Положення про використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради
Скачати 105.85 Kb.
НазваПоложення про використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради
Дата конвертації03.02.2014
Розмір105.85 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Про затвердження Положення про використання

місцевої символіки (герба, прапора)

на території Маловисківської міської ради
Відповідно до ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.3 ст3 Закону України «Про адміністративні послуги» та метою врегулювання порядку використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами у різних, в т.ч. і комерційних цілях, міська рада

вирішила:

  1. Визнати недійсним додаток №2 до рішення міської ради від 14.12.2000 року «Про міську символіку».

  2. Затвердити Положення про використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради (Додаток 1).

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно депутатську комісію з питань діяльності ради, етики та регламенту.


Міський голова Ю.Л.Гульдас

Додаток 1до рішення

Про затвердження Положення про використання

місцевої символіки (герба, прапора)

на території Маловисківської міської ради

Положення

про використання місцевої символіки (герба, прапора)

на території Маловисківської міської ради

1. Загальні положення.

Дане положення регулює порядок використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

До місцевої символіки відносяться герб та прапор міста Мала Виска, затвердженні рішенням міської ради від 14.12.2000 року № 157, ескізний проект міської символіки автора Бровченка Юрія Павловича.

Герб і прапор міста Мала Виска є офіційними територіальними символами, створеними за всіма правилами геральдики, що відображають історичні, культурні та соціальні особливості території.

Герб являє собою щит напівкруглої форми (так званий іспанський щит), у верхній частині пурпурного поля якого розташована золота дванадцятипроменева зірка, під якою перехрещені золоті ятаган та меч.Нижня частина меча перетята (розділена) срібним хвилястим поясом, що відокремлює лазурний край. В оформленні щита використовується три барви: пурпурова, срібна, лазурна. Пурпурна фарба використовує гідність, силу та могутність. Срібний хвилястий пояс, яким перетята нижня частина щита, символізує чистоту та цноту, а також уособлює собою річку Вись, по берегах якої було засноване поселення, що в майбутньому отримало назву «Вись». Синя (лазурова) барва символізує духовність, вірність та лагідність. Золота 12-ти променева зірка, що зображена на пурпурному полі – це емблема неба і духовності, символ пильності і захисту, цілеспрямованості і вищості, уособлення Полярної зірки, що в християнській символіці відповідає орієнтиру праведного шляху. Зірка – запорука небесного покровительства, надія на духовне і матеріальне відродження, декларація гуманного суспільного вибору. Схрещені меч та ятаган – символ протистояння смерті, символ перемоги в боротьбі українського козацтва з татарським та турецькими поневолювачами, символ перемоги українського народу в боротьбі за свою незалежність.

Композиція, зображена на щиті, означає, що місто Мала Виска має глибоке історичне коріння і засновано воно на берегах річки Вись, де постійно починалася боротьба за волю українського народу.

Прапор являє собою квадратну форму, перетятий білою хвилястою стрічкою(1/6 площини), яка розділяє його на дві частини:

верхня – малинового кольору (4/2 площини);

нижня – лазурного (синього) кольору (1/6)площини .

У верхній частині, на малиновому тлі, - зображення золотої 12-променевої зірки. По периметру прапор оздоблений золотою лиштвою (1/24 площі прапора).

Зображення герба та прапора міста Мала Виска використовується з метою популяризації історичної спадщини міста, виховання місцевого патріотизму, реклами місцевих виробників та продукції, яка випускається в місті.
^ 2. Порядок використання місцевої символіки (герба, прапора) підприємствами, установами, організаціями державної форми власності та органами влади.

Прапор та герб м. Мала Виска є символами, які наслідують історичну традицію земельної символіки, офіційними атрибутами Маловисківської міської ради.

Власником прапора та герба м.Мала Виска є міська рада. Оригінал Прапора та дане Положення зберігаються в приміщенні Маловисківської міської ради.

При репродукуванні та тиражуванні Прапора має бути збережена кольорова та графічна тотожність оригіналу та його опису з обов’язковим дотриманням пропорцій зображення Прапора та герба, затвердженого рішенням міської ради.

Державні органи влади та інші органи місцевого самоврядування мають право використовувати символіку міста Мала Виска при проведенні будь-яких масових заходів, які не суперечать законодавству та не мають мету змінення конституційного устрою.

Розміщення місцевої символіки м. Мала Виска на адміністративних будівлях місцевої державної влади та органах місцевого самоврядування, які знаходяться на території м. Мала Виска, дозволяється без отримання спеціального дозволу.

Зображення Прапора використовується як елемент святкового оформлення міста під час урочистих церемоній та свят (фестивалі, виставки, змагання тощо).

Юридичні та фізичні особи можуть використовувати тільки затверджене зображення Прапора, а з комерційною метою (реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної продукції, тощо) – лише з дозволу міської ради на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

Виключне право на використання Прапора належить Маловисківській міській раді.


Секретар міської ради О.А.Ткаченко
^ Аналіз регуляторного впливу

по проекту рішення Маловисківської міської ради «Про затвердження Положення про використання місцевої символіки (герба,прапора) на території Маловисківської міської ради»
Відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308).

^ Назва регуляторного акта - проект рішення Маловисківської міської ради „Про затвердження Положення про порядок використання місцевої символіки (герба,прапора) на території Маловисківської міської ради».

^ Регуляторний орган - Маловисківська міська рада.

Розробник документа – виконавчий комітет Маловисківської міської ради.

Відповідальна особа – спеціаліст-економіст Стець І.О., спеціаліст-юрист Линник Л.І Маловисківської міської ради.

^ Контактний телефон – 5-18-37№ п/п

Розділ

Опис

1.

Визначення проблеми

1.Відповідно до ст. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зміст, опис та порядок використання символіки визначається міською радою.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» N 30, 1993р. зі змінами та доповненнями, що передбачав збір та дозвіл на використання місцевої символіки, втратив чинність на підставі Податкового кодексу України, яким не передбачено місцевий збір за право використання місцевої символіки.

Таким чином, існуючий порядок використання символіки Маловисківської міської ради., відповідно до чинного законодавства не має права на існування.

2. Не передбачена відповідальність за незаконне використання місцевої символіки.

Тому, вищезазначена проблема та причини її виникнення свідчать про необхідність вживання міською радою заходів щодо недопущення незаконного використання символіки міста Мала Виска, а саме:

- прийняття нового Положення про порядок використання місцевої символіки міста Мала Виска, яке б визначило загальнообов’язкові вимоги та порядок використання символіки (герба та прапора міста);

Причетними до цієї проблеми є як органи влади, суб’єкти господарювання, так і населення міста:

- органи влади повинні здійснювати відповідні організаційні та інші заходи щодо попередження незаконного використання місцевої символіки (герба та прапора);

- для суб’єктів господарювання виникає проблема пов’язана з введенням певних вимог щодо здійснення підприємницької діяльності з використанням елементів місцевої символіки;

- для населення міста створюються умови покращення благоустрою міста та впорядкування використання місцевої символіки.

Періодичність дії проблеми має постійний характер.


2.

Цілі регулювання

1.Запровадження на території міста порядку використання місцевої символіки міста Мала Виска при здійсненні підприємницької діяльності.

2. Створення єдиного, впорядкованого і прозорого механізму отримання погодження на використання місцевої символіки міста Мала Виска.

3. Встановлення окремих вимог та відповідальності щодо використання місцевої символіки при здійсненні підприємницької діяльності.

4. Забезпечення прав і законних інтересів громади міста щодо додержання встановлених норм зображення місцевої символіки.


3

Альтернативні способи досягнення цілей регулювання

1. Не затверджувати Положення про порядок використання місцевої символіки міста Мала Виска при здійсненні підприємницької діяльності.

Ця альтернатива є неприйнятною для суб’єктів підприємницької діяльності, населення міста та міської влади, оскільки проблема врегулювання окремих питань щодо використання місцевої символіки залишиться не вирішеною.

2. Не вводити певних вимог щодо використання місцевої символіки.

Ця альтернатива є неприйнятною для міської влади, населення міста та суб’єктів підприємницької діяльності, оскільки створюється ризик можливого спотворення зображень місцевих символів при здійсненні підприємницької діяльності.

3. Прийняти запропоноване рішення.

Ця альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки прийняття цього рішення надасть можливість досягнути цілей передбачених розділом 2 цього Аналізу.


4.

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

Заходи:

- розробка порядку використання місцевої символіки міста Мала Виска;

- встановлення основних вимог щодо використання місцевої символіки.

Механізм:

Підготовка та прийняття рішення Маловисківської міської ради „Про затвердження Положення про порядок використання місцевої символіки (герба,прапора) на території Маловисківської міської ради» з дотриманням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів законодавства.

Підготовка інформаційних матеріалів для оприлюднення через засоби масової інформації.

5.

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення

Можливості досягнення цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальними та обґрунтованими.

Ефективне досягнення мети проекту можливе за умови співпраці контролюючих і виконавчих органів влади, суб’єктів підприємницької діяльності щодо використання місцевої символіки міста Мала Виска.

6.

Обґрунтування строку дії акта

Даний регуляторний акт приймається на період до зміни чинного законодавства.

7.

Визначення показників результативності акта

  • Забезпечення реалізації єдиного впорядкованого механізму видачі погодження у формі рішення виконавчого комітету для використання місцевої символіки міста Мала Виска;

  • кількість погоджень /відмов/, виданих за поточний рік в порівнянні з відповідним періодом минулого року;

- кількість надходжень звернень громадян, підприємств, установ щодо неправомірного використання місцевої символіки міста Мала Виска;

- кількість зафіксованих порушень щодо недотримання порядку використання місцевої символіки;

- рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

8.

Відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного рішення буде здійснюватися до дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження будуть проводитись раз на кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Для відстеження будуть використовуватись аналітичні дані відділу з питань торгівлі та сфери послуг управління розвитку підприємництва та реклами, відповідних контролюючих і виконавчих органів та аналіз звернень суб’єктів підприємницької діяльності, громадян міста, контролюючих органів щодо цього рішення тощо.

9.

Визначення очікуваних результатів

Зведені в таблицю вигод і витрат.


^ Секретар Маловисківської міської ради О.А.Ткаченко

Р І Ш Е Н Н Я

постійної комісії з питань регуляторної політики, підприємництва та торгівлі

^ Маловисківської міської ради.
від 22 вересня 2010 року №

Про розмір середньомісячної вартості

одного харчо дня в дошкільних закладах

міської ради.

------------------------------------------------------
Заслухавши інформацію спеціаліста – економіста Маловисківської міської ради І.О.Стець про розмір середньомісячної вартості одного харчо дня в дошкільних закладах міської ради, комісія вирішила:
1). Відмінити рішення сесії міської ради від 30 жовтня 2008 року № 324 „Про розмір середньомісячної вартості одного харчо дня в дошкільних закладах міської ради”.
2). Встановити з 1 грудня 2010 року розмір середньомісячної вартості одного харчо дня в дитячих дошкільних закладах підвідних міській раді в сумі 13,00 гривень на одну дитину.
3). Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей в дитячих дошкільних закладах міської ради у розмірі 50% від середньомісячної вартості харчування на день, тобто 6,50 гривен.
4). Економісту Маловисківської міської ради підготувати проект рішення сесії „Про розмір середньомісячної вартості одного харчо дня в дошкільних закладах міської ради для публічного обговорення в засобах масової інформації.

Голова постійної комісії з питань регуляторної

політики, підприємництва та торгівлі

Маловисківської міської рад Силенко О.В.

Протокол №

засідання постійної комісії з питань регуляторної політики, підприємництва та торгівлі Маловисківської міської ради.
Від 22 вересня 2010 року м. Мала Виска
Присутні:

Голова постійної комісії з питань регуляторної

політики, підприємництва та торгівлі: Силенно О.В.

Члени комісії: Кудря Т.М.

Царенко В.В.

Король М.М.

Запрошені : Кудря В.С. – секретар ради;

Линник Л.І. – юрист міської ради;

Стець І.О. – економіст міської ради;

Зовва Н.М. – завідуюча д\с „Ромашка”;

Порубенко Г.В. – завідуюча д\с „Чебурашка”.

Порядок денний:

Розгляд питання про розмір середньомісячної вартості одного харчо дня в дошкільних закладах міської ради.

Інформація : Стець І.О.- економіста Маловисківської міської ради.

Виступили : Царенко В.В., Кудря Т.М., Порубенко Г.В.., Зовва Н.М.

Вирішили:

1). Відмінити рішення сесії міської ради від 30 жовтня 2008 року № 324 „Про розмір середньомісячної вартості одного харчо дня в дошкільних закладах міської ради”.
2). Встановити з 1 грудня 2010 року розмір середньомісячної вартості одного харчо дня в дитячих дошкільних закладах підвідних міській раді в сумі 13,00 гривень на одну дитину.
3). Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей в дитячих дошкільних закладах міської ради у розмірі 50% від середньомісячної вартості харчування на день, тобто 6,50 гривен .

Рішення прийнято одноголосно.

Голова постійної комісії з питань регуляторної

політики, підприємництва та торгівлі

Маловисківської міської рад Силенко О.В.

Схожі:

Положення про використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради iconШостого скликання
Україні», п. 3 ст3 Закону України «Про адміністративні послуги» та метою врегулювання порядку використання місцевої символіки (герба,...
Положення про використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради icon«Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної...
Вид та назва акта рішення Маловисківської міської ради «Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної...
Положення про використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради iconР І шенн я постійної комісії з питань регуляторної політики, підприємництва...
Маловисківської міської ради, відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та заслухавши інформацію...
Положення про використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради iconПоложення про використання герба, великого герба, прапора Тульчинського району
Герб, великий герб, прапор Тульчинського району (далі району), є офіційною територіальною символікою, створеною за всіма правилами...
Положення про використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради iconР І шенн я постійної комісії з питань регуляторної політики, підприємництва...
Маловисківської міської ради І. О. Стець, спеціаліста (юриста) Линник Л.І. про необхідність визначення вартості розміру плати за...
Положення про використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради iconАналіз регуляторного впливу
Маловисківської міської ради «Про затвердження кп «Мала Виска Водоканал» тарифу по надання послуг з вивезення твердих побутових відходів...
Положення про використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради iconПоложення про зміст,опис та порядок використання герба села Маркуші...
Дане Положення про зміст, опис І порядок використання герба с. Маркуші (далі Положення), розроблене на основі Закону України "Про...
Положення про використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради iconУкраїна бершадська міська рада вінницька область
Прийняти пропозиції автора проекту герба та прапора міста Максимчука В. Д. та висновки геральдичної комісії райдержадміністрації...
Положення про використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради iconР І шенн я постійної комісії з питань регуляторної політики, підприємництва...
Правилами користування приміщеннями житлових будинків та заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету міської ради...
Положення про використання місцевої символіки (герба, прапора) на території Маловисківської міської ради iconР І шенн я постійної комісії з питань регуляторної політики, підприємництва...
Мала Виска в частині організаційно-правових засад в порядку надання земельних ділянок, заслухавши інформацію старшого інспектора-землевпорядника...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка