Перелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави
Скачати 94.19 Kb.
НазваПерелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави
Дата конвертації27.02.2013
Розмір94.19 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

splash

Перелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави1.Нерухомість (житлові будинки, приміщення):


 • Звіт суб’єктів оціночної діяльності;

 • Правовстановлюючі документи (договір купівлі-продажу, договір міни, договір дарування, свідоцтво про право власності, рішення суду, договір про пайову участь у будівництві, укладений до 14.01.06г./договір про участь у ФФБ/договір купівлі-продажу облігацій та договір бронювання), рішення виконкому, акт прийому-передачі;

 • Документи, що підтверджують факт сплати вартості нерухомості по оплатним операціям (заява/розписка фізичної особи з підписом отримувача грошових коштів засвідчена нотаріально (даний документ може бути невід’ємною частиною договору)), квитанції, платіжні доручення, довідка про 100% сплати, акт прийому-передачі та ін.)- при наявності відкладальних умов;

 • Виписка з Державного реєстру угод, якщо угода була укладена після 02.08.04г.;

 • Технічний паспорт;

 • Реєстраційне свідоцтво/напис БТІ (в регіонах, де БТІ не підключене до електронного реєстру) або виписка з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно стосовно реєстрації права власності в даному реєстрі;

 • Виписка з Реєстру прав власності на нерухоме майно/довідка – характеристика БТІ*;

 • Довідка про заборгованість за всіма комунальними платежами (не надається при подальшій іпотеці)*;

 • Відомості Заставодавця (Іпотекодавця) про наявність/відсутність перепланування та реконструкцій (копії дозвільних документів для виконання будівельних робіт та реконструкції);

 • Довідка за формою 3/виписка з домової книги про зареєстрованих в житловій нерухомості осіб;

 • Дозвіл органів опіки та піклування на передачу нерухомого майна в іпотеку Банку/продаж ( в залежності від цільового призначення кредитних коштів) у випадку, якщо одним із власників нерухомості або однією з зареєстрованих осіб є дитина (діти);

 • Довідка за формою 3/виписка з домової книги, що підтверджує реєстрацію дитини (дітей) в житловій нерухомості, що не пропонується в іпотеку;

 • Заява про відсутність прав дитини на житлову нерухомість, що пропонується в іпотеку (при наявності дітей)/заява про відсутність дітей, засвідчена нотаріально;

 • Нотаріально засвідчена згода батьків на самостійне здійснення угоди (продажу/передачі в іпотеку) неповнолітнім у віці з 14-18 років, у випадку, якщо ці особи є власниками/співвласниками нерухомості*;

 • Згода органу приватизації/органу місцевого самоврядування на відчуження нерухомості в період дії зобов’язань Покупця (Продавця або Іпотекодавця), що передбачено договором викупу в порядку приватизації;

 • Нотаріально засвідчена згода всіх співвласників майна*;

 • Згода іншого банка (Іпотекодержателя щодо іпотеки подальшої черги) на іпотеку подальшої черги, якщо забезпечення передається за кредитами, виданими за програмами рефінансування*;

 • Інформація щодо договорів оренди, у випадку передачі в оренду – внесення змін у вигляді стандартних умов (дострокове припинення, внесення змін у договір, надання допуску до майна)*;

 • Виписка з балансу щодо балансової вартості оцінюваного об’єкту на звітну дату (якщо майно знаходиться у власності суб’єкта господарювання).


* документи можуть бути пред’явлені після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.
2.Земельна ділянка

(як окремий об’єкт забезпечення, так и об’єкт , на якому розташована нерухомість, що передається в іпотеку):

^

А) належить Іпотекодавцю на праві власності;

 • Правовстановлюючий документ – державний акт на право власності;

 • Документи, на підставі яких видано державний акт на право власності (договори з оплатних угод, рішення суду, рішення вповноваженого органу);

 • Документи, що підтверджують факт сплати вартості нерухомості з оплатних угод(заява/розписка фізичної особи із засвідченим нотаріально підписом отримувача грошових коштів (вказаний документ може бути невід’ємною частиною договору), квитанція, платіжні доручення, акт прийому-передачі та ін.) - при наявності відкладальних умов;

 • Виписка з Державного реєстру угод, якщо угода була укладена після 02.08.04р.;

 • Виписка з Державного реєстру земель/довідка Державного комітету земельних ресурсів України про реєстрацію земельної ділянки та про відсутність обмежень відчуження/обтяжень*;

 • Експертна грошова оцінка земельної ділянки;

 • Довідка про відсутність заборгованості зі сплати земельного податку*.


* документи можуть бути надані після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.

** земельна ділянка повинна бути вільною (щодо можливості придбання/продажу, передачі в іпотеку), тобто на неї не повинен поширюватись мораторій.
^ Б) Іпотекодавцю належить лише право користування;


 • Договір оренди/державний акт на право постійного користування;

 • Виписка з Державного реєстру земель/довідка Державного комітету земельних ресурсів України про реєстрацію земельної ділянки та про відсутність обмежень відчуження/обтяжень*;

 • документ, що підтверджує сплату орендних платежів за користування землею/компенсацію сплати податку на землю*.


* документи можуть бути надані після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.
^ 3. Транспортні засоби (ТЗ)

(в т.ч. спецтехніка на самохідному шасі):


 • Свідоцтво про реєстрацію ТЗ та талон про проходження технічного огляду**;

 • Правовстановлюючі документи (договір купівлі-продажу, біржова угода, рішення суду);

 • Документи, що підтверджують факт оплати ТЗ (заява/розписка фізичної особи із засвідченим нотаріально підписом отримувача грошових коштів (вказаний документ може бути невід’ємною частиною договору)), квитанція, платіжні доручення, довідка про 100% оплати, акт прийому-передачі та ін.);

 • Свідоцтво про реєстрацію ТЗ в органах свидетельство о регистрации ТС в органах Державному надзорі охорони праці та дозвіл Державного надзору охорони праці (тільки для спецтехніки на самохідному шасі);

 • Письмова згода на заставу всіх співвласників цього майна*;

 • ДМД (для автомобілів б/в, привезених з-за кордону);

 • Довідка з ДАЇ про те, що ТЗ не викрадено – якщо ТЗ був в експлуатації*.


* документи можуть бути надані після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.

**документи є обов’язковими для надання, якщо ТЗ вже належить Заставодавцю.


 1. Незавершене будівництво1:
 • Правовстановлюючі документи:

 • рішення суду, що набрало чинності до 14.01.06р.;

 • документи, що підтверджують наявність права на землю (власності/користування), якщо незавершене будівництво було придбано після 14.01.06р.*;

 • Реєстраційне свідоцтво/напис БТІ (в регіонах, де БТІ не підключене до електронного реєстру) або виписка з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно на підставі вищенаведених документів;

 • Виписка з Реєстру прав власності на нерухоме майно/довідка – характеристика БТІ, що підтверджує ступінь готовності об’єкту;

 • Генеральний план будівництва, проектно-кошторисна документація на об’єкт будівництва;

 • Документи державних органів, що дають право на будівництво, на здійснення будівельних робіт;

 • Договір(и) з підрядною організацією, що виконує будівельні роботи (терміни завершення робіт, умови оплати та ін.), або інші договори, що мають відношення до цього будівництва;

 • Баланс підприємства з розшифровкою капітальних вкладень у незавершене будівництво;

 • Форма N 2 (Акт прийому робіт) для перевірки фактичних обсягів виконаних робіт та вкладених грошових коштів;

 • Документи, що підтверджують право власності на будівельні матеріали;

 • Технічний план (при наявності).


* у даному випадку список доповнюється переліком документів, необхідних для передачі у заставу земельної ділянки або прав на неї.
^ 5. Основні засоби:


 • Виписка з балансу із розшифровкою основних засобів;

 • Правовстановлюючі документи*;

 • Документи, що підтверджують факт оплати основних засобів (квитанції, платіжні доручення, довідка про 100% оплати та ін.);

 • Договір оренди або документ, що підтверджує право власності на приміщення, де розташовані основні засоби.


* необхідно надати правовстановлюючі та інші документи, потрібні для передачі у заставу майна, що належить до відповідного виду основних засобів (транспорт, нерухомість, тощо).
^ 6. Майнові права:


 • Копії контрактів (договорів) стосовно продажу, постачання, надання послуг та ін., договір депозитного вкладу, засвідчені підписами та печатками Заставодавця, на підставі яких виникають майнові права;

 • Документи, що підтверджують виконання умов контрактів (акти звірок, накладні, платіжні доручення та ін.)**;

 • Письмова згода на передачу у заставу всіх співвласників*.


* документи можуть бути надані після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.

**залежно від специфіки забезпечення визначається перелік платіжних документів для оформлення договору застави майнових прав.
7. Обладнання:


 • Документи, що підтверджують право власності (договір купівлі-продажу, договір постачання та ін.), згідно умов яких право власності вже належить Заставодавцю. В інших випадках до придбання Заставодавцем права власності у заставу передаються майнові права;

 • Документи, що підтверджують факт оплати обладнання: як повну, так і оплату початкового внеску (платіжне доручення, акт прийому-передачі та ін.)*;

 • Документи, що підтверджують якість (сертифікат відповідності, свідоцтво про визнання іноземного сертифікату)*;

 • Довідка про облік обладнання на балансі (тільки для юридичної особи);

 • Договір, що підтверджують правомірність використання приміщення, де розташовано чи буде розташовано обладнання (власність/оренда)**;

 • Дозвіл органів Державного нагляду охорони праці або інші дозвільні документи, необхідні для експлуатації обладнання у випадках, передбачених законодавством*;

 • Письмова згода на передачу майна у заставу, підписана всіма співвласниками* (тільки для власників, що є фізичними особами).


*у випадку використання кредиту на придбання обладнання документи можуть бути надані після позитивного рішення кредитного комітету.

** документи можуть бути надані після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.
^ 8.Товари в обороті та переробці:


 • Повний перелік товарів, що передаються у заставу, із зазначенням найменування, кількості, виробника та терміну придатності;

 • Виписка з балансу про балансову вартість оцінюваного товару на звітну дату;

 • Сертифікат якості*;

 • Договір (контракт) купівлі/продажу/постачання (у випадку придбання даного товару);

 • Накладні;

 • ДМД, якщо товар завезений з-за кордону;

 • Складська довідка про наявність на складі товарів, що передаються у заставу;

 • Документи, що підтверджують факт оплати товарних залишків (платіжні доручення, бухгалтерська виписка за 36 та 63 рахунками підприємства);

 • Договір зберігання, укладений між Заставодавцем та Зберігачем, якщо товар знаходиться на зберіганні у третьої особи;

 • Договір, що підтверджує правомірність використання Заставодавцем/Зберігачем приміщення, де розташований чи буде розташований товар (власність/оренда).


* документи можуть бути надані після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.


1 Перелік документів, необхідний для оформлення забезпечення за програмами кредитування фізичних та юридичних осіб на інвестування будівництва житлової нерухомості в порядку, регламентованому змінами до Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991р. Законом України, що набув чинності 14.01.2006р., буде визначено окремими нормативними документами Банку.

Схожі:

Перелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави iconПерелік документів, що надаються клієнтом-фізичною особою підприємцем в Банк
Паспорт громадянина України (або документ, прирівняний до нього)*, а також дружини/чоловіка (якщо клієнт перебуває в шлюбі)
Перелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави iconПопередній трудовий договір з працівником
Фізичною Особою-Підприємцем Ткаченко Василієм івановичом, що діє на підставі запису до господарської діяльності зареєстрований в...
Перелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави iconРозподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями

Перелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави iconФорма трудового договору між працівником І фізичною особою

Перелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави iconРозрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва юридичною особою
Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою
Перелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави iconЗатверджено
Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва юридичною особою
Перелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави iconДо Порядку складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом...
Порядку складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва юридичною особою
Перелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави iconДо Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом...
Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва юридичною особою
Перелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави iconПоложення про підприємство (примірник)
Товариства з обмеженою відповідальністю „ааа” (далі по тексту Товариство) є юридичною особою та створено з метою
Перелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави icon1. Назва, місцезнаходження, предмет діяльності
Спільне підприємство є юридичною особою України І здійснює свою діяльність згідно з законодавством України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка