Контрольні запитання до вивчення навчальної дисципліни
Скачати 62.79 Kb.
НазваКонтрольні запитання до вивчення навчальної дисципліни
Дата конвертації19.03.2013
Розмір62.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

до вивчення навчальної дисципліни

«ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
 1. Поняття "інвестиція", “іноземна інвестиція”, "інвестиційна діяльність", “інвестиційні правовідносини”.

 2. Суб’єкти та об’єкти інвестування. Види та форми інвестицій, іноземних інвестицій.

 3. Поняття інвестиційної схеми. Права та обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності.

 4. Етапи юридичного супроводу інвестиційної схеми.

 5. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 6. Розвиток інвестиційного законодавства та законодавства про іноземні інвестиції в Україні.

 7. Розвиток міжнародного регулювання інвестиційної діяльності. Види та структура міжнародних договорів України в сфері інвестиційної діяльності.

 8. Види режимів іноземного інвестування.

 9. Режим іноземного інвестування в Україні. Обмеження об’єктів іноземного інвестування.

 10. Гарантії іноземним інвесторам згідно законодавства України.

 11. Порядок державної реєстрації іноземної інвестиції та її наслідки.

 12. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства за Господарським кодексом України та іншими актами законодавства України.

 13. Механізм внесення іноземної інвестиції у грошовій формі.

 14. Механізм репатріації іноземної інвестиції, внесеної у грошовій формі, а також доходів, прибутків інших коштів, одержаних інвестором від здійснення інвестиційної діяльності в Україні.

 15. Механізм реінвестування доходів, прибутків інших коштів, одержаних іноземним інвестором від здійснення інвестиційної діяльності в Україні.

 16. Механізм внесення іноземної інвестиції у матеріальній формі.

 17. Механізм репатріації іноземної інвестиції, внесеної у матеріальній формі.

 18. Правове регулювання інвестиційних рахунків.

 19. Правове регулювання капітального інвестування.

 20. Містобудівна документація: види, порядок розробки і затвердження, правове значення.

 21. Врахування громадських інтересів при плануванні територій.

 22. Правовий статус забудовника.

 23. Правове регулювання отримання вихідних даних та технічних умов на проектування.

 24. Договір підряду на виконання проектних робіт (створення архітектурного проекту): сторони, істотні умови.

 25. Правове регулювання проектування об’єктів будівництва.

 26. Правове регулювання комплексної державної експертизи проектів будівництва та інвестиційних програм.

 27. Оформлення прав забудовника на земельну ділянку, де відбуватиметься будівництво.

 28. Правове регулювання забудови згідно будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

 29. Правове регулювання забудови згідно декларації про початок виконання будівельних робіт.

 30. Правове регулювання забудови згідно дозволу на виконання будівельних робіт.

 31. Правова характеристика договору підряду на капітальне будівництво.

 32. Правове регулювання приймання в експлуатацію об’єктів закінчених будівництвом.

 33. Виникнення, оформлення та реєстрація права власності на закінчені будівництвом об’єкти нерухомості.

 34. Пайова участь забудовника у розвитку інфраструктури населеного пункту.

 35. Інвестування у будівництво нежитлової нерухомості: договори та інвестиційні схеми.

 36. Правове регулювання здійснення комплексної забудови територій.

 37. Об’єкти комплексної реконструкції кварталів та мікрорайонів застарілої забудови.

 38. Порядок компенсації власникам та наймачам жилих та нежилих приміщень, земельних ділянок при реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

 39. Порядок реалізації інвестиційних проектів реконструкції застарілого кварталів (мікрорайонів) житлового фонду.

 40. Правове регулювання концесії в господарських відносинах. Сфери застосування концесій.

 41. Об'єкти, які можуть надаватися у концесію. Обмеження концесійної діяльності.

 42. Порядок проведення концесійного конкурсу.

 43. Концесійний договір: укладення та строк дії. Істотні умови договору. Основні права і обов'язки сторін концесійного договору.

 44. Правове регулювання інвестування у збудовану нерухомість.

 45. Засоби інвестування у будівництво житла.

 46. Правове регулювання інвестування у будівництво житла із використанням цільових облігацій.

 47. Використання дисконтних облігацій для фінансування будівництва із залученням коштів від фізичних та юридичних осіб.

 48. „Правовий аудит” (Due diligence) при капітальному інвестуванні у нерухомість, що будується (цільові облігації).

 49. Правова природа Фондів фінансування будівництва (ФФБ). Довірча власність у ФФБ. Види ФФБ. Підстави та система функціонування ФФБ.

 50. Договір про участь у ФФБ. Закріплення за довірителем об’єкту інвестування.

 51. Порядок отримання довірителем ФФБ у власність об’єкту інвестування.

 52. Управитель ФФБ. Винагорода управителю ФФБ та його заміна. Фінансування управителем ФФБ будівництва.

 53. Взаємовідносини управителя ФФБ та забудовника. Угода між забудовником та управителем ФФБ. Контроль управителя ФФБ за діяльністю забудовника. Забезпечення зобов’язань забудовника.

 54. Правова природа фондів операцій з нерухомістю (ФОН). Створення та підстави функціонування ФОН.

 55. Сертифікати ФОН як вид цінних паперів. Емісія сертифікатів ФОН. Операції з сертифікатами ФОН та їх обіг.

 56. Система функціонування ФОН. Управитель ФОН. Використання коштів, залучених від розміщення сертифікатів ФОН.

 57. „Правовий аудит” (Due diligence) при капітальному інвестуванні у нерухомість, що будується (ФОН та ФФБ).

 58. Правове регулювання інвестування у збудовану нерухомість шляхом її придбання.

 59. „Правовий аудит” (Due diligence) при капітальному інвестуванні у збудовану нерухомість.

 60. Правове регулювання інвестування у збудовану нерухомість шляхом її оренди.

 61. Особливості інвестування у будівництво житла в умовах кризи.

 62. Правовий статус і реєстрація прав на об’єкти незавершеного будівництва.

 63. Правове регулювання прямого інвестування при утворенні господарських товариств (крім акціонерних товариств).

 64. Правове регулювання прямого інвестування при утворенні акціонерних товариств.

 65. Правове регулювання прямого інвестування в процесі діяльності господарських товариств (крім акціонерних товариств).

 66. Правове регулювання прямого інвестування в процесі діяльності акціонерних товариств.

 67. „Правовий аудит” (Due diligence) при прямому інвестуванні при утворенні господарських товариств.

 68. „Правовий аудит” (Due diligence) при прямому інвестуванні в процесі діяльності господарських товариств.

 69. Правове регулювання портфельного інвестування.

 70. Корпоративний інвестиційний фонд: поняття, інвестиційна схема, документи, обмеження діяльності.

 71. Порядок створення корпоративного інвестиційного фонду.

 72. Порядок припинення діяльності корпоративного інвестиційного фонду та розподіл його активів.

 73. Пайовий інвестиційний фонд: поняття, інвестиційна схема, документи, обмеження діяльності.

 74. Порядок створення пайового інвестиційного фонду.

 75. Порядок ліквідації пайового інвестиційного фонду та розподіл його активів.

 76. Види та типи інститутів спільного інвестування (ІСІ).

 77. Склад та структура активів ІСІ. Визначення вартості чистих активів та цінних паперів ІСІ.

 78. Цінні папери ІСІ.

 79. Акції корпоративного інвестиційного фонду.

 80. Інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду.

 81. Особливості емісії та обігу цінних паперів ІСІ.

 82. Порядок управління корпоративним інвестиційним фондом. Органи корпоративного інвестиційного фонду.

 83. Порядок управління пайовим інвестиційним фондом.

 84. Компанія з управління активами ІСІ.

 85. Зберігання активів та облік прав власності на цінні папери ІСІ.

 86. „Правовий аудит” (Due diligence) при портфельному інвестуванні.

 87. Поняття інновацій, інноваційної діяльності.

 88. Інноваційний проект, інноваційний продукт, інноваційна продукція.

 89. Державна реєстрація інноваційного проекту.

 90. Інноваційні підприємства.

 91. Джерела фінансування інноваційної діяльності.

 92. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні.

 93. Правовий статус технологічного парку.

 94. Інвестиційна схема технологічного парку.

 95. Режим інноваційної діяльності технологічного парку.

 96. Поняття і способи захисту прав суб’єкта інвестиційних правовідносин.

 97. Поняття і підвідомчість інвестиційних спорів.

 98. Порядок розгляду спорів між іноземним інвестором та державою, у якій здійснюється інвестування.

 99. Захист прав інвесторів у Міжнародному центрі з урегулювання інвестиційних спорів між державами й особами з інших держав.

Схожі:

Контрольні запитання до вивчення навчальної дисципліни iconТематичний план для студентів денної форми навчання з навчальної дисципліни «Інформаційні війни»
Тема Вступ до навчальної дисципліни. Теоретичні та прикладні аспекти спеціальних інформаційних операцій
Контрольні запитання до вивчення навчальної дисципліни iconКоренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного...
Педіатрія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 5 курсу медичного (назва навчальної дисципліни)
Контрольні запитання до вивчення навчальної дисципліни icon1. Об’єкт І предмет вивчення навчальної дисципліни «контролінг»
Тема Прогнозування, планування, складання бюджетів при оперативному контролінгу
Контрольні запитання до вивчення навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
Контрольні запитання до вивчення навчальної дисципліни iconКонтрольні запитання з психології спорту
Особливості фізичного, психомоторного, інтелектуального та емоційно-вольового розвитку спортсмена
Контрольні запитання до вивчення навчальної дисципліни iconІнтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань
Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах
Контрольні запитання до вивчення навчальної дисципліни iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Контрольні запитання до вивчення навчальної дисципліни iconНака з
Згідно з річним планом роботи міського методичного центру, з метою популяризації предмету, розвитку сталого інтересу до вивчення...
Контрольні запитання до вивчення навчальної дисципліни iconРозробка робочої програми навчальної дисципліни “Фінанси підприємств”:...
Психологічні особливості вікової групи навчання “старшокласники”
Контрольні запитання до вивчення навчальної дисципліни iconЗапитання на залік з дисципліни «Господарські договори»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка