Конкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні»
Скачати 101.9 Kb.
НазваКонкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні»
Дата конвертації20.03.2013
Розмір101.9 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Право > Конкурс
Міністерство освіти та науки України

КОНКУРСНИЙ УРОК

на тему:

«Гендерна рівність та права жінок в Україні»

Розробив: учитель правознавства

Перевальської гімназії № 1

Луганської обл.

Марценовська Олена Миколаївна

Перевальськ

2010 р.

Тема: Гендерна рівність та права жінок в Україні.

“Хочеш представництва – візьми чоловіка,

хочеш реальної роботи – візьми жінку”

Маргарет Тетчер:

Мета: ознайомити учнів з поняттями «гендерна рівноправніть», «гендерні ролі», «гендерні стереотипи», «дискримінація», їх класифікацією та особливостями, пояснити значення гендерної рівнсті та її захисту в Україні; формувати вміння визначати історичний аспект формування гендерної політики в Україні та прав жінок; розвивати навички роботи з нормативно-правовими актами; виховувати повагу до прав людини.

Обладнання: Конституція України, Загальна Декларація прав людини, Міжнародні пакти про права людини, Європейська конвенція прав людини, Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 5 вересня 2005 р.

^ Основні поняття: гендер, гендерна рівність, гендерні ролі, гендерний баланс, гендерні стереотипи, дискримінація.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу 

Хід уроку

І. Організація уроку /1 хв./

    Привітання, озвучення девізу уроків права «Вчити право, щоб знати, знати, щоб жити достойно!».

ІІ. Актуалізація знань, умінь, навичок /7 хв./ 

2. Бесіда:

- Чи знаєте ви, що означає поняття «гендер»?

- Де ви чули це поняття?

- Які органи та документи захищають права громадян в Україні?

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку /1 хв./

- сьогодні ми познайомимось з поняттями «гендерна рівноправніть», «гендерні ролі», «гендерні стереотипи», «дискримінація», їх класифікацією та особливостями, пояснимо значення гендерної рівнсті та її захисту в Україні

ІV. Вивчення нового матеріалу /25 хв./

Евристична бесіда.

Назвіть фільми або літературні твори, де, на вашу думку, йдеться про права людей, нерівність між представниками різної статі, домашнє насильство.

 1. ^ Розповідь вчителя

Формування гендерної політики має свою історію. У 80-х роках жінки з усього світу започаткували активний міжнародний рух за права жінок, який виявився продуктивним, оскільки держави вперше в історії виявили підтримку захисту прав жінок і визнали його своїм “високопріоритетним завданням”.

Гендер - соціокультурна категорія та колективні уявлення, завдяки яким біологічні відмінності статей переводяться на мову соціальної та культурної диференціації. Поняття гендер походить від грецького “генос” - походження, матеріальний носій спадковості, той, що народжує. Термін “гендер" введено Енн Оклей в 70-ті роки XX століття.

Кінець другого тисячоліття знаменний для України вибором гендерного вектору розвитку. У відповідності з зобов’язаннями, вона підтримує гендерні стратегії ООН, Ради Європи і світового співтовариства.

Держава взяла на себе обов’язки перш за все забезпечити рівні права і можливості жінкам і чоловікам відповідно до основних прав та свобод людини, вирішити інші принципові проблеми, пов’язані з ліквідацією всіх форм дискримінації щодо жінок

Ґендерна рівність є процесом справедливого відношення до жінок і чоловіків. Для забезпечення справедливості, критерії часто повинні компенсувати історичні та соціальні перешкоди, які не дають жінкам і чоловікам існувати в рівних умовах. Справедливість веде до рівноправності.

"Жіноче питання" у державній політиці досить неоднозначне і викликає багато дискусій, особливо серед чоловіків, які висувають тезу: “політика - не жіноча справа”, бо жінка асоціюється із сім’єю в ролі матері, дружини, господині. Тому образ жінки-політика позбавлений виразних рис і не отримує належної підтримки.
^ Робота зі словником:

Ґендерна рівноправність – це рівне оцінювання суспільством подібностей і відмінностей між жінкою і чоловіком та розрізнення ролей, які вони відіграють.

^ Гендерні ролі

1) зразки поведінки жінок і чоловіків, які грунтуються на традиційних очікуваннях, пов'язаних з їх статтю;

2) сукупність загальноприйнятих, з точки зору культури, норм і правил поведінки, які закріплюються за людьми в конкретній ситуації. Ґендерні ролі відрізняються в суспільствах з різною культурою і змінюються з часом.
Ґендерний баланс - фактичний, або такий, що планується, стан справ, при якому зрівнюється соціальне, економічне, політичне становище чоловіків і жінок. Встановлення ґендерного балансу спирається на сукупність ключових показників, серед яких найбільше значення мають рівномірний розподіл доходів, представництво на управлінських і політичних посадах, рівень завантаження при веденні домашнього господарства і громадських справ, досягнутий рівень освіти, рівень захворюваності і тривалість життя
Ґендерні стереотипи - набір загальноприйнятих норм і суджень, які стосуються існуючого становища чоловіків і жінок, норм їхньої поведінки, мотивів і потреб. Ґендерні стереотипи закріплюють існуючі ґендерні розбіжності і стають перепоною до змін стану справ в сфері ґендерних відносин.
^ Розповідь вчителя
Дискримінація жінок (сексізм) в "Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" одному з найважливіших документів в сфері прав людини, визначається таким чином: "Дискримінація щодо жінок означає будь-яку відмінність, виключення або обмеження за ознакою статі, яке спрямоване на ослаблення або зводить нанівець визнання, використання або здійснення жінками (незалежно від їх родинного стану) прав людини і основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадянській або будь-якій іншій галузі". Найважливіша особливість цього визначення полягає в тому, що поняття дискримінація застосовується не тільки до юридичного рівноправ'я чоловіків і жінок, але і до їх фактичного становища. Цей принцип підкреслюється в Конвенції, де держави-учасниці зобов'язуються "приймати всі відповідні заходи, включаючи законодавчі, для зміни чи відміни діючих законів, постанов, звичаїв і практики, які являють собою дискримінацію щодо жінок". Свій подальший розвиток цей принцип отримує в Конвенції, де запроваджено поняття спеціальних заходів, "які не вважаються дискримінаційними". Так, не вважається дискримінацією "прийняття державами-учасницями термінових спеціальних заходів, спрямованих на прискорення встановлення фактичної рівності між чоловіками і жінками; ці заходи мають бути відмінені, коли будуть досягнуті цілі рівності можливостей і рівноправного ставлення".

Права – це певні можливості (свободи) учасників соціального життя, які об’єктивно зумовлюються рівнем розвитку суспільства. Залежно від того, хто саме є носієм цих можливостей, розрізняють права людини, громадянина, права сім’ї, права нації, права інших спільнот і груп. Права – це певні можливості учасників соціального життя.

Ознайомлення з нормативно-правовими документами з теми :

У ^ Загальній Декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948  року, проголошується, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах (ст. 1), що кожна людина повинна мати всі права і свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища (ст.2). Ці положення зафіксовані в ст. 21 Конституції України, яка передбачає: «Всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними», і в ст. 24, яка встановлює: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками». Частина 2 ст. 24 Конституції спеціально підкреслює принцип рівності чоловіка і жінки.

^ Виступи учнів (випереджувальні завдання)

Наприкінці 2006 року Уряд України затвердив «Державну програму з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року». До роботи в цьому напрямку долучені наступні органи та організаціїї:

1. Верховна Рада України

2. Міністерство економіки України

7. Міністерство юстиції

8. Міністерство науки та освіти

3. Міністерство внутрішніх справ

4. Міністерство закордонних справ

5. Міністерство праці і соціальної політики

6. Державний комітет України з телебачення і радіомовлення

9. Державний комітет статистики

10. Державні обласні адміністрації

11. Неурядові організаціїВипереджувальне завдання (доповідь учня)

За даними звіту Світового Економічного Форуму, Україна посідає^ 63 місце серед 134 країн. Це щорічне дослідження визначає баланс між участю жінок та чоловіків у економічному та політичному житті країн, а також у доступі до освіти та охорони здоров’я.

Перше місце в рейтингу 2010 року займає Ісландія, за нею – Норвегія, Фінляндія, Швеція та Нова Зеландія. У звіті зазначено, що з 2006 року 98 країн-учасниць (86%) покращили показник ґендерної нерівності, а 16 країн (14%) - погіршили. Україна, на жаль, серед останніх. В 2006 році вона займала 48 місце, а в 2010 опустилася на 63 позицію між Ботсваною та Венесуелою, пропускаючи вперед, зокрема, Молдову (34), Казахстан (41), Польщу (43) та Росію (45).

Розповідь вчителя

Критерії визначення гендерної рівності:

 1. Участь в політичному жітті країни

 2. Участь в економічному житті країни

 3. Доступ до охорони здоров’я

 4. Доступ до освіти.

Серед цих 134 країн, спираючись на вище зазначені критерії, українки програють найбільше в рівні представництва у політичному житті – у цьому рейтингу Україна займає аж 105 місце. Частка жінок в українському уряді складає всього 4%, а в парламенті - 8%.

Щодо положення жінок в економіці ситуація в Україні дещо оптимістичніша - 43 місце. Проте чоловіки загалом займають більшість керівних позицій та отримують в середньому на 30% вищу заробітну плату за однакову роботу. За оцінку ґендерного балансу в доступі до охорони здоров’я Україна отримала 56 місце серед 134 країн.

Найкращу оцінку Україна отримала за показником доступу до освіти – 23 місце. Жінки і чоловіки мають однаковий рівень загальної освіченості (100%) та еквівалентний доступ до початкової та середньої освіти. У вищій та професійній освіті жінки навіть переважають: на 88 жінок припадає 71 чоловік

Україна, визнаючи історичний аспект формування прав жінок та їх визнання, активно приймає участь у міжнародних проектах, що пов'язані з встанвлення гендерної рівності та викоріненню дискримінаціїї за статтю.

^ З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 5 вересня 2005 р.

Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.

Сфери, що сторсуються прав жінок

1. Ринок праці

2. Ґендерне насильство, де насильство - це не тільки фізична або сексуальна агресія, що призводить до фізичної шкоди, а й психологічний або емоційний тиск (наприклад, залякування, погрози, примус, словесна образа) та прямоме чи опосередковане соціальноме насильство (наприклад, стигматизація, неприйняття, ізоляція, дискримінація).

3. Домашнє насильство - це ґендерно нейтральне визначення, оскільки насильство - це проблема обох статей. Однак слід відзначити, що таке ґендерно нейтральне визначення часто викликає обурення у захисників прав жінок, оскільки насильство чоловіка стосовно жінки трапляється набагато частіше, ніж насильство жінки стосовно чоловіка. Зазвичай співвідношення складає близько 90% (чоловіки) до 10 % (жінки). Ґендерно нейтральне визначення згладжує цю диспропорцію, а також ігнорує той факт, що більша частина випадків насильства, скоєного жінками, може бути класифікована як самозахист.
В різних країнах бачення причин домашнього насильства неоднакове. Однак існують системні прояви, які мають однакові наслідки у кожному суспільстві.
^ ПРИЧИНИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА


 1. Обмеження доступу до судочинства для жінок

 2. Бідність

 3. Соціальна ізоляція

 4. Гендерна нерівність


Системні прояви, які сприяють існуванню домашнього насильства в окремих суспільствах, як правило, підсилюються локальними проявами традицій, системи освіти, навіть міфології, специфічними для цього суспільства.
ІV. Закріплення вивченого матеріалу. /8 хв./
Учні мають дібрати із запропонованих ілюстрацій ті, що відповідають вивченим поняттям.
^ V. Підсумки уроку. /2 хв./
Слово вчителя.

В умовах становлення та розвитку нової незалежної суверенної демократичної української держави перед українським суспільством постає ряд важливих проблем, які потребують переосмислення багатьох традиційних схем, що в сучасних реаліях є неактуальними. Одна з таких проблем - забезпечення рівних прав і свобод громадян України та ліквідація усіх форм дискримінації за будь-якими ознаками, в тому числі і за ознакою статі, що є важливою умовою розбудови нової демократичної держави. Нерівність чоловіків і жінок є однією з найдавніших проблем людства і, на жаль, існує вона й в Україні. Так уже історично склалося, що жінка у суспільному та громадському житті обмежена певними рамками дому, сім’ї та родини, тому будь-яка інша діяльність для неї є майже недоступною.

Сьогодні включення жінок у площину історичних досліджень, вивчення гендерних аспектів історії українського народу переживає нове піднесення, однак цей напрям ще не здобув належного визнання в науковій площині. Проблемами жіночого руху та гендерної політики, що стала однією з домінуючих у сучасному суспільстві займаються як зарубіжні, так і вітчизняні науковці.
VI. Домашнє завдання. /1 хв./

 1. Опрацювати вивчений матеріал з теми.

 2. Вивчити поняття: гендер, гендерна рівність, гендерні ролі, гендерний баланс, гендерні стереотипи, дискримінація.

 3. Знайти в ЗМІ інформація щодо порушення та захисту прав та можливостей жінок в Україні.

Схожі:

Конкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні» iconПрава жінок в Україні: під кутом зору міжнародно-правових стандартів
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Для спос­тереження за ходом її здійснення було засновано Комітет по...
Конкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні» iconПлан Вступ Гендерна рівність чоловіка та жінки Феномен участі жінки у війні
Відійшли у вічність очевидці тих подій, І наш святий обов’язок зберегти пам’ять про них наступним поколінням. Не може існувати цивілізована...
Конкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні» iconРеферат по Медичному праву на тему: «Предмет медичного права»
У вітчизняній науці існують два основних підходи щодо місця медичного права в системі права. Перший виходить з того, що медичне право...
Конкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні» iconКонкурс на кращий урок з питань ґендерної рівності серед вчителів 5-11 класів
Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні спільно з Міністерством освіти І науки України оголошує конкурс на кращий урок...
Конкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні» iconРозділ 1 законодавче забезпечення трудової діяльності українських жінок
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок Для спостереження за ходом її здійснення було засновано Комітет по ліквідації дискримінації щодо...
Конкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні» icon2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі...
...
Конкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні» iconСвятковий концерт до дня жінок- 2012р
Вед. 1 – Цікаво, чим же потішать І привітають наших дорогих жінок учні нашої школи?
Конкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні» iconРеферат з основ права на тему Основи теорії виникнення держави І права
Залежність державно-правових інститутів від рівня соціально-економічного розвитку
Конкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні» iconУрок (конкурсний) Тема: «Будова поверхні Антарктиди. Лід Антарктиди,...
Обладнання: карта Антарктиди, картини природи материка схема утворення стокових вітрів, підручники, атласи, дидактичні картки
Конкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні» iconСтудента 2 курсу ( гр. 1)
Прошу затвердити мені тему курсової роботи з конституційного права України "Права біженців: міжнародні стандарти та національне законодавство."...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка