Програма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у європейському контексті»
Скачати 120.83 Kb.
НазваПрограма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у європейському контексті»
Дата конвертації21.03.2013
Розмір120.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика


Всеукраїнська громадська організація
«Українська асоціація по біоетиці»ПРОГРАМА


IV МІЖНАРОДНОГО СИМПОЗІУМУ
З БІОЕТИКИ


«Розвиток ідей біоетики у європейському контексті»

11–12 травня 2006 р.
Україна, Київ

Організаційний комітет:
Голова: чл.-кор. АМНУ, проф. Вороненко Ю.В.

Зам. голови: д.філос.н., проф. Кулініченко В.Л.
Члени Оргкомітету:

Борейко В.Є., к.ф.-м.н. Гавриленко С.Й., Гордієнко О.В.,
д.м.н., проф. Зозуля І.С., д.м.н., проф. Карагодіна О.Г., к.філ.н. Крейн І.М., к.філос.н. Крилова С.А., д.б.н. Левченко В.Ф., д.м.н., проф. Мінцер О.П., академик НАНУ, проф. Пиріг Л.А., д.філос.н., проф. Попов М.В.,
к.б.н. Пустовіт С.В., к.тех.н. Тополенко Г.А., к.м.н. Трінус К.Ф.,
д.філос.н. Хамітов Н.В., д.філос.н., проф. Чешко В.Ф.,
к.м.н. Шевченко О.А.
Секретар: Мазур Л.М.
Пленарні засідання: Лабораторний корпус, 1 поверх, ауд. 3
^ Секційні засідання:

Секція № 1 Лабораторний корпус, 8 поверх, ауд. 801

Секція № 2 Адміністративний корпус, 4 поверх, клас 1

Секція № 3 Адміністративний корпус, 4 поверх, ауд. 1

Секція № 4 Лабораторний корпус, 8 поверх, ауд. 804

Секція № 5 Лабораторний корпус, 8 поверх, ауд. 406

Секція № 6 Адміністративний корпус, 4 поверх, ауд. 113


11 травня
8.00–9.30 Реєстрація
10.00–10.20 Привітання учасників Симпозіуму (Вороненко Ю.В., Кундієв Ю.І.)

^ 10.20–13.00 Перше пленарне засідання (Модератори: Кулініченко В.Л., Елліс Г., Гартман Я.).

10.20 Рендторф Я. (Роскілдський Університет, м. Роскілде, Королівство Данія): Базові етичні принципи у європейській біоетиці та біо­праві

^ 11.00 Пиріг Л.А. (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна): Соціоетика та біоетика — сучасні реалії в Україні

11.20 Кулініченко В.Л. (Національна медична академія післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна): Біоетика в Україні: перспективи розвитку в європейському контексті

^ 11.40 Гартман Я. (Ягєллонський університет, м. Краків, Республіка Польща): Методологічне та соціальне становище європейської біоетики

12.00 Єрмоленко А.М. (Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України, м. Київ, Україна): Попередні зауваження до обґрунтування екологічної етики

^ 12.20 Гадлін Х. (Національний інститут здоров’я, м. Бетесда, США): Використання диспуту як шлях до вирішення складних питань біоетики
13.00–14.00 Обід
14.00–17.00 Друге пленарне засідання (Модератори: Пустовіт С.В.,
Гадлін Х., Хамітов Н.В.)


14.00 Кроулі Ф. (GCP-альянс — Європа та Стратегічна ініціатива розвитку можливостей етичної експертизи, м. Брюссель, Королівство Бельгія): Критика агори з точки зору біоетики: нові зауваження до «Держави» Платона

14.40 Елліс Г. (м. Єдон, США): Афро-американські перспективи надання медичних послуг

15.20 Сєгота І. (Університет в Рієка, Хорватське товариство з біоетики,
м. Рієка, Республіка Хорватія): Нові імпульси європейської біоетики: навчання здатності до комунікації з глухими (Рекомендація Ради Європи № 1598)

^ 16.00 Цирдя Т.М. (Державний університет медицини та фармації ім. М. Тесте­міцану, Асоціація з біоетики Республіки Молдови, м. Кишинєу, Республіка Молдова): Єдність феномену біоетики та ноосферної парадигми в стратегії забезпечення сучасної цивілізації

^ 16.20 Хамітов Н.В. (Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України,
м. Київ, Україна): Нова філософія полу та сім’ї як відповідь на глобальні виклики сучасності

^ 16.40 Борейко В.Є. (Київський еколого-культурний центр, м. Київ, Україна): Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»
17.00–17.30 Дискусія


12 травня

Секційні засідання: 9.00–13.00

Секція 1: Метаетика та проблеми взаємодії
високоорганізованих систем
(Керівники секції: Крейн І.М., Тополенко Г.А.)


^ Андреєва Т.О. Алєксєйчук І.С. (Донецький державний медичний універ­ситет, м. Донецьк): Біоцентризм та антропоцентризм як стратегія розвитку людства

Балл Г.О. (Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, м. Київ): Передумови адекватності міждисциплінарного дослідження морального вчинку

^ Копилов С.О. (Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, м. Київ): Сучасний етос: «війна норовів чи діалог етичних культур»?

Бастун Н.А. (Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, м. Київ): ^ Розумова відсталість як етична проблема

Бастун Н.В. (Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ): Комунікативно-культурний аспект діалогічної освіти як фактор формування біоетичної свідомості

^ Крейн І.М. (Міжнародний науково-учбовий центр ЮНЕСКО/МПІ інформа­ційних технологій та систем НАНУ, МОН України, м. Київ): Метаетика та біоетика

Кузнецов С.В. (Донецький державний медичний університет, м. Донецьк): ^ Взаємодія людини та всесвіту як високоорганізованих систем: синергетичний підхід

Кузнєцова І.В. (Кіровоградський кібернетико-технічний коледж, м. Кірово­град): Психологічний аналіз середовища Інтернет: додаткові можливості та переваги

Литовський В.Ф. (Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, м. Київ): Біоетика як феномен культури ХХ століття та психолого-педагогічна концепція школи діалогу культур

Огірко О.В. (Львівська національна академія ветеринарної медицини
ім. С.З. Гжицького, м. Львів): ^ Проблеми метаетики в сучасному суспільстві

Рижкова С.О. (Державна академія керівних кадрів культури та мистецтва,
м. Київ): Діада logos-ethos: історико-філософський аспект методологічних проблем герменевтики

Черненко В.А. (Харківський національний економічний університет,
м. Харків): ^ Метаетика як соціальна стратегія ХХI століття

Завгородня О.В. (Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, м. Київ): Психологічне здоров’я: визначення, критерії


Секція 2: Філософські засади та принципи європейської
біоетики та біоправа
(Керівники секції: ^ Кулініченко В.Л. , Чешко В.Ф.)


Чешко В.Ф. (Харківський економічний університет, м. Харків): Людина як суб’єкт керованої еволюції: етика та соціальна верифікація сучасної науки

Пєрова О.Є. (Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ): ^ Біоетичні оцінки постнекласичної науки

Серебровська З.О., Сгречча Е. (Інститут біоетики, Католицький університет Святого Cерця, м. Рим, Італія): Біоетика в Європі та США: витоки та течії

Нікуліна О.Є. (Донецький державний медичний університет, м. Донецьк): Концепції прогреса в біоетиці В.Р. Поттера

Ріктор Т.Л. (Державний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк): ^ Екзистенційно-танатологічне обгрунтування біоетики

Зінько В.М.1, Андрушко В.Т.2 (Святоонуфріївський монастир, м. Львів1; Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького2,
м. Львів): ^ Біоетичні аспекти заповідей декалогу

Тірас Х.П. (Інститут теоретичної та експериментальної біофізики РАН, м. Пущино, Російська Федерація): Біоетика: на шляху до етичної біології

Панченко В.І. (Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПН України, м. Київ): ^ Біоетика і безпека життєдіяльності людського індивіда в сучасному суспільстві

Російчук Т.А. (Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України): Антиутопія інформаційного суспільства

Бєлов В.М., Рабчинський Ж.А. (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України): ^ Свобода, творчість, совість в епоху глобалізації

Становських З.Л. (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ): Рефлексія біоетичних принципів та норм як напрямок сучасних науково-практичних досліджень

Яскевич Я.С. (Інститут соціально-гуманітарної освіти, м. Мінськ, Республіка Білорусь): ^ Громадська етична експертиза у контексті європейської філософії

Білан Н.М. (Білоцерківський державний аграрний університет, м. Біла Церква): Біоправо у ХХІ столітті

Чащин О.М. (Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем при Президії НАН України, м. Київ): ^ Проблеми імплементації Конвенції про права людини та біомедицину

Ларькова М.В. (Державний освітній заклад вищої професійної освіти «Саратовська державна академія права», м. Саратов, Російська Федерація): Міжнародно-правові проблеми, які виникають у зв’язку з можливостями клонування

Шкіряк-Нижник З.А. (Інститут ПАГ АМНУ, м. Київ): ^ Роль Ради Європи в розробці законодавчих актів щодо захисту прав та гідності людини в аспекті біомедицині


Секція 3: Традиційна та нетрадиційна медицина:
етичні аспекти здоров’я та хвороби
(Керівники секції: ^ Попов М.В., Карагодіна О.Г.,
Шевченко О. А.
)


Попов М.В. (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця,
м. Київ): Епістемологічні проблеми біоетики

Венесаар М. (Талліннська дитяча лікарня, Талліннський педагогічний університет, м. Таллінн, Естонська Республіка): Етичні проблеми у дитячій лікарні
м. Таллінна


^ Шевченко О.А. (НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ): Етичні аспекти знеболювання пологів

Парве В. (Тартуський університет, м. Татру, Естонська Республіка): Медичні препарати, які досліджуються на людях, та позиція раціонального егоїста

^ Запорожець Т.В. (Університет економіки та права «КРОК», м. Київ): Проблема відповідальності пацієнта

Журавльова Л.В. (Харківський державний медичний університет, м. Харків): Впровадження принципів доказової медицини у клінічну практику

^ Ковальова О.М. (Харківський державний медичний університет, м. Харків): Біоетичний контроль медико-біологічних експериментів

Оліярник Н.І. (Обласна стоматологічна поліклініка м. Львова, Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, м. Львів): Біоетика та експерименти на людині

^ Гриценко О.М. (НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ): Біодоступність лі­карських засобів з погляду екогомології

Лісець А. («Про Віта», м. Ветово, Республіка Хорватія):^ Надання медичної допомоги старим людям та важкохвори

Дубова А.В (Молодіжна організація Донбасу з біоетики, м. Донецьк): Біо­етичні підходи до оцінки якості життя дітей з порушеннями ритму серця

Чуприков А.П. (НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ): Викладання етики пси­хіатрам та медичним психологам

^ Линчак О.В. (Київський обласний центр охорони здоров’я матері і дитини, м. Київ): Вроджена та спадкова патологія: біоетичні аспекти скринінгу новонароджених

^ Апанасенко Г.Л. (НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ): Санологічна стратегія розвитку цивілізації

Парамешвар Д. (Всесвітній Центр виживання та проблем XXI століття,
м. Київ): ^ Що таке харизма? (Духовні аспекти цілительства)

Свєшнікова І.П. (Центр здорового способу життя «Лебідь», м. Ялта): Виховання духовного здоров’я в світлі сінергетичної педагогічної парадигми

Димань Т.М. (Білоцерківський державний аграрний університет, м. Біла Церк­ва): Стан духовного здоров’я студентів Білоцерківського агроуніверситету

Єгоренков А.І. (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця,
м. Київ): ^ Біоетика як «метод захисту» від негативних наслідків впровадження антинаукових концепцій та технологій у медицину


Секція 4: Біоетика та екоетика: права живого
(Керівник секції: ^ Борейко В.Є.)


Мишаткіна Т.В. (Республіканський інститут вищої школи, м. Мінськ, Республіка Білорусь): Екоетика та біоетика: вплив на суспільну мораль

Смерічевський Є.Ф. (Донецький державний медичний університет, м. Донецьк): Біоетика як сучасна екофілософія

Білан А. О. (Вінницький Національний університет ім. М. Пирогова, УАБ,
м. Вінниця): ^ Ксенотрансплантанти: деякі етико-правові проблеми

Матеюк О.П. (Хмельницький державний університет, м. Хмельницький): Екологічна свідомість як передумова екологічної культури

Халаїм О. О. (Природоохоронний центр «Незалежна Служба Екологічної безпеки», м. Київ): Генезіс екоетичних принципів як компонента суспільної свідомості

Корженевська Ю. В. (Ялтинський університет менеджменту, м. Ялта): Екологізація освіти як основа збереження життя на Землі

Яцеленко О. (Київський еколого-культурний центр, м. Київ): Досвід всеукраїн­ського конкурсу «Діти проти мисливського полювання»

Гринаш Г. В. (Обласна стоматологічна поліклініка, м. Львів): Повага до людини як до особистості від зачаття до народження

^ Молотова О.М. (Державний екологічний інститут Мінприроди України,
м. Київ): Екобіоетика — новий етичний напрямок в екофілософії

Салюк О.Д. (Дніпропетровська державна медична академія, м. Дніпро­петровськ): ^ Стоматологічні аспекти екоетики

Сєргєєва Т.В. (Білоцерківський державний аграрний університет, м. Біла
Церк­ва): Екоетика як основа виробництва екологічно чистої сільськогоспо­дарської продукції

Рибак І.В. (Хмельницька обласна клінічна лікарня, Спілка психологів та психотерапевтів, УАБ, м. Хмельницький): ^ Особливості психологічної адаптації
в умовах сучасного суспільства


Надворний В.Г. (Національний педуніверситет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ): Біоетичні підходи до формування екологічної свідомості у молоді


Секція 5: Соціальні аспекти біоетики: етичні критерії розвитку
громадянського суспільства (Модератори: ^ Гавриленко С.Й., Андрієвська Н.В., Гордієнко О.В.)


Андрієвська Н.В. (Громадянський інститут лідерства, м. Київ): Інформаційне суспільство у пошуках свого етичного імперативу

Мусатова Л.А. (Міжнародний благодійний фонд «Співтворчість», м. Київ): ^ Духовність як основа формування громадянського суспільства: світовий
досвід


Сусська О.О. (Інститут психології АПН України, м. Київ): Інформаційне суспільство та проблеми біоетики

Гавриленко С.Й. (Комітет з етики та гуманітарної експертизи, м. Київ): ^ Гуманітарна етична експертиза як фактор демократизації суспільства

Березанська Н.І. (Київський національний економічний університет, Культурний фонд «АНК», м. Київ): ^ Етика як синтез людських відносин

Бєлов В.М., Гонтарь Т.М., Ковалєв В.М. (Міжнародний науково-учбовий центр інформаційних технологій та систем НАНУ та МОН України, м. Київ): Моральні почуття — критерії етичної поведінки соціально здорової людини

Гордієнко О.В. (Центр сприяння соціальному розвитку України, Українська асоціація з біоетики, Київ, Україна): ^ Етичні аспекти трансформації процесів в українській медицині і нова еволюційна стратегія

Гринчук Д. В., Петриченко О.О. (Інститут радіаційної гігієни та епідеміології НЦРМ АМН України, м. Київ): ^ Суспільні проблеми дослідження, управління та реформування соціальної медицини України з точки зору системного аналізу

Оліярник Н. І. (Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, м. Львів): ^ Біоетика і експерименти на людині

Бачинський П.П. (Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ): Актуальність медичної біоетичної експертизи окремих положень Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини у контексті Європейської хартії регіональних мов чи мов меншин

^ Федонніков О.С. (ДОЗ ВПО Саратовський державний медичний університет, м. Саратов, Російська Федерація): Експертиза якості медичної допомоги: правові та етичні аспекти

Василевська Т.Є. (Національна акдемія державного управління при Президентові України, м. Київ): ^ Роль професійних етиків в етичній експертизі

Димар Н.М. (Інститут біоетики ім. Я.Базилевича, Медичне училище підготовки та підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних спе­ціалістів, м. Львів): Роль біоетичних комітетів у дотриманні принципів біоетики у сфері охорони здоров’я людини

^ Терешкевич Г.Т. (Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, м. Львів): Від медичної етики до персоналістичної біоетики


Секція 6: Філософія статі та сім’ї в контексті біоетики: нові аспекти

(Керівники секції: Хамітов Н.В., Крилова С.А., Мінєва С.)

Крилова C.А. (Академія муніципального управління, м. Київ): ^ Краса ставлення до себе і до світу: основа етики сім’ї майбутнього

Мінєва С. (Софійський університет, м. Софія, Республіка Болгарія): Cтать, ідентичність та їх біоетичний дискурс

Препотенська М.П. (НТУ «КПІ», м. Киів): ^ Маскулінна риторика та феномен гендерної толерантності

Клочков В. (Академія муніципального управління, м. Киів): Криза людини в сучасному світі та проблема сім’ї: біоетичні проблеми

Стребкова Ю. (НТУ «КПІ», м. Київ): Ґендерна інваріантність як корелят загального в європейськіх біоетичних концепціях

Рубан О. (м. Київ): біоетичний аспект взаємовідношень чоловіка та жінки України: сучасний етап

^ Кареліна Л.О. (Творче об’єднання «Інтелект України» при Європейській Академії проблем людини, м. Київ): Безумовна або умовна любов до життя (осо­биста відповідальність перед майбутнім)

Лукомська С.О. (Ліцей «Універсум», Благодійний фонд «Паростки», м. Сміла, Черкаська обл.): ^ Сексуальне вихованнятабуйована тема української педаго­гіки

Назар Н.О. (Інститут біоетики ім. Я. Базилевича, м. Львів): Вплив абортивної ментальності на демографічну ситуацію в Україні

^ Левіна В.Н. (Іжевська державна медична академія, м. Іжевськ, Російська Федерація): Біомедицина та трансформація родинних відносин

Коломієць В.П. (Фонд народонаселення ООН в Україні, м. Київ): Статеві ролі в сім’ї та акцентуації характеру подружжя

Талалаєв К.А. (Фонд народонаселення ООН в Україні, м. Київ): Потреба в зміні методів профілактичної роботи, яка проводиться в середовищі сту­дентської молоді

Мазур Л. М. (Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, НМАПО
ім. П.Л. Шупика, КІСКЗ ім. Св. кн. Ольги): Концепт «ґендерна рівність» як фе­міністична редукція ідеї толерантності
13.00–14.00 Обід

14.00–17.00 Обговорення результатів Симпозіуму

17.00–17.30 Закриття Симпозіуму

Схожі:

Програма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у європейському контексті» iconМ іністерство освіти та науки України Міністерство охорони здоров`я...
Міжнародний симпозіум проводиться для обговорення широкого колу питань біоетики з метою розгляду конкретних задач гуманізації науки...
Програма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у європейському контексті» iconВаріативний компонент навчального плану як засіб всебічного розвитку дитини
Зміна ідей, світових технологій значно швидша, ніж зміна суспільства, тому перед освітою постає важливе завдання: готувати інноваційну...
Програма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у європейському контексті» iconПлан вступ
Розділ перспективи розвитку спільного підприємництва в Україні в контексті інтеграції економіки України в систему міжнародного поділу...
Програма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у європейському контексті» icon«Екологія та економіка: проблеми І перспективи» 22 березня 2012 року 13. 00 (103 ауд.)
Мета форуму: аналіз екологічних проблем регіону, формування нових ідей І конкретних пропозицій у контексті сталого розвитку економіки...
Програма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у європейському контексті» iconНаціональна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку...
Розміщення учасників симпозіуму буде здійснюватися в готелях м. Дніпропетровська. Вартість одномісних номерів – 330-350 грн., двомісних...
Програма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у європейському контексті» iconТема: Фрідріх Шиллер виразник просвітницьких ідей свободи І справедливості
Очікуваний результат: учні поглиблять знання про поета Шиллера, вдосконалять уміння аналізувати поетичний твір у контексті епохи,...
Програма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у європейському контексті» iconНавчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
О. Завадського, Ю. О. Дорошенка та Ж. В. Потапової. Тому дана програма є логічним продовженням згаданої програми для 9 класу І для...
Програма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у європейському контексті» iconЄвропейська кредитно-трансферна система та вища школа україни – шляхи впровадження та адаптації
Входження освітньої сфери України до міжнародного освітнього простору визнається сьогодні важливою складовою частиною модернізації...
Програма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у європейському контексті» iconДвадцять четвертого інтелектуального заочного міжнародного конкурсу «50 слів»
Повідомляємо, що Всеукраїнська дитяча громадська організація «Гармонійний розвиток» оголошує про проведення не комерційного Двадцять...
Програма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у європейському контексті» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Загальна характеристика стану українських земель в контексті загальноєвропейської історії початку ХХ ст
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка