Закону України “Про пожежну безпеку” 3745-12
НазваЗакону України “Про пожежну безпеку” 3745-12
Сторінка1/13
Дата конвертації18.03.2013
Розмір3.29 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Н А К А З

19.10.2004 N 126

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 листопада 2004 р.

за N 1410/10009

Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні

На виконання Закону України “Про пожежну безпеку” ( 3745-12 )

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки в Україні (додаються).

2. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки, Департаменту сил, головних управлінь (управлінь) МНС України вАвтономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

ректорам вищих закладів освіти МНС України, начальнику Вінницького

училища професійної підготовки працівників Державної пожежної

охорони МНС України довести до відома керівного складу органів

управління системи МНС України та організувати вивчення особовим

складом підпорядкованих їм підрозділів Правил пожежної безпеки в

Україні.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра - начальника Державного департаменту пожежної безпеки

Борисова П.Ф.

Міністр Г.В.Рева
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

19.10.2004 N 126
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 листопада 2004 р.

за N 1410/10009

ПРАВИЛА

пожежної безпеки в Україні
1. Галузь застосування

Відповідно до положень Закону України “Про пожежну безпеку”

( 3745-12 ) (статті 4-7) Правила пожежної безпеки в Україні

(далі - Правила) є обов’язковими для виконання всіма центральними

і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями

(незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими

особами та громадянами.

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки,

чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації

та інші об’єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а

також житлові будинки, що експлуатуються, будуються,

реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за

винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких

визначаються у спеціальних нормативних документах.

Забезпечуючи пожежну безпеку, слід також керуватися

стандартами, будівельними нормами, правилами улаштування

електроустановок (далі - ПУЕ) та ДНАОП 0.00-1.32-01

( v0272203-01 ) “Правила будови електроустановок.

Електрообладнання спеціальних установок”, нормами технологічного

проектування та іншими нормативними актами, виходячи зі сфери їх

дії, які регламентують вимоги пожежної безпеки.

Міністерства й відомства, виходячи зі специфічних умов та

особливостей пожежної небезпеки виробництв, можуть додатково

розробляти і видавати свої галузеві правила пожежної безпеки, які

не повинні суперечити цим Правилам та знижувати їх вимоги.

Галузеві правила мають бути узгоджені з Державним

департаментом пожежної безпеки МНС України.

2. Загальні положення
2.1. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом

проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих

на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження

можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних

наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого

виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

2.2. Відповідно до Закону України “Про пожежну безпеку”

( 3745-12 ) забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ,

організацій (далі - підприємств) покладається на їх керівників та

уповноважених керівниками осіб, якщо інше не передбачено

відповідним договором.

Забезпечення пожежної безпеки під час проектування та

забудови населених пунктів, будівництва, розширення, реконструкції

та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд

покладається на органи архітектури, забудовників, проектні та

будівельні організації.

Забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках державного,

громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних

кооперативів (далі - ЖБК) покладається на власників цих будинків

або на уповноважені ними органи, а в житлових приміщеннях

(квартирах) - також і на квартиронаймачів (членів ЖБК). Взаємні

зобов’язання власника і квартиронаймача щодо забезпечення пожежної

безпеки повинні визначатися договором житлового найму, а членів

ЖБК - статутом.

Забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках (квартирах)

приватного житлового фонду та інших приватних, окремо розташованих

господарських спорудах і гаражах, на територіях, а також у дачних

будинках, на садових ділянках покладається на їх власників чи

наймачів, якщо інше не обумовлено договором найму.

2.3. Обов’язки власників підприємств та уповноважених ними

органів (далі - власники), а також орендарів щодо забезпечення

пожежної безпеки встановлюються статтею 5 Закону України

“Про пожежну безпеку” ( 3745-12 ).

Вони зобов’язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної

безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний

досвід;

відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки

розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні

акти, що діють у межах підприємства, здійснювати постійний

контроль за їх додержанням;

забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів,

норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів

державного пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки

та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

у разі відсутності в нормативно-правових актах вимог,

необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних

заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і

зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх

використання не за призначенням;

створювати, у разі потреби, відповідно до встановленого

порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх

функціонування матеріально-технічну базу;

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та

документи про стан пожежної безпеки об’єктів і продукції, що ними

виробляється;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів

виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої

автоматики;

своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності

пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а

також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

2.4. Обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки

орендованого майна повинні бути визначені у договорі оренди.

2.5. Повноваження у галузі пожежної безпеки асоціацій,

корпорацій, концернів, інших виробничих об’єднань повинні

визначатися їх статутами або договорами між підприємствами, що

утворили об’єднання.

2.6. Обов’язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки

встановлюються статтею 6 Закону України “Про пожежну безпеку”

( 3745-12 ).

Відповідно до цього закону громадяни України, іноземні

громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території

України, зобов’язані:

виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі,

які належать їм на правах особистої власності, первинними засобами

гасіння пожеж і протипожежним інвентарем, виховувати у дітей

обережність у поводженні з вогнем;

повідомляти в пожежну охорону про виникнення пожежі та

вживати заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.

2.7. Фінансування робіт у разі нового будівництва,

реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків та інших

об’єктів, розширення і технічного переоснащення підприємств може

проводитися лише за умови наявності позитивного висновку

комплексної державної експертизи, який має обов’язково вміщувати

позитивний експертний висновок органу державного пожежного нагляду

як складової частини комплексної державної експертизи.

Державна експертиза (перевірка) проектно-кошторисної

документації з питань пожежної безпеки виконується відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 483

( 483-2002-п ) “Про порядок затвердження інвестиційних програм і

проектів будівництва та проведення їх комплексної держаної

експертизи” та інших чинних нормативно-правових актів.

2.8. Початок роботи новоствореного підприємства, введення в

експлуатацію нових, реконструйованих виробничих, житлових та інших

об’єктів, упровадження нових технологій, передання у виробництво

зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та

продукції, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів

державного пожежного нагляду забороняється.

Видача дозволу здійснюється відповідно до постанови Кабінету

Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150 ( 150-2001-п )

“Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного

нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду

приміщень”.

2.9. Продукція протипожежного призначення, а також продукція,

до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинна мати

сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності.

Організаційні та правові засади підтвердження відповідності

продукції визначаються Кабінетом Міністрів України.

2.10. Надання послуг і виконання робіт протипожежного

призначення здійснюються відповідно до ліцензійних умов та порядку

контролю за їх додержанням, які затверджуються спільним наказом

спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

2.11. За порушення вимог Правил, невиконання приписів та

постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду або

створення перешкод для їх діяльності, посадові та фізичні особи

притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством

України.

3. Організаційні заходи щодо забезпечення

пожежної безпеки

3.1. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною

виробничої або іншої діяльності посадових осіб, працівників

підприємств та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових

договорах (контрактах) та статутах підприємств.

3.2. Керівник підприємства повинен визначити обов’язки

посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо

забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за

пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць

тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за

утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та

експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені

у відповідних посадових документах (функціональних обов’язках,

інструкціях, положеннях тощо).

3.3. На кожному підприємстві з урахуванням його пожежної

небезпеки наказом (інструкцією) повинен бути встановлений

відповідний протипожежний режим, у тому числі визначені:

можливість паління (місце для куріння), застосування

відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому

числі зварювальних);

правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

місця для зберігання і допустима кількість сировини,

напівфабрикатів та готової продукції, які можуть одночасно

знаходитися у виробничих приміщеннях і на території (у місцях

зберігання);

порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання

промасленого спецодягу та ганчір’я, очищення повітроводів

вентиляційних систем від горючих відкладень;

порядок відключення від мережі електрообладнання у разі

пожежі;

порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки

знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками

протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму

з призначенням відповідальних за їх проведення;

порядок організації експлуатації і обслуговування наявних

технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного

водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації,

автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо);

порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та

оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного,

технологічного та іншого інженерного обладнання;

дії працівників у разі виявлення пожежі;

порядок збирання членів добровільної пожежної дружини та

відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику

вночі, у вихідні й святкові дні.

Працівники підприємства мають бути ознайомлені з цими

вимогами на інструктажах, під час проходження пожежно-технічного

мінімуму тощо, витяги з наказу (інструкції) з основними

положеннями слід вивішувати на видних місцях.

3.4. На кожному підприємстві має бути опрацьована

загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та

інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних

приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо)

відповідно до додатка 1 цих Правил.

Ці інструкції мають вивчатися під час проведення

протипожежних інструктажів, проходження пожежно-технічного

мінімуму, а також в системі виробничого навчання і вивішуватися на

видних місцях.

3.5. У будівлях та спорудах (крім житлових будинків), котрі

мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на

поверсі більше 25 осіб мають бути розроблені і вивішені на видних

місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

Необхідність забезпечення планами (схемами) евакуації

одноповерхових будівель та споруд визначається місцевими органами

державного пожежного нагляду, виходячи з їх пожежної небезпеки,

кількості розміщуваних людей, площі тощо.

У дитячих дошкільних установах, навчальних закладах,

лікувальних установах із стаціонаром, будинках для людей похилого

віку та інвалідів, санаторіях і закладах відпочинку,

культурно-просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних

будівлях і спорудах, готелях, мотелях, кемпінгах, торгових

підприємствах (два поверхи й більше) та інших аналогічних за

призначенням об’єктах з масовим перебуванням людей (50 осіб і

більше) на доповнення до схематичного плану евакуації

адміністрація зобов’язана опрацювати інструкцію, що визначає дії

персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей,

за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися

практичні тренування всіх задіяних працівників.

Для об’єктів, у яких передбачається перебування людей уночі

(дошкільні заклади, інтернати, лікарні тощо), інструкції повинні

передбачати два варіанти дій: у денний та нічний час.

3.6. У разі зміни планування або функціонального призначення

будівель (приміщень, споруд), технології виробництва, штатного

розкладу персоналу адміністрація зобов’язана забезпечити своєчасне

перероблення планів евакуації та інструкцій.

3.7. На підприємстві повинен бути встановлений порядок

(система) оповіщення людей про пожежу, з яким необхідно ознайомити

всіх працівників.

У приміщеннях на видних місцях біля телефонів слід вивішувати

таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежної

охорони.

3.8. Територія підприємства, а також будівлі, споруди,

приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки

згідно з ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки

безопасности”.

3.9. У разі одержання речовин та матеріалів з невідомими

властивостями стосовно пожежної небезпеки власник підприємства

зобов’язаний заборонити їх застосування до з’ясування через

відповідні установи та організації відомостей (показників) про їх

пожежну небезпеку.

Застосування у будівництві й на виробництві матеріалів та

речовин, на які відсутні дані щодо пожежної небезпеки,

забороняється.

3.10. Власники підприємств, на яких застосовуються й

переробляються сильнодіючі отруйні речовини (далі - СДОР) та

джерела радіоактивного випромінювання, зобов’язані регулярно в

погоджені з пожежною охороною терміни інформувати підрозділи

Державної пожежної охорони про кількість таких речовин і

матеріалів, їх токсичні властивості, особливості поведінки під час

пожежі, повідомляти інші дані, необхідні для забезпечення безпеки

особового складу, який залучається до гасіння пожежі та проведення

аварійно-рятувальних робіт на цих підприємствах.

3.11. Для працівників охорони (сторожів, вахтерів,

вартових тощо) адміністрацією повинна бути розроблена інструкція,

в якій необхідно визначити їхні обов’язки щодо контролю за

додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень,

порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної

сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також указати, хто

з посадових осіб адміністрації має бути викликаний в нічний час у

разі пожежі.

Працівники охорони повинні мати список посадових осіб

підприємства із зазначенням їх домашньої адреси, службового й

домашнього телефонів. Вони зобов’язані знати порядок дій у разі

виявлення пожежі, правила користування первинними засобами

пожежогасіння та прийоми гасіння.

3.12. Робітники, службовці, інші працівники підприємства

зобов’язані:

дотримуватися встановленого протипожежного режиму, виконувати

вимоги правил та інших нормативних актів з питань пожежної

безпеки, чинних на підприємстві;

у разі виникнення (виявлення) пожежі діяти відповідно до

вимог розділу 9 цих Правил.

3.13. Керівник підприємства зобов’язаний вживати (у межах

наданих йому прав) відповідних заходів реагування на факти

порушень чи невиконання посадовими особами, іншими працівниками

підприємства встановленого протипожежного режиму, вимог правил

пожежної безпеки та інших нормативно-правових актів, що діють у

цій сфері.

3.14. З метою залучення працівників до проведення заходів

щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння на підприємствах

створюються добровільні пожежні дружини (далі - ДПД) та команди

(далі - ДПК), діяльність яких повинна здійснюватися відповідно до

Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затвердженого

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

від 11.02.2004 N 70 ( z0221-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 19.02.2004 за N 221/8820.

Членів добровільних пожежних дружин (команд), які підлягають

обов’язковому особистому страхуванню (на випадок загибелі

(смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання,

одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії), слід

застрахувати відповідно до Положення про порядок і умови

обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та

сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин

(команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 3 квітня 1995 року N 232 ( 232-95-п ).

3.15. На підприємствах із кількістю працівників 50 і більше

осіб за рішенням трудового колективу створюються пожежно-технічні

комісії (далі - ПТК). Їх роботу необхідно організовувати згідно з

Типовим положенням про пожежно-технічну комісію, затвердженим

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

від 11.02.2004 N 70 ( z0222-04 ) та зареєстрованим у Міністерстві

юстиції України 19.02.2004 за N 222/8821.

3.16. У школах, дитячих таборах необхідно створювати дружини

юних пожежників (далі - ДЮП), що діють на підставі Положення про

дружини юних пожежних, затвердженого протоколом Президії

Добровільного пожежного товариства України від 20.05.94 N 13/4.

3.17. Для координації та вдосконалення роботи, пов’язаної із

забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням, в

апаратах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади

повинні створюватися служби пожежної безпеки (далі - СПБ)

відповідно до Типового положення про службу пожежної безпеки,

затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 369 ( z1121-03 ) та

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.12.2003 за

N 1121/8442.

Такі служби необхідно також організовувати в апаратах

об’єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів тощо) для

виконання делегованих об’єднанню функцій у галузі пожежної

безпеки.

Діяльність СПБ повинна регламентуватися положеннями, які

розробляються відповідними міністерствами, відомствами,

об’єднаннями підприємств.

3.18. Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем

роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки

(далі - протипожежні інструктажі). Протипожежні інструктажі

поділяються на вступний, первинний, повторний на робочому місці,

позаплановий та цільовий.

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною

пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного

виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний

мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною

небезпекою, один раз на рік мають проходити перевірку знань

відповідних нормативно-правових актів з пожежної безпеки.

Порядок організації та проведення протипожежних інструктажів,

навчання та перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму

встановлюється Типовим положенням про інструктажі, спеціальне

навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на

підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженим

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

від 29.09.2003 N 368 ( z1148-03 ) та зареєстрованим у Міністерстві

юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469.

3.19. Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань

пожежної безпеки проводиться у порядку, встановленому

законодавством.

3.20. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання,

протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної

безпеки, забороняється.

3.21. Вивчення заходів пожежної безпеки на виробництві та у

побуті слід також передбачати в системі виробничого навчання

робітників, службовців, інженерно-технічних працівників

(далі - ІТП). Крім того, для цієї мети використовуються наявні на

підприємстві місцеві системи радіомовлення тощо.

3.22. Обслуговуючий персонал готелів, кемпінгів, гуртожитків,

лікувальних закладів зі стаціонаром, дитячих дошкільних закладів з

цілодобовим перебуванням дітей, шкіл-інтернатів, будинків для

громадян похилого віку, дитячих таборів, санаторіїв, будинків

відпочинку та інших оздоровчих закладів повинен кожного року

проходити курс навчання правилам пожежної безпеки за програмою,

затвердженою адміністрацією, з урахуванням специфіки об’єкта.

Практичні тренування з відпрацювання дій у разі пожежі слід

проводити у строки, вказані у пункті 3.5. цих Правил.

3.23. У загальноосвітніх і професійних навчально-виховних

закладах, вищих навчальних закладах, навчальних закладах

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів повинно

проводитися вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в

побуті, а також навчання діям на випадок пожежі.

3.24. У дитячих дошкільних закладах має проводитися виховна

робота, спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з

вогнем і виховання у дітей бережливого ставлення до національного

багатства, а також набуття навичок особистої безпеки в разі

виникнення пожежі.

3.25. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого

самоврядування, житлові установи та організації зобов’язані за

місцем проживання організовувати навчання населення правилам

пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.

3.26. Програми навчання з питань пожежної безпеки повинні

узгоджуватися з органами державного пожежного нагляду.

4. Загальні вимоги пожежної безпеки

до територій, будівель, приміщень, споруд

4.1. Утримання території

4.1.1. Територія підприємств, ділянок, що межують з житловими

будинками, дачними та іншими будівлями, протипожежні розриви між

будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів,

устаткування тощо повинні постійно утримуватися в чистоті та

систематично очищатися від сміття, відходів виробництва, тари,

опалого листя, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у

спеціально відведені місця.

4.1.2. На території населених пунктів та підприємств

забороняється влаштовувати звалища горючих відходів.

4.1.3. Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд,

пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних

драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння

мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку

очищатися від снігу.

Забороняється довільно зменшувати нормовану ширину доріг та

проїздів.

4.1.4. До всіх будівель і споруд підприємства має бути

забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будинками,

спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів,

устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. Їх

не дозволяється захаращувати, використовувати для складування

матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та

встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі

інвентарних побутових приміщень, індивідуальних гаражів тощо.

4.1.5. Будівництво на території підприємств нових будівель та

споруд (у тому числі тимчасових) може здійснюватися лише за

наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу

(перевірку) в органах державного пожежного нагляду на

відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

Не дозволяється прибудовувати до будівель з обгороджуючими

металоконструкціями, що містять горючі полімерні утеплювачі

(пінополістирол, пінополіуретан тощо), комори, майстерні та інші

приміщення.

4.1.6. Про закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту

(або з інших причин) необхідно негайно повідомити підрозділи

пожежної охорони. На період закриття доріг у відповідних місцях

мають бути встановлені покажчики напрямку об’їзду або влаштовані

переїзди через ділянки, що ремонтуються.

4.1.7. На односмугових проїздах повинні влаштовуватися

роз’їзні майданчики, а тупикові проїзди мають закінчуватися

поворотними майданчиками, які забезпечують можливість розвороту

пожежних машин. Зазначені майданчики повинні відповідати вимогам

ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і

сільських поселень”.

4.1.8. Основні дороги, проїзди, проходи повинні мати тверде

покриття. Влаштовуючи проїзди для пожежних автомобілів до

будівель, споруд та вододжерел ґрунтовою дорогою, її треба

укріплювати шлаком, гравієм або іншими місцевими матеріалами для

забезпечення можливості під’їзду будь-якої пори року.

4.1.9. Рейкові колії, тимчасові траншеї та канави не повинні

ускладнювати руху пожежних автомобілів. Для цього в необхідних

місцях мають бути обладнані зручні переїзди, завжди вільні для

проїзду пожежних автомобілів.

Проїзди та проходи через залізничні колії повинні мати

суцільні настили на рівні голівок рейок. Стоянка вагонів без

локомотивів на переїздах забороняється.

4.1.10. Ворота в’їзду на територію підприємства, які

відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати

пристосування (пристрої), які дозволяють відчиняти їх вручну.

4.1.11. На ділянках території підприємств, де можливі

скупчення горючих газів або парів, проїзд автомашин та іншого

транспорту не дозволяється. Про це повинні бути вивішені

відповідні написи (покажчики).

4.1.12. Територія підприємств та інших об’єктів повинна мати

зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних

драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.

4.1.13. На території сільських населених пунктів,

будинків-вагончиків, дачних і садівничих поселень у місцях, які

визначаються органами місцевого самоврядування, повинні бути

встановлені пристрої для подавання звукових сигналів з метою

оповіщення людей на випадок пожежі і має бути запас води для

здійснення пожежогасіння, кількість якої повинна відповідати

вимогам будівельних норм.

4.1.14. Територія навколо населених пунктів, дачних та

садівничих поселень, об’єктів, розміщених у лісових масивах,

повинна утримуватися так, щоб виключалася можливість перекидання

лісових, торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення

пожежі на об’єктах - поширення вогню на лісові масиви (влаштування

захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої

рослинності, вітролому тощо).

Від лісових масивів до будівель та споруд повинні бути

витримані протипожежні розриви відповідно до вимог будівельних

норм.

4.1.15. На території житлових будинків, дачних і садівничих

поселень, громадських будинків, автокооперативів та стоянок

транспорту забороняється залишати на відкритих майданчиках та

дворах бочки й іншу тару з легкозаймистими рідинами (далі - ЛЗР) і

горючими рідинами (далі - ГР), балони зі стисненим та зрідженим

газом, ацетиленові генератори із залишками невідпрацьованого

карбіду кальцію або карбідного мулу, а також зберігати балони

з-під газів, не очищені від решток ЛЗР та ГР бочки (тару).

4.1.16. Тимчасові споруди, кіоски, ларки тощо повинні

розміщуватися на відстані не менше 10 м від інших будівель та

споруд, крім випадків, коли згідно з будівельними нормами

потрібний більший протипожежний розрив або коли їх можна

встановлювати біля зовнішніх стін без отворів, які відповідають

вимогам будівельних норм до протипожежних стін.

Інвентарні будівлі мобільного типу, кіоски, інші подібні

будівлі допускається розміщувати групами, але не більше 10 у групі

і площею не більше 800 кв. м. Відстань між групами цих будівель та

від них до інших споруд повинна становити не менше 15 м.

4.1.17. На території підприємства на видних місцях повинні

бути встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної

охорони, знаки місць розміщення первинних засобів пожежогасіння,

схема руху транспорту, в якій слід вказувати розміщення будівель,

водойм, гідрантів, пірсів та градирень (необхідність встановлення

такої схеми на кожному конкретному підприємстві визначається

місцевими органами державного пожежного нагляду).

4.1.18. Стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель на

відстані менше 10 м від в’їзних воріт на територію об’єктів, менше

5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел,

пожежного обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках

тупикових проїздів забороняється. У зазначених місцях повинні

встановлюватися (вивішуватися) відповідні заборонні знаки.

4.1.19. Майданчики перед трибунами відкритих спортивних

споруд, біля входів і виходів з будинків спортивних споруд з

місцями для глядачів, театрів, клубів, кіноконцертних залів не

повинні мати виступів, перешкод, які заважають рухові людей. Не

дозволяється зниження їх розрахункової ширини, збільшення схилів,

установлення на них кіосків, ларків та інших споруд.

4.1.20. Розводити багаття, спалювати відходи, тару, викидати

незагашене вугілля та попіл на відстань менше 15 м від будівель та

споруд, а також у межах, установлених будівельними нормами

протипожежних розривів, не дозволяється.

4.1.21. Забороняється паління:

на території та у приміщеннях об’єктів з видобутку, переробки

і зберігання ЛЗР, ГР і горючих газів (далі - ГГ), виробництв усіх

видів вибухових речовин;

у будівлях з наявністю вибухопожежонебезпечних приміщень

(дільниць), торгових підприємств, складів і баз;

у приміщеннях дитячих дошкільних, шкільних та лікувальних

закладів;

на хлібних злакових масивах і зерноприймальних пунктах.

На території об’єктів, де паління дозволяється, адміністрація

зобов’язана визначити і обладнати спеціальні місця для цього,

позначити їх знаком або написом, встановити урну або попільницю з

негорючих матеріалів.

4.2. Утримання будівель, приміщень та споруд

4.2.1. Усі будівлі, приміщення і споруди повинні своєчасно

очищатися від горючого сміття, відходів виробництва і постійно

утримуватися в чистоті. Терміни очищення встановлюються

технологічними регламентами або інструкціями.

4.2.2. У разі реконструкції, перепланування, капітального

ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного

переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального

призначення, необхідно виконувати протипожежні вимоги, визначені

нормативно-правовими документами в галузі будівельного,

технологічного проектування та чинними правилами.

Приступати до виконання вищевказаних робіт дозволяється лише

за наявності проектної документації, яка пройшла попередню

експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань

пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного

пожежного нагляду.

Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування,

технологічне обладнання вводяться в експлуатацію лише за умови

відповідності їх діючим в Україні нормативно-правовим актам з

пожежної безпеки.

4.2.3. Протипожежні системи, установки, устаткування

приміщень, будівель та споруд (протидимовий захист, пожежна

автоматика, протипожежне водопостачання, протипожежні двері,

клапани, інші захисні пристрої у протипожежних стінах і

перекриттях тощо) повинні постійно утримуватися у справному

робочому стані.

4.2.4. Отвори у протипожежних стінах, перегородках та

перекриттях повинні бути обладнані захисними пристроями

(протипожежні двері, вогнезахисні клапани, водяні завіси і тощо)

проти поширення вогню та продуктів горіння.

Не допускається встановлювати будь-які пристрої, що

перешкоджають нормальному зачиненню протипожежних та протидимних

дверей, а також знімати пристрої для їх самозачинення.

4.2.5. У разі перетинання протипожежних перешкод

(протипожежних стін, перегородок, перекриттів), інших конструкцій

з нормованими межами вогнестійкості - різними комунікаціями зазори

(отвори), що утворилися між цими конструкціями та комунікаціями,

повинні бути наглухо зашпаровані негорючим матеріалом, який

забезпечує межу вогнестійкості та димогазонепроникнення, що

вимагається будівельними нормами для цих перешкод.

4.2.6. Дерев’яні конструкції в будинках усіх ступенів

вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній обробці,

за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів,

стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги.

Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб,

лаків, обмазок тощо) будівельних конструкцій, горючих

оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів, повітроводів,

металевих опор та перегородок повинні негайно усуватись.

Після виконання вогнезахисних робіт підрядною організацією за

участю замовника має бути складений акт про виконані роботи. Після

закінчення термінів дії обробки (просочення) та у разі втрати або

погіршання вогнезахисних властивостей обробку (просочення) треба

повторити. Перевірку стану вогнезахисної обробки (просочення) слід

проводити не менше одного разу на рік зі складанням акта

перевірки.

4.2.7. Для всіх будівель та приміщень виробничого,

складського призначення і лабораторій повинна бути визначена

категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно з

вимогами ОНТП 24-86 “Определение категорий помещений и зданий по

взрывопожарной и пожарной опасности”, а також клас зони

за ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ) “Правила будови

електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”, у тому

числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які

необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у

межах зон усередині приміщень та ззовні.

Визначення категорії будівель та приміщень за вибухопожежною

та пожежною небезпекою на стадії проектування повинно проводитися

розробником технологічного процесу згідно з вимогами ОНТП 24-86

“Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и

пожарной опасности”. Для діючих підприємств категорії за

вибухопожежною та пожежною небезпекою можуть визначатися

технологами самих підприємств або організаціями, що мають

відповідних фахівців.

4.2.8. Вибухопожежонебезпечні приміщення у багатоповерхових

будівлях повинні розміщуватися біля зовнішніх стін верхніх

поверхів.

4.2.9. У підвальних та цокольних поверхах не допускається:

4.2.9.1. Розміщення вибухопожежонебезпечних виробництв,

зберігання та застосування ЛЗР і ГР, вибухових речовин, балонів з

газами, целулоїду, горючої кіноплівки, карбіду кальцію та інших

речовин і матеріалів, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку

(за винятком випадків, обумовлених чинними нормативно-правовими

документами).

4.2.9.2. Улаштування (за винятком індивідуальних житлових та

дачних будинків) складів горючих матеріалів, майстерень, де

використовуються горючі матеріали, а також інших господарських

приміщень, якщо вхід до них не ізольований від загальних

евакуаційних сходових кліток.

4.2.10. Не дозволяється використовувати горища, технічні

поверхи й приміщення (у т.ч. вентиляційні камери, електрощитові)

під виробничі дільниці, для зберігання продукції, устаткування,

меблів та інших предметів, для влаштування голуб’ятень тощо.

Двері горищ, технічних поверхів, вентиляційних камер,

електрощитових, підвалів повинні утримуватися зачиненими.

На дверях слід вказувати місце зберігання ключів. Вікна горищ,

технічних поверхів, підвалів повинні бути засклені.

4.2.11. Приямки віконних прорізів підвальних і цокольних

поверхів треба регулярно очищати від горючих відходів виробництва,

сухого листя, трави тощо. Не допускається зачиняти їх наглухо, а

також захаращувати або закладати віконні прорізи.

4.2.12. У житлових, громадських і адміністративно-побутових

будинках не дозволяється розміщувати магазини та склади товарів

побутової хімії, ЛЗР, ГР, вогненебезпечних (горючих) речовин і

матеріалів (фарб, розчинників, лаків, пороху тощо), балонів з

газом, майстерні та інші приміщення з категорією за вибухопожежною

небезпекою А і Б.

4.2.13. Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на

перепадах висот і огорожі на дахах (покриттях) будівель та споруд

повинні втримуватися постійно справними, бути пофарбованими.

4.2.14. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень,

де перебувають люди, ґрат, останні повинні розкриватися,

розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях

людей ґрати мають бути відчинені (зняті).

Установлювати глухі (незнімні) ґрати дозволяється у

квартирах, банках, касах, складах, коморах, кімнатах для

зберігання зброї і боєприпасів, на об’єктах торгівлі, розрахованих

на одночасне перебування до 50 осіб, та в інших випадках,

передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому

порядку.

4.2.15. У будівлях, приміщеннях, спорудах забороняється:

прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину,

гасу та інших ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби

паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого

вогню;

розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні

матеріали. Їх необхідно прибирати в металеві ящики, щільно

закривати кришками і після закінчення роботи видаляти з приміщення

у спеціально відведені за межами будівель місця, забезпечені

негорючими збірниками з кришками, які щільно закриваються.

4.2.16. Для індивідуального захисту обслуговуючий персонал

підприємств, де в технологічних процесах використовуються

легкозаймисті, горючі рідини або гази, повинен бути забезпечений

комплектом спеціального термозахисного одягу. Спецодяг повинен

завчасно пратися та ремонтуватися, зберігатися у розвішеному

вигляді в металевих шафах, установлених у спеціально відведених

для цього приміщеннях.

Адміністрація підприємства повинна встановити чіткий порядок

заміни промасленого спецодягу на чистий.

4.2.17. Під час організації і проведення заходів з масовим

перебуванням людей слід дотримуватись таких вимог:

при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення,

забезпечені не менш як двома евакуаційними виходами, що

відповідають вимогам будівельних норм, не мають на вікнах глухих

ґрат і розташовані не вище другого поверху в будівлях з

перекриттями з горючих матеріалів, групи горючості Г3, Г4 згідно з

ДСТУ Б В.2.7-19-95 “Матеріали будівельні. Методи випробування на

горючість”;

особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх

початком зобов’язані ретельно оглянути приміщення і переконатись у

повній готовності останніх у протипожежному відношенні, у тому

числі в забезпеченості потрібною кількістю первинних засобів

пожежогасіння, справності засобів зв’язку, пожежної автоматики і

сигналізації;

повинно бути організоване чергування на сцені та у

приміщеннях залів членів ДПД або працівників місцевої пожежної

охорони об’єкта чи відповідальних чергових;

не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену

норму, зменшення ширини проходів між рядами, установка в проходах

додаткових крісел, стільців тощо, повне відключення під час

спектаклів або вистав світла, використання віконниць для

затемнення, проведення вогневих, фарбувальних та інших пожежо- і

вибухонебезпечних робіт, застосування дугових прожекторів, свічок,

бенгальських вогнів, відкритого вогню, феєрверків, а також

включення в програму (сценарій) номерів (вистав) з використанням

вогневих ефектів і паління.

На вимогу органів державного пожежного нагляду здійснюються й

інші (додаткові) протипожежні заходи.

4.2.18. Під час проведення новорічних свят:

ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі;

за відсутності в приміщенні електричного освітлення (під час

можливого відключення тощо) святкування новорічної ялинки повинно

проводитися тільки протягом світлового дня;

ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на

шляхах евакуації;

ілюмінація повинна бути виконана з додержанням правил

улаштування електроустановок; у разі використання електричної

освітлювальної мережі без понижуючого трансформатора на ялинці

можуть застосовуватись гірлянди тільки з послідовним увімкненням

лампочок напругою до 12 В; потужність лампочок не повинна

перевищувати 25 Вт; електропроводка до лампочок ялинкової

ілюмінації повинна бути виконана гнучкими проводами з мідними

жилами; підключення гірлянд до мережі повинно виконуватись тільки

за допомогою штепсельних з’єднань;

у разі виявленні несправності в ілюмінації (нагрів проводів,

блимання лампочок, іскріння тощо) вона повинна бути терміново

вимкнена;

не дозволяється прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а

також марлею і ватою, не просоченими вогнезахисною речовиною,

застосовувати для ілюмінації ялинки свічки. Маскарадні костюми для

дітей повинні відповідати вимогам ГОСТ 25779-90 “Игрушки. Общие

требования к безопасности и методы контроля”.

4.2.19. Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх,

виставочних, торгових та іншого призначення залах з масовим

перебуванням людей, а також на трибунах не повинна перевищувати

кількості, встановленої будівельними нормами або визначеної

розрахунком, виходячи з пропускної спроможності шляхів евакуації.

У разі відсутності у будівельних нормах даних для розрахунку

площі, що припадає на одну особу, місткість залу приймається з

розрахунку не менше 0,75 кв. м на одну особу.

4.2.20. Житлові будинки, підприємства, установи та інші

об’єкти мають бути забезпечені адресними вказівниками (назва

вулиці, номер будинку), встановленими на фасадах будівель або

інших видних місцях і освітлюваними у темний час доби.

4.3. Утримання евакуаційних шляхів і виходів

4.3.1. Евакуаційні шляхи і виходи повинні втримуватися

вільними, нічим не захаращуватися і у разі виникнення пожежі

забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які

перебувають у приміщеннях будівель та споруд.

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і

приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови

освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів

евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати

протипожежним вимогам будівельних норм.

Якщо евакуаційні виходи і шляхи евакуації з будівель, які є

пам’ятниками архітектури й історії, неможливо привести у

відповідність до вимог будівельних норм, то їх експлуатація

дозволяється за наявності узгодженої проектної документації з

органами державного пожежного нагляду відповідно до вимог чинних

нормативно-правових актів.

4.3.2. У разі розміщення технологічного, експозиційного та

іншого обладнання у приміщеннях повинні бути забезпечені

евакуаційні проходи до сходових кліток та інших шляхів евакуації

відповідно до будівельних норм.

Розміщення крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і

нарад та в інших подібних приміщеннях повинно відповідати

протипожежним вимогам будівельних норм.

4.3.3. У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід,

дозволяється одночасно розміщувати (дозволяється перебування) не

більше 50 осіб.

4.3.4. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в

напрямку виходу з будівель (приміщень).

Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину

приміщення у разі одночасного перебування в ньому не більше

15 чоловік, а також у санвузлах, з балконів, лоджій, площадок

зовнішніх евакуаційних сходів (за винятком дверей, що ведуть у

повітряну зону незадимлюваної сходової клітки).

При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів

можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко

відмикаються.

4.3.5. Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у

приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися

до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів

горіння, мати помірну димоутворювальну здатність згідно з

ГОСТ 12.1.044-89 “ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения” та

відповідати групам поширення полум’я РП1, РП2 згідно

з ДСТУ Б В.2.7-70-98 “Будівельні матеріали. Метод випробування на

розповсюдження полум’я”.

4.3.6. Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі

із поручнями, котрі не повинні зменшувати встановлену будівельними

нормами ширину сходових маршів і площадок.

4.3.7. У сходових клітках (за винятком незадимлюваних)

дозволяється встановлювати прилади опалення, у тому числі на

висоті 2,2 м від поверхні проступів та сходових площадок,

сміттєпроводи, поверхові сумісні електрощити, поштові скриньки та

пожежні крани за умови, що це обладнання не зменшує нормативної

ширини проходу сходовими площадками та маршами.

У незадимлюваних сходових клітках допускається встановлювати

лише прилади опалення.

4.3.8. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи,

коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені

евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та

правил улаштування електроустановок. Світильники евакуаційного

освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі

перебування в будівлі людей.

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні

постійно освітлюватися електричним світлом (у разі наявності

людей).

4.3.9. У готелях, театрально-видовищних, лікувальних

закладах, приміщеннях інших громадських і допоміжних будівель, де

можуть перебувати одночасно більше 100 осіб, у виробничих

приміщеннях без природного освітлення за наявності більше

50 працівників (або якщо площа перевищує 150 кв. м), а також в

інших випадках, зазначених у нормативно-правових документах,

евакуаційні виходи повинні бути позначені світловими покажчиками з

написом “Вихід” білого кольору на зеленому фоні, підключеними до

джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення, або

такими, що переключаються на нього автоматично у разі зникнення

живлення на їх основних джерелах живлення.

Світлові покажчики “Вихід” повинні постійно бути справними.

У залах для глядачів, виставкових, актових залах та інших подібних

приміщеннях (залах) їх слід вмикати на весь час перебування людей

(проведення заходу).

4.3.10. На випадок відключення електроенергії обслуговуючий

персонал будівель, де у вечірній та нічний час можливе масове

перебування людей (театри, кінотеатри, готелі, гуртожитки,

ресторани, лікарні, інтернати, дитячі дошкільні заклади тощо),

повинен мати електричні ліхтарі. Кількість ліхтарів визначається

адміністрацією, виходячи з особливостей об’єкта, наявності

чергового персоналу, кількості людей у будівлі (але не менше

одного ліхтаря на кожного працівника, який чергує на об’єкті у

вечірній або нічний час).

4.3.11. Не допускається:

улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети,

двері розсувні, підйомні, такі що обертаються, та інші пристрої,

які перешкоджають вільній евакуації людей;

захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові

марші і площадки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями,

обладнанням, різними матеріалами та готовою продукцією, навіть

якщо вони не зменшують нормативну ширину;

забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові

з’єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини,

зовнішні евакуаційні двері будівель;

застосовувати на шляхах евакуації (крім будівель V ступеня

вогнестійкості) горючі матеріали для облицювання стін і стель, а

також сходів та сходових площадок;

розташовувати у тамбурах виходів, за винятком квартир та

індивідуальних житлових будинків, гардероби, вішалки для одягу,

сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання, у

тому числі тимчасового, будь-якого інвентарю та матеріалу;

захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами

двері, люки на балконах і лоджіях, переходи в суміжні секції та

виходи на зовнішні евакуаційні драбини;

знімати встановлені на балконах (лоджіях) драбини;

улаштовувати у сходових клітках приміщення будь-якого

призначення, у т.ч. кіоски, ларки, а також виходи з вантажних

ліфтів (підйомників), прокладати газопроводи, трубопроводи з ЛЗР

та ГР, повітроводи;

улаштовувати у загальних коридорах комори і вбудовані шафи,

за винятком шаф для інженерних комунікацій; зберігати в шафах

(нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали, а також інші

сторонні предмети;

розташовувати в ліфтових холах комори, кіоски, ларки тощо;

установлювати телекамери в проходах таким чином, щоб вони

перешкоджали евакуації людей;

робити засклення або закладання жалюзі і отворів повітряних

зон у незадимлюваних сходових клітках;

знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів,

тамбурів і сходових кліток;

заміняти армоване скло на звичайне у дверях та фрамугах

всупереч передбаченому за проектом;

знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток,

коридорів, холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні

двері у відчиненому положенні;

зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах

сходових кліток або закладати їх;

розвішувати у сходових клітках на стінах стенди, панно тощо;

улаштовувати слизьку підлогу на шляхах евакуації.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Закону України “Про пожежну безпеку” 3745-12 iconПерелік правил пожежної безпеки, що не застосовуються на території...
На виконання Закону України від 17 грудня 1993 року "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) та постанови Кабінету Міністрів
Закону України “Про пожежну безпеку” 3745-12 iconПоложення про пожежну (пожежно-сторожову) охорону на підприємствах...
Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та для координації роботи, пов'язаної із
Закону України “Про пожежну безпеку” 3745-12 iconЗакон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
України від 06. 06. 2006 n 789 ( 789-2006-п ), та з метою встановлення основних вимог пожежної безпеки на морських суднах
Закону України “Про пожежну безпеку” 3745-12 iconРозпорядженн я
Відповідно до статей 2, 13, 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про пожежну безпеку"
Закону України “Про пожежну безпеку” 3745-12 iconРозпорядженн я
Відповідно статей 2, 13, 27 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про пожежну безпеку”
Закону України “Про пожежну безпеку” 3745-12 iconПоложення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України (пспб-96)
Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та для координації роботи, пов'язаної із
Закону України “Про пожежну безпеку” 3745-12 iconЗаставнівська районна державна адміністрація відділ освіти нака з
На виконання вимог Закону України “Про пожежну безпеку” та Положення про обласний фестиваль дружин юних рятувальників-пожежних
Закону України “Про пожежну безпеку” 3745-12 iconНаказ
На виконання Закону України „Про пожежну безпеку„ та з метою удосконалення роботи по створенню здорових І безпечних умов навчання...
Закону України “Про пожежну безпеку” 3745-12 iconНака з
На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" І постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року n 873 "Про внесення...
Закону України “Про пожежну безпеку” 3745-12 iconНаказ
Затвердити Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України, що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка