Правознавство (практичний курс)
Скачати 52.31 Kb.
НазваПравознавство (практичний курс)
Дата конвертації03.02.2014
Розмір52.31 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Правознавство

(практичний курс)
Білет 1.

 1. Соціальні норми: поняття, види, призначення, приклади.

 2. Перерахуйте відомі вам юридичні професії та назвіть основні вимоги до їх представників. Визначте, яка юридична професія вас приваблює найбільше й поясніть, чому.


Білет 2.

 1. Правові норми як вид соціальних норм: поняття, основні ознаки, приклади. Галузі права: поняття, приклади.

 2. Назвіть правоохоронні органи в нашій державі. Складіть пам’ятку (порадник) «Як поводитись неповнолітній особі при затриманні працівниками міліції».


Білет 3.

 1. Правовідносини: поняття, види, склад, приклади. Юридичні факти: поняття, види (дії та події), приклади.

 2. Поясніть, як співвідносяться права і обов’язки батьків та дітей. Складіть правову ситуацію, учасниками якої є батьки і діти. Сформулюйте до ситуації запитання та дайте відповідь на нього.


Білет 4.

 1. Закони і підзаконні акти: основні ознаки, види, приклади.

 2. Поясніть, чому трудове законодавство охороняє працю неповнолітніх осіб. Складіть правову ситуацію, учасниками якої є роботодавець і неповнолітній працівник. Сформулюйте до ситуації запитання та дайте відповідь на нього.


Білет 5.

 1. Правопорушення: основні ознаки, види, приклади.

 2. Опишіть особливості укладання шлюбу неповнолітніми особами. Складіть правову ситуацію щодо укладання шлюбу неповнолітніми особами. Сформулюйте запитання до ситуації та дайте відповідь на нього.

Білет 6.

 1. Юридична відповідальність: поняття та основні види. Обставини, що звільняють від юридичної відповідальності.

 2. Поясніть, що таке сім’я та в чому полягає її значення для вас особисто, суспільства, держави. Складіть правову ситуацію щодо прав і обов’язків подружжя. Сформулюйте запитання до ситуації та дайте відповідь на нього.


Білет 7.

 1. Конституція України: ознаки, основний зміст і значення.

 2. Назвіть основні ознаки підприємницької діяльності. Визначте, який вид підприємницької діяльності вас приваблює найбільше і чому. Поясніть, як неповнолітня особа може стати підприємцем.


Білет 8.

 1. Права і свободи людини: поняття і види. ЗДПЛ та Конвенція ООН про права дитини: основний зміст і значення.

 2. Поясніть, що таке склад злочину й у чому його значення. Складіть правову ситуацію, в якій є склад злочину. Поставте запитання до ситуації та дайте відповідь на нього.


Білет 9.

 1. Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення. Набуття громадянства дітьми.

 2. Перерахуйте кілька ситуацій, в яких ви виступали в ролі споживача. Наведіть приклад порушення прав споживача. Надайте практичні поради споживачеві щодо захисту його прав у цій ситуації.


Білет 10.

 1. Конституційні права і свободи: поняття і види. Конституційні обов’язки.

 2. Охарактеризуйте на конкретному прикладі договір купівлі продажу за сторонами, предметом і змістом. Поясніть, що, на вашу думку, означає усталений звичай «договори повинні виконуватись».


Білет 11.

 1. Форми участі громадян у житті демократичної держави. Громадські об’єднання та дитячі і молодіжні організації: види, членство, порядок реєстрації.

 2. Перерахуйте кілька цивільних договорів, які ви нещодавно уклали. Поясніть, що означає принцип свободи укладання договору. Складіть правову ситуацію щодо договору дарування. Назвіть його предмет і сторони.


Білет 12.

 1. Право на освіту: зміст та способи реалізації. Учасники навчально-виховного процесу, їхні основні права і обов’язки.

 2. Назвіть особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб. Складіть правову ситуацію, в якій є склад адміністративного проступку. Поставте до ситуації запитання та дайте відповідь на нього.


Білет 13.

 1. Право власності: зміст, підстави набуття і припинення. Форми права власності, приклади. Право власності малолітніх і неповнолітніх осіб.

 2. Поясніть, чи потребує дитина, на вашу думку, особливих прав, чому. Наведіть приклади прав дитини, які ви реалізуєте в своєму житті.

Білет 14.

 1. Цивільно-правові договори: поняття і види. Приклади договорів, які можуть укладати неповнолітні.

 2. Складіть порадник для своїх однокласників «Як не стати жертвою зловмисників» (на вулиці, дискотеці, в громадському транспорті, дома тощо на вибір).


Білет 15.

 1. Цивільно-правова відповідальність малолітніх і неповнолітніх осіб: підстави, порядок відшкодування шкоди.

 2. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій учасникам слід звернутись до правоохоронних органів. Складіть пам’ятку «Як звернутись до міліції».


Білет 16.

 1. Захист прав споживача: основні положення законодавства, способи, приклади.

 2. Перерахуйте основні шляхи пошуку роботи та визначте, які з них, на вашу думку, є більш ефективними. Складіть порадник «Як написати резюме для працевлаштування».


Білет 17.

 1. Шлюб: поняття, умови, порядок укладання. Значення державної реєстрації шлюбу.

 2. Поясніть конституційні принципи: невідчужуваність прав людини та непорушність прав людини. Наведіть приклади реалізації громадянами своїх прав. Назвіть способи захисту громадянами своїх прав і свобод.


Білет 18.

 1. Права та обов’язки батьків і дітей: підстави, види, приклади. Підстави позбавлення батьківських прав. Основні шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

 2. Розкажіть про місцеве самоврядування у вашому населеному пункті чи про учнівське самоврядування у вашій школі: порядок утворення органів, форми діяльності, значення.


Білет 19.

 1. Право на працю: зміст, гарантії, способи реалізації.

 2. Поясніть, у чому значення обставин, що виключають злочинність діяння особи. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій учасники діяли в стані необхідної оборони чи крайньої необхідності.


Білет 20.

 1. Трудовий договір: сторони, зміст, порядок укладання і розірвання. Порядок працевлаштування неповнолітніх осіб. Пільги неповнолітніх у трудових відносинах.

 2. Назвіть основні відмінності між правомірною та протиправною поведінкою. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій порушено норми права. Визначте, до якого виду правопорушення (проступку чи злочину) слід віднести діяння учасників ситуації.


Білет 21.

 1. Адміністративні правопорушення: поняття, види, приклади. Види адміністративних стягнень.

 2. Опишіть, хто і як приймає закони в нашій державі. Складіть коротку пам’ятку «Де і як знайти нормативно-правовий документ».

Білет 22.

 1. Злочин: ознаки, види, приклади. Склад злочину.

 2. Наведіть два-три приклади правовідносин, визначте, нормами якої галузі вони регулюються. Назвіть учасників цих правовідносин та юридичні факти, що їх породили, змінили чи припинили. Поясніть, чому правовідносини називають «життям права».


Білет 23.

 1. Поняття кримінальної відповідальності. Покарання: основні ознаки і види. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб.

 2. Наведіть приклади двох-трьох життєвих ситуацій, що регулюються нормами різних галузей права. Визначте, які це галузі. Сформулюйте власний висновок щодо важливості існування в суспільстві норм права.


Білет 24.

 1. Порядок розгляду кримінальних справ. Учасники кримінального процесу, приклади їхніх основних прав і обов’язків. Принцип презумпції невинуватості: зміст і значення.

 2. Порівняйте норми моралі та норми права: що регулюють, де існують, чим підтримуються, ступінь загальнообов’язковості, наслідки порушення. Наведіть приклади моральних і правових норм з власного життя.

Схожі:

Правознавство (практичний курс) iconДомашнє завдання з правознавства
Правознавство. Практичний курс: підручник для 9 кл./ О. І. Пометун, Т. О. Ремех. – К. 2009
Правознавство (практичний курс) iconРемех Т. О., Ратушняк С. П
Державна підсумкова атестація з начального предмета «Правознавство. Практичний курс» проводиться протягом 90 хвилин
Правознавство (практичний курс) iconПравознавство (практичний курс)
Приведіть приклади ситуацій, в яких особа звер­тається по юридичну допомогу до представників різних юридичних професій
Правознавство (практичний курс) iconНавчальна програма «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів...
Вона спрямована на отримання знань, навичок, ставлень І ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування,...
Правознавство (практичний курс) iconЗавдання I ( шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...

Правознавство (практичний курс) iconЮриспруденція, або правознавство спеціалізована галузь знань у сфері...
Юриспруденція, або правознавство — спеціалізована галузь знань у сфері суспільствознавства. Якщо суспільствознавство — це наука про...
Правознавство (практичний курс) iconКурс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької...
Відповідальний за випуск: Клименко В. П. – практичний психолог Березоволуцької зош і-ііі ст
Правознавство (практичний курс) iconПровадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі
«Правознавство» до 01. 07. 2013 року, для спеціальності 03050802 «Оціночна діяльність» до 01. 07. 2015 року. На спеціальності 03050901...
Правознавство (практичний курс) iconМев з курс Навчальний курс “Міжнародні Економічні Відносини” Лектор...
За допомогою балансу заощаджень-інвестицій проаналізуйте вплив „бульбашки” на ринку нерухомості США на сальдо поточного рахунку та...
Правознавство (практичний курс) iconНаучно-методический центр среднего образования
Начальный курс русского языка – важнейший курс школьной программы, одновременно является учебным предметом и языком обучения другим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка