Комунальний заклад «харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»
Скачати 91.78 Kb.
НазваКомунальний заклад «харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»
Дата конвертації19.03.2013
Розмір91.78 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТИТУТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 24

Тел./факс (057) 731-21-31 E-mail: onmibo@ukrpost.ua

В
ід_14.06.10______________№ _859_

На__1/9-373__від 31.05.10__№____
Завідувачам районних (міських) методичних кабінетів
Про проведення у загальноосвітніх

навчальних закладах Харківської

області заходів у зв’язку з 300-річчям

прийняття Конституції гетьмана

Війська Запорізького Пилипа Орлика
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 31.05.2010 року № 1/9-373 «щодо виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18.05.2010 № 27144/1/1-10» Комунальний заклад «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» інформує, що у 2010 році виповнюється 300 років з часу прийняття Конституції гетьмана Війська Запорізького Пилипа Орлика – однієї з визначних пам’яток української політичної та правової думки ХVІІІ століття. Рекомендуємо провести у загальноосвітніх навчальних закладах області наступні заходи:

 • бесіди «Нащадки славних прадідів великих»;

 • учнівські конференції «Пилип Орлик та його доба»;

 • засідання круглих столів «Маніфест української незалежності»;

 • години правознавства «Конституція гетьмана Пилипа Орлика – визначна пам’ятка конституційного законодавства України»;

 • турніри знавців права «Найвизначніший історичний документ правової культури України»;

 • конкурси на кращій учнівський твір, присвячений життю та діяльності Пилипа Орлика.

Разом з цим у кабінетах історії та правознавства загальноосвітніх навчальних закладів, літніх оздоровчих таборах оформити куточки, стенди «Гетьман Пилип Орлик і Перша українська Конституція».

На базі шкільних бібліотек організувати тематичні виставки та бібліографічний огляд літератури «Від Конституції Пилипа Орлика (1710) до Конституції України (1996)».

Інформацію про проведену роботу просимо надіслати до відділу організаційної роботи, дошкільної та позашкільної освіти управління загальної середньої освіти головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації до 21 червня 2010 року.

З метою ефективного проведення запропонованих заходів надаємо історичну довідку.

Конституція П.Орлика – визначна пам’ятка суспільно-політичної думки України на початку XVIII ст., договір укладений між гетьманом Пилипом Орликом і українським козацтвом, її повна назва – «Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорізького. Між ясновельможними Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом війська Запорозького, та між старшиною, полковниками, а також названим Військом запорозьким прийняті публічною ухвалою обох сторін і підтверджені на вільних виборах встановленою присягою названим ясновельможним гетьманом, року Божого 1710, квітня 5, в Бендерах».

Після смерті гетьмана Івана Мазепи 21 вересня 1709 року українські козаки (запорожці й гетьманці), близько 4,5 тисяч осіб, котрі емігрували разом з ним до Молдавії, у 1710 році обирають гетьманом П.Орлика (1672 – 1742), який до того часу обіймав посаду генерального писаря. Новообраний гетьман намагався завоювати собі підтримку як серед своїх прихильників у Молдавії, так і серед населення України, з цією метою і була створена Конституція П.Орлика.

Головний зміст Конституції – домовленість між гетьманом П.Орликом і його соратниками-козаками зі шведським королем Карлом XII як захисником і гарантом незалежності України, на підставі якої Україна відходила під шведську протекцію, а її громадяни керувалися нею у повсякденному житті. 10 травня 1710 р. король Швеції затвердив Конституцію П.Орлика і підписав звернення до українського народу, обіцяючи продовжити війну проти Росії та обороняти кордони Гетьманщини після її визволення від росіян. П.Орлик у свою чергу брав на себе зобов’язання щодо: обмеження гетьманського самодержавства, збільшення і розгортання козачого демократизму в керівництві, зменшення соціального гноблення міщан і селян, захисту привілеїв козацького стану, збереження особливого положення запорозьких козаків, боротьби за політичне і церковне відокремлення України від Росії, у випадку перемоги мазепинців і перетворення П.Орлика з гетьмана у вигнанні в законного керівника Української Держави – Гетьманщини.

У першому параграфі Конституції розглянуто питання віри, заявлено про православ’я як панівну релігію в державі, а також про відновлення автокефалії.

Другий параграф важливий тим, що чітко означив кордони держави, визначені Зборівською угодою 1649 р., Гетьман зобов’язаний оберігати територіальну цілісність країни.

Принциповий характер має шостий параграф, де закладені принципи управління та діяльності органів державної влади. Конституція певною мірою ґрунтувалася на ідеї розподілу законодавчої, виконавчої та судової влад. Законодавча влада належить Раді, членами якої є полковники зі своєю старшиною, сотники, «генеральні радники від всіх полків» та «посли від Низового Війська Запорозького для слухання і обговорення справ, щоб взяти активну участь». Рада повинна збиратися тричі на рік – на Різдво Христове, Свято Великодня і Покрови, а також за рішенням гетьмана. Всі важливі державні справи гетьман має попередньо узгоджувати; «на власний розсуд нічого не повинне ні починатися, і вирішуватися, не здійснюватися». Суд також мав діяти незалежно, оскільки гетьман «не повинен карати сам, із власної ініціативи і помсти…».

Державна скарбниця і майно підпорядковувалися генеральному підскарбію, на утримання гетьмана призначалися окремі землі.

Хоча Конституції П.Орлика не довелося стати справжнім основним законом козацької України, тому що невдалий спільний похід українських козаків і кримських татар у 1711 р. знищив задуми новообраного гетьмана. Все ж таки Конституція П.Орлика, хоч і частково, але діяла на Правобережній Україні до 1714 р. і стала унікальним історичним документом, що творив на козацьких засадах основи демократичного устрою Гетьманщини.

Н. Полонська-Василенко так характеризує зазначену подію: «Ця конституція, в якій гармонійно поєднано інтереси гетьманату, старшини як провідної верстви України, та Запоріжжя, як її військової сили, була в той же час маніфестом державної волі української нації перед цілим культурним світом … До цього можна додати, що поява її негайно після Полтавської катастрофи може в значній мірі пояснити, чому саме плани великого гетьмана зазнали поразки: вона свідчить, що він не мав під собою твердого ґрунту, не мав середовища, на яке міг спиратися, не мав і тієї сили, яка могла б примусити всі середовища схилятися перед нею … Гетьманування Пилипа Орлика пройшло поза Україною, але в боротьбі за її незалежність».

Відомий український історик М.С. Грушевський зауважує: «При тім списано інтересні постанови, яке має бути правлїннє гетьманське, хоч сі постанови не були здійснені, бо взяти Україну в свої руки сим людям не удалося ніколи, – але вони цікаві, як вираз поглядів і бажань сих людей, що зв’язали свою долю з визволеннєм України. В постановах сих богато нового, що могло б бути важним кроком наперед».

Сучасні історики вважають: «Проголосивши Україну незалежною республікою, Конституція Пилипа Орлика стала найвищим щаблем тогочасної політичної думки не тільки в Україні, а й взагалі у Європі, бо жодна з країн на той час не мала подібних документів. Конституція значно обмежувала права гетьмана, передбачала створення представницького органу Генеральної ради. У ній було закладено підвалини принципу поділу влади на виконавчу й судову гілки, впроваджувала ся вибірність посад».

Список рекомендованої літератури

 1. Бойко О. Д. Історія України. – К.: «Академія», 2002. – 656с.

 2. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України / АН України, Ін-т укр.. археогр., Ін-т історії України. К.: Наук. Думка, 1992. – 544 с.

 3. Історія України. Нове бачення: У 2 т. / За ред. В. Смолія, Т.2. – К.: Україна, 1996. – Т. 1.– 350 с.

 4. Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 448 с.

 5. Кульчицький С.М., Мицик Ю.А., Власов В.С. Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 528 с.

 6. Малий словник України / Гол. ред. С. Головка. – К.: Либідь, 1997. – 464с.

 7. Петровський В.В., Радченко Л.О., Семененко В.І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. — X.: ВД «Школа», 2007. – 592 с.

 8. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 1. До середини XVII століття. – К.: Либідь, 1992. – 640 с.

 9. Хрестоматія з історії України / Упоряд. Уривалкін О. М. – К.: КНТ, 2007.– 520 с.У К Р А Ї Н А

Золочівська районна державна адміністрація Харківської області

В І Д Д І Л О С В І Т И

62203 смт Золочів

, пл. Леніна, 3 тел. 5-11-67; 5-05-44

16.06.2010 371
Директору ЗНЗ
Районний методичний кабінет надсилає для ознайомлення і використання в роботі лист КЗ «ХОНМІБО» від 14.06.2010 р. № 859 і рекомендує:

 1. До 21.06.10 у шкільній бібліотеці організувати тематичну виставку та бібліографічний огляд літератури «Від Конституції Пилипа Орлика

( 1710) до Конституції України ( 1996)».

 1. Включити в плани роботи закладів освіти на 2010-2011 рік заходи, запропоновані в листі КЗ «ХОНМІБО».

 2. Передбачити підготовку учнівських команд до участі в районному турнірі знавців права «Найвизначніший історичний документ правової культури України», який буде проведений у жовтні 2010 р.

 3. Забезпечити участь учнів у конкурсі на кращий учнівський твір, присвячений життю та діяльності Пилипа Орлика, який буде проведений у листопаді 2010 р.


Завідувач Золочівського

районного методичного кабінету Г.Кислякова


У К Р А Ї Н А

Золочівська районна державна адміністрація Харківської області

В І Д Д І Л О С В І Т И

62203 смт Золочів

, пл. Леніна, 3 тел. 5-11-67; 5-05-44

16.06.2010 371
Директору ЗНЗ
Районний методичний кабінет надсилає для ознайомлення і використання в роботі лист КЗ «ХОНМІБО» від 14.06.2010 р. № 859 і рекомендує:

 1. До 21.06.10 у шкільній бібліотеці організувати тематичну виставку та бібліографічний огляд літератури «Від Конституції Пилипа Орлика

( 1710) до Конституції України ( 1996)».

 1. Включити в плани роботи закладів освіти на 2010-2011 рік заходи, запропоновані в листі КЗ «ХОНМІБО».

 2. Передбачити підготовку учнівських команд до участі в районному турнірі знавців права «Найвизначніший історичний документ правової культури України», який буде проведений у жовтні 2010 р..

 3. Забезпечити участь учнів у конкурсі на кращий учнівський твір, присвячений життю та діяльності Пилипа Орлика, який буде проведений у листопаді 2010 р.


Завідувач Золочівського

районного методичного кабінету Г.Кислякова


У К Р А Ї Н А

Золочівська районна державна адміністрація Харківської області

В І Д Д І Л О С В І Т И
^ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

62203 смт Золочів, пл. Леніна, 3 тел. 5-05-31
16.06.2010 р.№ 372
Головному управлінню освіти і науки

Харківської обласної ї

державної адміністрації

Відділ організаційної роботи

дошкільної та позашкільної освіти

управління загальної середньої освіти
На виконання листа КЗ «ХОНМІБО» від 14.06.10 №859 «Про проведення у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області заходів у зв`язку з 300-річчям прийняття Конституції гетьмана Війська Запорізького Пилипа Орлика» районний методичний кабінет повідомляє про проведені заходи у закладах освіти району:

 1. Лист № 859 від 14.06.2010 , направлений для опрацювання у всі заклади освіти району, оздоровчий табір «Берізка» щодо включення в плани роботи закладів освіти класних керівників запропонованих заходів.

 2. В плані роботи районного методичного кабінету на 2010-2011 н.р. передбачено турнір знавців права «Найвизначніший історичний документ правової культури України» в жовтні 2010 року та конкурс на кращий учнівський твір, присвячений життю та діяльності Пилипа Орлика в листопаді 2010 року.

 3. В оздоровчому таборі «Берізка» оформлено куточок «Гетьман Пилип Орлик і Перша українська Конституція», матеріали до якої надано лабораторією комп`ютерних технологій в освіті районного методичного кабінету.

 4. На базі шкільних бібліотек організовано тематичні виставки та бібліографічний огляд літератури «Від Конституції Пилипа Орлика

( 1710) до Конституції України ( 1996)».

5) На сайті Золочівського відділу освіти розміщено інформаційні матеріали щодо оформлення куточків з даної теми в закладах освіти.

Завідувач Золочівського

районного методичного кабінету Г.Кислякова


/var/www/uchni.com.ua/pars_docs/refs/7/6112/6112.doc

Схожі:

Комунальний заклад «харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» iconКомунальний заклад «харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»
України від 26. 08. 09 №1/9-573 «Про підготовку навчальних та інструктивно-методичних матеріалів для організованого початку 2009-2010...
Комунальний заклад «харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» iconНаказ
...
Комунальний заклад «харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» iconПоложення про обласний конкурс досягнень у галузі інформаційних технологій...
З комп’ютером на „ти”, заснований Харківською обласною державною адміністрацією, організують та проводять Головне управління освіти...
Комунальний заклад «харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» iconКомунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти повідомляє, що згідно з планом реалізації програми «Intel® Навчання...
Комунальний заклад «харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумська обласна...
Начальникам управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад
Комунальний заклад «харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» iconКомунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Доіппо відбувся другий (обласний заочний) етап Конкурсу, у якому взяли участь 248 учнів загальноосвітніх середніх навчальних закладів...
Комунальний заклад «харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» iconДепартамент освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації
Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради
Комунальний заклад «харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» iconЧернівецький обласний науково-методичний інститут післядипломної освіти
Вас взяти участь у Четвертій всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців, присвяченій Міжнародному...
Комунальний заклад «харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» iconНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
Запрошуємо вас до участі у міжнародній науково–практичній конференції «Проблеми соціально–економічного розвитку підприємств», яка...
Комунальний заклад «харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» iconОбласний комунальний вищий навчальний заклад

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка