Закону України "Про поховання та похоронну справу"
Скачати 222.8 Kb.
НазваЗакону України "Про поховання та похоронну справу"
Дата конвертації22.03.2013
Розмір222.8 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
проект

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ________ 2012 року

 

Про затвердження Положення щодо порядку

організації поховання та надання ритуальних

послуг населенню на території міста Мала Виска

 

         З метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг між замовником та виконавцем , на підставі Закону України "Про поховання та похоронну справу", наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства „Про затвердження нормативно-правових актів  щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу", керуючись ст..26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Маловисківська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.      Затвердити Положення щодо порядку організації поховання та надання ритуальних послуг населенню на території міста Мала Виска (додається).

2.      Начальнику КП «Мала Виска ЖЕД» Чмихун М.П забезпечити неухильне впровадження Положення щодо порядку організації поховання та надання ритуальних послуг населенню на території міста Мала Виска.

3.   Дане рішення та Положення щодо порядку організації поховання та надання ритуальних послуг населенню на території міста Мала Виска на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.

4.      Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Постолюк Л.А.

 

 


^ Міський голова Ю.Л.Гульдас

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням                                                                      міської ради за №

від ____ 2012 року

 

Положення

щодо порядку організації поховання та надання ритуальних послуг населенню на території м. Мала Виска1.      Ритуальна служба.

 

1.      Відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу" ритуальна служба міської ради – це комунальне підприємство «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської міської ради Кіровоградської області (далі – КП «Мала Виска ЖЕД»), створене Маловисківською міською радою з метою надання житлово-комунальних послуг, а також здійснення організації поховання померлих, надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, інших видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності.

2.      КП «Мала Виска ЖЕД» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про поховання та похоронну справу", іншими законами України, нормативно-правовими актами, що приймаються на виконання законів України, а також цим Положенням.

3.      КП «Мала Виска ЖЕД» здійснює організацію поховання померлих і надання ритуальних послуг відповідно до ^ Закону України "Про поховання та похоронну справу" та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.      Основними завданнями КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської міської ради є:

      здійснення організації поховання померлих;

     надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг;

    

5.      КП «Мала Виска ЖЕД», відповідно до покладених на нього завдань, зобов'язане:

      укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання (далі - договір-замовлення);

      створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

      забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

     організовувати виконання роботи по наданню всіх видів послуг відповідно до кошторису;

     на підставі договору-замовлення забезпечувати безперешкодний доступ на територію кладовища суб'єкта господарської діяльності (далі – виконавця послуг), з яким укладено договір про надання ритуальних послуг;

     здійснювати інші функції відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу".

6.      КП «Мала Виска ЖЕД» забезпечує у доступному для огляду місці, у якому проводиться оформлення замовлень на організацію та проведення поховання померлого, надання замовнику наочної інформації стосовно:

      виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси та режиму роботи;

      переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;

     необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;

      необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;

     організації поховань за рахунок місцевого бюджету;

      режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;

      режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів;

      книги заяв, пропозицій та скарг.

7.      Ритуальна служба забезпечує укладання договорів із суб'єктами господарювання, що виявили бажання працювати на ринку ритуальних послуг. Порядок укладання договорів наступний:

    суб'єкт господарювання (далі - СГ) має подати на ім’я керівника КП «Мала Виска ЖЕД» заяву щодо укладання договору про надання ритуальних послуг та долучити до заяви (засвідчені у встановленому порядку копії) такі документи:

–        довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;

– свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– свідоцтво про сплату єдиного податку;

– перелік послуг, що пропонуються СГ (вартість послуг, що входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, повинна бути встановлена виконавчим комітетом Маловисківською міською ради);

– режим роботи та номер телефону.

8.      Протягом 14 робочих днів з дня отримання заяви КП «Мала Виска ЖЕД» укладає з суб'єктом господарювання договір про надання послуг при наявності повного пакету документів. Безпідставна відмова в укладанні договору не допускається, вона повинна бути аргументована.

9.      Договір про надання послуг укладається на один рік.

10.  При зміні будь-яких відомостей, указаних у документах, що додаються до заяви, СГ повинен у 5-ти денний термін письмово повідомити про це КП «Мала Виска ЖЕД».

11.  СГ, які уклали з КП «Мала Виска ЖЕД» договори про надання послуг, забезпечують у доступному для огляду місці надання Замовнику наочної інформації про КП «Мала Виска ЖЕД», його адресу, телефони, режим роботи, іншу інформацію, передбачену п.6 необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення.

^ 2.      Надання ритуальних послуг.

 

1.        Надання ритуальних послуг здійснюється СГ за умови укладання договору -замовлення між замовником та виконавцем послуг та дотримання вимог даного положення. Без укладання договору - замовлення може здійснюватися тільки виготовлення та реалізація предметів ритуальної належності.

2.      Перевезення тіл померлих громадян на кладовища здійснюється автотранспортними засобами СГ, які відповідають вимогам чинного законодавства, у т.ч. санітарно-епідеміологічного, і мають нанесену ритуальну символіку.

4.      СГ для організації виконання заявлених послуг зобов’язаний залучати тільки тих працівників, що перебувають з ним у трудових відносинах, та забезпечувати їх спецодягом. Підстави та умови виконання працівниками робіт контролює КП «Мала Виска ЖЕД». Всі роботи на кладовищах міста виконуються СГ (або користувачем місця поховання) виключно за погодженням з КП «Мала Виска ЖЕД».

5.      Суб’єктам господарювання забороняється надавати ритуальні послуги на території міста без укладення з ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг та без укладення договору-замовлення з виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого на підставі свідоцтва про смерть.

6.      КП «Мала Виска ЖЕД» забезпечує безперешкодний доступ СГ (або користувача місця поховання) на територію кладовищ міста для виконання робіт тільки за умови виконання вимог Положення про порядок надання ритуальних послуг на території м. Мала Виска.

 

^ 3.      Організація та проведення поховання.

 

1.      Особа, яка зобов’язалася поховати померлого, на підставі свідоцтва про смерть (далі - Замовник) звертається до КП «Мала Виска ЖЕД» з приводу укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Як виняток, у разі наявності підстав, поховання може бути проведено в день оформлення документів.

Замовник має право вибирати виконавців послуг серед СГ, які уклали договори про надання послуг з КП «Мала Виска ЖЕД» (якщо такі є).

2.      Договір-замовлення укладається у двох примірниках, один з яких залишається у Замовника проведення поховання, другий – у КП «Мала Виска ЖЕД», або передається виконавцю послуг (СГ, який уклав договір з КП). У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послуг, не передбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформлюється додатковим договором-замовленням. Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

3.      Ритуальні послуги надаються за плату згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення.

4.      За зверненням на території кладовища виділяється безоплатне місце для поховання померлого. За бажанням одного з родичів, визначених у Законі України «Про поховання та похоронну справу», для поховання двох чи більше померлих виділяється безоплатне місце для родинного поховання.

 

5.      Під кожне поховання надається ділянка наступних розмірів:

 

НАЗВА

ПОХОВАННЯ

Р О З М І Р

^ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

МОГИЛИ

довжина,м

ширина, м

площа, кв. м

довжина,м

ширина, м

Одинарне

2,2

1,5

3,3

2,0

1,0

Подвійне

2,2

2,2

4,8

2,0

1,0

Родинне

2,2

3,0

6,6

2,0

1,0

Урна з прахом

0,8

0,8

0,64

0,8

0,8

 

6.      Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

7.  На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть встановлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили. Для встановлення намогильної споруди Користувач місця поховання подає до ритуальної служби для огляду такі документи:

– оригінал свідоцтва про смерть похованого;

– документи, що підтверджують придбання намогильної споруди (огорожі, тощо), її ціну та дату реалізації, гарантійний строк експлуатації;

– реквізити виконавця намогильної споруди (огорожі, тощо);

– договір з СГ на встановлення намогильної споруди (огорожі,тощо).

11.  Після виконання робіт з облаштування могили Користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Особа, яка здійснює роботи по монтажу намогильної споруди (огорожі, тощо) власними силами, гарантує збереження могил, намогильних споруд (елементів благоустрою могил), які розміщені поруч та відшкодовує матеріальні збитки у разі їх пошкодження.

 

 

 

 

4.      Порядок розміщення, облаштування та утримання місць поховання.

 

1.      В Мала Виска функціонують кладовища за адресами:

    Центральне – вул. Коротченка

   вул. Тобілевича

2.      Кладовища є комунальною власністю, обслуговуються КП «Мала Виска - МКП».

3.      Утримання кладовищ забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.       На території кладовищ не можуть бути розташовані об’єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильних споруд, склепів, елементів благоустрою, які є власністю осіб, що придбали їх за власні кошти.

5.      Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд, склепів, тощо здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

6         З метою раціонального використання земельних площ, відведених під кладовища, огорожі поховань встановлюються виключно в межах виділеної ділянки. У разі самовільного встановлення намогильних споруд, огорож, інших елементів благоустрою поховань з порушеннями вимог даного положення, КП «Мала Виска-МКП» проводить роботи по демонтажу споруди за рахунок користувача поховання.

9.      З метою запобігання засміченню кладовищ міста рекомендується висадка зелених насаджень лише низьких форм росту.

10.  На території кладовищ забороняється:

      порушувати тишу та порядок;

      кататися на велосипедах, санках, ковзанах та лижах;

      вирубувати, саджати та пересаджувати дерева без узгодження з КП «Благоустрій»;

      вигулювати та пасти тварин;

      накопичувати сміття в невизначених для цього місцях;

      розпалювати вогнища, зберігати будівельні матеріали;

      здійснювати будь-які роботи та надавати послуги без узгодження з КП «Мала Виска ЖЕД».

11.  КП «Мала Виска-МКП » забезпечує на території кладовищ:

      безперешкодний доступ СГ на територію кладовища на підставі укладених договорів-замовлень;

      прибирання алей (у т. ч. косіння трави), доріг та вивіз сміття;

      виділення спеціальних місць для збирання сміття;

      догляд за зеленими насадженнями (крім висаджених на місцях захоронення)

       

^ 5.      Заключні положення.

 

1.      Контроль за виконанням Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Мала Виска здійснює КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської міської ради Кіровоградської області. У разі необхідності, за погодженням з міським головою, до роботи залучаються необхідні служби.

2.      Питання діяльності ритуальної служби, не відображені в Положенні, вирішуються у спосіб, визначений чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 Секретар ради О.А.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ

 

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України "Про поховання та похоронну справу" укладено між

Замовником_______________________________________________________ та

 

^ КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської міської ради Кіровоградської області (Виконавець) (або інший суб’єкт)

 

Предметом укладання договору-замовлення є: організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання (потрібне підкреслити)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові померлого)

____________________________________________________________

(номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)

на кладовищі ________________________________________________________

(повна адреса)

о ____________ годині "_____" _______________ 20 ____ року.

 

^ Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).

 

Вид поховання: закопування в могилі труни з тілом померлого, закопування в могилі урни з прахом померлого, розвіювання праху померлого (потрібне підкреслити).

 

^ Назва поховання: одинарне, подвійне, родинне, урна з прахом (потрібне підкреслити)

 

Виконавець зобов'язаний:

 

1.     Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання, облаштування місця поховання (потрібне підкреслити):

 

п/п

Найменування послуг

Кількість

Ціна послуги

Загальна сума

Примітка

1

2

3

4

6

7

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг, з інформацією про захист прав споживачів.

 

3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу прощання, тощо) __________________ о ________ годині "_____" _______________ 20 ___ року.

 

4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за адресою:_____________________________________________________________

о _______ годині "______" _______________ 20 _____ року.

5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду за адресою: ________________________________________ о _____ годині "_____" ______________ 20 ___ р.

 

6. Забезпечити напис тексту на тимчасовій табличці, намогильній споруді такого змісту:_____________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту:_____________________________________________________
________________________________________________________________

 

8. Інші зобов'язання _____________________________________________

_______________________________________________________________

 

^ Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов'язаний:

вчасно забезпечити оплату послуг та надати виконавцю послуг необхідні документи для організації поховання, облаштування місця поховання.

 

^ Відповідальність Виконавця:

якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" за кожну годину він сплачує Замовникові пеню;

за порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням, Виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів".

^ Порядок вирішення спорів:

спори і розбіжності, які виникають внаслідок виконання цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі не урегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів їх розв'язання здійснюється в судовому порядку.

 

З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання Замовник ознайомлений ___________________ / /

/підпис замовника) (прізвище та ініціали)

 

^ Вартість послуг становить _________________________________________

(сума словами)

 

Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком (необхідне підкреслити).

 

Договір-замовлення укладено _________________________________________

(дата та час укладання договору-замовлення)

 

Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладання і діє до моменту завершення надання всіх послуг, оплачених Замовником.

 

 

 

^ Договір підписали:

 

Замовник: _________________ / /

(підпис)

 

 

 

Виконавець:________________/ /

(підпис) (посада та прізвище)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ДОГОВІР

^ ПРО НАДАННЯ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської міської ради в особі ___________________________________________________________________ ,

(посада, прізвище, імя, по-батькові)

з одного боку, та суб’єкт господарської діяльності ____________________________________________________________________

(назва суб’єкта)

в особі ____________________________________________________________ ,

(прізвище, імя, по-батькові)

з другого боку (далі – Виконавець послуг), уклали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг.

1.2. Взаємовідносини між КП «Мала Виска ЖЕД» і Виконавцем послуг регулюються Конституцією України, Законом України "Про поховання та похоронну справу", чинним законодавством України та цим договором.

1.3. Господарські відносини між КП «Мала Виска ЖЕД» та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.

 

2. Права сторін

2.1. КП «Мала Виска ЖЕД» має право надавати всі види ритуальних послуг на території міста, здійснювати контроль за виконанням Положення про порядок надання ритуальних послуг на території м. Мала Виска, затвердженого рішенням _____________.

2.2. Виконавець послуг має право:

2.2.1. На підставі укладеного договору-замовлення надавати наступні ритуальні послуги, якщо вони відповідають затвердженій вартості:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.2. Реалізовувати предмети ритуальної належності відповідно до вимог чинного законодавства.

 

^ 3. Обов'язки сторін

3.1. КП «Мала Виска ЖЕД» зобов’язане :

3.1.1. При зверненні особи, що зобов'язалася поховати померлого (далі – Замовник), забезпечити укладання договорів-замовлень, урахувавши при цьому побажання Замовника щодо Виконавців послуг.

3.1.2. Забезпечити організацію та проведення поховання померлого відповідно до укладеного договору-замовлення.

3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові наочну інформацію, передбачену п. 6 Типового положення про ритуальну службу в Україні.

3.1.4. Створити рівні умови для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

3.1.5. Створити рівні умови Виконавцям послуг.

3.1.7. Забезпечити своєчасне оформлення договору-замовлення та в термін ____________________________________________________________________ (визначається сторонами)

передати замовлення Виконавцю послуг ____________________________________________________________________

(механізм передачі замовлення конкретизується за домовленістю сторін)

 

3.2. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.2.1. Подати до ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних послуг Виконавець послуг забезпечує доведення нової ціни до КП «Мала Виска ЖЕД» протягом одного дня.

3.2.2. При наданні послуги з копання могили на кладовищі (встановленні намогильної споруди, огорожі, тощо) гарантувати збереження могил, намогильних споруд, інших елементів благоустрою могил, що розміщені поруч, та відшкодувати матеріальні збитки у разі їх пошкодження.

3.2.3. До виконання послуг залучати тільки осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, та забезпечувати їх спецодягом. Видавати працівникам, що беруть участь у наданні ритуальних послуг, відповідні посвідчення.

^ 4. Відповідальність сторін

 

4.1. КП «Мала Виска ЖЕД» несе відповідальність:

4.1.1. За ненадання інформації Замовникові про Виконавців послуг та перелік ритуальних послуг, що можуть надаватися ними.

4.1.2. За неякісну і несвоєчасну організацію, оформлення договору-замовлення. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів".

4.1.3. За недотримання положень чинного законодавства, при організації поховання померлих.

4.1.4. За безпідставну відмову Замовнику в оформленні договору-замовлення, виконавцем якого Замовник вибрав ____________________________________

(назва Суб'єкта господарювання)

за невчасне передання замовлення на послуги Виконавцю послуг.

4.2. Виконавець послуг несе відповідальність:

4.2.1. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів".

4.2.2. При недотриманні вимог п. 3.2.2 цього договору Виконавець послуг усуває пошкодження та відшкодовує матеріальні збитки.

4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог при наданні ритуальних послуг.

 

^ 5. Порядок вирішення спорів

 

5.1. Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за змогою вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками.

У разі не врегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів розв'язання спорів здійснюється в судовому порядку.

 

^ 6. Прикінцеві положення

 

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє 1 рік до «_____ » ___________________ 20 ____ року

6.2. Договір укладається у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

 

^ 7. Місцезнаходження сторін

КП «Благоустрій» Суб'єкт господарської діяльності ______________________________ ___________________________ ______________________________ ___________________________ ______________________________ ___________________________ __________________ _______________

(підпис керівника) печатка (підпис керівника) печатка

 

 

Аналіз

 

регуляторного впливу до проекту рішення

 

Маловисківської міської ради

 

Назва регуляторного акта: «^ Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Мала Виска».

Регуляторний орган: Маловисківська міська рада .

Розробник документа: виконавчий комітет Маловисківської міської ради.

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Мала Виска» підготовлено на виконання та з дотриманням вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.

1.       Визначення проблеми

 

Діяльність у галузі поховання здійснюється відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу».

З метою впорядкування відносин при наданні послуг, а саме: чіткому визначенні прав, обов’язків, відповідальності ритуальної служби, суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, порядків організації поховань і ритуального обслуговування населення, утримання кладовищ та інших місць поховань, пропонується прийняти регуляторний акт – проект рішення Маловисківської міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних на території міста Мала Виска».

 

 

^ 2. Цілі державного регулювання

 

Метою цього регуляторного акта є врегулювання відносин ритуальною службою, суб’єктами господарювання, які виявили бажання працювати на ринку ритуальних послуг і замовниками ритуальних послуг при їх надані.

 

^ 3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.

1. Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не будуть досягнуті цілі які ставить перед собою міська рада.

2. Друга альтернатива – прийняття рішення «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Мала Виска».

Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.

 

 

^ 4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми.

При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

- упорядкування відносин між ритуальною службою та суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, шляхом укладення відповідних договорів про надання ритуальних послуг;

- покращення якості обслуговування населення в галузі похоронної діяльності шляхом інформування про суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, ритуальну службу, а також визначення обов’язків надавачів цих послуг та прав замовника ритуальних послуг;

- визначення порядку організації поховання та надання послуг;

 

^ 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

 

Досягнення зазначених цілей можливе завдяки прийняттю регуляторного акта «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Мала Виска», в результаті чого будуть налагоджені стосунки між ритуальною службою і суб’єктами господарювання, які надають ритуальні послуги в селищі.

 

 

^ 6.Визначення показників результативності рішення

 

Показниками результативності дії затвердженого регуляторного акта є кількість:

- укладених договорів між ритуальною службою та суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг;

- звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо порушень їхніх прав, які передбачені чинним законодавством та цим регуляторним актом.

 

^ 7. Обґрунтування терміну дії рішення

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

^ 8. Показники результативності регуляторного акту.

 

Не всі вигоди, які виникатимуть унаслідок дії регуляторного акта, можуть бути визначені кількісно, серед них є якісні:

- покращання обслуговування населення у галузі похоронної діяльності;

- проведення ефективних заходів щодо сумісної роботи в галузі похоронної справи між суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

- урегулювання правових відносин між ритуальною службою, суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами.

 

^ 9. Визначення заходів відстеження результативності рішення

 

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних шляхом підрахунку кількості укладених договорів між ритуальною службою і суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг та звернень громадян і суб’єктів господарювання щодо порушень їхніх прав, кількості зареєстрованих в муніципальній книзі реєстрації поховань і перепоховань померлих громадян порівняно з виданими органами реєстрації громадянського стану свідоцтвами про смерть.

 

 


Схожі:

Закону України \"Про поховання та похоронну справу\" iconРішення
Про поховання та похоронну справу”, враховуючи лист лкп “Комбінат зеленого господарства та благоустрою” від 15. 12. 04 №275 та інформацію...
Закону України \"Про поховання та похоронну справу\" iconЗакону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу»
Внести до Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №23, ст. 177; 2001 р.,...
Закону України \"Про поховання та похоронну справу\" icon2. Організація обслуговування населення
Відповідно до Положення про Міністерство культури І туризму України, у відповідності до Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну...
Закону України \"Про поховання та похоронну справу\" iconПро внесення змін до Закону України "Про бібліотеки І бібліотечну справу"

Закону України \"Про поховання та похоронну справу\" iconНаказ
У межах повноважень визначених Положенням про Міністерство культури І туризму України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів...
Закону України \"Про поховання та похоронну справу\" iconПро затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні
Відповідно до Закону України "Про бібліотеки І бібліотечну справу" від 27 січня 1995 року наказую
Закону України \"Про поховання та похоронну справу\" iconПорядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних І комунальних бібліотек
Відповідно до статті 30 Закону України "Про бібліотеки І бібліотечну справу" ( 32/95-вр ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о...
Закону України \"Про поховання та похоронну справу\" iconЗакону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» від 27. 01. 95 р. №32/95-вр
У цій статті розглянемо особливості списання бібліотечної літератури та документальне оформлення таких операцій
Закону України \"Про поховання та похоронну справу\" iconЗатверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення
В зв’язку з затвердженням Верховною Радою України Закону України “ Про бібліотеки та бібліотечну справу”, президія цп утос
Закону України \"Про поховання та похоронну справу\" iconЗакон україни
Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка