Виховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури
Скачати 66.29 Kb.
НазваВиховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури
Дата конвертації03.02.2014
Розмір66.29 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА: ПРОБЛЕМИ, СТРУКТУРИ, ФУНКЦІЇ
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Конституція України ( 254к/96-ВР ), схвалена п'ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (Преса України. 1997. - 80 с.)

 2. Закон України Про громадянство України (1636-12) із змінами і доповненнями. В редакції від 16 квітня 1997 р. (Юридичний вісник України, 1997. - N 22. - с.4-8).

 3. Боришевський М. Формули громадянина-творця. Соціально-психологічний портрет особистості. Проблеми, структури, функції (Світло. - 1998. - N 3. - с. 8 - 9). Автор статті працює над проблемою еталонної моделі зрілої особистості громадянина, з якою порівнює реальний стан громадянської свідомості та самосвідомості людини, яка досягла особистого розвитку.

 4. Бургін М. Виховання громадянина: проблеми, структури, функції. (Освіта України. - 1997. - 7 березня). Автор статті зазначає, що розпочинати роботу по вихованню громадянина України належить з визначення сутності понять "громадянин" та "громадянськість".

 5. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, вихователів молоді і батьків. Том 1. (Вид. 3-є, Полтава, "Полтавський вісник" 1994. - с. 199.). Автор праці "Проект системи освіти в самостійній Україні" (1997 р.) формує виховний ідеал, що відповідає психічним та природнім властивостям української людини. Автор рекомендує, які форми і методи належить використовувати, щоб внаслідок виховної праці досягнути ідеальну людину - українця, громадянина, життєвою метою якого буде служіння Богові й Україні.

 6. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти. (Навчально-методичний посібник. К. 1997. - с. 252) (Міносвіти України, Інститут змісту і методів навчання). До збірника залучено матеріали, в яких розглядаються проблеми громадянського виховання дітей та молоді, формування в них національної свідомості, характеру, почуття належності до українського народу, патріотичних поглядів і переконань, любові до Батьківщини - незалежної України. Подано розробки окремих уроків, виховних заходів, методичні рекомендації щодо їх проведення, а також витяги з документів, нормативних актів України про громадянство.

 7. Задерихіна М.В. Виховання громадянськості школярів у процесі спілкування (засоби навчальної та науково-дослідної роботи) (3б. Наукові праці. - 1997. - Випуск X. - с. 69 - 71). Громадянська свідомість формується в процесі засвоєння моральних та правових норм, розвитку почуттів та поведінки. Вона є наслідком роботи всіх інститутів виховання - школи, сім'ї, трудових колективів, громадських організацій, тому автор особливого значення надає спілкуванню школярів як у колективах (школа, друзі, родина), так і за межами країни, а також висуває певні вимоги до правильної організації та оволодіння технікою педагогічного спілкування, яке має організувати вчитель.

 8. Ігнатенко П., Крицька Л. Громадянське виховання: історичний аспект. (Шлях освіти. - 1997. - N 1. - с. 38 - 43). В статті подано матеріали з історії громадянського виховання, починаючи з педагогіки стародавнього світу і закінчуючи педагогічними розробками з цієї теми в працях К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського.

 9. . Киричук О. Проблеми національного громадянського у молоді: з виступу на другому Всесвітньому форумі українців. (Педагогічна газета. - 1997. - серпень - с. 1)

 10. Національно-громадянське виховання: сутність, функції, генеза. З виступу О. Киричука (Педагогічна газета. - 1997. - N 10. - с. 2). Значною перешкодою в розвитку індивідуальності дитини, формуванні її як особистості та вихованні громадянськості є, на думку автора статті, визнання пріоритету освіти перед вихованням.

 11. Кривицька Л.В. Громадянське виховання учнів у світлі Конституції України (Рідна школа. - 1997. - N 3 - 4. - с. 29 -33). У статті подаються методичні поради щодо роботи з учнівською молоддю по вивченню окремих статей Конституції України (254к/96-ВР). Знання прав та обов'язків, викладених в Основному Законі держави, забезпечують громадянам країни почуття захищеності, справедливості, перспективності у своєму громадянському житті.

 12. На шляху громадянської зрілості. (Навчально-методичний посібник. - Хмельницький. - 1999. - с. 84) (Управління освіти Хмельницької облдержадміністрації, Хмельницький обл. інститут удосконалення вчителів, Укр. Комітет руху "Педагоги за мир і взаєморозуміння"). У посібнику розкриваються теоретичні положення про громадянську, моральну, правову, політичну культуру, подаються матеріали з досвіду кращих педколективів навчально-виховних закладів області, орієнтовні форми і методи роботи, інформаційний матеріал.

 13. Поплужний В.Л. Громадянськість і вікові аспекти її розвитку. (Рідна школа. - 1994. - N 11 - с. 33 - 35). Автор розкриває поняття "громадянськість", як високу моральну якість особистості, яка сприймає і осмислює акти державної дійсності одночасно у двох напрямах: як ці факти впливають на націю - державу і як вони позначаються на особистому житті. Визначає три складові громадянськості: знання, переживання і вчинки та подає розвиток їх протягом кількох вікових періодів.

 14. Русова С. Вибрані педагогічні твори у 2-х т. Кн. 1 - 2. -К. 1997. Вид-во "Либідь". Софія Русова у своїх творах повсякчасно доводила, що суспільне буття визначає хід і напрямок виховання громадян держави, його завдання і зміст, а також завжди висловлювала й відстоювала думку, що школа й виховання мають функціонувати у повній відповідності з особливостями й потребами своєї країни, нації.

 15. Степанишин В. Який "Я", або стимулювання громадянського усвідомлення підлітків та юнацтва. (Освіта. - 1997. - 16 – 23 квітня.) Автор статті подає конкретні поради щодо поєднання виховання з навчанням та організації й проведення бесід з учнями з окремих тем стосовно виховання громадянськості, наводяться цитати з творів старшокласників на цю тему.

 16. Сухомлинський В.О. Народження громадянина. Вибрані твори: в 5 т. - К., 1997. - т. 3. - с. 283 - 582. Твори Сухомлинського В.О. - це плоди його багаторічних роздумів над складними питаннями формування підлітків. Як виховувати в дитині інтерес до знань, як навчати її трудитися з радістю, як пробудити та розвинути в ній прагнення до краси, викликати бажання стати справжньою людиною і, головне, як виховати в ній якості громадянина, котрий живе у злагоді з собою і суспільством – ці непрості і гострі проблеми постають зі сторінок однієї з головних праць українського педагога.

 17. Уайт П. Виховання громадянської мужності. (Рідна школа. -1997. - N 5. - с. 37 - 39). статті сконцентровано увагу на завданнях школи у демократичному суспільстві щодо виховання громадянської мужності.

 18. Чорна К.І. Основні пріоритети у вихованні національної свідомості і громадянської культури старшокласників. (Педагогіка і психологія. 1994. - N 1. - с. 125 - 131). У статті розглядаються основні принципи організації виховного процесу підростаючого покоління, подається визначення понять громадянської культури і сутності національної самоосвіти старшокласників, розкривається зміст процесу формування громадянської культури школярів.

 19. Чорна К.І. Основні проблеми та напрями виховання молодого громадянина незалежної України. (Нові технології виховання. - К.,1995. - с. 28 - 32). Визначаються поняття громадянської самосвідомості і формування її основних аспектів, говорячи про процес виховання юних громадян України, пріоритетним напрямком якого є розвиток національної самосвідомості, автор статті з болем констатує факти втрати ідеалів та руйнації самосвідомості у молодих громадян України. У статті покладаються великі надії на відновлення виховного процесу в школах, на професійну майстерність педагога, які мають стимулювати потребу школяра стати свідомим, самовдосконалюватися з тим, щоб реалізуватися як особистість, як громадянин.

 20. Арендарчук О.А. Ми – Українці// Позакласний час. – 2004. - №1-2. – С. 36-37.

 21. Іова В.Ю., Люріна Т.І. Формування громадянської культури особистості: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003. – 172 с.

 22. Осипець Р. Критерії оцінки рівня сформованості національної самосвідомості особистості // Позакласний час. – 2004. - №1-2. – С. 23-24.

 23. Павлова Л. Виховання свідомого громадянина України – головне завдання позашкільної освіти // Директор школи. – 2004. - №19. – С. 23-26.

 24. Чорна К.І. Виховання громадянина, патріота, гуманіста: Науково-методичний посібник. – К.: ПП “Медіана”, 2004. – 60 с.

 25. Чорна К.І. Виховання моральності громадянина // Шкільний світ. – 2003. - № 15 (квітень). – С. 1-2.

 26. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності: Проект / Наук. творч. коллектив: О.Cухомлинська (наук. кер.) та ін. // Шлях освіти. – 2000. – №3. – С. 7–13.

 27. Пометун О. Та ін. Кроки до демократії: уроки громадянської освіти: Метод. посіб. для позакл. занять / О.Пометун,, Т.Ремех, Е.Ламах. – К.: А.П.Н., 2001. – 127 с.

 28. Сухомлинська О.В. Ідеї громадянськості й школа в Україні // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 21–25.

 29. Кендзьор П. І. Основні напрями громадянського виховання учнівської молоді у вітчизняній загальноосвітній системі У статті розкрито концептуальні засади громадянського виховання особистості в позакласній роботі; схарактеризовані вікові особливості старшокласників у процесі громадянського становлення; визначено ключові компетентності, що формують громадянськість особистості; досліджено найбільш продуктивні педагогічні технології громадянського виховання та їхній вплив на розвиток громадянських компетентностей учнівської молоді.

 30. Рогальська Н. “Виростеш ти, сину...” (Про громадянське виховання дошкільників). // Дошкільне виховання. – 2003. – № 8. – с. 12-13.^ МІЖНАРОДНІ ТА ДЕРЖАВНІ ПРАВОВІ АКТИ
Загальна декларація прав людини (995_015);

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (995_105);

Конвенція про права дитини (995_021);

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (995_207);

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (995_043);

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (995_042);

Конституція України (254к/96-ВР);

Закон України "Про освіту" (1060-12);

Закон України "Про професійно-технічну освіту" (103/98-ВР);

Закон України "Про загальну середню освіту" (651-14);

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" (987-12);

Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (281-14);

Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян" від 27.04.99 N 456/99;

Постанова Верховної Ради України "Про Засади державної політики України в галузі прав людини" від 17.06.99 N 757-XIV (757-14);

Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти;

Національна програма "Освіта" (Україна XXI століття) (896-93-п);Схожі:

Виховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури iconПроблеми утилізації побутових відходів рекомендаційний список літератури
У вирішенні проблеми відходів йде перегляд ряду усталених уявлень І концепцій, з чим пов’язане формування нової системи еколого-економічних...
Виховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури iconВиховання емоційної культури школярів в навчальному процесі рекомендаційний список літератури
Освіта при цьому протікає як знеособлений процес, стає механічною, виконує свої функції без урахування емоцій, інтересів І можливостей...
Виховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури iconФормування лідерських якостей підлітків рекомендаційний список літератури
Виховання сучасного лідера є умовою підготовки молодого покоління до керування власним життям та зміцнення Української держави
Виховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури iconУкраїнська та російська народна керамічна іграшка рекомендаційний список літератури
Для багатьох поколінь народна іграшка слугувала одним із важливим засобів виховання. У дитячому світі вона поставала першим духовним...
Виховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури iconКонцепції та методологія географії рекомендаційний список літератури
Ми приходимо до зовсім іншої теоретичної ситуації, до картини світу, що включає саму людину, яка відкриває й описує цей світ
Виховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури iconШкільна тривожність рекомендаційний список літератури
Важливо визначити шляхи допомоги школяру, оскільки тривожність знижує його потенціал, успішність, гальмує розвиток особистості
Виховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури iconЛюдство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури
Ххі ст., засвоєння складних але надзвичайно важливих екологічних законів, принципів функціонування екосистем І біосфери, життєствердних...
Виховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури iconОснови ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури
З господарської точки зору їм властивий певний тип природокористування, а з екологічної – вони являють собою природні екологічні...
Виховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури iconВідродження нації: проголошення західноукраїнської народної республіки:...
Української Держави. В екстремальних умовах війни, загальної анархії український народ зробив відчайдушну спробу створити власну...
Виховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка