Методичні рекомендації з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних
Скачати 336.48 Kb.
НазваМетодичні рекомендації з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних
Сторінка1/3
Дата конвертації21.03.2013
Розмір336.48 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС

13.11.2008 № 828


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки

проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного

характеру та вплинути на стан захисту населення і територій
1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій (далі - державна експертиза з питань техногенної безпеки), визначають основні завдання та послідовність розгляду проектної документації при проведенні державної експертизи з питань техногенної безпеки та оформлення її висновків.

1.2. Методичні рекомендації призначені для використання працівниками Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки МНС, її територіальних інспекцій, а також експертно-технічних центрів цивільного захисту та техногенної безпеки при проведенні державної експертизи з питань техногенної безпеки.
2. Мета, правова основа, основні завдання та послідовність проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки

^ 2.1. Мета проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки

Державна експертиза з питань техногенної безпеки проводиться з метою здійснення контролю за виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, викладених у нормативних документах та нормативно-правових актах, під час проектування нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій (далі – об’єкти будівництва)


^ 2.2. Правова основа державної експертизи з питань техногенної безпеки

Відповідно до статті 17 Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» проводиться державна експертиза проектів і рішень стосовно техногенної безпеки об’єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і території від їх наслідків.

Статтею 38 Закону України «Про правові засади цивільного захисту» визначено, що державна експертиза проектів і рішень стосовно техногенної безпеки об’єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків, організовується урядовим органом державного нагляду у сфері цивільного захисту і проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

На виконання вимог зазначених Законів України 20 серпня 2008 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 767 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об’єктів».

Відповідно до затвердженого вищезазначеною постановою Порядку державна експертиза з питань техногенної безпеки є складовою комплексної державної експертизи і проводиться згідно з Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269.
^ 2.3. Основні завдання державної експертизи з питань техногенної безпеки

Основними завданнями державної експертизи з питань техногенної безпеки є:

виявлення у проектах будівництва порушень вимог державних будівельних норм та правил, що діють у сфері цивільного захисту і техногенної безпеки, та інших нормативних актів;

перевірка обґрунтованості проектних рішень у сфері техногенної безпеки;

підготовка експертного висновку за її результатами.
^ 2.4. Проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки

Державна експертиза з питань техногенної безпеки проводиться Державною інспекцією цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України і її територіальними інспекціями, а також експертно-технічними центрами цивільного захисту і техногенної безпеки на основі договорів з Державним підприємством «Спеціалізована Державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» (далі – ДП «Укрдержбудекспертиза») або з його місцевими і галузевими підрозділами (далі – філія). Договори на проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки складаються ДП «Укрдержбудекспертиза» або його філіями і направляються разом з проектно-кошторисною документацією до Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки МНС або відповідно у головні управління МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки виконавців проведення державної експертизи визначає своїм рішенням.

Начальники Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки МНС та її територіальних інспекцій після завершення державної експертизи з питань техногенної безпеки підписують договори та направляють їх відповідно до ДП «Укрдержбудекспертиза» або до його філій разом з експертними висновками та актами виконаних робіт.

У разі якщо для затвердження проектів будівництва об’єктів виробничого призначення висновок комплексної державної експертизи не обов’язковий, згідно з Переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269, державна експертиза з питань техногенної безпеки може здійснюватись за бажанням замовника (інвестора) безпосередньо за його письмовою заявою з наданням проектно-кошторисної документації в повному обсязі.

Під час проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки необхідно враховувати вимоги чинного законодавства України у сфері цивільного захисту і техногенної безпеки, у тому числі:

Закон України «Про правові засади цивільного захисту»;

Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;

Закон України «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» від 14.09.2000 № 1947-ІІІ;

Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР (ст. 17, 34);

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.1995 № 255/95-ВР;

ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» ;

ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень»;

ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»;

ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» (ДСК);

ДБН В.1.1-5-2000 «Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах»;

ДБН В.1.1-3-97 «Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення»;

ДБН В.3.1-1-2002 «Ремонт і підсилення несучих і огороджуючи конструкцій і основ промислових будинків та споруд»;

ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження та впливи. Норми проектування»;

ДБН А.3.1-9-2000 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита територии от затопления и подтопления»;

СНиП 2.02.-01-83* «Основания зданий и сооружений»;

СНиП ІІ-7-81* Строительство в сейсмических районах»;

СНиП 2.05-06-85 «Магистральные трубопроводы»;

наказ Державного комітету Містобудування і архітектури України від 19.12.1995 № 252 «Про затвердження Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів»;

наказ МНС від 03.12.2001 № 272 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України»;

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджені наказом МНС від 15.08.2007 № 557, зареєстрованим у Мін’юсті України 03.09.2007 за № 1006/14273;

Технічне рішення побудови комп’ютеризованої системи контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів, затверджене наказом МНС від 24.05.2007 № 370;

Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, затверджені наказом МНС від 15.05.2006 № 288, зареєстрованим у Мін’юсті України 05.07.2006 за № 785/12659;

інші нормативні документи, що містять вимоги у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.
^ 2.5. Розгляд проектної документації

2.5.1. Розгляд проектної документації полягає у відборі та вивченні відповідних розділів проекту, відносно яких діють вимоги чинного законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.

2.5.2. Проектна документація на будівництво кожного об’єкта складається з декількох частин відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва». Кожна з них, у свою чергу, має самостійні розділи.

Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки, її територіальні інспекції та експертно-технічні центри цивільного захисту і техногенної безпеки проводять державну експертизу проектної документації наступних розділів:

загальні положення (вихідні дані для проектування, пояснювальна записка, основні рішення та показники за генеральним планом, інженерними мережами і комунікаціями, відомості про інженерний захист території і об’єктів тощо);

геологічні вишукування;

розрахунки основ по деформаціях з розрахунками додаткової деформації основ існуючих споруд від навантажень споруд, що проектуються, метою яких є обмеження абсолютних і відносних переміщень фундаментів та надфундаментних конструкцій у таких межах, при яких гарантується нормальна експлуатація споруди та не зменшується її довговічність;

генеральний план, основні креслення (територія забудови, ситуаційний план розташування підприємства, будинку або споруди із зазначеними зовнішніми комунікаціями, мережами, існуючими та запроектованими тощо);

технологічна частина, основні розрахунки і креслення;

архітектурно-будівельна частина, основні креслення;

організація будівництва;

електротехнічна частина (в частині забезпечення електроживлення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення), зв’язок та радіофікація;

водопостачання та каналізація;

опалення та газопостачання;

вентиляція та кондиціювання;

система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення .

В окремих випадках, на прохання замовника, розгляд проектної документації може здійснюватися на стадії техніко-економічного обґрунтування або ескізного проекту. Якщо на зазначених стадіях вирішуються принципові питання у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки об'єкта, який проектується, надані на розгляд креслення та розрахунки повинні містити відповідну інформацію, спрямовану на забезпечення ефективності заходів цивільного захисту та техногенної безпеки.
^ 2.5.3. Методи, принципи та послідовність розгляду проектної документації

Основний метод, який використовується при розгляді проектної документації, полягає у порівнянні прийнятих проектних рішень з відповідними вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки. На підставі цього готується експертний висновок про відповідність або невідповідність (за наявності відхилень) прийнятих проектних рішень вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.

Проектна документація розглядається в тій послідовності, в якій вона викладена в проекті: вихідна документація, генеральний план, результати геологічних вишукувань, архітектурно-будівельні рішення, технологічна частина, рішення щодо інженерного обладнання і зовнішніх інженерних мереж тощо.

Якщо техногенна небезпека окремих технологічних процесів і частин будівлі або споруди не пов'язана з техногенною небезпекою суміжно розташованих технологічних процесів і частин будівлі або споруди (за наявності відповідних рішень забезпечення техногенної безпеки), доцільно використовувати принцип автономної перевірки проектної документації, тобто розглядати проектні рішення окремих технологічних процесів і частин будівлі або споруди незалежно від інших технологічних процесів і частин.

Принцип роздільності припускає подальший розвиток принципу автономії. Якщо принцип автономії полягає у перевірці проектних рішень у межах окремих технологічних процесів чи поверхів, приміщень, то за принципом роздільності здійснюється перевірка окремих рішень у межах виділених автономних технологічних процесів і частин будівлі. Ефективність використання принципів автономії і роздільності полягає в тому, що складний процес розгляду проектної документації перетворюється на ряд простих перевірок окремих проектних рішень щодо техногенної безпеки.

Перевірка проектної документації пов'язана з аналізом великої кількості прийнятих проектних рішень. З метою забезпечення якості проведеного аналізу, його результати доцільно заносити до таблиці за наступною формою:
Т а б л и ц я 1

№ з/п

Проектне рішення, яке перевіряється

Передбачено

проектом

Вимагається нормами

Посилання на норми

Висновок про

відповідність2.5.4. Розгляд питань щодо розміщення запроектованих об’єктів з урахуванням генерального плану категорованого міста з цивільної оборони, детального плану території, плану забудови території мікрорайону, кварталу, містобудівного комплексу або групи громадських будівель і споруд, планів промислової зони (району, міста)

Необхідно керуватися вимогами ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» та інших нормативних документів, що містять вимоги з питань цивільного захисту та техногенної безпеки.

Розміщення об’єктів, що проектуються, повинне відповідати розробленому плану «жовтих ліній» - межам максимально можливого розповсюдження завалів житлової та громадської забудови, промислових, складських будівель, розміщених уздовж магістральних вулиць сталого функціонування.
Також перевіряється:

виконання вимог щодо щільності населення, обмеження поверховості будинків відповідно до ДБН 360-92**;

дотримання мінімальної відстані між «жовтими лініями»;

розміщення запроектованого об’єкта з урахуванням зонування, направлення панівних вітрів та рельєфу місцевості;

необхідність та достатність розміщення на запроектованих об’єктах захисних споруд (сховищ і протирадіаційних укриттів) з урахуванням потреби в укритті найбільшої працюючої зміни, розташування об’єкта на території АЕС або поблизу неї, а також наявності або відсутності фонду захисних споруд, необхідних для укриття населення категорованих міст з цивільної оборони та некатегорованих міст;

улаштування автомобільних доріг на території об’єкта, майданчиків для розвороту, ширина доріг;

улаштування під’їздів до вододжерел та до будинків і споруд, що проектуються;

урахування норм забезпеченості населення питною водою в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних  iconМетодичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту»
України єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру передбачено...
Методичні рекомендації з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних  iconПоложення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Великобурлуцької...
Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації
Методичні рекомендації з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних  iconМетодичні рекомендації до програми виховання І навчання «Дитина»
Разом із тим ці методичні рекомендації можуть бути використані й іншими працівниками дошкільної освіти або тими, хто хоче розширити...
Методичні рекомендації з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних  iconРекомендації щодо дій населення у разі загрози та виникнення вибуху,...
Запорукою запобіганні вибухам неухильне дотримання правил пожежної та техногенної безпеки, а також пильність та відповідальність...
Методичні рекомендації з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних  iconІсторія виникнення та становления правової експертизи юридичних документів
Зазначений етап законодавчої процедури визначався вченим як такий, що має контрольне значення щодо перспектив введення в дію відповідних...
Методичні рекомендації з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних  iconОрганам державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки від 09. 07. 2008 №6 "Про затвердження уніфікованих форм актів"
Методичні рекомендації з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних  iconМетодичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних...
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...
Методичні рекомендації з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних  iconЗакон України від 18 січня 2003 року №2245-ш "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
Здійснення державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної...
Методичні рекомендації з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних  iconМетодичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних...
Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
Методичні рекомендації з організації державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних  iconМетодичні рекомендації щодо дій органів місцевого самоврядування,...
У рекомендаціях розміщена стисла характеристика небезпечних хімічних речовин (нхр), що використовуються на території району з господарською...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка