Державний стандарт
НазваДержавний стандарт
Сторінка14/16
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Право > Державний стандарт
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
^

Старша школаЗміст освітньої галузі "Технологія" передбачає поглиблення в

учнів знань про закономірності проектної, техніко-технологічної та

побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук на рівні

загальновиробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з

професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня;

формування в учнів здатності мобілізувати свої потенційні творчі

можливості в різних видах діяльності.
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

1. Людина в технічному

середовищі Знання особливостей, переваг і

недоліків технічних об'єктів

та процесів.

Уміння охарактеризовувати,

пояснювати будову та принцип

дії технічного об'єкта;

здійснювати пошук та усувати

несправності в технічних

об'єктах
Технічний прогрес: його зако-

номірності, ознаки прояву та

вплив на суспільний розвиток.

Типологія, класифікаційні

ознаки та характеристика

технічних об'єктів і процесів
2. Технологічна діяльність

людини

Культура виробничого Уявлення про екологічні

середовища. наслідки технологічної

Раціональні умови діяльності людини.

функціонування системи "людина Знання елементів науково-

- техніка" у виробничому технічних основ виробничих

середовищі. процесів з опорою на знання

Організаційно-економічні учнів з основ наук на рівні

основи виробничої діяльності: загальновиробничих

суспільний розподіл праці та закономірностей.

утворення галузей виробництва, Уміння встановлювати

типи виробництв, відповідність характеристик

стандартизація у виробничій технічного зразка чи процесу

діяльності. функціональним можливостям

Закономірності і перспективи людини.

розвитку технологічних основ Забезпечувати раціональні

виробничої та побутової умови здійснення технологічної

діяльності. діяльності

Екологічні наслідки

технологічної діяльності.

Вплив технологічної діяльності

на соціокультурні процеси в

суспільстві
3. Соціально-професійне

орієнтування людини на ринку

праці Знання об'єктивного оцінювання

майбутньої професійної

діяльності, коригування

професійного плану,

генерування, постановка і

оцінювання підприємницької

ідеї.

Уміння:

раціонально організовувати

трудовий процес;

створювати продукти праці

(матеріальні об'єкти чи

послуги), що мають естетичні

якості і споживчу вартість;

оцінювати ефективність

трудового процесу;

здійснювати аналіз результатів

економічної діяльності

(виробничої чи побутової)

Умови ефективної трудової

діяльності людини.

Професійна культура та її

складові елементи: культура

праці, професійна творчість,

професійна етика.

Наукова організація праці.

Економічні показники

організації та результатів

виробничої та побутової

діяльності.

Державна і регіональна

виробнича та освітня

інфраструктура.

Шляхи і форми професійної

освіти та працевлаштування
4. Графічна культура людини

Графічне зображення Знання правил графічного

функціональних залежностей відображення функціональних

властивостей технічних залежностей.

об'єктів і процесів. Уміння користуватися

Виконання графічних документів графічними редакторами при

за допомогою комп'ютерних виконанні документів за

засобів допомогою комп'ютерних засобів
5. Людина та інформаційна

діяльність

Інформаційні процеси в Усвідомлення можливостей

суспільстві. використання комп'ютерних

Програмне забезпечення мереж і систем;

навчального призначення. можливостей комп'ютерного

Робота з прикладними моделювання технічних засобів

програмами для розв'язування і процесів.

задач з математики, фізики, Знання соціальних, правових та

географії, іноземних мов тощо. етичних аспектів

Розв'язування навчально- інформатизації суспільства;

дослідницьких задач. можливостей використання

Опрацювання експериментальних програмного забезпечення

даних. комп'ютера в навчальному

Телекомунікаційні системи. процесі;

Інформаційно-пошукові системи. особливостей різних технологій

Мультимедійні технології. програмування, сутності

Системи штучного інтелекту процедурного і декларативного

Експертні системи. програмування.

Технології програмування. Уміння користуватися

Виробничі інформаційні комп'ютерними мережами і

технології. працювати з комп'ютерними

Інформаційні технології у системами різного призначення;

проектній діяльності. застосовувати комп'ютерні

Інформаційне забезпечення засоби у проектній діяльності;

проектної діяльності адекватно добирати програмний

засіб як інструмент

пізнавальної діяльності
6. Проектна діяльність людини

у сфері матеріальної та

інтелектуальної культури

Теоретичні основи проектної Знання теоретичних основ

діяльності: принципи, форми і проектної діяльності:

методи. Проектний аналог. принципів, форм і методів;

Природні прототипи у проектній правових основ

діяльності. раціоналізаторської і

Аналіз та оптимізація функцій винахідницької діяльності.

і властивостей об'єктів Уміння користуватися засобами

проектної діяльності. проектної діяльності;

Проектування предметів праці виявляти відповідність

на основі заданих конструкції чи процесу

функціональних властивостей і технічним умовам;

вимог дизайну. знаходити протиріччя між

Раціоналізаторство і існуючими характеристиками

винахідництво як складові технічного об'єкта чи процесу

проектної діяльності. Прототип та вимогами до його

і його місце у творчому вдосконалення;

процесі. Фізичні, хімічні, обґрунтовано обирати в

біологічні та геометричні проектній діяльності аналоги і

явища у винахідництві. прототипи;

Авторські права визначити умови реалізації

раціоналізаторів і проектного задуму;

винахідників: їх здійснювати конструювання за

підтвердження, забезпечення і технічними умовами;

правові основи захисту здійснювати макетування

об'єкта проектної діяльності
^ 7. Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура"
Метою реалізації змісту освітньої галузі "Здоров'я і фізична

культура" є формування основи для забезпечення і всебічного

розвитку здоров'я учнів; підвищення рівня фізичної

підготовленості; формування і поліпшення основних життєво важливих

рухових навичок, умінь та пов'язаних з ними знань; підготовка до

активної участі в забезпеченні повноцінного тривалого життя в

природних, техногенних та соціальних умовах, які постійно

змінюються; до безпечної трудової діяльності та надання першої

допомоги; до захисту Вітчизни та вибору професії.
В основній і старшій школі зміст освітньої галузі "Здоров'я і

фізична культура" характеризується такими змістовими лініями:

фізичне здоров'я людини; духовне здоров'я людини; соціальне

здоров'я людини.
Зміст лінії "Фізичне здоров'я людини "дає можливість учням

вивчити особливості власного організму та його фізичного розвитку;

основи здорового способу життя, особливості і засоби фізичної

культури як основного способу фізичного самовдосконалення;

набувають практичних навичок щодо систематичних занять фізичною

культурою, відновлення і корекції власного здоров'я, уміння

організації активного і безпечного дозвілля та відпочинку, навичок

надання першої допомоги.
Наповнення змістових ліній "Соціальне здоров'я людини" та

"Духовне здоров'я людини" спрямоване на ознайомлення учнів із

засадами соціальної адаптації, підготовку їх до дорослого життя та

професійного самовизначення; способи формування і виявлення у них

духовного здоров'я; збереження життя і здоров'я учнів, формування

стійких мотиваційних установок і застосування набутих знань

стосовно здорового способу життя, підготовку до захисту Вітчизни

та вибору професії.
Зміст складових освітньої галузі "Здоров'я і фізична

культура" базується на принципі наступності між початковою,

основною, старшою школою.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

Державний стандарт iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт iconВитяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зо­рієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний...
Організація навчально- виховного процесу, щодо якості початкової освіти відповідно до вимог нової редакції Державного стандарту початкової...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт iconДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка