програмою «Сходинки до інформатики» (вчитель Марієва І.Г.) - 95 учнів;

 • за програмою «Шукачі скарбів» (вчитель Пастернак І.І.) - 17 учнів.

Факультативно «Сходинки до інформатики» вивчає 17 учнів 3- В класу.

Таким чином, 79% учнів ЕЗОШ №6 охоплено вивченням пропедевтичного курсу інформатики.

Окрім того, учні школи, починаючи з 2011р., беруть участь у міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер». Так у 2011р. таких учнів було 4 (4 сертифікати «Добрий результат»); у 2012р. – 9 учнів (1 сертифікат «Добрий результат»).

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

- окремі недоліки у здійсненні управлінського циклу в загальноосвітньому навчальному закладі щодо розвитку інформаційного освітнього простору;

- недостатньо ефективний розподіл обов’язків між членами адміністрації та адміністративного персоналу щодо відповідальності за комплекс питань функціонування простору в умовах інформатизації освіти;

- відсутність ліцензованого програмного забезпечення для роботи комп’ютерної техніки;

- недостатній рівень забезпеченості закладу електронними засобами навчання.

Рекомендації адміністрації закладу:

 • з метою ефективного функціонування інформаційного освітнього простору ЕЗОШ №6, якісної взаємодії його учасників забезпечити створення шкільної інформаційної служби;

 • у зв’язку з тим, що шкільний сайт, як електронний представник школи в мережі Інтернет, робить навчально-виховний процес відкритим, що сприяє приверненню уваги громадськості, батьків до питань формування та реалізації освітньої політики школи, спланувати заходи по оптимізації роботи шкільного сайту та веб-ресурсів класних колективів, спеціалістів школи;

 • забезпечити функціонування електронних класних журналів ЕЗОШ №6 на порталі «Мої знання»;

 • здійснювати планування адміністративної діяльності та методичної роботи на основі результатів щорічного моніторингу інформатизації освіти в ЕЗОШ№6.

 • сприяти поповненню бібліотеки електронними навчальними, дидактичними та методичними посібниками.

Кількість фактично виставлених балів дорівнює 7,55 б, що відповідає достатньому рівню.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconПрограма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного...
«Програма розвитку профільної старшої школи Енергодарського багатопрофільного ліцею Енергодарської міської ради Запорізької області...
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconЕнергодарської міської ради запорізької області
Захист проекту (презентація створена у програмі Power Point, випуск учнівської публікації або газети тощо)
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconЗапорізький навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів №30 Запорізької...
Запорізької міської ради Запорізької області знаходиться в комунальній власності міста Запоріжжя І є правонаступником школи-комплексу...
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconПоложення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої...
Первинна профспілкова організація добровільне об'єднання членів профспілки, що працюють в одній установі, організації освіти
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconПлан роботи первинної пофспілкової організації Енергодарської загальноосвітньої...
Участь в нарадах при директорі, виробничих нарадах зсоіально-економічних питань, тб, оп
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconПлан роботи первинної профспілкової організації Енергодарської загальноосвітньої...
Участь в нарадах при директорі, виробничих нарадах з соціально-економічних питань, тб, оп
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconОпис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з...
Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах...
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconЗвітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи...
Ви можете мріяти, творити, будувати найкраще місце у світі, але, щоб зробити мрію реальністю, потрібні люди”   Волт Дісней
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconНавчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Завідувач методичного кабінету відділу освіти Лозівської міської ради Харківської області
А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи І -іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області iconЗапорізька загальноосвітня школа I iii ступенів №75 Запорізької міської...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка