Земельний кодекс україни
НазваЗемельний кодекс україни
Сторінка1/12
Дата конвертації22.03.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Право > Кодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27 )


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 675-IV ( 675-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.213
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 898-IV ( 898-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.313
- набирає чинності з 01.01.2004
N 1103-IV ( 1103-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.48
N 1119-IV ( 1119-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.57
N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 }

{ Додатково див. Закон
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1626-IV ( 1626-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.361
N 1694-IV ( 1694-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.83
N 1709-IV ( 1709-15 ) від 12.05.2004, ВВР, 2004, N 35, ст.416
N 2059-IV ( 2059-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.25
N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103 }

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 5-рп/2005 ( v005p710-05 ) від 22.09.2005 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, ст.96 -
зміни діють у 2006 році
N 3415-IV ( 3415-15 ) від 09.02.2006 }

{ Зміни по Закону N 3404-IV ( 3404-15 ) від 08.02.2006
будуть внесені після його опублікування }


Розділ I

^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1

Основні положення

Стаття 1. Земля - основне національне багатство

1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави.

2. Право власності на землю гарантується.

3. Використання власності на землю не може завдавати шкоди
правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати
екологічну ситуацію і природні якості землі.

Стаття 2. Земельні відносини

1. Земельні відносини - це суспільні відносини щодо
володіння, користування і розпорядження землею.

2. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи,
органи місцевого самоврядування та органи державної влади.

3. Об'єктами земельних відносин є землі в межах території
України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на
земельні частки (паї).

Стаття 3. Регулювання земельних відносин

1. Земельні відносини регулюються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них
нормативно-правовими актами.

2. Земельні відносини, що виникають при використанні надр,
лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного
повітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про
надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря,
якщо вони не суперечать цьому Кодексу.

Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання

1. Земельне законодавство включає цей Кодекс, інші
нормативно-правові акти у галузі земельних відносин.

2. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних
відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних
осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання
та охорони земель.

Стаття 5. Принципи земельного законодавства

Земельне законодавство базується на таких принципах:

а) поєднання особливостей використання землі як
територіального базису, природного ресурсу і основного засобу
виробництва;

б) забезпечення рівності права власності на землю громадян,
юридичних осіб, територіальних громад та держави;

в) невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними
особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння,
користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених
законом;

г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;

ґ) забезпечення гарантій прав на землю;

д) пріоритету вимог екологічної безпеки.

Глава 2

Повноваження Верховної Ради України,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
та органів місцевого самоврядування
в галузі земельних відносин

Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі
земельних відносин

До повноважень Верховної Ради України в галузі земельних
відносин належить:

а) прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин;

б) визначення засад державної політики в галузі використання
та охорони земель;

в) затвердження загальнодержавних програм щодо використання
та охорони земель;

г) встановлення і зміна меж районів і міст;

ґ) погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом)
особливо цінних земель;

д) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки
Крим у галузі земельних відносин

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у
галузі земельних відносин на території республіки належить:

а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності
територіальних громад;

б) забезпечення реалізації державної політики в галузі
використання та охорони земель;

в) погодження загальнодержавних програм використання та
охорони земель, участь у їх реалізації в межах території
Автономної Республіки Крим;

г) затвердження та участь у реалізації республіканських
програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони
земель;

ґ) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання
земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться
органами виконавчої влади;

д) координація діяльності районних і міських (міст
республіканського значення) рад у галузі земельних відносин;

е) координація діяльності місцевих органів земельних
ресурсів;

є) координація здійснення контролю за використанням та
охороною земель;

ж) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо
встановлення та зміни меж районів, міст;

з) встановлення і зміна меж сіл, селищ;

и) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.

Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних
відносин

До повноважень обласних рад у галузі земельних відносин на
території області належить:

а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності
територіальних громад;

б) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання
земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться
органами виконавчої влади;

в) забезпечення реалізації державної політики в галузі
використання та охорони земель;

г) погодження загальнодержавних програм використання та
охорони земель, участь у їх реалізації на відповідній території;

ґ) затвердження та участь у реалізації регіональних програм
використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;

д) координація діяльності місцевих органів земельних
ресурсів;

е) організація землеустрою;

є) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо
встановлення та зміни меж районів, міст;

ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ;

з) вирішення земельних спорів;

и) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.

Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських
рад у галузі земельних відносин

До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у
галузі земельних відносин на їх території належить:

а) розпорядження землями територіальної громади міста;

б) передача земельних ділянок комунальної власності у
власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;

в) надання земельних ділянок у користування із земель
комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної
власності в порядку, передбаченому цим Кодексом;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста;

д) припинення права користування земельними ділянками у
випадках, передбачених цим Кодексом;

е) прийняття рішення щодо звільнення самовільно зайнятих
земельних ділянок;

є) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання
земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться
органами виконавчої влади;

ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах;

з) організація землеустрою;

и) координація діяльності місцевих органів земельних
ресурсів;

і) здійснення контролю за використанням і охороною земель
комунальної власності, додержанням земельного та екологічного
законодавства;

ї) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення
використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в
разі порушення ними вимог земельного законодавства;

й) інформування населення щодо надання, вилучення (викупу)
земельних ділянок;

к) внесення у встановленому порядку пропозицій до Верховної
Ради України щодо встановлення та зміни меж міст;

л) вирішення земельних спорів;

м) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.

Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних
відносин

До повноважень районних рад у галузі земельних відносин на
території району належить:

а) розпорядження землями на праві спільної власності
відповідних територіальних громад;

б) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання
земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться
органами виконавчої влади;

в) координація діяльності місцевих органів земельних
ресурсів;

г) забезпечення реалізації державної політики в галузі
охорони та використання земель;

ґ) організація землеустрою та затвердження землевпорядних
проектів;

д) внесення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж районів,
міст, селищ, сіл;

е) вирішення земельних спорів;

є) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.

Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі
земельних відносин

Повноваження районних у містах рад у галузі земельних
відносин визначаються міськими радами.

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у
галузі земельних відносин

До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі
земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:

а) розпорядження землями територіальних громад;

б) передача земельних ділянок комунальної власності у
власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;

в) надання земельних ділянок у користування із земель
комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної
власності відповідно до цього Кодексу;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідних
територіальних громад сіл, селищ, міст;

д) організація землеустрою;

е) координація діяльності місцевих органів земельних
ресурсів;

є) здійснення контролю за використанням та охороною земель
комунальної власності, додержанням земельного та екологічного
законодавства;

ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання
земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними
вимог земельного законодавства;

з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання
земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;

и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним
поділом;

і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання
земельних ділянок;

ї) внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і
зміни меж сіл, селищ, міст;

й) вирішення земельних спорів;

к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.

Глава 3

Повноваження органів виконавчої влади
в галузі земельних відносин

Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі
земельних відносин

До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі земельних
відносин належить:

а) розпорядження землями державної власності в межах,
визначених цим Кодексом;

б) реалізація державної політики у галузі використання та
охорони земель;

в) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку,
визначеному цим Кодексом;

г) координація проведення земельної реформи;

ґ) розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних
програм використання та охорони земель;

д) організація ведення державного земельного кадастру,
державного контролю за використанням і охороною земель та
здійснення землеустрою;

е) встановлення порядку проведення моніторингу земель;

є) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.

Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади
з питань екології та природних ресурсів у галузі
земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин
належить:

а) участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і
регіональних програм використання та охорони земель;

б) організація моніторингу земель;

в) участь у розробці нормативних документів у галузі охорони
земель та відтворення родючості ґрунтів;

г) здійснення державної екологічної експертизи
землекористування;

ґ) внесення пропозицій щодо формування державної політики в
галузі охорони та раціонального використання земель;

д) здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони
земель;

е) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.

Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади
з питань земельних ресурсів у галузі
земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань
земельних ресурсів у галузі земельних відносин належить:

а) внесення пропозицій про формування державної політики у
галузі земельних відносин і забезпечення її реалізації;

б) координація робіт з проведення земельної реформи;

в) участь у розробленні та реалізації загальнодержавних,
регіональних програм використання та охорони земель;

г) ведення державного земельного кадастру, в тому числі
державної реєстрації земельних ділянок;

ґ) здійснення землеустрою, моніторингу земель і державного
контролю за використанням та охороною земель;

д) здійснення державної експертизи програм і проектів з
питань землеустрою, державного земельного кадастру, охорони
земель, реформування земельних відносин, а також
техніко-економічних обґрунтувань цих програм і проектів;

е) розроблення економічного і правового механізму регулювання
земельних відносин;

є) участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку
ринку земель;

ж) здійснення міжнародного співробітництва в галузі земельних
відносин;

з) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.

Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
Крим у галузі земельних відносин

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у
галузі земельних відносин належить:

а) розпорядження землями державної власності в межах,
визначених цим Кодексом;

б) участь у розробленні та забезпеченні виконання
загальнодержавних і республіканських програм з питань використання
та охорони земель;

в) координація здійснення землеустрою і державного контролю
за використанням та охороною земель;

г) підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу)
земельних ділянок;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку,
визначеному цим Кодексом;

д) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять
у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом)
земельних ділянок;

е) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.

Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій
у галузі земельних відносин

До повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі
земельних відносин належить:

а) розпорядження землями державної власності в межах,
визначених цим Кодексом;

б) участь у розробленні та забезпеченні виконання
загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм з
питань використання та охорони земель;

в) координація здійснення землеустрою та державного контролю
за використанням та охороною земель;

г) підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу)
земельних ділянок;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у межах,
визначених цим Кодексом;

д) підготовка висновків щодо встановлення та зміни меж сіл,
селищ, районів, районів у містах та міст;

е) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять
у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом)
земельних ділянок;

є) координація діяльності державних органів земельних
ресурсів;

ж) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.

Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації

До повноважень державних органів приватизації у галузі
земельних відносин належить:

продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які
підлягають приватизації.
( Кодекс доповнено статтею 17-1 згідно із Законом N 3235-IV
( 3235-15 ) від 20.12.2005 )

Розділ II

^ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Земельний кодекс україни iconЗемельний кодекс україни
Земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них
Земельний кодекс україни iconЗемельний кодекс України
У державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності
Земельний кодекс україни iconКодекс України, Закон, Кодекс вiд 10. 12. 1971 №322-viii

Земельний кодекс україни iconГосподарський кодекс україни
Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні І регулює господарські відносини, що виникають у процесі
Земельний кодекс україни iconГосподарський кодекс україни
Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні І регулює господарські відносини, що виникають у процесі
Земельний кодекс україни iconКодекс України
Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми
Земельний кодекс україни icon{ Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини
України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки,...
Земельний кодекс україни iconЗемельний кодекс україни
Ввр, 2003, n 30, ст. 247 n 898-iv ( 898-15 ) від 05. 06. 2003, ввр, 2003, n 38, ст. 313 набирає чинності з 01. 01. 2004 n 1103-iv...
Земельний кодекс україни iconКодекс адміністративного судочинства україни
Кодекс адміністративного судочинства України визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції,...
Земельний кодекс україни iconЗавдання та призначення українського кримінального права
Тому кримінальний кодекс України був І залишається одним з нормативних актів,які змінюються най більше динамічно. Новий кримінальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка