Кодек с
НазваКодек с
Сторінка1/31
Дата конвертації27.02.2013
Розмір3.11 Mb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Право > Кодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
К О Д Е К С
N 73 від 18.12.1998

м.Київ
vd981218 vn73

Кодекс професійної етики аудиторів України

Зміст

------------------------------------------------------------------

|Визначення | |

|Вступ | 1-6 |

|Інтереси українського суспільства | 7-9 |

|Мета професії - незалежний аудитор | 10 |

|Основні засади етики аудитора | 11-12 |

|Посібник із застосування кодексу професійної етики | 13-15 |

|Кодекс | |

|Розділ 1. Об'єктивність | 1.1-1.3 |

|Розділ 2. Вирішення етичних конфліктів | 2.1-2.4 |

|Розділ 3. Професійна компетентність | 3.1-3.2 |

|Розділ 4. Конфіденційність | 4.1-4.5 |

|Розділ 5. Податкова практика | 5.1-5.8 |

|Розділ 6. Закордонна діяльність | 6.1-6.3 |

|Розділ 7. Самореклама | 7.1-7.2 |

|Розділ 8. Незалежність | 8.1-8.13 |

|Розділ 9. Оплата за угодою і комісійні | 9.1-9.12 |

|Розділ 10. Несумісна з практикою аудиторів діяльність|10.1-10.3 |

|Розділ 11. Грошові суми клієнтів |11.1-11.2 |

|Розділ 12. Відносини з іншими аудиторами |12.1-12.26|

|Розділ 13. Реклама і пропозиція послуг |13.1-13.5 |

|Розділ 14. Посібник для прийняття клятви аудитора | |

------------------------------------------------------------------
Визначення
У даному Кодексі професійної етики аудиторів України наведені нижче визначення, слід розуміти у такому значенні:

Реклама - надання громадськості інформації, стосовно послуг, що робляться аудиторами з метою залучення клієнтів.

Грошові суми клієнтів - будь-які грошові суми, включно з документами, що дають право розпоряджатися грошима, тобто перекладні векселі, прості векселі і товаророзпорядні документи, які можна перетворити на наявні або безготівкові кошти. Наприклад, цінні папери на пред'явника, які аудитор одержує у свою власність у процесі фахової діяльності з метою володіння або виплати за дорученням особи, від якої або від імені якої вони були отримані і котрі можна перетворити на гроші.

Підприємство - юридична особа - створене з метою одержання прибутку або з іншою метою, у всіх проявах родинних зв'язків, включно з відособленими суб'єктами господарювання.

Діючий аудитор - юридична особа, що одержала ліцензію Аудиторської палати України на здійснення аудиторської діяльності, що не склала своїх повноважень і зобов'язань перед клієнтом у виконанні договору на надання аудиторських послуг.

Наступний аудитор - практикуючий аудитор, якому діючий аудитор або його клієнт передають можливість здійснення аудиторських послуг.

Одержувач інвестицій - дочірнє підприємство або суб'єкт, що господарює, на які інвестор може помітно впливати.

Інвестор - головне підприємство, головний партнер, фізична особа або корпорація, здатні помітно впливати на одержувача інвестицій.

Об'єктивність аудитора - сукупність неупередженості, чесності і незалежності суджень від ситуацій, що можуть спровокувати конфлікт інтересів.

Аудиторська практика - підприємець, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, командитне товариство або об'єднання професійних аудиторів, що дають громадськості фахові послуги.

Професійні аудиторські послуги - будь-які послуги, пов'язані з аудитом, включно з аудиторськими послугами у вигляді консультацій, експертиз та оглядових перевірок.

Самореклама - повідомлення аудитором громадськості інформації про себе як про фахівця не маючи при цьому на меті залучення нових клієнтів.

Пропозиція аудиторських послуг - пошук можливості прямого діалогу з можливим клієнтом з метою пропозиції аудиторських послуг.
Вступ
1. Аудиторська палата України, усвідомлюючи відповідальність аудиторської професії перед суспільством і виконуючи головні завдання, покладені на неї Законом України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), що полягають у сприянні розвитку незалежного аудиту в державі, вирішенні на єдиній методологічній основі принципових питань аудиторської діяльності, а також сприянні гармонізації особистих ділових якостей аудиторів, прийняла рішення N 73 від 18 грудня 1998 починаючи з 1 січня 1999 року затвердити і ввести в дію Кодекс професійної етики аудиторів України (далі у тексті буде вжито скорочену назву - "Кодекс етики").

2. Справжній Кодекс запроваджує:

- правила надання аудиторських послуг;

- фундаментальні принципи етики, яких має дотримуватися аудитор.

3. Норми і фундаментальні засади етики, викладені у Кодексі етики, обов'язкові для виконання усіма аудиторами-практиками при наданні ними аудиторських послуг.

4. Професія аудитора має свої особливості і характеризується:

- володінням професійними навичками, набутими під час навчання;

- взяттям на себе відповідальності як стосовно суспільства в цілому, так і стосовно клієнта зокрема;

- об'єктивністю у роботі з клієнтами;

- наданням послуг, що відповідають найвищим вимогам норм і правил поведінки і виконання аудиторських послуг.

5. Необхідність у спеціальних знаннях, підготовці і досвіді, потрібних для того, щоб бути кваліфікованими аудиторами, а також специфіка послуг, що їх надає професійний аудитор (як правило, у користувачів таких послуг виникають труднощі у розумінні й оцінці їхньої якості), відповідальність аудитора, а також дотримання ним вимог норм і правил, що регулюють аудиторську практику.

6. Головним завданням даного Кодексу етики є встановлення етичних вимог для аудиторів-практиків із метою забезпечення гарантії високої якості їхньої роботи і задоволення інтересів українського суспільства і держави.
Інтереси українського суспільства
7. Визначальною рисою професії незалежного аудитора є визнання ним відповідальності перед українським суспільством. Українське суспільство складається з клієнтів, кредиторів, виконавчої та державної влади, роботодавців, інвесторів, підприємців та інших суб'єктів держави, що покладаються на об'єктивність і чесність професійних аудиторів. Такий стан справ допомагає підтримувати стабільне і нормальне функціонування ринкових відносин у країні. Ця довіра з боку українського суспільства надає професії незалежного аудитора державного значення.

8. Але задоволення потреби клієнтів це не кінцева мета аудитора. Аудиторські норми і правила, насамперед, визначаються інтересами українського суспільства, вони допомагають незалежним аудиторам у підтримці прозорості і реальності фінансової звітності, наданої фінансовим установам, від яких клієнт отримує кредити і позички, сприяють акціонерам у одержанні додаткового капіталу. Консультації з питань керування фінансовими ресурсами підприємства сприяють ефективному використанню їх. Послуги внутрішніх і незалежних аудиторів забезпечують впевненість у правильному функціонуванні системи внутрішнього контролю підприємства, що у свою чергу підсилює вірогідність фінансової інформації про підприємства. Консультації в галузі оподатковування, що здійснюються на конфіденційній і довірчій основі, допомагають одержати правильне уявлення уміння системи і порядку оподатковування в країні, що стимулює їхнє дотримання. Консультації з менеджменту допомагають правильному прийняттю рішень керівництвом підприємств. Таким чином, суспільна роль і діяльність аудиторів при наданні ними послуг впливають на економічну стабільність і добробут українського суспільства.

9. Аудитори є представниками еліти ділової громадськості країни тільки за умови надання ними професійних послуг на постійній основі і рівні, що відповідає вимогам суспільства. Найважливішою умовою, від якого залежить подальша доля аудиторської професії, є забезпечення і підтримка впевненості суспільства в тому, що послуги виконуються відповідно до його сподівань - на високому фаховому рівні, згідно з вимогами Кодексу етики і Національних нормативів аудиту в Україні.
Мета професії незалежного аудитора
10. Метою професії незалежного аудитора є забезпечення високого фахового рівня послуг для досягнення максимальної ефективності праці, спрямованої на задоволення потреб українського суспільства. Для досягнення цієї мети необхідно дотримувати чотирьох основних вимоги суспільства до неї:
Вірогідність

Українське суспільство відчуває потребу в користуванні достовірною інформацією.
Професіоналізм

Висуваються вимоги до аудиторів, що можуть бути визначені клієнтами, роботодавцями й іншими зацікавленими сторонами до фахівців - аудиторів.
Якість послуг

Виконання аудиторських послуг має здійснюватися у суворій відповідності з діючими нормативами і правилами аудиту і Кодексу етики.
Довіра

Користувачі послугами аудитора мають бути упевнені в тому, що він ніколи не порушить професійної етики і буде дотримуватися їх протягом усієї практики.
Фундаментальні засади етики аудитора
11. В ім'я досягнення мети, що стоїть перед аудитором, він зобов'язаний дотримуватися наступних фундаментальних засад етики:

Чесність

Аудитор має бути чесним при виконанні своїх професійних обов'язків.

Об'єктивність

Аудитор повинен бути справедливим і не допускати, щоб забобони, упередженість та інші чинники не впливали на його об'єктивність.

Аудитор зобов'язаний робити послуги з належним рівнем турботи про клієнта, компетентно і старанно, постійно підтримувати фахові знання. Необхідно мати такий рівень професійних знань, що не викликав би ніяких сумнівів у клієнта в тому, що він одержав компетентні професійні послуги з врахуванням останніх змін у законодавстві, аудиторській практиці і техніці надання аудиторських послуг.

Конфіденційність

Аудитор не має права без згоди клієнта розголошувати або розкривати інформацію, отриману ним у ході надання професійних послуг, а також використовувати її у своїх цілях.

Професійна поведінка

Аудитор повинен створювати і підтримувати добру репутацію професії, утримуючись від будь-яких дій, що дискредитують її.

Професійні норми

Аудитори зобов'язані виконувати з належною турботою й увагою інструкції та вказівки клієнта або роботодавця (внутрішній аудитор) у тій мірі, у якій вони не суперечать вимогам чесності, об'єктивності і незалежності.

Аудитор має робити послуги згідно з прийнятим Аудиторською палатою України нормативами, а також дотримуватись вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ).

12. Аудитори є і повинні бути завжди вільними від будь-якої зацікавленості, несумісної з чесністю, об'єктивністю і незалежністю.
Керівництво з використання Кодексу професійної етики

аудиторів України
13. Завдання, як і фундаментальні засади аудиторської етики, дають аудиторам тільки основні визначення і поняття. У відриві від Кодексу етики неможливо вирішувати етичні конфлікти. Тому Кодекс етики дає детальне керівництво застосування на практиці завдань і фундаментальних засад у відношенні багатьох типових ситуацій і призначений для вирішення етичних конфліктів.

14. Дотримання вимог Кодексу етики контролюється Аудиторською палатою України в рамках її компетенції. У випадку не дотримання вимог Кодексу етики, аудитором або аудиторською фірмою відповідно до статті 14 "Повноваження Аудиторської палати України" Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12) вони позбавляються ліцензії, або дія ліцензії припиняється на термін, встановлений Аудиторською палатою України.

15. Аудитор має право оскаржити в суді рішення Аудиторської палати України про припинення або позбавлення його ліцензії на аудиторську діяльність.
Кодекс
Розділ 1. Об'єктивність
1.1. Принцип об'єктивності змушує аудиторів бути безсторонніми в думках, чесними і незалежними.

1.2. Аудитор може робити широкий спектр аудиторських та бухгалтерських послуг, при цьому він завжди зобов'язаний демонструвати свою об'єктивність, професіоналізм і неупередженість суджень.

1.3. У безлічі ситуацій, розглянутих у даному Кодексі етики, необхідно виявити об'єктивність, та особливу увагу слід звертати на таке:

а) аудитори можуть потрапити в обставини, за яких існує можливість тиску на їхню незалежність;

б) аудитор може виявляти упередженість у взаємостосунках із людьми;

в) під час надання аудиторських послуг керівники аудиторської фірми зобов'язані забезпечувати дотримання принципів об'єктивності службовцями аудиторської фірми, а також експертами інших підприємств, що залучаються до роботи.
Розділ 2. Рішення етичних конфліктів
2.1. Іноді аудитор потрапляє в конфліктні ситуації, що виникають від простої проблеми до випадків протиправних дій з боку клієнтів. Неможливо скласти вичерпний перелік усіх можливих випадків, що можуть привести до конфліктних ситуацій. Аудитори повинні постійно тримати в полі зору чинники, що можуть спричинити конфлікти. Але варто завжди враховувати те, що з'ясування справедливості думок між аудитором і іншою стороною не завжди належить до питань етики, тож потрібно всебічне дослідження обставин у кожному випадку окремо.

2.2. На практиці можуть виникнути ситуації, коли зобов'язання аудитора щодо виконання аудиторських послуг найчастіше вступають у конфлікт із зовнішніми і внутрішніми обставинами, а саме:

може чинитися тиск із боку керівництва або акціонера, або коли аудитор має сімейні або особисті взаємостосунки з персоналом підприємства, що перевіряється, внаслідок чого також чиниться тиск на його думку. Тому стосунки, що могли негативно вплинути на аудитора або порушити неупередженість його фахових суджень, мають бути ним припинені.

Аудитора можуть підштовхувати до дії, що суперечить професійним нормам і правилам.

Може виникнути дилема, чи підкорятися вимогам керівника аудиторської фірми або ж виконувати вимоги національних нормативів аудиту і Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ).

Часом виникає конфлікт на грунті того, що публікується вигідна клієнтові інформація, що вводить в оману громадськість.

2.3. Застосовуючи на практиці норми і положення діючого Кодексу етики або ж під час етичного конфлікту аудитори можуть потрапити в спірну ситуацію при визначенні того, що є неетичною поведінкою. Тому, стикаючись із важливими питаннями етики, насамперед аудитори повинні відштовхуватись від прийнятих договірних відношень із замовником аудиторських послуг, щоб знайти реальний і оптимальний шлях вирішення конфлікту. Якщо ці дії не сприяють вирішенню етичного конфлікту, варто вжити таких заходів.

Насамперед слід проаналізувати причину конфлікту з безпосереднім керівництвом клієнта. Якщо це не дозволяється й аудитор вирішив звернутися до керівника більш високо рангу, то безпосередній керівник має бути поінформований про це. У випадку, якщо керівник більш високого рангу також втягнутий у конфліктну ситуацію, аудитор має звернутися до керівника вищого рівня аж до ради директорів. Крім цього він також мусить одержати юридичну консультацію і пораду на конфіденційній основі про правильність своїх дій у незалежного консультанта або в комісії з питань етики Аудиторської палати України для з'ясування правильності своїх дальших дій.

Якщо після прийняття всіх перерахованих вище заходів етичний конфлікт як і раніше не розв'язаний, то аудитор не має можливості його уникнути, то перед тим, як відмовити в наданні аудиторських послуг (наприклад при виявленні фактів правопорушень), комісія зобов'язана дати письмове інформаційне повідомлення на адресу замовника аудиторських послуг.

2.4. Усе керівництво аудиторською фірмою має бути переконане в тому, що внутрішня політика аудиторської фірми сприяє вирішенню етичних конфліктів.
Розділ 3. Професійна компетентність
3.1. Якщо не виконуються вимоги параграфа 4 Вступу до діючого Кодексу етики, аудитори зобов'язані відмовлятися від надання окремих послуг або супутніх аудиту послуг, не маючи відповідної професійної компетентності і навичок у цих питаннях. Якщо така робота відповідно до вимог нормативів і правил аудиту має виконуватися фахівцями інших неаудиторських професій, то аудитор зобов'язаний звернутися до таких фахівців і не робити ці послуги доти, поки не одержить необхідну консультацію і допомогу. Такий підхід до справи, за умов найкращого збігу обставин, дозволить йому дати супутні аудиту послуги на високому професійному рівні.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка