Державний стандарт
НазваДержавний стандарт
Сторінка15/16
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Право > Державний стандарт
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
^

Основна школаВ основній школі змістом освітньої галузі "Здоров'я і фізична

культура" передбачено надання учням загальних знань і формування

вмінь збереження власного здоров'я як важливого компоненту

загальнолюдської культури; зміцнення навичок здорового способу

життя; оволодіння способами розвитку фізичних якостей та

удосконалення морфологічних і функціональних можливостей,

формування основних життєво важливих рухових вмінь і навичок;

сприяння збереженню життя учнів, володіння раціональними прийомами

запобігання порушень стану здоров'я; дій у надзвичайних ситуаціях

і надання першої допомоги.
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Здоров'я, його складові, Уявлення про умови та чинники

чинники, умови збереження. збереження здоров'я;

Здоровий спосіб життя. здоровий спосіб життя;

фізичну активність, сутність

Фізичне здоров'я та чинники та механізми вікових змін

його збереження. Розвиток організму;

підлітків. Вплив занять вплив занять фізичними

фізичними вправами на розвиток вправами на розвиток основних

основних систем і функцій систем і функцій організму;

організму. Роль опорно- адекватне харчування;

рухового апарату та нервової оздоровчі системи;

системи під час занять моніторинг здоров'я.

фізичними вправами. Фізичні Знання:

якості як складова про складові здоров'я та

гармонійного розвитку здоровий спосіб життя, основні

особистості та її фізичних показники фізичного розвитку

здібностей (силових, учнів, принципи і методи

швидкісних, координаційних, формування і зміцнення

здатності до виявлення здоров'я;

витривалості)
Фізичні вправи та формування і про опорно-руховий апарат і

корекція постави, ходи та його роль під час занять

плоскостопості. Самоконтроль фізичними вправами;

під час занять фізичними

вправами ролі нервової системи в

процесі оволодіння руховими

Правила безпеки під час занять діями;

фізичними вправами.

гігієнічних вимог під час

Організація життєвого ритму. занять фізичними вправами;

Догляд за тілом. Гігієнічні

вимоги під час занять природних чинників

фізичними вправами загартування та його значення

для здоров'я

Адекватне харчування.
Калорійність харчування та Уміння самостійно діяти

енерговитрати залежно від відповідно до вимог здорового

фізичних навантажень. Природні способу життя;

чинники загартування, його виконувати комплекси вправ і

значення. процедур, спрямованих на

збереження і зміцнення

Фізичні здібності та їх вияви здоров'я;

у повсякденному житті. організовувати навчання та

відпочинок, дотримуватися

Оздоровчі системи правил харчування;

загальнолюдських надбань для доглядати за тілом відповідно

особистого фізичного розвитку. до статі;

Готовність надання першої застосовувати найпростіші

допомоги. прийоми самоконтролю під час

занять фізичними вправами;

Моніторинг здоров'я використовувати засоби

загартування;
складати, виконувати та

проводити комплекси вправ для

формування і корекції постави,

ходи та плоскостопості

(загальнорозвиваючі вправи з

предметами та без предметів,

елементи хореографії;

вправи амплітудного характеру

для розвитку гнучкості);
дотримуватись правил безпеки

під час занять фізичними

вправами;
застосовувати засоби та методи

розвитку фізичних якостей і

здібностей з урахуванням

індивідуальних особливостей

організму та фізичної

підготовленості:
силові: вправи з подоланням

особистої ваги та ваги

партнера, з обтяженням; вправи

на гімнастичній стінці, у

висах і упорах; лазіння по

канату;
швидкісні: подолання коротких

дистанцій з максимальною

швидкістю, зміною напрямку, із

різних вихідних положень, з

виконанням завдань за зоровими

чи звуковими умовними

сигналами; народні та рухливі

ігри; вправи з м'ячем;
витривалість: змішане

пересування; біг на довгі

дистанції помірної

інтенсивності; пересування на

лижах основними лижними ходами

або кросова чи ковзанярська

підготовка;
координаційні: біг із зміною

напрямків, швидкості, з

різних вихідних положень

(різні варіанти); біг з

подоланням перешкод; плавання;

елементи гімнастичних та

акробатичних вправ;

загальнорозвиваючі вправи;

естафети; рухливі, народні

ігри та елементи спортивних

ігор; вправи з рівноваги;
швидкісно-силові: стрибки з

місця і з розбігу в довжину та

висоту, метання різних за

масою та формою снарядів з

місця та з розбігу на

дальність і в ціль; подолання

дистанцій з максимальною

швидкістю;
визначати стан потерпілого,

основні ознаки захворювання,

ушкодження, травмування та

надавати першу допомогу;
застосовувати в особистому

житті елементи різних видів

оздоровчих систем;
визначати індивідуальний

рівень фізичної складової

здоров'я
Соціальне здоров'я людини
Соціальні чинники збереження і Уявлення про соціальні умови

зміцнення здоров'я. Культура і та чинники здоров'я;

здоров'я. Засоби фізичної соціальну складову здоров'я;

культури у підтриманні виникнення та розвиток

соціального здоров'я. Роль фізичної культури;

фізичної культури у формуванні Знання прав і обов'язків

здорового способу життя особи, суспільства, держави

особистості. Права і обов'язки щодо збереження і зміцнення

особи щодо збереження і здоров'я;

зміцнення здоров'я. Основні основних функцій сім'ї щодо

функції сім'ї і громади щодо збереження і зміцнення

збереження здоров'я. Активний здоров'я;

відпочинок як засіб виховання форми активного відпочинку як

здорової нації. Вплив на засобу виховання здорової

здоров'я шкідливих звичок нації;

(тютюнопаління, вживання про згубний вплив шкідливих

алкоголю, наркотичних і звичок;

токсичних речовин). Роль способів запобігання ВІЛ/СНІД

рухової активності у та іншим хворобам, що

профілактиці шкідливих звичок. передаються статевим шляхом;

Профілактика захворювань, ролі рухової активності у

ВІЛ/СНІД та інших хвороб, що профілактиці шкідливих звичок;

передаються статевим шляхом.

Уміння формувати корисні

звички;

піклуватися про здоров'я своє

та членів сім'ї;

дотримуватися безпечної

поведінки щодо ВІЛ/СНІД та

інших хвороб, що передаються

статевим шляхом;

користуватися правовими

положеннями державного і

міжнародного законодавства

щодо охорони здоров'я;

володіти навичками

орієнтування на місцевості та

безпечної поведінки під час

активного відпочинку.

Духовне здоров'я людини
Здоров'я в ієрархії життєвих Уявлення про місце здоров'я в

цінностей. Здоров'я як вияв ієрархії життєвих потреб;

збалансованості почуттів, здоров'я як узгодженість

волі, інтелекту. Характер почуттів, волі, інтелекту;

людини. Розвиток вплив на здоров'я позитивних і

інтелектуальних задатків. негативних емоцій; психічну і

Емоції і стрес. Правила духовну складову здоров'я;

спілкування. Способи засоби фізичної культури для

психофізичної саморегуляції зміцнення духовного здоров'я;

під час занять фізичними вплив занять фізичною

вправами та в процесі культурою на формування

життєдіяльності. Вплив морально-вольових якостей та

фізичної культури на емоційний емоційний стан підлітків.

стан підлітка та формування Знання про вікові особливості

його морально-вольових психічного і духовного

якостей. розвитку організму підлітків;

правил спілкування; способів

Духовне здоров'я і чинники керування емоціями; способів

його збереження. Вікові застереження шкідливого впливу

особливості психічного і стресу на здоров'я підлітків;

духовного розвитку підлітків. правил загальнолюдської

моралі; про роль народних та

Роль занять фізичною культурою рухливих ігор у керуванні

у зміцненні духовного емоціями.

здоров'я. Естетичні засади Уміння виконувати психологічне

здоров'я. Моральні засади самотестування;

здоров'я. Відповідальність за застосовувати засоби

власне здоров'я психологічної саморегуляції;

керуватися засадами

загальнолюдської моралі;

використовувати елементи

тактичної підготовки в

спортивних іграх з метою

розвитку інтелектуальних

здібностей; виконувати фізичні

вправи під музичний супровід,

виявляти естетичну виразність

при виконанні вправ

загальнорозвиваючого

характеру, ритмічної,

художньої гімнастики, аеробіки

тощо

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

Державний стандарт iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт iconВитяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зо­рієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний...
Організація навчально- виховного процесу, щодо якості початкової освіти відповідно до вимог нової редакції Державного стандарту початкової...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт iconДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка