Умови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010»
Скачати 81.49 Kb.
НазваУмови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010»
Дата конвертації03.03.2014
Розмір81.49 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Право > Конкурс
Додаток 3

до наказу Головного управління освіти і науки

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

від «____» _____________ 2009 р. № _5__Умови


проведення ІІ (міського) туру

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010»I. Загальні положення

  1. Конкурс проводиться з метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків.

  2. Основними завданням конкурсу є:

  • піднесення ролі вчителя у суспільстві й підвищення престижності цієї професії;

  • привернення уваги громадськості, органів влади до проблем освіти;

  • поширення передового педагогічного досвіду;

  • сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності вчителя.

  1. Організатор конкурсу ­– Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), координатор конкурсу – Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, на який покладається відповідальність за організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу.

  2. Завдання для проведення конкурсних змагань надає журі конкурсу.

  3. З кожного фаху визначаються переможець та призери конкурсу.

  4. ІІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» є очною формою змагань.


II. Проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

2.1. ІІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» проводиться за таким графіком:

- з 25 січня по 05 лютого 2010 року – конкурсні змагання;

- до 26 лютого 2010 року – оформлення матеріалів переможців ІІ (міського) туру конкурсу і відправлення їх за місцем проведення заключного туру.

2.2. Персональний склад членів оргкомітету та журі ІІ (міського) туру конкурсу затверджується наказом Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.3. Конкурсний відбір проводиться за такими видами:

 • «Комунікативний тренінг»: передбачається активізація процесу самопізнання та самоактуалізації; відпрацювання навичок розуміння інших людей, себе, а також взаємин між людьми; розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування і опанування навичок ефективного слухання.
 • «Контрольна для вчителя»: визначається рівень фахової підготовки вчителів із відповідного предмету, володіння методикою викладання дисциплін.
 • «Презентація власного досвіду»: презентуються власні педагогічні здобутки та шляхи їх досягнення, педагогічні ідеї, технології, методики, які використовуються у педагогічній діяльності у вигляді мультимедійної презентації;


«Майстер-клас»: дає можливість продемонструвати власну педагогічну майстерність, уміння імпровізувати; проявити свої особистісні якості, учасники конкурсу мають виконувати різні ролі в рамках створеної ситуації на прикладі фрагменту уроку, виховного заходу, тренінгу тощо.


 • «Урок»: визначається система викладання вчителем програмового матеріалу відповідного предмета, вміння педагога використовувати сучасні освітні технології, досягати поставленої мети. Урок надається у записі на електронних носіях.
 • «Практична робота» (тільки для учасників номінації «Хімія»): перевіряються навички володіння технікою хімічного експерименту.


На кожному етапі конкурсу члени журі оцінюють роботу учасників за бальною системою (орієнтовний розподіл балів наведений у додатку 1). Бали заносяться в оціночні листи, розроблені головою та членами журі з урахуванням специфіки навчальної дисципліни кожної номінації. За балами кожного виду конкурсного відбору кожен член журі визначає рейтинг від І (найкращий) до Х. За результатами чотирьох конкурсів встановлюється сума рейтингів. Перемагає учасник з меншою сумою.

У разі однакової суми рейтингів, набраних кількома учасниками, переможцем ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» стає той, хто одержав вищий рейтинг за майстер-клас.
ІІІ. Учасники конкурсу

3.1. ІІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» проводиться на добровільних засадах. У ньому можуть брати участь учителі, які викладають у школі за основним місцем роботи, мають відповідну фахову освіту, педагогічний стаж не менше п’яти років.

3.2. До участі у ІІ (міському) турі конкурсу допускаються переможці
І (районного) туру.

3.3. Для участі в конкурсі від РУО оргкомітету ІІ (міського) туру подається така документація:

   1. Заявка на участь у конкурі (загальна з усіх номінацій) за зразком:

Заявка

на участь вчителів ________________________ району м. Києва

у ІІ (міському) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010»
П.І.Б.

Контактні телефони

Педстаж

Категорія, звання

Навчальний заклад

Номінація

М.п.

__________________________________ Начальник РУО

(підпис)


   1. Лист-представлення (1-2 с.) за зразком


Лист-представлення

учасника II (міського) туру Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2010»

вчителя____________________________________________________

(вказати фах)

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.

 2. Дата та місце народження (число, місяць, рік; село, район, область; місто).

 3. Домашня адреса, телефон.

 4. Освіта.

 5. Спеціальність за дипломом, навчальний заклад.

 6. Посада.

 7. Місце роботи, службова адреса.

 8. Педагогічний стаж.

 9. Вчений ступінь, наукове чи педагогічне звання.

 10. Кваліфікаційна категорія.

 11. Кількість друкованих робіт (додатково перелік, вкажіть гриф МОН України):

 • опубліковано статті з проблем розвитку освіти;

 • розроблено методичні рекомендації, посібники;

 • авторські програми, підручники.

 1. Нагороди: грамоти, знаки, звання (копії у додатку).

 2. Професійні досягнення (нове, оригінальне в методиці викладання).

 3. Ідентифікаційний код.

 4. Паспортні дані.


М.п.

__________________________________ Начальник РУО

(підпис)

__________________________________ Директор РНМЦ

(підпис)

3.4. Для участі у конкурсі претендент подає:

3.4.1. Заяву на участь у конкурсі, написану власноруч за встановленою формою (додаток 2);

3.4.2. Характеристику з місця роботи (вказати особливості роботи, творчі знахідки, обсяг: 2-3 сторінки), кольорове фото та фото на електронному носії.

3.4.3. Опис власного досвіду (5-6 с.), у якому можна використовувати такий порядок:

- обґрунтування актуальності досвіду, його практичне значення;

- висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційну значущість;

- перелік наукових чи практичних досліджень, на яких ґрунтується робота, наукові концепції та теорії яких авторів використовуються;

- розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;

- розкриття запропонованих інновацій щодо організації навчально-виховного процесу;

- аналіз результатів професійної діяльності, динаміки змін якості навчальних досягнень знань учнів, розвиток інтересу до предмета тощо;

- проблеми і труднощі, з якими зіткнувся претендент у процесі роботи, розкриття шляхів їх подолання;

- викладення точки зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання учнів з відповідного предмета.
Зазначені у п.п. 3.3. та 3.4. документи подаються до ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка (пр-т П. Тичини, 17, каб.104, тел. 553-99-92) не пізніше 20.01.2010 р. Матеріали подаються в паперовому та електронному вигляді. Електронний варіант виконується в Microsoft Word.
ІV. Оргкомітет конкурсу

4.1. Оргкомітет створюється із числа керівників установ та організацій, що проводять конкурс.

4.2. Оргкомітет:

4.2.1. Проводить організаційну роботу з підготовки та проведення конкурсу.

4.2.2. Приймає заяви з необхідними матеріалами.

4.2.3. Визначає і забезпечує порядок проведення конкурсу відповідно до затверджених Умов конкурсу.

4.2.4. Готує документацію для проведення конкурсу.

4.2.5. Забезпечує участь переможців у заключному турі.
V. Журі конкурсу

5.1. Журі формується із науково-педагогічних працівників установ АПН України, Міністерства освіти і науки України, Київського університету імені Бориса Грінченка, методистів РНМЦ, педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. Журі очолює голова.

5.2. Голова журі конкурсу:

5.2.1. Бере участь у формуванні складу журі.

5.2.2. Несе відповідальність за об’єктивність оцінювання конкурсантів під час виконання ними конкурсних завдань.

5.3. Журі конкурсу:

5.3.1. Розробляє критерії оцінювання кожного виду конкурсного відбору відповідно до особливостей фаху та затверджує на першому засіданні.

5.3.2. Оцінює рівень і якість виконання учасниками конкурсних завдань.

5.3.3. Аналізує рівень виконання конкурсних завдань, належним чином заповнює оцінні листи, готує протоколи засідань щодо результатів проведення конкурсу, документи про нагородження переможців конкурсу.

5.3.4. Рекомендує переможців із визначених номінацій для участі у заключному турі конкурсу.
VІ. Нагородження учасників конкурсу

6.1. Переможці ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» нагороджуються відзнаками Київського міського голови, Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цінними подарунками.

^

Голова організаційного комітету Г. Руденко
Заступник голови оргкомітету М. Войцехівський

Додаток 1

до Умов проведення ІІ (міського) туру

^

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010»Орієнтовна схема розподілу балів за конкурсами, %

Всього

Контрольна для вчителя

Презентація власного досвіду

Майстер-клас

Урок у запису

^ Практична робота

100

20

20

40

20

-

Для номінації «Хімія»

20

15

35

15

15

Додаток 2
^

до Умов проведення ІІ (міського) туру


Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010»
Голові оргкомітету

ІІ (міського) туру


Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2010»

Вчителя ** ЗНЗ

ПІП
Заява.
Прошу дозволити мені взяти участь у ІІ (міському) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» у номінації «________».

За фахом _________________________________________________.

(за дипломом)
З умовами організації та проведення конкурсу ознайомлений і погоджуюся.

Дата Підпис


Схожі:

Умови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» iconПро проведення першого (районного) туру всеукраїнського конкурсу
Київської обласної державної адміністрації від 24 вересня 2013 року №312 «Про проведення першого та другого турів всеукраїнського...
Умови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» iconПро проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»
Провести районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у таких номінаціях: «Інформатика», «Фізика», «Іноземна мова»...
Умови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» iconКонкурс проводиться щороку у ІІІ тури. Переможці заключного, ііі туру...
Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий...
Умови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» iconНака з
Головного управління освіти І науки облдержадміністрації №544 від 25. 11. 2010 року „Про організаційно – практичне забезпечення підготовки...
Умови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» iconЛист-представлення учасника II (міського) туру Всеукраїнського конкурсу

Умови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» iconРекомендації щодо оформлення матеріалів учасника I та II (обласного...
Документи оформляються відповідно до поданого вище переліку на паперових та електронних носіях
Умови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» iconВідділ освіти Новобузької райдержадміністрації наказ
На виконання наказу обласного управління освіти І науки від 29. 10. 12 №789 «Про проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу...
Умови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» iconМетодичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...
Умови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» iconМетодичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...
Умови проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» iconКонкурс "Учитель року- 2012"(додаток №2)
Київської обласної державної адміністрації №300 від 20 вересня 2011 року "Про проведення І і ІІ турів Всеукраїнського конкурсу "Учитель...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка