Книга представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника директора з виховної роботи І розрахована для внутрішкільного використання
НазваКнига представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника директора з виховної роботи І розрахована для внутрішкільного використання
Сторінка1/12
Дата конвертації03.02.2014
Розмір1.55 Mb.
ТипКнига
uchni.com.ua > Право > Книга
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Казанцева Н.А., Річна робоча книга заступника директора з виховної роботи на 2012
-2013 навчальний рік


Збірник необхідної інформації по річному та календарному плануванню виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі. Містить розроблені гнучкі річний та календарний плани, що передбачають внесення змін в їх структуру за необхідністю. Пропонує методичні матеріали для проведення запланованих заходів, поради по організації конкурсів фестивалів, змагань тощо, рекомендації по основним аспектам виховної роботи з учнями.

Книга представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника директора з виховної роботи і розрахована для внутрішкільного використання.

Повна назва навчального закладу

Відповідальний:

Заступник директора з виховної роботи __________________________________________

^ Посадова інструкція

заступника директора з виховної роботи

загальноосвітнього навчального закладу.


 1. Загальні положення
  1. Заступник директора з виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ) призначається на посаду та звільняється з неї органом управління освітою за поданням директора закладу згідно з чинним законодавством.

  2. На період відпустки чи тимчасової непрацездатності заступника директора з виховної роботи його обов’язки може виконувати заступник директора з навчально-виховної роботи або вчитель (вихователь), який має досвід педагогічної роботи. Виконання обов’язків здійснюється відповідно до законодавства про працю, статуту навчального закладу та наказу директора ЗНЗ.

  3. Заступник директора з виховної роботи підпорядковується безпосередньо директору ЗНЗ.

  4. У своїй діяльності заступник директора з виховної роботи керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями і вказівками Міністерства освіти і науки України та відповідних органів управління освіти, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини.
 1. ^ Завдання та обов’язки

заступника директора з виховної роботи:


  1. Організовує позакласну виховну роботу та дозвілля учнів з врахуванням їх інтересів і здібностей, побажань батьків на принципах взаємоповаги та співробітництва.

  2. Організує поточне і перспективне планування позакласної роботи з учнями та її проведення.

  3. Організує оформлення документації з питань виховної роботи.

  4. Складає розклад проведення позакласної виховної роботи.

  5. Координує роботу класних керівників, вихователів, педагога-організатора та інших працівників, які безпосередньо йому підпорядковані.

  6. Керує роботою методичного об’єднання класних керівників закладу.

  7. Координує роботу учнівського самоврядування в закладі.

  8. Надає допомогу учнівським колективам у проведені культурно-просвітницьких та оздоровчих заходів.

  9. Організує проведення загально шкільних заходів.

  10. Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, роботою гуртків, груп продовженого дня, аналізує їх форму і зміст.

  11. Організує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації виховного процесу.

  12. Надає допомогу педагогічним працівникам в освоєнні та розробленні інноваційних виховних програм і технологій.

  13. складає разом з заступником директора з навчально-виховної роботи розклад роботи груп продовженого дня та інших видів виховної та культурно-дозвіллєвої діяльності.

  14. Забезпечує своєчасне складення звітної документації, контролює правильне ведення класними керівниками, педагогами-предметниками, вихователями класних журналів, журналів груп продовженого дня тощо.

  15. Складає проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань виховної роботи.

  16. Контролює санітарно-гігієнічний режим роботи ЗНЗ.

  17. Складає графік чергування вчителів та учнів по закладу та їдальні.

  18. Забезпечує якісну і своєчасну заміну занять тимчасово відсутніх вихователів та інших педагогів.

  19. Веде, підписує та передає директору табель робочого часу працівників, які безпосередньо йому підпорядковані.

  20. організація роботу з охорони здоров’я учнів та працівників закладу, формування у школярів потреби у здоровому способі життя.

  21. Вживає заходів щодо поповнення шкільної бібліотеки навчально-методичною й художньою літературою, профільними журналами та газетами.
 1. Права


Заступник директора з виховної роботи має право:

  1. Перевіряти роботу працівників, які безпосередньо йому підпорядковані, відвідувати заняття і заходи, які вони проводять, давати їм обов’язкові для виконання розпорядження.

  2. Притягувати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, що дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, встановленому статутом та правилами внутрішнього розпорядку ЗНЗ.

  3. Візувати накази директора ЗНЗ з питань організації виховного процесу.

  4. Вносити за необхідності тимчасові зміни до розкладу роботи гуртків і груп продовженого дня, спортивних секцій тощо, скасовувати заняття, тимчасово об’єднувати групи для проведення спільних занять.

  5. Захист професійної честі й гідності.

  6. Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку своєї роботи, надання щодо них пояснень.

  7. Захист своїх інтересів самостійно і/або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового розслідування, пов’язаного з порушеннями норм професійної етики.

  8. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством.
 1. Відповідальність


Заступник директора з виховної роботи несе відповідальність за:

  1. Виконання розкладу проведення виховної роботи ЗНЗ.

  2. Активність і культуру поведінки учнів, відвідування занять у гуртках, секціях, об’єднаннях.

  3. Якісний склад, рівень знань і професійних умінь педагогічних працівників закладу для здійснення позакласної роботи.

  4. Організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

  5. Залучення до співпраці з ЗНЗ позашкільних та культурно-освітніх закладів, державних установ та громадських організацій.

  6. Стан матеріально-технічної бази для здійснення виховної роботи закладу, перспективи її поповнення.

  7. Формування в учнів загальнолюдських цінностей та моралі; національне та культурне відродження, запровадження національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання поваги до рідної мови.

  8. Організацію інформаційно-просвітницької роботи серед учнів; розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до різноманітної діяльності за інтересами.

  9. Організацію морально-правового виховання, залучення до цієї роботи працівників правоохоронних органів.

  10. Захист прав та інтересів учнів.

  11. Виконання графіка чергувань учнів та вчителів по закладу та їдальні.

  12. Організацію літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей.

  13. Охорону та зміцнення здоров’я дітей, організацію відпочинку в канікулярний час.

  14. Організацію соціально-педагогічної допомоги учням і сім’ям, які потребують особливої уваги.

  15. Роботу з дітьми-сиротами, напівсиротами, дітьми із багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей, учнями-правопорушниками; соціальний захист неповнолітніх при розгляді питань, пов’язаних з вирішенням їх долі.

  16. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

  17. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах визначених чинним адміністративним, кримінальним ті цивільним законодавством України.

  18. За завдання матеріальної шкоди – у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

  19. За неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку – у межах, визначених чинним адміністративним законодавством.

  20. за застосування методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насильством над особистістю учня – у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. 1. Заступник директора з виховної роботи повинен знати
  1. Вимоги чинного законодавства.

  2. Основні напрями і перспективи розвитку освіти і педагогічної науки.

  3. Організацію виховного процесу і методи управління ним.

  4. Теорію і методику виховання, плани, програми.

  5. Методи обліку аналізу і контролю діяльності структурних підрозділів навчального закладу.

  6. Педагогіку, загальну й вікову психологію, фізіологію дітей і підлітків.

  7. Основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення.

  8. Державну мову.
 1. Кваліфікаційні вимоги


Заступник директора з виховної роботи повинен мати педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, володіти ефективними формами, методами організації виховного процесу, забезпечувати високу результативність, якість праці педагогічного колективу, мати загальну культуру, високі моральні якості.


 1. ^ Взаємовідносини (зв’язки) за посадою, професією


Заступник директора з виховної роботи взаємодіє з:

  1. Педагогічним та загально шкільним колективом, учнями їхніми батьками або особами, які їх замінюють.

  2. Педагогічною радою школи.

  3. Органами управління освітою.

  4. Громадськими організаціями, позашкільними та культурно-освітніми закладами, державними установами.

  5. Правоохоронними органами.


З інструкцією ознайомлений(-а)

__________

підпис

________________________

ініціали, прізвище

Перелік необхідної документації заступника директора з виховної роботи:

 1. Аналіз виховної роботи за попередній рік.

 2. Соціальний паспорт школи.

 3. Узагальнююча карта, яка відображає рівень вихованості учнів.

 4. План роботи на навчальний рік.

 5. План роботи на семестр (план-сітка).

 6. План позакласної роботи (діяльність гуртків, секцій, клубів тощо), розклад занять.

 7. Журнали обліку роботи гуртків, секцій тощо.

 8. Журнал внутрішньо-шкільного контролю.

 9. Книга протоколів нарад та семінарів класних керівників.

 10. Матеріали щодо роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки (картотека, характеристики, план).

 11. Методичний фонд: методична література, методичні рекомендації, сценарії свят, вечорів.

 12. План роботи на канікули.

 13. Матеріали щодо узагальнення досвіду роботи класних керівників, вихователів, керівників гуртків.

 14. Особистий план заступника директора з виховної роботи.


План виховної роботи на 2012-2013 н.р.
Великий педагог В.Сухомлинський колись зауважив: «Сьогодні діти – завтра народ». Цього не модна спростувати: від розвитку духовного та фізичного наших дітей, їх знань та умінь залежатиме якою буде наша Україна.

План виховної роботи на 2011-2012 н.р. розроблено на основі річного плану школі.
^ В основу плану виховної роботи покладено такі документи:
- Конституція України;

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про загальну середню освіту»;

- Державна національна програма «Освіта України ХХІ ст.»;

- Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заклади щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердженні здорового способу життя» від 15.06.2006 р. №256.
Робота педагогічного колективу школи спрямована на:


 • формування особистості, яка в своїй життєдіяльності керується загальнолюдськими і культурно-національними цінностями;

 • утвердження принципів загальнолюдської моралі;

 • формування морально-етичних якостей;

 • розвиток творчих здібностей і талантів;

 • створення умов для самореалізації особистості;

 • оволодіння державною мовою, як носієм духовної культури;

 • формування національної свідомості;

 • вироблення активної життєвої позиції.


Основними завданнями на 2012-2013 н.р. є:


 • підвищення рівня вихованості, рейтингу освіти;

 • забезпечення духовного та інтелектуального розвитку учнів;

 • засвоєння морально-етичних норм;

 • розвиток і реалізація творчих здібностей вихованців;

 • інтеграція освітніх ресурсів школи з метою професійного самовизначення учнів;

 • орієнтація виховного процесу на формування в учнів цілісного світогляду засобами інтеграції позакласної діяльності;

 • створення ситуацій успіху для учнів через різні форми учнівського самоврядування.


Основними принципами виховання є:

принцип гуманізації;

 • принцип особистої орієнтації, що спрямовує зусилля на розвиток світогляду і культури;

 • принцип культуро відповідності, що вимагає творчого підходу до розв’язання проблем.


Методи виховання:


 • проектування перспективних дій;

 • використання словесної творчості;

 • пізнання через побачене;

 • використання театральної педагогіки;

 • використання художньо-естетичного мистецтва.


Виховна проблема школи на 2012-2013 н.р.:

Розвиток адаптаційних можливостей школярів необхідних для ефективної взаємодії з навколишнім соціумом.
Метою шкільного виховання є удосконалення системи виховної роботи спрямованої на розвиток соціальної компетентності школярів.
Саме з метою виховання такої особистості розроблена Концепція виховання «Гідному суспільству – оновлена людина».

Концепція виховної роботи

Любимівської ЗОШ І-ІІІ ДНЗ ст.№1

„В оновлене суспільство з новою людиною”Цільові проекти
Формула успіху”

Виховання особистих цінностей

Від родини до України”

Виховання сімейних цінностей

^ Це належить вічності”

Виховання абсолютних цінностей

Громадянин”

Виховання громадських цінностей
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Книга представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника директора з виховної роботи І розрахована для внутрішкільного використання iconЗаступника директора школи з навчально-виховної роботи
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфі­каційної характеристики заступника директора навчального закладу
Книга представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника директора з виховної роботи І розрахована для внутрішкільного використання iconПлан навчання заступників директорів з навчально виховної роботи...
Тема навчання: Моніторинг у роботі заступника директора з навчально—виховної роботи
Книга представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника директора з виховної роботи І розрахована для внутрішкільного використання iconІнструкція № О. П. Для заступника директора з навчально-виховної роботи
Перед призначенням на роботу І періодично, один раз на рік, заступник директора закладу освіти повинен проходити медичний огляд
Книга представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника директора з виховної роботи І розрахована для внутрішкільного використання iconДо наказу №414 від 17. 09. 2012
Діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи по формуванню методичної культури вчителя
Книга представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника директора з виховної роботи І розрахована для внутрішкільного використання icon1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В
Соціально-психологічні механізми та загальнопедагогічні чинники організації виховного процесу
Книга представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника директора з виховної роботи І розрахована для внутрішкільного використання iconІнструкція з охорони праці для заступника директора з навчально-виховної роботи
Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм І правил охорони праці
Книга представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника директора з виховної роботи І розрахована для внутрішкільного використання iconЗаступника директора школи
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора навчального закладу
Книга представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника директора з виховної роботи І розрахована для внутрішкільного використання iconЗаступника директора школи з виховної ро­боти
Тимчасове виконання обов'язків у даних умовах здійснюється на основі наказу директора школи, виданого з дотри­манням законодавства...
Книга представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника директора з виховної роботи І розрахована для внутрішкільного використання iconЗаступник директора з виховної роботи, Самойлович Л.І., вчитель історії сзош№2
Дмитрієва Р. М. заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури вищої категорії
Книга представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника директора з виховної роботи І розрахована для внутрішкільного використання iconІнструкція № -оп для заступника директора
Перед призначенням на роботу І періодично, один раз на рік, заступник директора закладу освіти повинен проходити медичний огляд
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка