Статут
Скачати 137.49 Kb.
НазваСтатут
Дата конвертації21.03.2013
Розмір137.49 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > ДокументыЗ А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Засновником:

_____________________

“____”___________1999 р.


СТАТУТ

ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА
«_________»


м. Київ – 1999 р.
СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дочірнє підприємство «____________», далі Підприємство, створено згідно з рішенням Засновника – Юридичної особи за законодавством _____________.
1.2. Підприємство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, зокрема Законами України:


 • “Про власність”;

 • “Про підприємництво”;

 • “Про підприємства в Україні”;

 • “Про режим іноземного інвестування”,

Даним Статутом та розпорядженнями Засновника.
1.3. Повна назва Підприємства:
Українською мовою – Приватне підприємство “_____ ”;

Англійською мовою – Subsidiary company “_____ ”;

Скорочена назва:

Українською мовою – “______ ”;

Англійською мовою – “______ ”
1.4. Місце знаходження: м. Київ, вул._______ .
1.5. Засновником Підприємства є: ________ .
1.6. Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

Підприємство вправі від свого імені укладати угоди, придбати майно і особові немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем в загальних та арбітражних судах.

Підприємство має круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки, товарний знак та емблему, самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки у банках та інших установах згідно до чинного законодавства.
1.7. Підприємство не несе відповідальності по зобов’язаннях Засновника.
1.8. Засновник несе відповідальність по зобов’язаннях Підприємства в межах вартості внеску до Статутного фонду.
1.9. Підприємство створено з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, не забороненої чинним законодавством.
1.10. Підприємство здійснює свою діяльність шляхом проведення будь-яких операцій, за винятком заборонених законодавством, зокрема шляхом:
а) здійснення науково-дослідної та впроваджувальної діяльності, виробництво продукції і надання послуг на замовлення юридичних осіб і громадян на підставі укладених договорів або в ініціативному порядку з їх реалізацією на умовах згідно з домовленістю сторін;
б) продажу, обміну, здачі в оренду, позику або у безкоштовне тимчасове користування юридичним особам або громадянам належних їм фондів, сировини, готової продукції, фінансових ресурсів та майна на умовах, згідно з домовленістю;
в) поставки продукції, виконання робіт, надання послуг, в тому числі у кредит, надання фінансової або іншої допомоги згідно з домовленістю сторін;
г) участі у діяльності інших юридичних осіб;
д) ведення у встановленому порядку зовнішньоекономічної діяльності, створення господарських формувань з іноземними юридичними та фізичними особами.
1.11. Предмет діяльності Підприємства:

 • торговельна діяльність у сфері оптової роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

 • створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;

 • створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг, включаючи консигнацію, торгівлю по каталогам, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів в вільній митній зоні;

 • м’ясопереробне виробництво;

 • рибопереробне виробництво;

 • виробництво, заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва, закупівля у населення за готівку необхідних товарів та матеріалів;

 • деревообробне виробництво;

 • виробнича діяльність по переробці пластмас;

 • металообробне виробництво;

 • швейне виробництво;

 • виготовлення пива, алкогольних напоїв, а також виготовлення та реалізація спирту етилового, коньячного і плодового;

 • виготовлення тютюнових виробів;

 • закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;

 • надання різноманітних консалтингових послуг, в тому числі інформаційних, маркетингових, брокерських, агентських тощо;

 • міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;

 • надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

 • агентування морського торговельного флоту;

 • патентування, впровадження винаходів, "ноу-хау", раціоналізаторських пропозицій у масове виробництво;

 • здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;

 • розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт;

 • розробка прикладного інформаційно–програмного забезпечення;

 • виробництво засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв: моніторів, принтерів, тощо; виробництво іншої офісної техніки, зокрема копіювальної та факсимільної;

 • діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;

 • здійснення сервісних послуг, гарантійного та постгарантійного обслуговування продукції власного виробництва та продукції інших виробників;

 • посередницька діяльність;

 • здійснення оптового та роздрібного обміну іноземних валют на підставі агентських угод з уповноваженими банками;

 • впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;

 • виготовлення і реалізація лікарських засобів;

 • діяльність, пов'язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму;

 • надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка;

 • посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

 • фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, (перелік видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів України).

 • організація готельної справи;

 • закупівля, переробка та реалізація паливно-енергетичних ресурсів та виробів з них;

 • оптовий та роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів, створення та експлуатація АЗС;

 • діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;

 • створення та експлуатація автогосподарства;

 • надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;

 • виробництво, передача та постачання електроенергії;

 • створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;

 • будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);

 • купівля, продаж, оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;

 • виготовлення продукції та товарів, в тому числі напівфабрикатів, з вторинної сировини та відходів виробництва;

 • здійснення операцій з металобрухтом;

 • видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;

 • рекламна діяльність;

 • використання радіочастот;

 • виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду; створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;

 • проведення та організація виставок ярмарок, аукціонів, тощо;

 • здійснення поліграфічної, видавничої та інформаційно-рекламної діяльності, виробництво аудіо та відеопродукції;

 • ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту;

 • надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;

 • організація друкованих засобів масової інформації - газет, журналів, тощо;

 • озеленення та благоустрій територій;

 • благодійна діяльність;

 • зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть.


Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються Підприємством за умови одержання відповідних ліцензій (дозволів).

^

СТАТТЯ 2. МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК2.1. Підприємство є власником майна, переданого йому Засновником, продукції, виробленої внаслідок господарської діяльності, одержання прибутків, а також іншого майна, придбаного їм на інших підставах, незаборонених чинним законодавством.
2.2. Майно Підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі підприємства.
2.3. Джерела формування Підприємства:

 • грошові та матеріальні внески Засновника;

 • доходи від особистої господарської діяльності;

 • доходи від цінних паперів;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

 • надходження від роздержавлення та приватизації власності;

 • інші джерела, не заборонені законодавством України.


2.4. Для забезпечення діяльності Підприємства, за рахунок внеску Засновника створюється Статутний фонд у розмірі ____ (___) Гривень.

Засновник вправі приймати рішення щодо зміни до Статутного фонду.

Рішення щодо зміни Статутного фонду набувають чинності з моменту реєстрації відповідних змін та доповнень Статуту.

Засновник вправі передавати Підприємству у тимчасове безкоштовне користування основні фонди та оборотні засоби.
2.5. Крім Статутного у Підприємстві створюються також інші фонди, зокрема:

 • фонд виробництва;

 • фонд соціального розвитку;

 • резервний фонд.

Резервний фонд утворюється у розмірі 25% від суми Статутного фонду.

Утворення резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань 5% чистого прибутку.

За рішенням Засновника в Підприємстві можуть формуватись також інші фонди.

Порядок формування фондів та їх використання визначаються Засновником.
2.6. Основним узагальнюючим показником діяльності Підприємства є прибуток, що формується згідно з порядком, передбаченим чинним законодавством.

З доходу, отриманого внаслідок фінансово-господарської діяльності, Підприємство:

 • виконує обов’язкові платежі у бюджет;

 • сплачує за трудові ресурси;

 • розраховується з контрагентами по договорах;

 • формує фонди.

Залишок чистого прибутку залишається в розпорядженні Засновника.

Фінансовий рік Підприємства співпадає з календарним.

^

СТАТТЯ 3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:

 • Затвердження Статуту Підприємства;

 • Визначення головних напрямків діяльності Підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

 • Призначення Директора, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;

 • Заснування, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філіалів та представництв, затвердження їх повноважень (Статутів, Положень);

 • Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Підприємства;

 • Прийняття рішень про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії;

 • Затвердження річних балансів.

3.2. У Підприємстві створюється одноособовий виконавчий орган Директор.

Директор вирішує усі питання діяльності Підприємства, окрім віднесених до виключної компетенції Засновника.

Директор призначається Засновником, підзвітне йому та організовує виконання його рішень.

Окремі взаємовідносини особи, яка призначається на посаду Директора Засновником, регламентуються контрактом.

Директор діє від імені Підприємства без доручення в межах, встановлених даним Статутом та рішеннями Засновника.

Рішення Директора проваджуються в життя, як правило, наказами.

Директор Підприємства керує діяльністю Підприємства і несе особисту відповідальність в межах, передбачених контрактом та чинним законодавством за виконання покладених на нього завдань.

Для організації діяльності Підприємства та виконання покладених на нього завдань Директор здійснює:

а) представництво Підприємства на Україні та за її межами;

б) оформлення усіх документів, необхідних для забезпечення діяльності Підприємства;

в) видачу наказів, розпоряджень і доручень з питань діяльності Підприємства;

г) розпорядження, у відповідності з діючим законодавством, майном і коштами Підприємства, укладення угод в межах своїх повноважень;

д) розробляє та затверджує штатний розклад Підприємства;

е) у встановленому порядку призначає і звільняє працівників Підприємства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, які відзначились, накладає дисциплінарні стягнення;

і) розробляє та затверджує Положення про структурні підрозділи Підприємства;

к) розподіляє обов’язки між своїми заступниками.
Директор має право підпису будь-яких документів, стосовно діяльності Підприємства, по взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності Підприємства без окремого доручення (довіреності).

Директор має право без попереднього погодження з Засновником укладати контракти з третіми особами на надання послуг, придбання та реалізацію матеріальних цінностей на суму, що не перевищує Статутний фонд Підприємства.

Директор Підприємства здійснює і інші функції за дорученням Засновника.

Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять в його компетенцію, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів та іншим працівникам Підприємства.

Працівники призначаються та звільняються від посад наказом Директора, а в його відсутність – заступниками Директора.
3.3. Контроль за роботою Підприємства здійснюється ревізійною комісією, яка утворюється в порядку, визначеному Засновником.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах.
^ СТАТТЯ 4. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ СТОСУНКИ,

ГОСПОДАРСЬКА ТА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1 Підприємство самостійно планує свою діяльність, виходячи з попиту на роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення особистого прибутку працівників.

Основу планів складають договори зі споживачами та постачальниками.
4.2. Підприємство реалізує свою продукцію та послуги по цінах і тарифах, встановлених самостійно або на договірній основі.
4.3. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї праці, веде статистичну звітність за формою, встановленою органами державної статистики і несе відповідальність за її достовірність.
4.4. Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці, а також інші види оплати для працівників.
4.5. Соціальна діяльність регламентується чинним законодавством.

Тривалість і розпорядок трудового дня, порядок надання вихідних днів, відпусток, в тому числі додаткових, прийом та звільнення працівників, їх права та зобов’язання визначаються Правилами внутрішнього розпорядку та індивідуальними контрактами.

Підприємство вживає заходи щодо охорони праці та забезпечення техніки безпеки.

Підприємство гарантує робітникам забезпечення соціальних гарантій та пільг, передбачених чинним законодавством.

^

СТАТТЯ 5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ5.1. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на підставі закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», міжнародних договорів та інших актів.
5.2. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства будується на підставі валютної самоокупності, взаємовигідності та партнерства.
5.3. Підприємство має право:

 • самостійно встановлювати зв’язки з юридичними та фізичними особами інших країн, безпосередньо укладати договори з закордонними партнерами.

 • проводити експортно-імпортні операції, експортувати різноманітні розробки, роботи, вироби та послуги в рамках своєї основної діяльності, обумовленої Статутом, імпортувати сировину, матеріали, комплектуючі вироби, машини, обладнання для потреб власного виробництва;

 • створювати спільні підприємства з метою підвищення конкурентної здатності вироблених товарів та наданих послуг;

 • приймати участь в діяльності міжнародних асоціацій, об’єднань, закордонних торгах, виставках-продажах, конкурсах, ярмарках, аукціонах;

 • Направляти на роботу та стажування своїх спеціалістів за кордон.


5.4. Кількість, ставки, порядок проведення відрахувань з валютної виручки регламентується чинним законодавством.
^ СТАТТЯ 6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ.
6.1. Підприємство може бути ліквідовано або реорганізовано (злито, приєднано, поділено, виділено, перетворено) за рішенням Засновника та у випадках, передбачених законодавством України.
6.2. Ліквідація виконується ліквідаційною комісією, яка утворюється ініціатором ліквідації.

З моменту призначення комісії, до неї переходять повноваження по керівництву справами Підприємства.

Ліквідаційна комісія діє згідно з порядком, передбаченим чинним законодавством, зокрема:

 • оцінює наявне майно,

 • проводить розрахунки з бюджетом;

 • проводить розрахунки з дебіторами та кредиторами, надає термін для заяв останніх;

 • складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Засновнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію.


6.3. Майно та кошти Підприємства, що залишились після передбачених законодавством розрахунків, передаються Засновнику.
6.4. Майно, передане Засновником Підприємству у користування, повертається Засновнику.

СТАТТЯ 7. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ СТАТУТУ7.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Засновником та вносяться на реєстрацію до відповідного державного органу.
7.2. У частині, не передбаченій даним Статутом, Підприємство керується чинним законодавством України.
7.3. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.

ПІДПИС ________________/./
Схожі:

Статут iconСтатут
Статут спрямовано на розширення самостійності учбово-ви­робничого підприємства (далі підприємство), забезпечення його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут
Статут товариства з обмеженою відповідальністю „ааа” (далі по тексту Статут) визначає порядок створення, діяльності та припинення...
Статут iconСтатут
Статут спрямовано на забезпечення та розширення самостій­ності учбово-виробничого об'єднання (далі об'єднання), його прав та обов'язків...
Статут iconСтатут Учнівського самоврядування
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім І майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут основний закон Учнівського самоврядування...
Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconСтатут

Статут iconТиповий статут

Статут iconТиповий статут

Статут iconСтатут акціонерного товариства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка