Закони, постанови,рекомендації
Скачати 178.43 Kb.
НазваЗакони, постанови,рекомендації
Дата конвертації22.03.2013
Розмір178.43 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
Національна Академія Наук України

Київський університет права
Кафедра гуманітарних наук

Оформлення в Україні прав власності на землю

за станом на 2010 р.
Закони, постанови,рекомендації
Підготували:

Студентки групи МП – 11

Пашковець Ольга,

Дмитрук АнастасіяКиїв - 2010
План роботи:

  1. Вступ

  2. Загальний порядок реєстрації прав власності

  3. Фактичні зміни в оформленні прав власності

  4. Документи, необхідні для оформлення права власності на землю.

  5. Закони та постанови, якими регулюється оформлення права власності на землю

  6. Висновки


Вступ

Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави. Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади. Об'єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї). Земельні відносини регулюються Конституцією України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Земельні відносини, що виникають при використанні надр, лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря.

^ Загальний порядок реєстрації прав власності
  Врегулювання питання реєстрації прав власності на землю в Україні завжди актуально. До нещодавніх змін в законодавстві найпоширенішою проблемою було отримати зареєстрований правовстановлюючий документ - Державний акт на право власності на земельну ділянку (далі - "Державний акт").
   Процедура реєстрації та видачі Державного акту зазвичай триває декілька років. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно відповідно до земельного законодавства є обов’язковою. Так, у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" від 01 липня 2004 року №1952-IV, обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права на нерухоме майно, що знаходиться на території України, фізичних та юридичних осіб, держави, територіальних громад, іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, міжнародних організацій, іноземних держав, а саме: право власності на нерухоме майно; речові права на чуже нерухоме майно; обмеження речових прав на майно та інші, визначені у даному законі.
   Процес реєстрації прав власності здійснюється низкою державних органів, зокрема, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, а також створеною при ньому державною госпрозрахунковою юридичною особою з консолідованим балансом (центр державного земельного кадастру) та її відділеннями на місцях, які є місцевими органами державної реєстрації прав. Саме такими органами є міські, районні, сільські та селищні ради, управління земельних ресурсів, а також відділення Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах (далі - "Центр ДЗК"), територіальні органи Державного комітету України по земельних ресурсах (далі - "територіальний орган Держкомзему"). Важливим етапом процесу реєстрації є внесення даних про земельну ділянку до Автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі - "АСДЗК"), а також здійснення відповідних записів в інші реєстри, та відміток на правовстановлюючих документах. Державна реєстрація права власності проводиться на підставі заяви правоволодільця (правонабувача), сторони правочину, за яким виникло таке право.
   ^ Фактичні зміни в оформленні прав власності
 
До набрання чинності Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок" від 05.03.2009 р. № 1066-VI (далі - "Закон № 1066-VI") відповідно до ст. 126 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку і право постійного користування посвідчувалося Державним актом. Кожен набувач права власності незалежно від способу його набуття повинен був отримати Державний акт зареєстрований належним чином.
    На сьогодні відповідно до запроваджених змін, на основі вищезгаданого Закону № 1066-VI у ст. 126 Земельного кодексу України з’явився ряд обумовлень щодо правовстановлюючих документів та процедури їх реєстрації. Відтак, правовстановлюючим документом на право власності на земельну ділянку залишився Державний акт у випадках, якщо власність на землю була набута шляхом первинного виділення, наприклад за рішенням органу виконавчої влади або іншим чином. Також, важливо зазначити, що в ст. 125 Земельного кодексу до прийняття змін Законом № 1066-VI передбачалося виникнення права власності на земельну ділянку лише після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та державної реєстрації такого документа. Ст. 125 зі змінами передбачає виникнення права власності на земельну ділянку з моменту державної реєстрації таких прав.
   У випадку відчуження земельної ділянки, шляхом укладання цивільно-правової угоди в порядку встановленому законом, а також у разі оформлення права власності на земельну ділянку на підставах спадкування, правовстановлюючим документом на право власності є відповідно така цивільно-правова угода, як, наприклад, договір купівлі-продажу земельної ділянки, або свідоцтво про право на спадщину. В даному випадку Державний акт долучається до документу, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, у кожному разі при переході права власності. Тобто, при укладанні договору купівлі-продажу земельної ділянки, Державний акт стає невід’ємним додатком до такого договору. При оформленні права на спадщину, Державний акт долучається до свідоцтва про право на спадщину.
   Відповідно до Земельного кодексу України, з урахуванням змін, нотаріус та орган державної реєстрації роблять відмітки про відчуження земельної ділянки, зазначаючи відповідний документ, на підставі якого відбулося відчуження. Досить слушною є норма Земельного кодексу України щодо строків реєстрації нового власника на земельну ділянку, що встановлює граничний строк у 14 календарних днів, з дати подачі всіх необхідних документів. Такі строки також визначені Тимчасовим регламентом реалізації положень п. 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 р. № 439 (далі - "Порядок № 439").
   Слід зазначити, що отримання Державного акту як правовстановлюючого документу також відбувається за відчуження частини земельної ділянки з виділенням її в окрему земельну ділянку. В результаті чого формується окрема земельна ділянка, якій присвоюється окремий кадастровий номер, що відповідним чином реєструється в АСДЗК.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2008 р. № 1019 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. № 449" (надалі - "Постанова № 1019") викладено форму Державного акту в новій редакції. Таким чином, правовстановлюючим документом на право власності на земельну ділянку є Державний акт, а в окремих випадках - цивільно-правова угода щодо відчуження землі та свідоцтво про право на спадщину. Аналіз фактичних змін Окрім згаданих нормативних актів, слід зазначити інші документи які вносять зміни до земельного законодавства. Серед них основними є: Наказ Держкомзему "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок", від 22.06.2009 р. № 326 (далі - "Наказ № 326"); Постанова КМУ "Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку", від 06 травня 2009 р. № 439 (надалі - "Постанова № 439") та інші. Вищевказані нормативні акти складають частину земельної реформи стосовно оформлення прав власності на землю. Відповідно до Наказу № 326, що затверджує Тимчасовий регламент реалізації змін до земельного законодавства, для реєстрації права власності за цивільно-правовою угодою чи відповідно до права на спадщину, власник земельної ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки разом із заявою такі документи: цивільно-правову угоду про відчуження земельної ділянки у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою або свідоцтво про право на спадщину; Державний акт на право власності на землю з відміткою нотаріуса про перехід права власності на земельну ділянку.
   Територіальний орган Держкомзему в момент надходження зазначених документів реєструє заяву в журналі обліку заяв і наданих послуг з проставлянням на Державному акті відмітки про реєстрацію права власності в поземельній книзі. На заяві власника або уповноваженої особи ставиться відмітка про дату реєстрації та її реєстраційний номер і, за бажанням заявника, - на другому примірнику заяви або копії заяви, що залишаються у замовника також. Щодо останньої дії - бажано наполягати на такій відмітці, що стане вагомим доказом прийняття документів до розгляду. У разі відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства України, Держкомзем України протягом трьох календарних днів з дня їх надходження вилучає з архіву технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку та передає до відповідного структурного підрозділу Центру ДЗК подані документи та технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку.
   Якщо подані власником документи не відповідають вимогам встановленим законодавством, Держкомзем України протягом трьох календарних днів надає заявнику (власнику) письмову відмову у наданні послуг із зазначенням підстав для відмови. Центр ДЗК, в свою чергу, здійснює перевірку отриманих документів протягом семи календарних днів та вносить відповідні записи про нового власника до поземельної книги, після чого повертає всі документи по справі назад до територіального органу Держкомзему. В результаті таких дій територіальний орган Держкомзему протягом чотирьох днів робить на Державному акті відмітку про реєстрацію права власності на земельну ділянку.
   Власник земельної ділянки в день звернення за отриманням правовстановлюючих документів повинен надати копії квитанцій про оплату послуг з оформлення Державного акту, після чого територіальний орган Держкомзему видає власнику цивільно-правову угоду чи свідоцтво про право на спадщину разом з Державним актом з проставленою на ньому відміткою. Щодо порядку нанесення відмітки про перехід права власності, він визначений відповідно до Постанови № 439, де детально вказані реквізити такої відмітки. Слід зазначити, що Державні акти на право власності на земельну ділянку, видані після набрання чинності Постановою № 1019 за старою формою, є чинними. Але Постановою Кабінету Міністрів України щодо "Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку" від 27.05.2009 р. № 774 продовжено строк видачі державних актів на право власності на земельну ділянку за старою формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 р. № 449 до повного використання виготовлених бланків з урахуванням унесених до форми змін. Листом Міністерства Юстиції України "Щодо роз’яснення деяких положень законодавства" від 27.05.2009 р. № 774 зазначено, що питання щодо використання та чинності бланка старої форми може бути розглянуто органом, до компетенції якого віднесено це питання, та врегульовано відповідним нормативно-правовим актом. Законом № 1066-VI зазначено, що визначені зміни і новий порядок оформлення права власності на земельні ділянки поширюється також на випадки, коли цивільно-правові угоди щодо відчуження земельної ділянки, свідоцтва про право на спадщину були укладені або видані до набрання чинності Законом № 1066-VI, але Державні акти на право власності на земельні ділянки видані не були. В такому випадку нотаріус, який посвідчив чи видав відповідний документ, звертається з письмовим запитом до органу, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, про підтвердження того, що Державний акт не виданий новому власнику земельної ділянки. Після надходження до нотаріуса письмового підтвердження такого факту Державний акт вилучається нотаріусом із його справ та після здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку долучається до цивільно-правової угоди чи свідоцтва. Термін розгляду зазначеного запиту органом, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, не повинен перевищувати 14 календарних днів.
 

Частина 6 ст. 126 Земельного кодексу України вказує, що при набутті права власності на земельну ділянку на підставі документів, визначених частиною другою цієї статті (цивільно-правова угода щодо відчуження земельної ділянки, укладена в порядку, встановленому законом, свідоцтво про право на спадщину) державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується, долучається до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, в кожному такому випадку відчуження земельної ділянки.

На державному акті про право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує (видає) документ, та орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять відмітку про відчуження земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбулося відчуження.

Орган, який здійснює реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, робить відмітку про реєстрацію прав на земельну ділянку на підставі документа про її відчуження, складеного та посвідченого в порядку, встановленому законом, протягом 14 календарних днів з дня подання до цього органу зазначеного документа. Забороняється вимагати для здійснення відмітки та державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень документи, не передбачені цією статтею.

У разі зміни співвласника або набуття права спільної власності на земельну ділянку орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, також вносить зміни до державного акта на право власності на землю щодо співвласників земельної ділянки.

Документи, необхідні для оформлення права власності на землю
Державний Герб України^ ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право власності на земельну ділянку
Серія ________ N _______
Державний акт на право власності на земельну ділянку видано

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина України,

__________________________________________________________________
іноземного громадянина, особи без громадянства,

__________________________________________________________________
особи, уповноваженої співвласниками земельної ділянки,

_________________________________________________________________,
або найменування юридичної особи)

який (яка) проживає (розміщується) _______________________________
(місце проживання,

__________________________________________________________________
місцезнаходження)

і на підставі ____________________________________________________
(дата прийняття і номер рішення органу місцевого

__________________________________________________________________
самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового

__________________________________________________________________
договору, рішення суду, свідоцтва про право на спадщину)

є власником земельної ділянки площею _____________________________
(гектарів)

у межах згідно з планом (у разі виникнення права спільної
власності на земельну ділянку до акта додається список її
співвласників)

-------------------------------

| | | | | | | | | | |

-------------------------------

(ідентифікаційний номер відповідно до Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків
та інших обов'язкових платежів
або ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)Земельна ділянка розташована ________________________________
(вулиця, населений пункт,

__________________________________________________________________
район, область)

Цільове призначення земельної ділянки _______________________

__________________________________________________________________

^ ПЛАН
меж земельної ділянкиКадастровий номер земельної ділянки ________
ОПИС МЕЖ

А __________________ Начальник ______________________________
(найменування державного
органу земельних ресурсів)

Б __________________ М.П.

В __________________ __________ _________________
(підпис) (ініціали та
прізвище)

Г __________________ Масштаб 1: ________

Обмеження (обтяження)
щодо використання земельної ділянки
або її частини

----------------------------------------------------------------------

|Номер | Площа | Зміст | Підстава | Строк дії | Дата і |

| на | земельної | обмеження | для | обмеження | номер |

|плані | ділянки, |(обтяження)|встановлення|(обтяження)| реєстрації|

| | щодо | | обмеження | | обмеження |

| |використання| |(обтяження) | |(обтяження)|

| | якої | | | | |

| |встановлено | | | | |

| | обмеження | | | | |

| |(обтяження),| | | | |

| | гектарів | | | | |

----------------------------------------------------------------------

Державний акт складено у двох примірниках, один з яких
передано власникові земельної ділянки, другий зберігається в

__________________________________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів
на право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів оренди землі за N _________

М.П. Голова (керівник) __________________________________________
(найменування органу місцевого

____________________________________________
самоврядування або органу виконавчої влади)

__________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ________ ____ р.

М.П. Начальник __________________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

__________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ________ ____ р.

___________________________
(найменування посади особи,

___________________________
що здійснила реєстрацію
акта) __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ________ ____ р.
Додаток
до державного акта на право
власності на земельну ділянку

Серія N


^ СПИСОК
співвласників земельної ділянки
------------------------------------------------------------------

| Поряд- | Прізвище, |Ідентифікацій- | Місце | Частка у |

| ковий | ім'я та по | ний номер | проживання | спільній |

| номер | батькові |відповідно до | (місце- | власності |

| | фізичної | Державного |знаходження) | |

| | особи | реєстру | | |

| |(найменування|фізичних осіб -| | |

| | юридичної | платників | | |

| | особи) | податків та | | |

| | | інших | | |

| | | обов'язкових | | |

| | | платежів | | |

| | |(ідентифікацій-| | |

| | |ний код згідно | | |

| | | з ЄДРПОУ) | | |

------------------------------------------------------------------
М.П. Начальник __________________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

__________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ________ ____ р.

{ Форма державного акта в редакції Постанов КМ N 926
( 926-2008-п ) від 16.10.2008, N 1019 ( 1019-2008-п ) від
12.11.2008 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 р. N 449

Зразок

Державний Герб України


^ ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право постійного користування земельною ділянкоюСерія _______ N ________

Державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою видано __________________________________________________
(назва юридичної особи та її

__________________________________________________________________
місцезнаходження - адреса)

і на підставі рішення органу державної влади або органу місцевого
самоврядування ___________________________________________________
(назва органу, дата і номер рішення)

__________________________________________________________________
є постійним користувачем земельної ділянки площею ________________
(гектарів або

_____________ у межах згідно з планом.
кв. метрів)

Земельна ділянка розташована ________________________________
(адреса - вулиця,

__________________________________________________________________
населений пункт, район, область)

Цільове призначення (використання) земельної ділянки ________

__________________________________________________________________

Державний акт складено у двох примірниках, перший з яких
передано постійному користувачу земельної ділянки, другий
зберігається у ___________________________________________________
(назва державного органу земельних ресурсів)

Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів
на право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів оренди землі за N _________

Голова ______________________________________________________
(назва місцевої державної адміністрації або

_____________________________________________________________
органу місцевого самоврядування)

М.П. _______________ _________________
(підпис) (прізвище)

Начальник ___________________________________________________
(назва державного органу земельних ресурсів)
_______________ _________________
(підпис) (прізвище)

___ _________________ ____ р.
^ ПЛАН
меж земельної ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки __________
ОПИС МЕЖ

А ____________________ Начальник _________________ управління
(відділу) земельних ресурсів

Б ____________________
М.П.

В ____________________ __________ ______________
(підпис) (прізвище)

Г ____________________
Масштаб 1: ________

22 червня 2009р. Державним комітетом України із земельних ресурсів видано наказ за № 326 «Про деякі питання реалізації положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок», яким затверджено «Тимчасовий регламент реалізації положень пункту 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку»

Вказаний наказ скасовано наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 14 травня 2010р. N 370.

Таким чином, органи Держкомзему не можуть виконати чинні норми земельного законодавства передбачені Земельним кодексом України та постановою Кабінету міністрів України від 6 травня 2009 р. N 439 щодо проставлення відмітки на державному акті про перехід права власності, чим ускладнюється процес купівлі – продажу та успадкування земельної ділянки.


Закони та постанови, якими регулюється оформлення права власності на землю
Висновки
  Отже, з внесенням змін в законодавство про землю утворився спрощений механізм реєстрації прав власності на земельну ділянку. Але очевидно, що процедура видачі нового Державного акту при виділенні окремої земельної ділянки, чи виділенні в натурі не зазнала змін. Для набувачів права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими угодами створено дійсно сприятливі умови, за яких процедура видачі нового Державного акту змінюється лише процедурою нанесення відмітки на раніше виданий акт. Прийняті зміни мають покращити умови здійснення операції із землею на ринку нерухомості. Крім того, останнім часом збільшилась кількість перевірок та ревізій органів земельних ресурсів, через невиконання останніми своїх обов’язків відповідно до запроваджених змін, що породжує надію про безперешкодну та швидку реєстрацію прав власності на землю в майбутньому. Адже на сьогодні стосовно практики доречно буде визнати, що новий порядок реєстрації права власності на землю повністю не виконується. Державні органи земельних ресурсів посилаються на відсутність методичних рекомендацій, що однак не є підставою для невиконання нових приписів закону.
   Крім цього, все ж таки залишається нагальним питання вдосконалення процедури видачі Державних актів як правовстановлюючих документів на право власності на земельні ділянки. Так, як вже зазначалось, первинна процедура видачі таких документів не зазнала змін та є досить проблемною. Та слід зауважити, що при чіткому дотриманні вимог законодавства та належному юридичному оформленні процедури переоформлення прав власності на землю, ризик відмови у реєстрації чи її затягування суттєво зменшується.

Схожі:

Закони, постанови,рекомендації iconОформлення права успадкування в Україні : закони, постанови, рекомендації
Рекомендації щодо охорони спадкового майна, видача свідоцтв про право на спадщину. Постанови
Закони, постанови,рекомендації icon«Порівняльний аналіз якості життя в Києві І Берліні за даними Інтернет,...

Закони, постанови,рекомендації iconІнформатика
Тема: Юридичне забезпечення охорони здоров я матері І дитини в Україні, закони, постанови, електронні посиланням на першоджерела
Закони, постанови,рекомендації iconП л а н
...
Закони, постанови,рекомендації iconП л а н
...
Закони, постанови,рекомендації iconНоменклатура справ
Закони, постанови, рішення та інші законодавчі акти Верховної Ради України, накази Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Закони, постанови,рекомендації iconЗакони, статути та постанови
Вихід 5: 1 а потім прийшли Мойсей й Аарон, та й сказали до фараона: Так сказав Господь, Бог Ізраїлів: Відпусти народ Мій, І нехай...
Закони, постанови,рекомендації iconНаціональний університет харчових технологій
Вихідні дані до проекту (роботи): Рекомендовані літературні джерела та методичні посібники, галузеві видання; Закони України; законодавчі...
Закони, постанови,рекомендації icon7. Закони та постанови з приводу дистанцiйного навчання в Українi
Не стає виключенням І освіта. Зараз вже не обов’язково знаходитись поруч з викладачем. Достатньо великий час існує заочна форма навчання...
Закони, постанови,рекомендації iconДипломна робота. Тема: “Митне оподаткування та його вплив на діяльність підприємств”
Теоретичну основу дослідження складають нормативні документи: Конституція України, Закони України, Укази Президента, Постанови Верховної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка