Українське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4
Скачати 111.7 Kb.
НазваУкраїнське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4
Дата конвертації19.03.2013
Розмір111.7 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Українське ділове мовлення

Контрольна робота
Варіант № 4

1. Логічна послідовність тексту юридичного документа....................................3

2. Правопис найуживаніших суфіксів української мови (по 2-3 приклади)......5

3. Доручення (визначення та зразок).....................................................................9

Список використаної літератури..........................................................................12

1. Логічна послідовність тексту юридичного документа

Здебільшого документ пишеться від третьої особи.

Наприклад:

^ Університет інформує про новий набір студентів.

Завод повідомляє про виконання планів [10, с. 105].

Є ще й такий різновид документів, коли назва діючої особи вживається в давальному відмінку. Наприклад:

Інституту потрібні друкарки.

Готелю потрібні прибиральниці [4, с. 148].

Третю групу документів становлять ті, що мають дієслівну структуру типу: Запрошуємо на роботу! Повідомляємо всіх працівників тощо.

Логічна послідовність як необхідна ознака кожного ділового документа реалізується за допомогою причинно-наслідкових зв'язків у межах одного речення чи в повному тексті. Крім причинно-наслідкових зв'язків, логічна послідовність може виражатися за допомогою протиставлення. Наприклад:

Підготовчі курси технологічного інституту повідомляють про набір слухачів, проте слід зауважити, що приймаються особи, які закінчили середню школу чи інший середній навчальний заклад [1, с. 155].

Важливим у документі може бути й суворе дотримання певної послідовності викладу матеріалу, підкреслення наступності чи черговості подій або явищ. Це досягається за допомогою слів: спочатку, водночас, потім тощо. Наприклад:

^ Виробництву необхідно спочатку забезпечити робітників житлом, потім закладами соціально-культурного обслуговування [7, с. 98].

Одним із способів вираження логічної послідовності є підкреслення мети за допомогою слів: тому, тому що, для цього, з цією метою та ін. Наприклад:

^ Навчати студентів необхідно мистецтву слова найдавнішому засобу виховання, тому що мова не тільки засіб спілкування, а й море інформації про світ, про свій народ, його культуру, традиції, звичаї [5, с. 116].

Загальна логічна послідовність документів досягається ще й за допомогою слів па позначення результативності (таким чином, в результаті, отже, тощо). Наприклад:

^ Усім викладачам вищих та середніх спеціальних навчальних закладів треба дбати про культуру мови [13, с. 137].

Отже, виховання культури мови — це всенародна справа.

^ 2. Правопис найуживаніших суфіксів української мови

(по 2-3 приклади)
Основні чергування приголосних звуків


[г] — [ж] — [з]

нога

крига

берег

ніженька

крижинка

узбережжя

нозі

кризі

на березі

[к] — [ч] — [ц]

юнак

жінка

бік

юначе

жінчин

бічний

юнацький

жінці

на боці

[х] — [ш] — [с]

рух

свекруха

муха

рушати

свекрушин

мушва

в русі

свекрусі

мусі


У кількох словах як виняток ця закономірність порушується: рушник, рушниця, дворушник, соняшник, мірошник, торішній, сердешний (=бідолашний), хоч вони походять від слів: рука, сонце, серце, мірка, торік [11, с. 109].

^ Основні чергування при творенні слів:


Звуки

Поєднуються із суфіксами

Змінюються на:

Приклади

[г], [з], [ж]

-ськ-, -ств-

-зьк-, -зтв-

убогий — убозтво, Париж — паризький;

[к], [ц], [ч]

-ськ, -ств-

-цьк, -цтв-

козак — козацтво, ткач — ткацький

[х], [с], [ш]

-ськ-, -ств-

-ськ-, -ств-

Балхаш — балхаський, чуваш — чуваський

[г], [ж], [з]

-ш-

-жч-

низький — нижчий, дорогий — дорожчий

[с]

-ш-

-шч- (-щ-)

високий — вищий

[ц'к]

-ин-

-чч-

німецький —

Німеччина,

вояцький — вояччина

Виняток:

галицький — Галичина

[с'к], [ск]

-ин-, -ан-

-щч-, (-щ-)

Черкаський —

Черкащина,

пісок —піщаний

[ск], [ст]

-а-

-шч-, (-щ-)

вереск — верещати, простити — прощати

[зк]

-а-

-жч-

брязкіт — бряжчати

[с'к], [з'к]

-снк-, -ук-

-шч-(-щ-)

-жч-

Васько — Ващенко, Палажка — Палажченко

[к], [ц]

-н-

-чн-

рука — ручний, сонце — сонячний


Увага!

Суфікс -к-, що стоїть після приголосного основи, випадає:

П'ятихатки — п'ятихатський, Чукотка — чукотський [2, с. 139].

Винятки:

баск — баскський, Ірак — іракський, казах — казахський, Нью-Йорк— нью-йоркський, тюрки — тюркський, Цюрих — цюрихський, Мекка — меккський [12, с. 80].
^ Чергування приголосних при дієвідмінюванні


г//ж

стерегти — стережу

зд//ждж

їздити — їжджу

х//ш

дихати — дишеш

п//пл

топити — топлю

с//ш

просити — прошу

в//вл

ловити — ловлю

т//ч

крутити — кручу

б//бл

любити — люблю

ст//щ

мостити — мощу

ф//фл

графити — графлю

к//ч

пекти — печу

м//мл

ломити — ломлю (але ламаю)


Завдання:
а) від поданих слів за допомогою суфікса –ськ– утворіть прикметники:

Ладога – ладозький, Запоріжжя – запорізький, Волноваха – волноваський, Ірпінь – ірпіньський, Іртиш – іртишський, Кривий Ріг – криворізький, Кременчук – кременчуцький, Інгуш – інгуський, люд – людський, казах – казахський, черкес – черкеський, боягуз – боягузький, Буг – бузький, полісся – поліський, Дрогобич – дрогобицький, Калуш – калушівський, Калуга – калузький, П’ятихатки – п’ятихатський, Чукотка – чукотський, Звенигородка – звенигородський.
б) за допомогою суфікса –ств– утворіть іменники:

Співробітник – співробітництво, сумісник – сумісництво, будівник – будівництво, селянин – селянство, товариш – товариство, суспільний – суспільство, убогий – убозтво, багатий – багатство, слідити – слідство, козак – козацтво, хлібороб – хліборобство, заступник – заступництво, виробник – виробництво.
в) запишіть слова, вставте потрібні букви:

Дужче, легкість, дорожчий, сережка, відчутний, зчепити, стежка, небезпечний, зшитий, просьба, вогко, піщаний, їжте, відхилитись, розсада, молодший, лічба, підмести, будка, швидко, безсилля.
г) від поданих назв утворіть прикметники за допомогою відповідних суфіксів. Поясніть, у яких групах прикметників відбувається чергування приголосних, а в яких – ні. Чому?

Кременчук – кременчуцький, Золотоноша – золотоношенський, Черкаси – черкаський, Кривий Ріг – криворізький, Таганрог – таганрозький, Карабах – карабаський, Лейпциг – лейпцизький, Воронеж – воронезький, Запоріжжя – запорізький, Острог – острозький, Франція – французький, Люксембург – люксембурзький, Норвегія – норвезький, Санкт-Петербург – санки-петербурзький, Галич – галичанський, Калуга – калузький, Сиваш – сиваський, Балхаш – балхаський, Дамаск – дамаський, Інгуш – інгуський, Волга – волзький, Казбек – казбецький, Генуя – генуезький, Гонконг – гонконзький, Забайкалля – забайкальський, Карпати – карпатський, Словакія – словацький.
^ 3. Доручення (визначення та зразок)
Доручення — документ, за яким підприємство, установа, організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії.

Доручення можуть видавитися на розпорядження майном, одержання грошових і товарно-матеріальних цінностей, на ведення справ у судових органах тощо [3, с. 157].

Залежно від того, хто оформлює повноваження — підприємство чи окрема особа, — доручення поділяються на офіційні й особисті [9, с. 107].

Офіційні доручення поділяються на разові, спеціальні та загальні. Разове доручення надає повноваження на виконання певної одноразової дії (найчастіше на отримання матеріальних цінностей). Спеціальне доручення надає право на здійснення транспортних, господарських і банківських операцій у межах певного періоду часу. Загальне доручення видається на право здійснення операцій, пов'язаних з управлінням майном.

Офіційні доручення оформляються підприємствами, установами, організаціями на друкованих бланках, куди від руки вписується прізвище, ім'я та по батькові того, кому доручається щось [8, с. 138].

Особисті доручення складаються особами, які передають, власні права іншим особам. Це може бути право на одержання заробітної плати, поштового переказу тощо. Особистим дорученням одна особа наділяє іншу правом на одержання заробітної плати, поштового переказу тощо [6, с. 119].

Виправлення і стирання в дорученнях забороняється.

Формуляри-зразки:

Взірець офіційного доручення (разового) на право одержання товарно-матеріальних цінностей [4, с. 133].

Доручення дійсне до ____________________________________________

(дата)

Управління виробничо-технологічної комплектації тресту «Київшляхбуд», м. Київ, вул. Кіквідзе, 41.

Рахунок № 0006080 у Печерському відділенні Промінвестбудбанку м. Києва.
^ ДОРУЧЕННЯ № 18

__________ 2002 р.

(дата)

Видане експедитору управління Білецькому Миколі Петровичу

Паспорт № серія __________ серія _______________________________

виданий _______________________________________________________

(ким)

______________________________________________________________

На одержання в господарському управлінні товарно-матеріальних цінностей за нарядом №94 __________________2002 р.

(далі йде перелік цінностей).

Підпис особи, яка одержала доручення ____________________________

засвідчуємо:

Начальник управління П.Р.Луговський

Гол. бухгалтер Є.Г. Фещенко
^ Взірець особистого доручення на одержання зарплати [9, с. 155]:
ДОРУЧЕННЯ
Я, Савенко Микола Федорович, доручаю Савенко Ніні Андріївні одержати в касира управління належну мені зарплату за травень 2010 р.

Доручення дійсне до 2 жовтня 2010 р.

Дата підпис

06.06.2010 М. Ф. Савенко

Засвідчення

Підпис інженера Савенка М. Ф. засвідчую:

Начальник управління підпис

виробничо-технологічної

комплектації П.О. Луговський

Дата

06.05.2010
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Ачилова В.П., Прадід Ю.Ф. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник / За ред. академіка АН ВШ України Прадіда Ю.Ф. – Сімферополь: Доля, 2003. – 268 с.

 2. Ганжа С.А. Українська ділова мова / Ганжа С.А., Куценко Л.В., Назаренко О.В. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2008. – 280 с.

 3. Глущик С.В. Сучасні ділові папери / Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. – К.: А.С.К., 2008. – 274 с.

 4. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян / Головач А.С. – Донецьк: Сталкер, 2007. – 320 с.

 5. Ділові папери та документи підприємницької діяльності / Упорядник В.Л. Куліниченко. – К.: Український Центр духовної культури, 2006.

 6. Зарицька І.М. Українське ділове мовлення: Практикум / Зарицька І.М., Чикаліна І.О. –Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 2007. – 228 с.

 7. Зубков М. Сучасна українська ділова мова / Зубков М. – Харків: Торсінг, 2003. – 448 с.

 8. Караман C.O. Українська мова: Усний і письмовий (диктант) екзамени: Поглиблений курс вивчення / Караман C.O. – К.: Магістр-S, 2008. – 304 с.

 9. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови / Нелюба А. – Харків: Акта, 2007. – 292 с.

 10. Онуфрієнко П, Руколянська Н. Українська мова в комплексних завданнях для юристів / За ред. Г.С. Онуфрієнко. – Запоріжжя, 2008. – 281 с.

 11. Павлова В.П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник / Павлова В.П. – К.: Наука, 2008. – 285с.

 12. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів / Паламар Л.М., Кацавець Г.М. – К.: Либідь, 2005. – 208 с.

 13. Прадід Ю.Ф. Ділова українська мова / Прадід Ю.Ф. – Сімферополь: Тавріда, 2008. – 296 с.

Схожі:

Українське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4 iconШевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник. — К.: Літера лтд, 2003. — С. 333-^03
Українське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4 iconПлан Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія....
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.: Літера лтд, 2003. — С. 45—105
Українське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4 iconЯрошевич Ірина Арнольдівна
...
Українське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4 iconКонтрольна робота Варіант 1

Українське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4 iconТема заняття
Мова І професія. Професійна лексика. Основні вимоги до мовлення. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування за професійним спрямуванням....
Українське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4 iconКонтрольна робота 10 клас Варіант 1
Обчисліть об’єм І масу амоніаку (н у.), добутого з амоній сульфату кількістю речовини 0,5 моль
Українське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4 iconТема заняття
Писемне ділове мовлення. Особливості та вимоги до писемного мовлення. Класифікація документів. Формуляр документа. Бланк документа....
Українське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4 iconСеместрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1
Вкажіть, до якого типу реакцій належить реакція кальцій оксиду з хлоридною кислотою. Реакцію написати
Українське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4 iconДіагностична контрольна робота з геометрії
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Українське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4 iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка