Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ Про управління державними корпоративними правами
Скачати 315.62 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ Про управління державними корпоративними правами
Сторінка1/4
Дата конвертації22.03.2013
Розмір315.62 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 травня 2000 р. N 791
Київ
Про управління державними корпоративними правами
Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 16 травня 2001 року N 518
На виконання Указу Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств;
Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами;
Порядок звітності представників органів, уповноважених управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств;
Порядок управління акціями (частками), які перебувають у державній власності, господарських товариств, створених за участю Фонду державного майна.
(пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. N 518)
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1703 "Про Концепцію розподілу між центральними і місцевими органами виконавчої влади повноважень з управління об'єктами державної власності та заходи щодо її реалізації";
постанову Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1998 р. N 1741 "Про управління державними корпоративними правами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1634);
постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 308 "Про внесення змін до Положення про порядок призначення уповноважених осіб, здійснення ними управління державними корпоративними правами та контролю за їх діяльністю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 9, ст. 348);
постанову Кабінету Міністрів України від 24 травня 1999 р. N 886 "Про внесення змін до Положення про порядок призначення уповноважених осіб, здійснення ними управління державними корпоративними правами та контролю за їх діяльністю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 21, ст. 967).
3. Фонду державного майна у місячний термін прийняти нормативно-правові акти на виконання цієї постанови.
Міністерствам, іншим органам виконавчої влади у місячний термін забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цією постановою.
 


Прем'єр-міністр України 


^ В. ЮЩЕНКО Інд. 25
 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 травня 2000 р. N 791 


ПОЛОЖЕННЯ

про представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств
Це Положення визначає порядок призначення та повноваження представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств (далі - відповідальний представник).
^ Порядок призначення відповідального представника
1. Відповідальний представник призначається із числа членів спостережної ради рішенням органу приватизації або органу виконавчої влади, що виконує функції з управління державними корпоративними правами (далі - орган управління) на підставі генеральної угоди з Фондом державного майна з наступним укладанням відповідного договору з цим органом.
Типова форма генеральної угоди затверджується Фондом державного майна.
2. При формуванні складу спостережної ради господарського товариства орган управління подає свої пропозиції щодо її складу Фонду державного майна з урахуванням того, що один із членів спостережної ради виконуватиме функції з управління пакетом акцій, що належить державі.
3. У разі закріплення у власності держави пакета акцій у розмірі 50 відсотків плюс одна акція головою спостережної ради такого господарського товариства обирається відповідальний представник, який виконуватиме функції з управління пакетом акцій, що належить державі.
4. Орган, якому за рішенням Кабінету Міністрів України передано функції з управління пакетом акцій, що належить державі, формує за погодженням з Фондом державного майна перелік кандидатур до складу спостережної ради господарського товариства.
5. Відповідальними представниками можуть бути:
заступники керівників органів виконавчої влади;
начальники управлінь, директори департаментів, заступники директорів департаментів органів виконавчої влади;
начальники відділів, заступники начальників відділів та головні спеціалісти органів виконавчої влади.
6. Відповідальний представник повинен мати вищу освіту, стаж роботи на державній службі не менш як 3 роки, а також відповідну кваліфікацію у сфері корпоративного управління.
7. Одна і та ж особа не може виконувати функції відповідального представника більш як у 3 господарських товариствах.
^ Організація роботи відповідального представника
8. Відповідальний представник призначається рішенням одного з органів, зазначених у пункті 1 цього Положення, на підставі якого між відповідним органом та відповідальним представником укладається договір доручення на виконання функцій з управління пакетом акцій, що належить державі. У договорі доручення повинні бути визначені:
обсяг повноважень відповідального представника;
умови та ступінь відповідальності за неналежне виконання функцій з управління державними корпоративними правами;
порядок відкликання відповідального представника.
Типова форма договору доручення на виконання функцій з управління пакетом акцій, що належить державі, затверджується органом приватизації за погодженням з Мінекономіки.
9. Фонд державного майна здійснює аналіз діяльності відповідального представника на підставі його звіту та узагальненого звіту органу управління, який укладав договір доручення.
 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 травня 2000 р. N 791 


^ ПОРЯДОК

проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами

Загальні положення
1. У цьому Порядку наведені нижче терміни мають таке значення:
інформаційне повідомлення - оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити:
- дату проведення конкурсу;
- назву господарського товариства;
- розмір державних корпоративних прав, які передаються в управління;
- термін передачі прав;
- умови передачі прав;
- вимоги до претендента;
- кінцевий термін подання заяв та інших документів;
- адресу, за якою приймаються документи, телефон для довідок;
заява на участь у конкурсі - документ, який містить пропозицію претендента на участь у конкурсі, а також відомості про претендента та інші відомості, які зазначені в інформаційному повідомленні;
претендент - юридична або фізична особа, заяву та пакет документів якої для участі у конкурсі конкурсна комісія прийняла до розгляду;
конкурсна пропозиція - документ, який містить пропозиції кандидата щодо програми управління господарського товариства (в разі якщо державні корпоративні права у статутному фонді відповідного господарського товариства становлять більш як 50 відсотків) або програми розвитку господарського товариства (в разі якщо державні корпоративні права становлять менш як 50 відсотків);
учасник конкурсу - претендент, якого допущено до участі у конкурсі;
уповноважена особа - визначена за результатами конкурсу юридична або фізична особа, з якою відповідний орган приватизації укладає договір доручення.
2. Підставою для оголошення конкурсу є рішення відповідного органу приватизації (наказ про оголошення конкурсу).
У 15-денний термін з дати прийняття рішення про проведення конкурсу відповідний орган приватизації затверджує персональний склад конкурсної комісії (далі - комісія) та затверджує і передає комісії завдання уповноваженій особі.
3. Інформаційні повідомлення обов'язково публікуються у центральних та місцевих (за місцезнаходженням відповідного господарського товариства) друкованих засобах масової інформації у 10-денний термін після затвердження персонального складу комісії.
4. Тривалість конкурсу не може перевищувати 45 календарних днів з дати його початку.
Повноваження органу приватизації та затвердження завдання уповноваженій особі
5. Підготовку і проведення конкурсу здійснює комісія, затверджена відповідним органом приватизації.
6. Відповідний орган приватизації:
видає наказ про оголошення конкурсу з визначення уповноваженої особи та призначення складу комісії, до якої обов'язково включаються представники органу приватизації, центральних та місцевих органів виконавчої влади;
призначає голову комісії та відповідального секретаря;
розробляє і затверджує вимоги до претендента на участь у конкурсі (відповідна кваліфікація, мінімальний статутний фонд або наявність інших активів у розпорядженні претендента, підтвердження згоди органів Антимонопольного комітету);
розробляє і затверджує завдання уповноваженій особі і передає їх комісії;
надає комісії методичні рекомендації щодо умов конкурсу та вимог до програми управління (програми розвитку);
забезпечує публікацію інформаційних повідомлень про початок та підсумки конкурсу;
розглядає і затверджує документи, підготовлені комісією;
забезпечує зберігання переданих комісією документів після завершення конкурсу;
укладає з переможцем конкурсу договір доручення та контролює його виконання;
веде реєстр уповноважених осіб;
здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.
7. У завданнях уповноваженій особі, які розробляються і затверджуються відповідним органом приватизації, повинне обов'язково передбачатися виконання уповноваженою особою функцій акціонера та здійснення контролю за:
фінансово-економічними результатами діяльності господарського товариства, які включають забезпечення його рентабельності та ліквідності, а також нарахування і виплату дивідендів;
ефективністю використання і збереження майна господарського товариства;
погашенням господарським товариством заборгованості в цілому і, зокрема, з виплати заробітної плати та внесенням платежів до бюджету і Пенсійного фонду (в разі їх наявності на час передачі в довірче управління);
виконанням визначених державою мобілізаційних завдань для господарського товариства;
дотриманням статуту господарського товариства;
діяльністю правління щодо управління господарським товариством, реалізації інвестиційної та цінової політики;
створенням господарським товариством дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
емісійною діяльністю господарського товариства;
укладенням господарським товариством договорів застави та оренди майна;
виконанням колективних договорів та галузевих угод;
дотриманням законодавства під час проведення загальних зборів господарського товариства;
розпорядженням майном господарського товариства;
укладенням установчих договорів про створення інших господарських товариств та складенням установчих документів, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, або участь в інших господарських товариствах;
дотриманням виконавчим органом господарського товариства антимонопольного законодавства;
виконанням заходів щодо збереження державної та комерційної таємниці.
^ Умови участі у конкурсі та порядок підготовки до конкурсу
8. Орган приватизації розпочинає приймання заяв на участь у конкурсі та документів, що додаються до заяви, з дня публікації інформаційного повідомлення, а закінчує - за сім днів до початку розгляду заяв.
9. Для участі у конкурсі претендент сплачує реєстраційний збір в розмірі одної мінімальної заробітної плати, який вноситься на рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації.
10. Для участі у конкурсі претендент подає до відповідного органу приватизації:
заяву на участь у конкурсі, підписану і засвідчену печаткою (для юридичних осіб);
документ, що засвідчує повноваження представника юридичної особи.
Крім цього, до заяви додаються:
а) юридичними особами:
- нотаріально засвідчені копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію;
- за затвердженою формою річна фінансова звітність за останній звітний рік та останній звітний період;
- довідка відповідного органу державної податкової служби, яка підтверджує відсутність у претендента заборгованості з податків та інших обов'язкових платежів;
- довідка про фінансово-господарську діяльність за три попередніх роки;
- список членів виконавчого органу, членів спостережної ради претендента;
- відомості про афілійованих осіб претендента;
- документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору;
- документ, що посвідчує особу представника юридичної особи;
б) фізичними особами:
- заповнений листок обліку кадрів;
- відомості про наявність у претендента відповідної кваліфікації та досвіду практичної роботи у сфері корпоративного управління;
- документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору;
- документ, що посвідчує фізичну особу.
11. Відомості про претендентів вносяться, а заява на участь у конкурсі реєструється у книзі реєстрації, яка ведеться конкурсною комісією, і містять таку інформацію:
дату та час їх реєстрації;
прізвище, ім'я та по батькові особи, яка здійснила реєстрацію;
реєстраційний номер заяви претендента;
прізвище, ім'я, по батькові чи найменування та місцезнаходження претендента;
номери банківських рахунків претендента і адреси банків;
номер і дату документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору;
номер документа, що посвідчує особу представника юридичної особи.
Книги реєстрації разом з пакетами документів кожного з претендентів зберігаються у порядку, встановленому Фондом державного майна.
12. Для фізичних осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, обов'язковою є наявність вищої освіти, відповідної кваліфікації та досвіду практичної роботи у сфері корпоративного управління.
13. До участі у конкурсі не допускаються члени правління господарського товариства, державні корпоративні права якого передаються в управління, в разі наявності у господарського товариства простроченої заборгованості з виплати заробітної плати та платежів до бюджету і Пенсійного фонду.
До участі у конкурсі не допускаються юридичні особи, статутний фонд яких становить менш як 5 відсотків номінальної вартості державних корпоративних прав, які передаються в управління.
14. Претендент не може бути зареєстрований як учасник конкурсу, якщо подані документи не відповідають вимогам, передбаченим пунктами 9 - 12 цього Порядку.
Порядок проведення конкурсу
15. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.
16. На конкурсі визначається уповноважена особа з управління лише одного пакета акцій одного емітента.
17. Конкурс проводиться у два етапи.
На першому етапі розглядаються заяви на участь у конкурсі і комісією приймається рішення щодо відповідності документів, поданих претендентом, умовам участі у конкурсі та щодо реєстрації претендента як учасника конкурсу або щодо відмови у реєстрації в разі невідповідності документів вимогам участі у конкурсі.
На другому етапі розглядаються безпосередньо конкурсні пропозиції учасників конкурсу і визначається переможець конкурсу.
18. Датою початку розгляду заяв на участь у конкурсі є дата засідання комісії, на якому здійснюється їх розгляд.
19. Після визначення комісією списку учасників конкурсу їм видаються затверджені відповідним органом приватизації завдання уповноваженій особі, а також надається, на їх прохання, інформація про фінансово-господарську діяльність господарського товариства, державні корпоративні права якого передаються в управління, та повідомляється кінцевий термін подання конкурсних пропозицій.
20. Для розгляду конкурсних пропозицій учасник конкурсу до закінчення кінцевого терміну подає комісії конкурсну пропозицію і документи, що підтверджують цю пропозицію, у трьох примірниках.
21. Конкурсна пропозиція складається з пропозицій до проекту договору доручення відповідно до типової форми, яка затверджується Фондом державного майна в установленому порядку, і програми управління (програми розвитку), яка містить зобов'язання претендента щодо виконання умов конкурсу і обов'язково включає контроль за показниками, визначеними у завданнях уповноваженій особі, затверджених відповідним органом приватизації.
Документи з конкурсними пропозиціями повинні подаватися в запечатаному конверті.
22. Конкурсна пропозиція та документи, що підтверджують пропозицію, можуть бути відкликані учасником конкурсу, від якого вони надійшли, шляхом подання ним відповідної заяви не пізніше терміну, встановленого для приймання зазначених документів.
23. Приймання комісією конкурсних пропозицій та документів, що підтверджують пропозиції, починається з дня видачі завдання уповноваженій особі і закінчується за 7 днів до початку розгляду пропозицій. Конкурсні пропозиції учасників конкурсу реєструються комісією в порядку, передбаченому пунктом 11 цього Порядку.
  1   2   3   4

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ Про управління державними корпоративними правами icon04. 06. 2003 р введена:   "Постанова, Кабінет Міністрів України" от 04/06/03 №871
На виконання Указу Президента України від 20 травня 1996 р. N 353 Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ Про управління державними корпоративними правами iconКабінет міністрів україни постанова від 9 червня 1997 р. N 574 Київ...
Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ Про управління державними корпоративними правами iconКабінет міністрів україни постанова від 16 вересня 2009 р. N 976...
Відповідно до статті 89 Лісового кодексу України ( 3852-12 ), статей 39 І 40 Закону України "Про мисливське господарство та полювання"...
Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ Про управління державними корпоративними правами iconКабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201...
Відповідно до статті 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ Про управління державними корпоративними правами iconП О С Т А Н О В А від 5 січня 2011 р. N 4 Київ
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) Про затвердження переліку
Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ Про управління державними корпоративними правами iconКабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ...
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ Про управління державними корпоративними правами iconКабінет міністрів україни постанова від 14 червня 2000 р. N 964
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 р. N 660 ( 660-93-п ) Про
Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ Про управління державними корпоративними правами iconПро затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними...
Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону України "Про освіту", пункту 85 Положення про державний вищий заклад освіти, затвердженого...
Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ Про управління державними корпоративними правами iconКабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ...
...
Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ Про управління державними корпоративними правами iconКабінет міністрів україни постанова від 10 вересня 2003 р n 1440...
Відповідно до статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" Кабінет Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка