Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Скачати 256.77 Kb.
НазваЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Дата конвертації20.03.2013
Розмір256.77 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ЗГУРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від <

14

>

жовтня

2011 року
смт Згурівка
Про затвердження Порядку

проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад

державних службовців в апараті,

управліннях, відділах та інших

структурних підрозділах

Згурівської районної державної

адміністрації
Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668, на виконання розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 12.09.2011 № 981, з метою об’єктивної оцінки знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Згурівської районної державної адміністрації (далі - Порядок), що додається.

2. Апарату, управлінням праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку Згурівської районної державної адміністрації забезпечити дотримання вимог зазначеного Порядку та до 15 жовтня 2011 року розробити і затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців відповідних структурних підрозділів, перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки своїх функціональних повноважень та забезпечити організацію цієї роботи.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдерж­­адміністрації від 15.04.2003 № 211 „Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Згурівської районної державної адміністрації”, зареєстро­­­ване в Згурівському районному управлінні юстиції 22.04.2003 за № 4/61.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Хоменко Н.В.


Голова адміністрації М.І.Шкаврон

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Згурівської районної державної адміністрації

від 14.10.2011 №
П О Р Я Д О К

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад державних службовців в апараті,

управліннях, відділах та інших структурних підрозділах

Згурівської районної державної адміністрації

I. Загальні положення.

1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Згурівської районної державної адміністрації (далі – Порядок) розроблено з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.11 №164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.11 № 930/19668 та відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169.

Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Згурівської районної державної адміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації).

1.2. Порядок, зміни та доповнення до нього затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації.

1.3. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців структурних підрозділів райдержадміністрації (далі - кандидати).

1.4. Іспит проводиться конкурсною комісією апарату Згурівської районної державної адміністрації, утвореною у встановленому порядку, персональний склад якої затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад керівників, заступників керівників, інших працівників структурних підрозділів райдержадміністрації з нечисленним апаратом (до 5 осіб) проводиться конкурсною комісією апарату Згурівської районної державної адміністрації.

Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців управлінь праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку райдержадміністрації проводиться конкурсними комісіями вищезазначених управлінь.

1.5. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад державних службовців, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм з відповідним обґрунтуванням повідомляється кадровою службою райдерж­адміністрації.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.6. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки знань та здібностей.

1.7. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України „Про державну службу”, „Про місцеві державні адміністрації” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

1.8. Відповідальність за організацію проведення іспиту несе голова конкурсної комісії структурного підрозділу Згурівської районної державної адміністрації.

1.9. Організація підготовки та проведення іспиту покладається на секретаря конкурсної комісії та на працівника, який веде кадрову роботу (далі - кадрова служба).

^ II. Переліки питань для іспиту та формування екзаменаційних білетів.

2.1. До переліку питань (додаток 1 до Порядку).для іспиту входять:

2.1.1. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання для перевірки знання Конституції України, Законів України „Про державну службу” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, затверджені наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 № 930/19668.

2.1.2. Питання 4 відбираються з переліку питань на перевірку знання Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та затверджуються головою адміністрації за поданням керівника апарату адміністрації.

2.1.3. Питання 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів, затверджених заступником голови адміністрації згідно з розподілом обов»язків за поданням керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, в якому проводиться конкурс.

2.2. Переліки питань, зазначені у пунктах 2.1.2. та 2.1.3. цього Порядку мають бути актуальними, грунтуватися на чинних нормативно-правових актах, при потребі щорічно уточнюються в грудні року, який минає.

2.4. Переліки питань для іспиту надаються кадровою службою для ознайомлення під розпис кожному кандидату при поданні ним документів для участі у конкурсі і повертаються ним кадровій службі в день здачі іспиту.

Переліки питань можуть публікуватися в районній газеті „Панорама”, розміщуватися на сайті Згурівської районної державної адміністрації.

2.5. Складання іспиту проводиться за екзаменаційними білетами. Кількість білетів має бути не менше 15.

2.6. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.

2.7. Зміни до затверджених екзаменаційних білетів вносяться після затвердження у встановленому порядку змін до переліків питань при зміні положень Конституції України, законів України, інших нормативних актів, які регламентують діяльність райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

2.8. Екзаменаційні білети зберігаються у кадровій службі райдержадміністрації.

2.9. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

III. Організація підготовки до іспиту.

3.1. Організація підготовки до іспиту починається з моменту оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців структурних підрозділів райдержадміністрації.

3.2. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

3.3. Члени конкурсної комісії, у кількості не менше трьох осіб, які повинні бути присутні під час підготовки письмових відповідей на запитання екзаменаційного білета, визначаються головою конкурсної комісії за день до проведення іспиту. До їх складу обов'язково включається секретар конкурсної комісії.

3.4. У день проведення іспиту кадрова служба проводить реєстрацію кандидатів, які з'явились, у приміщенні, де буде проводитись іспит, у відомості, форма якої наведена у додатку 3 до Порядку.

3.5. У приміщенні, де проводиться іспит, мають право бути присутніми члени конкурсної комісії, визначені головою конкурсної комісії (п.3.3. цього Порядку), працівники кадрової служби та кандидати.

До початку іспиту секретар конкурсної комісії інформує присутніх про тривалість та процедуру складання іспиту, час інформування про результати іспиту, відповідає на запитання кандидатів з цих питань. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3.6. Перед початком іспиту члени конкурсної комісії, які присутні на іспиті, у присутності кандидатів розкривають конверт із екзаменаційними білетами, перевіряють їх комплектацію і придатність для використання та розкладають їх на столі перед собою так, щоб візуально не можна було визначити їх зміст.

^ IV. Складання іспиту.

4.1. Іспит складається одночасно кандидатами на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

4.2. Іспит проводиться в приміщенні райдержадміністрації, яке визначає голова конкурсної комісії.

4.3. О годині, на яку призначений іспит, секретар конкурсної комісії оголошує про початок іспиту і запрошує кандидатів вибрати екзаменаційні білети. Якщо в одному приміщенні проводиться іспит на заміщення декількох вакантних посад, то спочатку вибирають білети кандидати, які претендують на одну вакантну посаду, а потім кандидати, які претендують на іншу вакантну посаду. Черговість груп для цього визначається секретарем конкурсної комісії. Після оголошення про початок іспиту кандидати не повинні залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення. Кандидат, який достроково закінчив роботу над відповіддю, здає свою роботу конкурсній комісії та за згодою конкурсної комісії може залишити приміщення для іспиту.

4.4. Кандидат за чергою вибирає екзаменаційний білет, називає номер білета, який він взяв. У відомості видачі екзаменаційних білетів зазначається прізвище, ініціали кандидата, номер білета.

4.5. Після вибору екзаменаційного білета кандидату видаються аркуші з печаткою загального відділу апарату райдерж­адміністрації у кількості, необхідній для запису відповідей на питання білета. Кількість виданих аркушів зазначається у відомості видачі білетів. При потребі, на прохання кандидата, йому можуть бути видані додаткові аркуші, про що робиться запис у відомості, форма якої наведена у додатку 3 до Порядку.

4.6. Іспит складається письмово, державною мовою.

4.7. Перед початком викладу відповідей на питання екзаменаційного білета кандидат здійснює на кожному аркуші з печаткою загального відділу апарату адміністрації, який використовує, такі записи:

у верхній частині праворуч від печатки - прізвище, ім'я, по батькові кандидата, номер білета.

Після цього зазначаються номер питання, його зміст згідно з білетом та дається відповідь на запитання.

Після завершення підготовки відповідей кандидат нумерує всі сторінки використаних аркушів і на останньому робить запис такого змісту: „Відповіді на запитання білета № викладені мною на _____ сторінках”.

Під цим записом ставиться підпис кандидата та дата складання іспиту.

4.8. Під час іспиту кандидати не мають права користуватися будь-якою літературою, технікою у т.ч. матеріалами, підготовленими завчасно, використовувати аркуші без печатки, спілкуватися між собою та іншими особами, присутніми у приміщенні.

Порушення цього порядку може розглядатися конкурсною комісією як підстава для визнання кандидата таким, що не склав іспит.

Члени конкурсної комісії не мають права надавати консультації, роз'яснення кандидатам щодо відповідей на запитання екзаменаційного білета.

4.9. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.

По закінченню відведеного для іспиту часу секретар конкурсної комісії оголошує кандидатам про необхідність здати свої письмові роботи та повідомляє їм час і місце ознайомлення з результатами іспиту.

Члени конкурсної комісії приймають екзаменаційні білети, звіряють відповідність записів про номер білета, кількість сторінок, на яких здійснено відповіді, з фактичною їх кількістю, кількість виданих чистих аркушів з печаткою з повернутими.

Секретар конкурсної комісії заносить ці дані у відомість видачі білетів. При прийманні відповідей також звіряється відповідність питань, зазначених у білеті, з питаннями, зазначеними на аркушах відповідей.
^ V. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

5.1. Перевірка відповідей кандидатів та їх оцінювання проводиться у день іспиту на засіданні конкурсної комісії, яке скликається головою конкурсної комісії одразу по закінченню часу, відведеного на складання іспиту.

5.2. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України „Про державну службу” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України „Про державну службу” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

^ Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк або відповіли неправильно.

5.3. Після ознайомлення з письмовими відповідями, члени конкурсної комісії відповідно до пункту 5.2. цього Порядку оцінюють їх. Голова конкурсної комісії виносить на розгляд членів комісії відповіді кандидатів у черговості, згідно з якою кандидати отримували екзаменаційні білети.

Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки кожної відповіді на кожне питання екзаменаційного білета шляхом голосування. У разі, якщо різні пропозиції щодо оцінки відповіді набрали однакову кількість голосів, перевага віддається пропозиції, за яку проголосував, голова конкурсної комісії.

5.4. Оцінка відповіді на кожне питання проставляється секретарем конкурсної комісії чорнилом на аркуші з відповідями кандидата.

Під оцінками ставлять підписи голова та секретар комісії, вказується дата проведення засідання комісії.

5.5. Підбиття підсумків іспиту здійснюється конкурсною комісією шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість встановленої форми (додаток 4). Секретар конкурсної комісії оголошує загальну суму балів, яку набрав кандидат, і заносить її в екзаменаційну відомість.

5.6. Про результати іспиту секретар конкурсної комісії під підпис ознайомлює кандидатів наступного дня після завершення засідання конкурсної комісії у визначений для цього час.

5.7. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

5.8. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.9. Результати іспиту можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

5.10. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства. Строк зберігання документів, пов'язаних із проведенням іспиту, визначається у встановленому порядку.
^ Керівник апарату

адміністрації Н.В.Хоменко

Додаток 1 до Порядку

Перелік

питань на перевірку знання Конституції України, Законів України

^ Про державну службу” та „Про засади запобігання і протидії корупції”

I. Питання на перевірку знання Конституції України.


1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Які питання потребують правового регулювання та визначаються виключно Законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України „Про державну службу”.


1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України „Про державну службу” (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35,36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).
^

III. Питання на перевірку знання

Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”.


1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

Додаток 2 до Порядку

Форма екзаменаційного білета

^ ЗГУРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії
__________________ __________

(підпис) (ПІП)


П Е Р Е Л І К П И Т А Н Ь

в екзаменаційних білетах для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України „Про державну службу”.

3. Питання на перевірку знання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”.

4. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень райдержадміністрації.

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки структурного підрозділу.

Додаток 3 до Порядку

ВІДОМІСТЬ


про реєстрацію кандидатів для проведення іспиту вакантних

посад державних службовців в апараті,

управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Згурівської

районної державної адміністрації та видачу їм аркушів з печаткою

для підготовки відповідей

________________________________________________________________________________________________________________________________________ (назва посади )

від "___" ____________ 20__ року

N з/п

Прізвище,

ім'я, по батькові кандидата


Підпис про прибуття

на іспит

Номер білета

Видано

аркушів

Додат-ково видано аркушів

Повер-нуто

аркушів

Підпис про

отри-мання аркушів

1

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 4


^ Голова комісії

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Секретар комісії

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)


Додаток 4 до Порядку

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Згурівської районної державної адміністрації конкурсною комісією


від „___ „ ____________ 20__ року
№ з/п


^ Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Посада,


на яку

претендує

кандидат

Категорія посади,

на яку претендує

кандидат

Н Номер

Б білета

Загальна


сума

балів

1

2

3

4

^ Голова комісії

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)
^ Члени комісії:

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)
_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)
_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)
_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)
Секретар комісії

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)


Схожі:

Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Про організацію в Згурівській райдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація
Державного архіву Київської області від 01. 11. 2010 №80 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом...
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Кабінету Міністрів України від 27. 04. 1998 №578, з метою забезпечення та надання додаткових гарантій щодо працевлаштування громадян,...
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області
Київської обласної державної адміністрації від 20. 04. 2007 №269 “Про організацію роботи, пов”язаної із частковим відшкодуванням...
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Про організацію в Київській облдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації”, розпорядження голови Згурівської райдержадміністрації...
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Згурівській райдержадміністрації, з метою забезпечення систематичного проведення консультацій з громадськістю з питань формування...
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconС квирська районна державна адміністрація київської області
Адреса: 09000 м. Сквира, Богачевського, 55. Тел. 268-5-25-75. e-mail: skvі
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconС квирська районна державна адміністрація київської області
Адреса: 09000 м. Сквира, Богачевського, 55. Тел. 268-5-25-75. e-mail: skvі
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconВеликобурлуцька районна державна адміністрація харківської області розпорядження великий Бурлук
Державною фінансовою інспекцією в Харківській області з метою приведення структури районної державної адміністрації у відповідність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка