Державний стандарт
НазваДержавний стандарт
Сторінка7/16
Дата конвертації18.03.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Право > Державний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
^

Основна школаЗміст освітньої галузі "Естетична культура" спрямований на

розширення і збагачення мистецьких уявлень, знань, умінь,

цінностей і компетентності, набутої у початковій школі.
Завдання освітньої галузі в основній школі:
виховання в учнів ціннісного ставлення до дійсності та творів

мистецтва, збагачення емоційно-почуттєвої сфери;
збагачення досвіду практичної мистецької діяльності,

формування спеціальних художніх умінь, навичок спілкування з

питань мистецтва;
набуття системи знань та уявлень про мистецтво, його значення

в житті людини і суспільства;
розвиток художньо-творчого потенціалу особистості;
виховання здатності до художньої самореалізації, потреби в

мистецькій самоосвіті.
Музична змістова лінія
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Особистісне художньо-естетичне Уявлення про музичне

сприймання музики українських мистецтво, його специфіку,

і зарубіжних композиторів у основні види, жанри і форми,

широкому діапазоні її видів, зв'язок музики з іншими видами

жанрів і форм (хорової, мистецтв. Усвідомлення

симфонічної, вокальної, значення музики в житті людини

інструментальної, вокально- та суспільства.

інструментальної тощо). Знання про творчість відомих

Інтерпретація інтонаційно- композиторів минулого і

образного змісту та оцінювання сучасності

прослуханих творів
Особливості музичної мови, Уміння простежувати та

специфіки вираження художньої усвідомлювати розвиток

інформації в музиці та її музичного образу, висловлювати

зв'язків з іншими видами та аргументувати особистісно-

мистецтва. Практичне засвоєння ціннісне ставлення до

основних музичних понять та музичного твору,

необхідної термінології інтерпретувати його зміст,

користуючись відповідною

термінологією
Розвиток дитячого голосу, Володіння основними вокально-

виконання народних і хоровими навичками, вміння

композиторських (класичних та виразно виконувати українські

сучасних) пісень. Вивчення народні пісні, композиторські

українського фольклору твори

(автентичного та

стилізованого)
Елементи гри на музичних Уявлення про особливості гри

інструментах: народних, на різних музичних

класичних, сучасних інструментах

(електронних)
Імпровізація (вокальна, Уміння імпровізувати прості

інструментальна тощо), мелодичні звороти, ритмічний

ритмічне фантазування в супровід до пісень

народному та сучасному стилі.

Музичний твір - засіб

комунікації та творчого

самовираження особистості
Візуальна (образотворча) змістова лінія
Особистісне художньо-естетичне Уявлення про види та

сприймання творів особливості візуального

українського та зарубіжного мистецтва

візуального мистецтва різних

епох у його видовій, жанровій

та стильовій різноманітності
Особливості мови візуального Знання основних засобів

мистецтва (графіки, живопису, графіки, живопису, скульптури,

скульптури, декоративно- декоративно-ужиткового

ужиткового мистецтва, мистецтва, архітектури,

архітектури, художньої дизайну; їх стильових та

фотографії). Синтез мистецтв. жанрових особливостей,

Дизайн принципів синтезу мистецтв
Аналіз та інтерпретація творів Уміння висловлювати

візуального мистецтва, особистісно-ціннісне ставлення

визначення взаємозв'язків з до проявів естетичного в житті

іншими видами мистецтв. та мистецтві, аналізувати та

Практичне засвоєння основних інтерпретувати мистецькі твори

понять і термінів (лінія, різних видів, жанрів і стилів,

форма, колір, об'єм, простір, використовуючи відповідну

композиція та інші) термінологію
Особливості створення Уявлення про композицію,

художнього образу; цілісність єдність змісту і форми

змісту і форми мистецького художнього образу.

твору. Практична діяльність з Уміння створювати художні

пам'яті, за уявою, з натури; образи на площині та в об'ємі

на площині та в об'ємі. із застосуванням різних видів

Виконання композицій за художньої техніки та

допомогою різноманітних видів матеріалів, виражаючи власні

мистецької техніки із почуття, емоції та думки мовою

застосуванням відповідних візуального мистецтва

художніх матеріалів.
Твір візуального мистецтва -

засіб комунікації та творчого

самовираження особистості
Мистецько-синтетична змістова лінія
Хореографічне мистецтво
Хореографія як вид мистецтва Уявлення про хореографію як

та її роль у житті людини. вид мистецтва та його значення

Види танцю. Зв'язок музики, в житті людини.

танцювальної пластики, Знання основних видів танцю.

сценографії. Національні Уміння виконувати окремі

особливості українського танці

народного танцю
Театральне мистецтво
Театр як синтетичний вид Уявлення про особливості та

мистецтва, його значення для види театрального мистецтва,

розвитку культури людини і акторську та режисерську

суспільства. Драматичний, майстерність.

ляльковий, музичний театр.

Особливості українського Знання основних жанрів

національного театру. Основні драматургії.

жанри драматургії (трагедія,

комедія, мелодрама, водевіль, Уміння виражати особисте

мюзикл, фарс). Особливості ставлення до театральної

акторської майстерності, вистави та володіти основними

акторського ансамблю елементами акторської гри
Екранне мистецтво
Кіно як вид мистецтва та його Уявлення про кіно як вид

роль у житті людини і мистецтва.

суспільства. Основні жанри,

художні засоби кінематографу. Знання основних жанрів

Синтез мистецтв у кіно. кінематографу, телебачення.

Телебачення як засіб масової

комунікації Уміння висловлювати власні

судження про художні образи
Культурологічна змістова лінія
Сутність художньої культури. Уявлення про сутність

Мистецтво - провідна складова художньої культури, її роль у

художньої культури. Видова та суспільстві та духовному житті

жанрова специфіка мистецтв людини
Багатогранність української Знання основних видів і жанрів

художньої культури, мистецтва, особливостей

національні та регіональні української та зарубіжної

особливості мистецтва, культури, засобів інформації

визначні культурно-історичні

пам'ятки
Зарубіжна художня культура та Уміння емоційно виражати

її роль у розвитку людства. ціннісне ставлення до творів

Мистецтво як посередник між мистецтва, застосовувати

культурами світу. набутий досвід у художньо-

Медіакультура. Значення творчій діяльності

естетичного в житті людини та

суспільства

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Схожі:

Державний стандарт iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт iconВитяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зо­рієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний...
Організація навчально- виховного процесу, щодо якості початкової освіти відповідно до вимог нової редакції Державного стандарту початкової...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт iconДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами...
Державний стандарт iconДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка