Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
НазваЗакон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
Сторінка1/45
Дата конвертації22.03.2013
Розмір2.84 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45З А Т В Е Р Д Ж У Ю:

Заступник Голови Державної

податкової адміністрації України
12.10.10__________ В.О. МаліковДовідник № 55
пільг, наданих чинним законодавством

по сплаті податків,

зборів, інших обов’язкових платежів

СТАНОМ НА 01.09.10


Довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів

^ СТАНОМ НА 01.09.10^ Код пільгиЗміст пільгиДокумент


документа


Дата прийняття документа


Початок дії пільги


^ Кінець дії пільги

**

Ознака

Групування пільг


Ознака

цільового

призначенняКоментар

11020000

^ ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
11020025

Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України


Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18

Закон України "Про систему оподаткування" ст. 19

334/94-ВР
77/97-ВР

28.12.94
18.02.97

28.12.94
18.02.97
В


11020032

Не включаються до валового доходу кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинність у встановленому законодавством порядку.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункт 4.2.13 пункту 4.2 статті 4

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97
В


11020033

До складу валових витрат включаються суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону, суми коштів, що перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям - засновникам постійно діючого третейського суду у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цієї статті, та внесків, передбачених підпунктом 5.2.17 цього пункту.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України»

підпункт 5.2.2

пункту 5.2

статті 5

283/97-ВР


2505-IV

22.05.97


25.03.05

01.01.05
В

11020034

Враховується у складі валових витрат сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об’єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункт 5.2.3 пункту 5.2 статті 5

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97
В


11020035

Враховуються у складі валових витрат платника податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункт 5.2.5 пункту 5.2 статті 5

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97
Н


11020044

Якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від'ємне значення об'єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” п. 6.1 ст. 6 ;

п.22.13 ст.22
Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”


334/94-ВР
349-IV


28.12.94
24.12.0212..06..97
01.01.03

А


11020045

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному статтею 6 цього Закону.


Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункт 7.6.1 пункту 7.6 статті 7

349-IV

24.12.02

01.01.03
Н


11020046

Балансові збитки від спільної діяльності понесені в попередніх періодах зменшують доходи, отримані від спільної діяльності.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункт 7.7.5 пункту 7.7 статті 7

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97
Н


11020047

Авансовий внесок, передбачений підпунктом 7.8.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих (випущених) підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента, незалежно від того чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів) чи ні, а також у разі виплат дивідендів на користь інститутів спільного інвестування,

а також у разі виплат дивідендів інститутами спільного інвестування та у разі виплати дивідендів платником податку, переважна частина доходів (більше 90 відсотків) якого отримана у вигляді дивідендів, сплачених юридичними особами - резидентами, які перебувають під його контролем відповідно до пункту 1.26 цього Закону"

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 7.8.5 п. 7.8 ст. 7


Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування349-IV

398-V

24.12.02

30.11.06


01.01.03

01.01.07

В
-


11020056

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів.


Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункт 7.13.1 пункту 7.13 статті 7

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97
В


11020064

Створення страхових резервів банківськими установами відносно сукупного розміру боргових вимог банків 40 відсотків до 31.12.99; 30% - до 31.10. 2001, 20% до 31.12.04 року, 10%- починаючи з 01.01.2005 відноситься на валові витрати.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункти 12.2.3 пункту 12.2 статті 12 та пункт 22.13 статті 22
Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України”

283/97-ВР

2505-IV

22.05.97

25.03.05

01.07.97

01.01.05

Н

11020065

За зниженою ставкою 15 відсотків оподатковуються валові доходи нерезидентів, що не проводять підприємницької діяльності в Україні через постійне представництво, отримані з джерел на території України.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” пункт 13.1 та 13.2 статті 13

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97
Н


11020066

Суми нарахованого податку підприємств-виробників сільськогосподарської продукції зменшується на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” пункт 14.1 статті 14

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97
В


11020071

Не включаються до доходів з інших джерел вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих неприбутковим організаціям згідно з пунктом 7.11 статті 7 цього Закону.


Закон України „„Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац 2 пп.4.1.6 статті 4

283/97-ВР

22.05.97
Н

11020081

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів” доповнено пункт 7.12 статті 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпунктом 7.12.1  

1926-ІІІ

13.07.00

22.08.00
В


11020082

Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами, у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери, продані (розміщені) нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів – нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані Україною позики (кредитні або державні зовнішні запозичення), які відображаються у Державному бюджеті України чи кошторисі НБУ

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” пункту 13.4 статті 13

639/97-ВР

18.11.97

16.12.97


В


11020083

Звільняються від оподаткування доходи, одержані від володіння державними цінними паперами і облігаціями місцевих позик, придбаних до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" п. 22.16

639/97-ВР

18.11.97

з дня набрання чинності пільги
В

11020085

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку на прибуток за умови письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності міжнародного договору України про усунення подвійного оподаткування доходів, ратифікованого Верховною Радою України

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" пункт 19.4 статті 19


283/97-ВР

22.05.97

01.01.98
Н


11020184

Враховується у складі валових витрат суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку у розрахунку за звітний рік


Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

П.5.2.17 статті 5

349-ІV

24.12.02

01.01.03
В


11020185

Від оподаткування податком на прибуток звільняється інвестиційний дохід, одержаний страховиками від розміщення коштів резервів страхування життя при виконанні вимог пп.7.2.3 п.7.2 ст.7 Закону


Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із внесеними змінами ЗУ від 24.12.02 № 349-ІV пп.7.2.3 п.7.2 статті 7)

283/97-ВР

22.05.97

01.01.03
В


11020192

Створення страхових резервів небанківськими фінансовими установами відносно сукупного розміру боргових вимог не більше 30% до 31.12.04- починаючи з 01.01.05- 15% відноситься на валові витрати.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункти 12.2.3 пункту 12.2 статті 12

Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України”

283/97-ВР

2505-IV

22.05.97

25.03.05


01.07.97

01.01.05
Н
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Схожі:

Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" ст. 18 iconЗакон України «Про оподаткування прибутку підприємств»
Орієнтація на такий результат передбачає використання певних засобів, механізмів та інструментарію державного регулювання економіки...
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" ст. 18 iconПро оподаткування прибутку підприємств
Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "а" підпункту 11. 1, отримані у вигляді
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" ст. 18 icon“ Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні “
Розділ 2 Зміни державної політики в Україні щодо оподаткування прибутку юридичних осіб 6
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" ст. 18 iconЗакон Украини від 22. 05. 97 р. №283/вр “Про оподаткування прибутку...
Закон України “Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні” №996-15 від 16. 07. 1999 // Все про бухгалтерський облік...
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" ст. 18 icon2007 року випуску, державний номер вм9718АЕ
Річна плата за оренду автомобіля ваз 21154 дорівнює розміру амортизаційних відрахувань в рік, що проводяться на підставі п. 6 ст....
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" ст. 18 iconЛіцензія на право заняття туроператорською діяльністю Серія ab №505729...
...
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" ст. 18 iconНайменування, вага брутто, кількість місць /об`єм/, упаковка
Перевізник, що є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»,...
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" ст. 18 iconІІ. Права та обов’язки Виконавця
Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, в особі генерального директора Карамана Олега Євгеновича, що діє на підставі...
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" ст. 18 iconВаріанти контрольних робіт з дисципліни Податкова система Берка Валентина Іванівна
Оподаткування прибутку підприємств: визначення валових доходів та валових витрат підприємства
Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" ст. 18 iconОподаткування прибутку в даний час є дуже актуальної І визначається...
Основні теоретичні аспекти оподатковування прибутку юридичних осіб в україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка