Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти
Скачати 267.76 Kb.
НазваПровадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти
Сторінка1/3
Дата конвертації21.03.2013
Розмір267.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   32

Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, серія АВ № 420668 від 30 вересня 2008 року. Термін дії ліцензії — до 10 липня 2013 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Чигиринського технікуму Уманського державного аграрного університету, (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.

1. Загальні положення

 1. Чигиринський технікум Уманського державного аграрного університету (надалі - технікум) оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст із спеціальностей 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03040101 «Правознавство» (див. додаток 1).

 2. До технікуму приймаються громадяни України, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

 3. Прийом до технікуму здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. До послуг проживаючих двох- та трьохмістні кімнати блочного типу з окремою кухнею, обладнаною електроплитами, а також бібліотека, читальна зала, їдальня, поліклініка.

^ 2. Вимоги до рівня освіти вступників 1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03040101 «Правознавство» приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03040101 «Правознавство» з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.)

 3. Технікум здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу

з

відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

^ 3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у технікумі здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів; за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 1. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

 2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров'я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

^ 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

базової або повної загальної середньої

^ Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

15 липня 2010 року

^ Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

22 липня 2010 року

6 серпня 2010 року


4

^ Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
31 липня 2010 року

13 серпня 2010 року

^ Строки проведення вступних екзаменів

23-31 липня 2010 року

6-13 серпня 2010 року

^ Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня 2010 року

не пізніше 14 серпня 2010 року

^ Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) –не пізніше 25 серпня

за державним замовленням - не пізніше 20 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) –не пізніше 1 вересня

^ 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у технікум

 1. Вступники особисто подають заяву про вступ до технікуму, в якій вказують спеціальність та форму навчання.

 2. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

медичну довідку за формою 086-О або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту. 5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до технікуму для конкурсного відбору щодо вступу на обрану спеціальність (див. додаток 2).

Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче 124 балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

5

 1. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та II груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у технікумі.

 2. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у технікумі:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — при вступі на заочну форму навчання;

особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

 1. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.

 2. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки
(спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності
підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і
підтверджується його особистим підписом.

5.9. Паспорт громадянина України, (свідоцтво про народження для осіб,
які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про
приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на
вступ, вступник пред'являє особисто.

5.10. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на
умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають
направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій (для закладів І—II рівнів акредитації — відповідними органами

6

освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з технікумом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

 1. Інші документи, що повинні подати вступники, у терміни, визначені для прийому документів якщо такі передбачені законодавством або стандартами вищої освіти для вступу на навчання за відповідними спеціальностями.

 2. Усі копії документів завіряються за оригіналами технікумом або в установленому законодавством порядку.

 3. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред'являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

^ 6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної
середньої освіти вступають до технікуму для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зараховуються бали сертифіката
Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році з
предметів (див. додаток 2).

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «З» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12»

 2. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до технікуму із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та середнього бала документа про повну загальну середню освіту, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

7

6.4. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі базової загальної
середньої освіти, обчислюється як сума балів вступних екзаменів, що
оцінюються за 12-бальною шкалою з предметів:

за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік» :

«Українська мова та література» - профільний;

«Математика» або «Історія України» - непрофільний;

за спеціальністю 5.03040101«Правознавство» :

«Українська мова та література» - профільний;

«Історія України» або «Математика» - непрофільний; (див. додаток 2).

 1. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

 2. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом , розглядає апеляційна комісія технікуму.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої абітурієнтом на вступному випробуванні у технікумі (далі - апеляція) повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

^ 7. Цільовий прийом до технікуму

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня;

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом
державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки
(спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в
сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на

8 здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
  1   2   3

Схожі:

Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти iconПравила прийому до Відокремленого структурного підрозділу Чигиринського...
Діяльності у Відокремленому структурному підрозділі Чигиринському технікумі Уманського національного університету садівництва здійснюється...
Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти iconПравила прийому до Харцизького металургійного технікуму Державного вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у Харцизькому металургійному технікумі (далі – технікум) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти iconПравила прийому до Полтавського комерційного технікуму у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Полтавському комерційному технікумі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І...
Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти iconПравила прийому до Полтавського комерційного технікуму в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Полтавському комерційному технікумі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І...
Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти iconПравила прийому до Полтавського комерційного технікуму в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Полтавському комерційному технікумі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І...
Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти iconЗатверджено
Провадження освітньої діяльності у Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти iconПравила прийому до Артемівського медичного училища у 2013 році
Провадження освітньої діяльності в Артемівському медичному училищі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки...
Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти iconПравила прийому до Артемівського медичного училища у 2012 році
Провадження освітньої діяльності в Артемівському медичному училищі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки...
Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу “
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі “Нововолинський електромеханічний коледж” здійснюється відповідно...
Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти iconПравила прийому до внз «Львівський кооперативний коледж економіки І права» у 2013 році Погоджено
Провадження освітньої діяльності у внз львівському кооперативному коледжі економіки І права здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка