Державний стандарт
НазваДержавний стандарт
Сторінка6/16
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Право > Державний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

Старша школаОсновна навчальна і виховна мета освітньої галузі

"Суспільствознавство" на цьому етапі полягає у створенні умов для

свідомої орієнтації учнів у сучасному світі, суспільстві,

формування у них відповідної активної соціальної та громадянської

позиції, підвищенні рівня духовної культури школярів, культури

спілкування і діяльності, для сприяння їх соціалізації, активному

включенню в соціально-політичне та економічне життя суспільства,

свідомому вибору та підготовці до майбутньої професійної

діяльності.
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Новітня історія. Причини та Уявлення про світові війни,

наслідки світових війн XX ст. життя людей в умовах

Світ у роки Першої та Другої тоталітаризму, в умовах

світових війн демократії; розвиток людства

на межі XX і XXI століть;

напрями розвитку культури
Протистояння демократії і Знання причин, основних подій

тоталітаризму та наслідків світових війн для

Українська революція початку держав та їх громадян,

XX століття. Здобуття Україною основних подій боротьби

державної незалежності. України за державну

Україна за тоталітарного незалежність у XX столітті;

режиму. Україна у Другій основних тенденцій та проблем

світовій війні. Велика розвитку людства в

Вітчизняна війна. Втрати та індустріальну та

героїзм Українського народу в постіндустріальну епоху.

Другій світовій війні. Уміння аналізувати причини

Післявоєнна відбудова і поразки визвольних змагань

розвиток України. Соціальний, початку XX століття; давати

політичний та економічний оцінку вкладу українського

розвиток країн світу в другій народу у перемогу над

половині XX та на початку XXI фашизмом; характеризувати

століть. Утворення історичний процес відновлення

Європейського союзу та Ради в 1991 році державної

Європи. Розвиток культури. незалежності України;

Ліквідація колоніалізму, державотворчі процеси в

створення і розвиток Україні; основні досягнення в

незалежних держав. Відновлені розвитку науки, мистецтва.

та нові незалежні держави
Сучасність. Україна в умовах Уявлення про глобальні

незалежності. Науково- проблеми сучасності,

технічний прогрес. розв'язання яких є необхідною

Постіндустріальне суспільство. умовою виживання і розвитку

Зростання ролі освіти і знань. людства, можливі альтернативи

Культура. його розвитку і майбутнього.

Єдність і зростання Знання облаштування та

взаємозалежності сучасного протиріч сучасного світу.

людства. Глобалізаційні Уміння пояснювати основні

процеси. загрози для людства XXI

Інформаційне суспільство століття: проблеми війни і

миру, гуманітарні та

екологічні проблеми, давати

оцінку міжнародному тероризму
Громадянське суспільство Уявлення про сутність

громадянського суспільства,

Механізми функціонування громадянський мир і

політичної системи та влади в співробітництво, наступність

Україні. Участь громадян у та відповідальність поколінь;

соціально-політичному житті. приналежність до українського

Цінності та якості, притаманні суспільства та європейської

громадянинові демократичного спільноти.

суспільства. Україна та

інтеграційні процеси в Європі; Знання основних ознак

місце і перспективи України в інститутів громадянського

глобалізованому світі. суспільства, його

Стереотипи. Дискримінація функціонування та умов

існування, сфер суспільного

життя; принципів і цінностей

демократичного громадянського

суспільства, абсолютної

цінності прав та свобод

людини, особистісних рис

громадянина України.
Уміння взаємодіяти із

суспільством та його окремими

інститутами в повсякденному

житті; орієнтуватись у

суспільних явищах і процесах

сучасного світу та давати їм

власну оцінку; конструктивно-

критично мислити і критично

ставитися до проявів

стереотипного мислення,

боротися з дискримінацією
Людина і політика. Політичне Уявлення про політичну сферу

життя суспільства та її роль у житті

суспільства, необхідність

Політика. Політичне життя збереження громадянської

громадянського суспільства. злагоди та миру в суспільстві,

Людина-політика-влада. необхідність плюралізму та

Політична система. Політика та роль засобів масової

ідеологія. Політика і мораль. інформації, вплив ідеології на

Етика політичної діяльності політичну культуру.

Знання структури, ролі органів

та інститутів державної влади

і їх співвідношення з

діяльністю політичних рухів,

партій та громадських

(неурядових) об'єднань і

організацій, основні

процедури, за якими можуть

взаємодіяти громадянин і

держава, структурних елементів

та механізмів функціонування

політичної системи України,

процедури участі у виборах.

Уміння працювати з

матеріалами засобів масової

інформації, характеризувати

особливості політичного життя

у громадянському суспільстві,

особливості виборчої системи

України, пояснювати значення

виборчої системи як показника

рівня демократії в суспільстві
Соціальна сфера суспільства. Уявлення про суспільство як

Етнічна структура суспільства. складну самоорганізовану

систему, місце людини в

Соціальні групи. Соціальні суспільстві, соціальне

ролі. Соціальні конфлікти. партнерство, соціальну

Міжнаціональні захищеність, соціальну

відносини. відповідальність, суть

прогресу в суспільному житті.

Сім'я в соціальній структурі

суспільства. Етика сімейних Знання соціальної структури

відносин. українського суспільства,

способів взаємодії і

Прогрес у суспільному житті соціального партнерства різних

соціальних груп, національного

складу населення України,

сутності і наслідків геноциду

і ксенофобії, шкідливості

міжнаціональних упереджень,

ролі сім'ї в соціальній

структурі суспільства.
Уміння застосовувати знання

для орієнтації в соціальних

відносинах, обирати

конструктивні форми взаємодії

та власної поведінки,

характеризувати міжнаціональні

відносини в Україні,

толерантно поводитися,

позитивно і відповідально

ставитися до створення сім'ї і

життя в ній
Основи теорії держави і права Уявлення про суспільні

відносини, засоби та механізми

Суспільні відносини і засоби їх врегулювання; державу і

їх організації. право; органи державної влади,

джерела та форми права,

Держава як засіб впорядкування правомірну і неправомірну

суспільних відносин. Органи поведінку, правопорушення і

держави. Особливості юридичну відповідальність.

організації державної влади. Знання про суспільні відносини

Історичні типи держав. та засоби їх впорядкування;

Соціальні норми. Поняття права державні органи, особливості

та правової системи. організації державної влади,

Правовідносини. Правомірна і місце правових норм в їх

неправомірна поведінка. системі; джерела права,

Правопорушення і юридична структуру та елементи правової

відповідальність системи.

Вміння розпізнавати різні

засоби впорядкування

суспільних відносин;

порівнювати особливості

здійснення державної влади та

правового регулювання

суспільних відносин у різні

історичні періоди, окремі

види правопорушень та

юридичної відповідальності;

розв'язувати життєві ситуації

з використанням законодавства.
Людина, суспільство і держава Уявлення про основні етапи

розвитку української

Поняття публічних прав і державності; особливості

відносин та основних організації здійснення

інститутів публічного права. державної влади та місцевого

Загальна характеристика самоврядування, правовий

конституційного права та його статус громадян України.

джерел. Державний лад України. Знання предмета та основних

Громадянство України. Основні інститутів галузей права

права, свободи і обов'язки публічно-правового циклу,

громадян. Загальна основних прав, свобод,

характеристика фінансового, обов'язків громадян та засобів

адміністративного, їх захисту.

екологічного, кримінального Вміння розпізнавати окремі

права види правопорушень та

юридичної відповідальності;

характеризувати органи

державної влади, правовий

статус громадян, особливості

здійснення державної влади в

Україні; порівнювати правовий

статус громадян з

міжнародними стандартами у

сфері прав людини;

розв'язувати практичні життєві

ситуації з використанням

законодавства
Основи приватного права Уявлення про приватно-правові

України відносини та галузі права, що

їх врегульовують.

Поняття приватних Знання основних понять,

правовідносин та основні особливостей предмета

інститути приватного права. цивільного, господарського,

Характеристика цивільного сімейного, житлового,

права, його джерел та інших трудового, земельного права;

галузей права змісту та видів права

власності, способів захисту

цивільних прав, видів

договорів, особливостей

цивільно-правової

відповідальності.

Вміння розпізнавати окремі

види приватно-правових

відносин та джерела, що їх

врегульовують;

характеризувати підстави їх

виникнення, зміни і

припинення; складати та

аналізувати найпростіші

документи (заяви, договори)
Філософія Уявлення про загальний процес

розвитку філософії та роль

Філософські течії філософії в житті людства.

Знання найвідоміших

представників світової

філософської думки та

найпоширеніших філософських

течій, філософських поглядів

на сутність людини, її буття і

духовність, суспільство,

природу і світ.

Уміння застосовувати

філософські знання для

пояснення подій і явищ у

суспільстві
Людина як суб'єкт економічних Уявлення про господарську

відносин діяльність людини, суб'єкт

господарювання.

Економічні потреби та Знання потреб споживача та

інтереси. Сутність економічних закономірностей його

рішень. Основні питання економічної поведінки; видів

економіки. Домашнє ринку, попиту, пропозиції,

господарство як економічний ціни; домашнього господарства

суб'єкт та його роль і місце в

економічній системі.

Вміння характеризувати потреби

і споживчі блага; пояснювати

механізми задоволення потреб;

пояснювати необхідність

господарської діяльності і

фактори, що її визначають
Господарювання і виробництво Уявлення про структуру

виробництва в національній

Підприємництво. Підприємницька економіці, відмінності

діяльність та її основні види. виробництва у різні епохи

існування людства; функції

Власність. Види ринків. підприємств.

Ринкова інфраструктура Знання видів підприємств,

об'єднань, господарських

товариств згідно із

законодавством; сутності

підприємницької діяльності.

Вміння оцінювати власні

можливості; розкривати

економічні процеси і

закономірності, безпосередньо

пов'язані з повсякденним

життям окремої сім'ї чи

людини; визначати зміст, форми

і фактори виробництва,

структуру витрат виробництва і

визначати його прибутковість
Моделі економічних систем Уявлення про місце людини і

домашнього господарства в

Національне виробництво. економічних процесах, які

відбуваються у державі.

Економічний цикл. Знання грошово-кредитної

політики та податкової

Зайнятість і безробіття. системи.

Уміння користуватися

Грошово-кредитна політика, інформацією про ринок праці

податкова система. для визначення майбутньої

сфери працевлаштування,

Економічний потенціал України послугами ринкових установ,

та її місце у світовій давати оцінку економічного

економіці потенціалу
Світове господарство Уявлення про основні

тенденції і проблеми розвитку

Міжнародна торгівля - сучасної світової економіки та

міжнародні валютні відносини. економіки України. Знання

Глобалізація світової законів міжнародних

економіки. Міжнародна економічних відносин, основних

економічна інтеграція. відмінностей сучасних моделей

Зовнішньоекономічні зв'язки ринкової економіки; процесів

України глобалізації та інтеграції

світової економіки.

Уміння користуватися

інформацією про спеціалізацію

країн у світовому

господарстві, пояснювати роль

міжнародної торгівлі для

розвитку світового

господарства, господарства

України

^ 3. Освітня галузь "Естетична культура"
Основна мета освітньої галузі "Естетична культура" полягає в

тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації та оцінювання творів

мистецтва і практичної діяльності сформувати в учнів систему

естетичних цінностей як інтегральну основу світогляду, розвивати

мистецькі уміння та компетентність, здатність до художньо-творчої

самореалізації, виховувати потребу в духовному самовдосконаленні.
Освітня галузь ґрунтується на взаємозв'язку художньої

культури суспільства (художньо-пізнавальна площина) і внутрішнього

духовного світу особистості (художньо-творча площина), що реалізує

ідею "людина в культурі - культура в людині"; на принципах

цілісності, неперервності та наступності, інтегральності та

варіативності змісту мистецької освіти.
Концептуальною ідеєю розроблення змісту освітньої галузі є

цілісний художньо-естетичний розвиток особистості на основі

взаємодії різних видів мистецтва і координації знань, умінь та

уявлень, набуття яких необхідне для формування у свідомості учнів

поліхудожнього та полікультурного образу світу.
Освітня галузь "Естетична культура" містить універсальні

складові, що визначають основні результати навчання і виховання

учнів, зокрема:
аксіологічна (сприймання, інтерпретація, оцінювання

мистецьких явищ), ціннісна художня орієнтація учнів,

емоційно-естетичний досвід;
праксеологічна (практична художня діяльність). Результат:

мистецькі вміння, навички;
гностична (пізнання мистецтва, його особливостей як складової

культури), художні знання та уявлення учнів;
креативна (творче самовираження у сфері мистецтва), досвід

художньо-творчої діяльності;
комунікативна (спілкування з приводу мистецтва, діалог

культур), комунікативні вміння, культура художнього спілкування.
Змістовими лініями освітньої галузі "Естетична культура" є:

музична, візуальна (образотворча), мистецько-синтетична

(хореографія, театр, екранні мистецтва), культурологічна.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Державний стандарт iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт iconВитяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зо­рієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний...
Організація навчально- виховного процесу, щодо якості початкової освіти відповідно до вимог нової редакції Державного стандарту початкової...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт iconДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка