Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату б. Хмельницького: дефініція понять
Скачати 41.03 Kb.
НазваСтановлення інститутів державної влади в добу гетьманату б. Хмельницького: дефініція понять
Дата конвертації27.02.2013
Розмір41.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТІВ

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ДОБУ

ГЕТЬМАНАТУ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО:

ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТЬ
В.В.Опанасюк

стариший викладач

Сумський ДУ
Суттєвого значення в умовах сучасного державотворчого процесу в Україні набувають компаративні дослідження. Аналізуючи та запозичуючи політичний досвід, напрацьований на Заході, варто враховувати, по-перше, що Україна як демократична держава відстає від західних демократій за рівнем свого розвитку; по-друге, власні історичні традиції накладають відбиток на вибір форми державного правління та моделі державної влади. Остання заувага актуалізує потребу ретроспективного аналізу початків національного державотворення, які сягають часів гетьманату Б.Хмельницького.

Девальвація марксистсько-ленінського підходу до дослідження суспільства, методологічний плюралізм, безпідставна підміна понять спонукають до перегляду суспільствознавчої термінології згідно з сучасним станом розвитку політичної науки. У порівнянні з ранньомодерними часами умови формування держави значно змінилися, тому закономірно постає питання про можливість використання сучасних понять для осмислення подій історичного минулого. Переконані, що поняття, розроблені в рамках історико-генетичного та інституційного підходів до дослідження політичних систем, не тільки дозволяють описати історико-політичний досвід становлення інститутів державної влади в Україні, але також створюють передумови для проведення історико-порівняльних досліджень як основи для поглибленого аналізу традицій політичного життя українського суспільства, динаміки політичних процесів, їх прогнозування на сучасному етапі розвитку держави.

Становлення інститутів державної влади є різновидом політичного процесу. Термін «процес» походить від лат. processus, що перекладається як просування. Політологічний енциклопедичний словник подає визначення політичного процесу як «форми функціонування політичної системи суспільства, яка еволюціонує в просторі й часі» [1, с. 517]. Якісною характеристикою політичного процесу є конкретний рівень його масштабності, що визначає просторові межі, характер і тривалість перебігу.

Становлення інститутів державної влади – базовий політичний процес, оскільки потенційно його результатом є забезпечення легітимації конкретної форми держави з усіма її структурними елементами. У ході цього процесу встановлюються відносини влади з різними верствами суспільства незалежно від того, суспільство є закритим, становим, чи відкритим для вертикальної соціальної мобільності. Розвиток демократії забезпечує політичну участь населення в окресленні конфігурації влади, визначенні способів її реалізації, формуванні механізму зміни правлячої еліти тощо. Водночас зміни в системі впливають на параметри самого процесу.

Становлення інститутів державної влади проходить у режимі розвитку, що означає поступовість переходу від простіших форм до організаційно досконаліших. Однак відносно доби гетьманату Б. Хмельницького, як втім і щодо сучасного державотворчого процесу в Україні, доцільно використовувати термін «становлення» в значенні утворення інститутів державної влади в сукупності їх характерних ознак і форм. У цьому розумінні термін «становлення» використовується як синонім терміну «формування». Таке тлумачення поняття дозволяє акцентувати дослідницьку увагу на об’єктивних та суб’єктивних змінних, від яких залежить результат здійснення процесу.

Детальний аналіз інституційного та неоінституційного підходів, в рамках яких виникли і розвивалися поняття «інститут» та «інституція», здійснили М.Кармазіна та О.Шурбована [2]. Враховуючи результати їхнього дослідження, визначимо інститут як установлений порядок (організацію), норму, котра закріплює цей порядок, проводить межу між упорядкованим і неупорядкованим. Інститут – це не обов’язково правова норма, але й норма, закріплена традицією. Надання стійкого характеру певним звичаям, зразкам поведінки – суть процесу інституціоналізації. Інституція постає джерелом формування соціального інституту, визначається як механізм, завдяки якому культурні орієнтири трансформуються в соціальну практику.

Поняття «інститут» та «інституція» знаходяться у відношенні підпорядкування, при цьому «інституція» – поняття, ширше за обсягом, аніж «інститут». Інституція включає зразки поведінки, звичаї, які вже утвердилися в суспільній практиці (у цьому розумінні допустиме ототожнення інституції та інституту). Поряд із цим, інституція вміщує механізми регуляції поведінки в суспільстві, які тільки постають, і вірогідно, зрештою не набудуть стану стійкої системи.

У юридичній літературі надибуємо на ототожнення понять «інститут державної влади» та «орган державної влади» [3], однак їх підміна не завжди виправдана. Інститут державної влади – устояний порядок реалізації владних прерогатив держави відносно своїх громадян (або підданих). Орган державної влади – відносно самостійна частина упорядкованої системи реалізації державної влади, конкретне організаційне втілення інституту державної влади. Орган державної влади – це державна установа, що професійно займається реалізацією державної влади в інтересах суспільства. Орган державної влади може носити тимчасовий характер, і створюватися в межах функціонування певного інституту державної влади.

Отже, процес становлення інститутів державної влади в добу гетьманату Б.Хмельницького доцільно описувати в термінах сучасної політичної науки, не забуваючи при цьому про специфічні форми їх втілення та особливості історико-політичного часу. Розрізнення основних понять дозволить позбутися термінологічної плутанини, зважено підійти до аналізу предмета дослідження.
Література:

  1. Білоус В.С. Політичний процес // Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доповнене і перероблене. – К.: Вид-во «Ґенеза», 2004. – С. 517-518.

  2. Кармазіна М., Шурбована О. «Інституція» та «інститут»: проблема розрізнення понять // Політичний менеджмент – 2006. - № 4 // http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=59&c=1308

  3. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутрішніх справ, 2002. – 672 с.

Схожі:

Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату б. Хмельницького: дефініція понять iconЗакон україни
Цей Закон регулює відносини у сфері державної служби в органах державної влади, з метою формування високопрофесійного політично нейтрального...
Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату б. Хмельницького: дефініція понять iconКонституційні засади закріплення, організації, здійснення державної влади в Україні
Конституції України “Загальні засади”. Щодо визначення у Конституції конкретних питань закріплення, організації та здійснення державної...
Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату б. Хмельницького: дефініція понять iconІ. Конституційні засади закріплення, організації, здійснення державної влади в Україні
Конституції України “Загальні засади”. Щодо визначення у Конституції конкретних питань закріплення, організації та здійснення державної...
Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату б. Хмельницького: дефініція понять iconЗміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади
Державне управління — надзвичайно важлива сфера реалізації державної влади. За своїм змістом воно органічно поєднано з виконавчої...
Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату б. Хмельницького: дефініція понять iconКонтрольна робота
При цьому встановлюється належність І організація публічної влади (державної влади и місцевого самоврядування), гарантіі основних...
Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату б. Хмельницького: дефініція понять iconЗакон україни
України, підстави І порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань...
Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату б. Хмельницького: дефініція понять iconЗаконукра ї н и
Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади Республіки Крим, місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого...
Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату б. Хмельницького: дефініція понять iconНаціональна академія державної прикордонної служби україни імені...
Вступ
Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату б. Хмельницького: дефініція понять iconКваліфікований підбір кадрів як важливий елемент модернізації державної служби
В контексті реалізації адміністративної реформи, розпочатої у 2010 році Президентом України, пріоритетного значення набувають питання...
Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату б. Хмельницького: дефініція понять iconВизначено стратегічні орієнтири розвитку системи професійного навчання...
Одеса у рамках IV щорічних Рішельєвських академічних слухань проведено Всеукраїнську нараду-семінар щодо стратегічних орієнтирів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка