Законукра ї н и
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка1/6
Дата конвертації21.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приватизацію державного майна
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 24, ст.348 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР

N 2164-XII від 04.03.92, ВВР, 1992, N 24, ст.349 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2544-XII від 07.07.92, ВВР, 1992, N 38, ст.562

N 2623-XII від 18.09.92, ВВР, 1992, N 42, ст.603

Декретами

N 9-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст.53

N 15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, N 17, ст.184

Законами

N 3875-XII від 26.01.94, ВВР, 1994, N 18, ст.103

N 3982-XII від 22.02.94, ВВР, 1994, N 24, ст.183

N 64/95-ВР від 15.02.95, ВВР, 1995, N 10, ст.64 }
{ В редакції Закону

N 89/97-ВР від 19.02.97, ВВР, 1997, N 17, ст.122 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 9-рп від 01.07.98 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 177-XIV від 14.10.98, ВВР, 1998, N 49, ст.301

N 358-XIV від 24.12.98, ВВР, 1999, N 7, ст. 52

N 1200-XIV від 03.11.99, ВВР, 1999, N 51, ст.453

N 1695-III від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 31, ст.247 -

набирає чинності з дня введення в дію Закону України про

особливості приватизації майна підприємств паливно-енергетичного

комплексу

N 1723-III від 18.05.2000, ВВР, 2000, N 33-34, ст.272

N 1724-III від 18.05.2000, ВВР, 2000, N 33-34, ст.273

N 1869-III від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 41, ст.341 -

дію Закону зупинено до прийняття нової Державної програми

приватизації згідно із Законом N 2729-IV від

05.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.433

N 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38

N 2182-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.39

N 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

N 597-IV від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.160

N 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209

- набуває чинності 01.08.2003 року

N 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

N 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38

N 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181

N 1413-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.253

N 1414-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.254

N 1863-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 45, ст.501

N 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

N 2453-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.258

N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

N 2629-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.342

N 2729-IV від 05.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.433

N 2801-IV від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.480

N 2803-IV від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.482

N 3050-IV від 03.11.2005, ВВР, 2006, N 4, ст.59

N 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110

N 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96 - зміни діють у 2006 році

N 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184

N 483-V від 15.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.77

N 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66

N 580-V від 11.01.2007, ВВР, 2007, N 13, ст.132

N 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440

N 107-VI від 28.12.2007 - зміни діють

по 31 грудня 2008 року }


{ У тексті Закону слова "початкова ціна" у всіх відмінках

замінено словами "початкова вартість" у відповідному

відмінку згідно із Законом N 2801-IV від

06.09.2005 }
{ У тексті Закону слова "єдиний (цілісний) майновий комплекс",

"цілісний майновий комплекс" у всіх відмінках і числах

замінено словами "єдиний майновий комплекс" у відповідному

відмінку і числі, а слова "статутного фонду" - словами

"статутного капіталу" згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007 }


Цей Закон регулює правові, економічні та організаційні основи

приватизації державного майна та майна, що належить Автономній

Республіці Крим, з метою створення багатоукладної соціально

орієнтованої ринкової економіки України.
Розділ I
^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Поняття та мета приватизації
Приватизація державного майна (далі - приватизація) - це

відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що

належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та

юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього

Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності

виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки

України.
Стаття 2. Пріоритети та принципи приватизації
1. Основними пріоритетами приватизації є підвищення

ефективності виробництва та мотивації до праці, прискорення

структурної перебудови і розвитку економіки України.
2. Приватизація здійснюється на основі таких принципів:

законності;

державного регулювання та контролю;

надання громадянам України пріоритетного права на придбання

державного майна;

надання пільг для придбання державного майна членам трудових

колективів підприємств, що приватизуються;

забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі

громадян України у процесі приватизації;

продажу об'єктів приватизації з урахуванням їх індивідуальних

особливостей виключно за кошти; ( Абзац сьомий частини другої

статті 2 в редакції Закону N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )

пріоритетного права трудових колективів на придбання майна

своїх підприємств;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
( Абзац десятий частини другої статті 2 виключено на підставі

Закону N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )
додержання антимонопольного законодавства;

повного, своєчасного та достовірного інформування громадян

про порядок приватизації та відомості про об'єкти приватизації;

врахування особливостей приватизації об'єктів

агропромислового комплексу, гірничодобувної промисловості,

незавершеного будівництва, невеликих державних підприємств,

підприємств із змішаною формою власності та об'єктів

науково-технічної сфери; { Абзац дванадцятий частини другої статті

2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1869-III ( 1869-14 )

від 13.07.2000 - дію змін зупинено до прийняття нової Державної

програми приватизації згідно із Законом N 2729-IV ( 2729-15 ) від

05.07.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 580-V

( 580-16 ) від 11.01.2007 }

застосування переважно конкурентних способів у разі:

приватизації невеликих державних підприємств, законсервованих

об'єктів та об'єктів незавершеного будівництва, підприємств

торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування

населення, готельного господарства, туристичного комплексу;

продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на

базі середніх та великих підприємств.
Стаття 3. Законодавство України про приватизацію
1. Законодавство України про приватизацію складається з цього

Закону, інших законів України з питань приватизації.
2. Дія цього Закону не поширюється на:

приватизацію об'єктів державного житлового фонду, у тому

числі гуртожитків, а також об'єктів соціально-культурного

призначення, що фінансуються з державного бюджету, в тому числі

об'єктів сфери охорони здоров'я, за винятком тих, які належать

підприємствам, що приватизуються; ( Абзац другий частини другої

статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-IV

( 2453-15 ) від 03.03.2005 )

зміну організаційно-правових форм власності колгоспів,

підприємств споживчої кооперації.

{ Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від

19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 }
3. Приватизація акцій (часток, паїв), що перебувають у

державній власності, у майні спільних підприємств з іноземними

інвестиціями, проводиться відповідно до законодавства та

установчих документів спільних підприємств.
4. Відчуження майна, що є у комунальній власності,

регулюється положеннями цього Закону, інших законів з питань

приватизації і здійснюється органами місцевого самоврядування.
Стаття 4. Державна програма приватизації
1. Державна програма приватизації визначає цілі, пріоритети

та умови приватизації, розробляється Фондом державного майна

України і затверджується Верховною Радою України законом України

один раз на три роки не пізніш як за місяць до затвердження

Державного бюджету України на відповідний рік, але до початку

наступного бюджетного року та діє до затвердження чергової

Державної програми приватизації.

Державна програма приватизації вноситься на розгляд Верховної

Ради України одночасно з проектом Державного бюджету України на

відповідний рік.

( Частина перша статті 4 в редакції Закону N 1723-III ( 1723-14 )

від 18.05.2000 )
2. Пропозиції про внесення змін до Державної програми

приватизації щодо кількості об'єктів, які підлягають приватизації,

та уточнення завдань щодо надходження коштів до Державного бюджету

України подаються до Верховної Ради України одночасно з проектом

Державного бюджету України на наступний бюджетний рік.

( Частина друга статті 4 в редакції Закону N 1723-III ( 1723-14 )

від 18.05.2000 )
3. У Державній програмі приватизації визначаються:

завдання щодо приватизації майна, яке перебуває в державній

власності, та державного майна, що належить Автономній Республіці

Крим;

відповідні способи приватизації для різних груп об'єктів;

( Абзац четвертий частини третьої статті 4 виключено на

підставі Закону N 1724-III ( 1724-14 ) від 18.05.2000 )

завдання відповідним органам виконавчої влади щодо

забезпечення проведення приватизації;

заходи щодо залучення в процесі приватизації інвесторів;

особливості участі в процесі приватизації громадян України,

іноземних інвесторів та інших покупців;

розрахунок витрат на виконання програми приватизації, порядок

їх відшкодування та джерела фінансування;

прогноз надходження коштів від приватизації та напрями їх

використання.
4. Верховна Рада України щорічно заслуховує і затверджує звіт

Фонду державного майна України про виконання Державної програми

приватизації.
Стаття 5. Об'єкти приватизації
1. До об'єктів державної власності, що підлягають

приватизації, належать:

підприємства (цехи, виробництва, дільниці, інші підрозділи,

якщо в разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується

технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації

підприємства, із структури якого вони виділяються) як єдині

майнові комплекси, до складу яких входять усі види майна,

призначені для їх діяльності, що визначені Цивільним кодексом

України ( 435-15 ); { Абзац другий частини першої статті 5 в

редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти;

акції (частки, паї), що належать державі у майні

господарських товариств та інших об'єднань;

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які підлягають

приватизації. { Частину першу статті 5 доповнено абзацом згідно із

Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )

від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 }
2. Приватизації не підлягають об'єкти, що мають

загальнодержавне значення, а також казенні підприємства. До

об'єктів, що мають загальнодержавне значення, відносяться майнові

комплекси підприємств, їх структурних підрозділів, основним видом

діяльності яких є виробництво товарів (робіт, послуг), що мають

загальнодержавне значення. ( Абзац перший частини другої статті 5

із змінами, внесеними згідно із Законом N 177-XIV ( 177-14 ) від

14.10.98 )

Загальнодержавне значення мають:

а) об'єкти, які забезпечують виконання державою своїх

функцій, забезпечують обороноздатність держави, її економічну

незалежність, та об'єкти права власності Українського народу,

майно, що становить матеріальну основу суверенітету України,

зокрема:

майно органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування, майно Збройних Сил України (крім майна, щодо якого

цим Законом встановлено особливості приватизації), Служби безпеки

України, Державної прикордонної служби України, правоохоронних і

митних органів; ( Абзац другий підпункту "а" пункту 2 статті 5 із

змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 ) від

21.12.2000, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності

з 01.08.2003 року )

надра, корисні копалини загальнодержавного значення, водні

ресурси та інші природні ресурси, які є об'єктами права власності

Українського народу;

майнові комплекси підприємств з лісовідновлення,

лісорозведення та охорони лісу, лісництва, їх підрозділи;

сортовипробувальні станції, дільниці, інші організації з

експертизи сортів рослин; ( Пункт "а" частини другої статті 5

доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 1200-XIV ( 1200-14 )

від 03.11.99 )

золотий і валютний фонди та запаси, державні матеріальні

резерви;

емісійна система, майнові комплекси підприємств і установ, що

забезпечують випуск та зберігання грошових знаків і цінних

паперів;

радіотелевізійні передавальні центри, а також об'єкти, що

забезпечують зв'язком органи законодавчої та виконавчої влади;

( Абзац восьмий пункту "а" частини другої статті 5 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 1869-III ( 1869-14 ) від 13.07.2000

- дію змін зупинено до прийняття нової Державної програми

приватизації згідно із Законом N 2729-IV ( 2729-15 ) від

05.07.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 580-V

( 580-16 ) від 11.01.2007 }

державні радіоканали та телевізійні канали;

засоби урядового, фельд'єгерського та спеціального зв'язку;

інші об'єкти права державної власності, які забезпечують

виконання державою своїх функцій;
б) об'єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток,

збереження та підвищення культурного, наукового потенціалу,

духовних цінностей, зокрема:

об'єкти Національного космічного агентства України при

Кабінеті Міністрів України;

архіви;

майнові комплекси установ Національної академії наук України

з основних напрямів досліджень;

об'єкти культури, мистецтва, архітектури, меморіальні

комплекси, заповідники, парки тощо загальнонаціонального значення;
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка