Положенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Скачати 90.22 Kb.
НазваПоложенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Дата конвертації22.03.2013
Розмір90.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління праці та

соціального захисту населення

21.05.2008 № 01/7-21

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення

Селидівської міської ради
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення (далі − відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради (далі − управління), що утворюється за наказом начальника управління відповідно до Положення про управління;

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами начальника головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації, Статутом територіальної громади м. Селидове, Регламентом роботи міської ради, її виконавчого комітету, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління, а також Положенням про управління й цим Положенням.

Безпосередньо керується Законами України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в України», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний захист дітей війни», постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», іншими нормативно-правовими актами;

1.3. Положення про відділ затверджується начальником управління;

1.4. Працівники відділу призначаються на посаду й звільняються з посади начальником управління в порядку, визначеному законодавством;

1.5. Посадові обов’язки працівників відділу затверджуються начальником управління;

1.6. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється на підставі наказу начальника управління в порядку, встановленому законодавством;

1.7. Відділ правами юридичної особи не володіє.
^ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:
2.1. Формування та підтримання в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

2.2. Забезпечення автоматизованого контролю та звіряння інформації, що міститься у Єдиному державному автоматизованому реєстрі з відомостями, які надають підприємства та організації − надавачі послуг;

2.3. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міської ради;

2.4. Підготовка проектів наказів начальника управління, рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу;

2.5. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.
^ 3. ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ

ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
3.1. Здійснює збирання, систематизацію і зберігання інформації, яка включається до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільгових категорій населення (далі Реєстр), забезпечує її автоматизоване використання для контролю за відомостями, які подаються підприємствами та організаціями, що надають послуги, для розрахунків за надані пільговикам послуги;

3.2. Здійснює прийом заяв та документів, необхідних для здійснення персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, шляхом формування на кожного пільговика персональної облікової картки згідно з формою “1-пільга”;

3.3. Забезпечує формування та підтримання в актуальному стані Реєстру пільгових категорій громадян;

3.4. Отримує розрахунки від підприємств та організацій, що надають послуги, щодо вартості послуг, наданих пільговикам в минулому місяці, згідно з формою “2-пільга”;

3.5. Звіряє інформацію, що міститься в Реєстрі, з інформацією, яка надходить від підприємств та організацій, що надають послуги, і у разі виявлення розбіжностей щодо загальної кількості пільговиків або розміру пільг, що надаються конкретному пільговику, не провадить розрахунків, що стосуються виявлених розбіжностей, до уточнення цієї інформації;

3.6. Готує для подання головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації звіти згідно з формами “4-пільга”.

3.7. Здійснює прийом, реєстрацію та оформлення документів щодо забезпечення пільгових категорій населення твердим паливом та скрапленим балонним газом;

3.8. Здійснює видачу посвідчень “Ветеран праці”;

3.9. Надає консультативно-правову допомогу ветеранам війни та праці, іншим особам, підприємствам, установам та організаціям, що надають послуги з питань оформлення документів для надання пільг, а також сприяє в одержані необхідних для цього документів;

3.10. Інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу через засоби масової інформації;

3.11. Забезпечує своєчасну підготовку звітів та надання інформації про результати діяльності відділу;

3.12. Організовує навчання для підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів відділу;

3.13. Бере участь у розробленні та готує проекти, пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста;

3.14. Готує проекти відповідей на звернення громадян, підприємств, установ та організацій ,народних депутатів з питань, що належать до компетенції відділу, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

3.15. Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

3.16. Виконує інші функції, які випливають з покладених на відділ завдань.  
^ 4. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:

4.1. Отримувати від пільговиків документи, що підтверджують їх право на пільги; проводити в межах наданих повноважень, згідно із затвердженим планом роботи перевірку достовірності поданих документів;


4.2. Отримувати відомості від пільговиків, а також від органів виконавчої влади, де перебувають на обліку пільговики, підприємств та організацій, що надають послуги, житлово-експлуатаційних організацій та державних органів реєстрації актів цивільного стану, зокрема про осіб, які померли, на паперових та електронних носіях в установленому форматі з питань, пов’язаних з формуванням та веденням Реєстру;

4.3. Використовувати під час наповнення Реєстру інформацію з інших баз даних щодо персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги,а саме АСОПД/КОМТЕХ;

4.4. Надавати інформацію, яка міститься в Реєстрі, підприємствам та організаціям, що надають послуги, на запити та в межах їх компетенції. Розголошення отриманої інформації про пільговика без його згоди забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

4.5. Подавати начальникові управління пропозиції з питань вдосконалення роботи відділу;

4.6. Брати участь в нарадах, інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

4.7. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів управління, підрозділів міської ради, підрозділів установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.
^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ:
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду й звільняється з

посади начальником управління;

5.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, організує його роботу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює і контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

5.3. Роботу відділу координує заступник начальника управління згідно з розподілом обов’язків;

5.4. Робота відділу здійснюється згідно з планом, який складається на основі квартальних та поточних ( місячних, тижневих ) планів роботи управління, доручень керівництва, функцій відділу;

5.5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами управління, структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та їх об’єднаннями, використовує у своїй роботі статистичну, довідкову інформацію, яка підготовлена ними;

5.6. Діловодство відділу здійснюється згідно з номенклатурою справ відділу.
^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ:
6.1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

6.2. За порушення трудової та виконавської дисципліни, вимог закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» працівники відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
^ 7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ:
7.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань підтримує інформаційні зв’язки з відділом по обслуговуванню інвалідів, ветеранів війни і праці, відділом бухгалтерського обліку, підрозділом нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій, відділом автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат управління, відділом персоніфікованого обліку одержувачів пільг головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації, відділом економіки та державної реєстрації міської ради, відділом реєстрації актів цивільного стану міського управління юстиції, а також підприємствами, установами, організаціями. Такими установами перш за все є, Селидівський РЕМ, Красноармійське УГГ, Мар’їнське УГГ, ТОВ «Трансавто», ЧП «Іван», СПД Дікарьов О.П., ЧП Деркач М.І., Селидівське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП „Компанія ”Вода Донбасу”, ВАТ «Укртелеком» м. Красноармійськ, ДВАТ Вузол виробничо-технологічного зв’язку, ОСББ «Молодість», ОСББ «Південний», ОСББ «Зірочка», ОСББ «Надія», ОСББ «Оскар», ОСББ «Добробут», ОСББ «Світанок», КП „ЖЕК cмт. Курахівка”, КП „ЖЕК м. Гірник”, КП „ЖЕК м. Українськ”, КП „СЕЗ м. Селидове”, ВО «Селидівтепломережа», КП Селидівська тепломережа” та з іншими підприємствами надавачами житлово-комунальних та транспортних послуг;

7.2. Відділ одержує в установленому порядку та в установленому законодавством та Інструкцією з діловодства терміни від відділу по обслуговуванню інвалідів, ветеранів війни і праці, відділу бухгалтерського обліку, підрозділу нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій управління, відділу економіки та державної реєстрації міської ради, підприємств і організацій − надавачів житлово − комунальних та транспортних послуг: Селидівський РЕМ, Красноармійське УГГ, Мар’їнське УГГ, ТОВ «Трансавто», ЧП «Іван», СПД Дікарьов О.П., ЧП Деркач М.І., Селидівське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП „Компанія ”Вода Донбасу”, ВАТ «Укртелеком» м. Красноармійськ, ДВАТ Вузол виробничо-технологічного зв’язку, ОСББ «Молодість», ОСББ «Південний», ОСББ «Зірочка», ОСББ «Надія», ОСББ «Оскар», ОСББ «Добробут», ОСББ «Світанок», КП „ЖЕК cмт. Курахівка”, КП „ЖЕК м. Гірник”, КП „ЖЕК м. Українськ”, КП „СЕЗ м. Селидове”, ВО «Селидівтепломережа», КП Селидівська тепломережа” та інших інформацію, документи, оперативні дані та інші матеріали необхідні для виконання покладених завдань;

7.3. Відділ надає інформацію, оперативні дані стосовно напрямків своєї діяльності відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат управління, відділу персоніфікованого обліку одержувачів пільг головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації, підприємствам та організаціям, що надають послуги, на запити та в межах їх компетенції в терміни визначені законодавством та Інструкцією з діловодства або в терміни, визначені органом, який запитує інформацію;

7.4. За дорученням начальника управління, заступника начальника управління, який курирує роботу відділу, в межах своїх повноважень відділ готує проекти інформацій, відповідей, ініциативних листів, які надаються виконкомом міської ради органам влади вищого рівня, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності. Підготовлені проекти інформацій, відповідей, ініциативних листів погоджує з заступником начальника управління, який курирує відділ, начальником управління, заступником міського голови, який курирує відповідний напрямок діяльності;

7.5. Проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, підготовлені відділом в межах наданої компетенції, і завізовані начальником управління погоджуються в порядку, передбаченому Регламентом міської ради, Регламентом виконавчого комітету міської ради, Інструкцією з діловодства;

7.6. За дорученням начальника управління або його заступника, який координує роботу відділу в межах своїх повноважень готує проекти інформацій, відповідей, ініціативних листів, які надаються управлінням виконкому міської ради, головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації та іншим органам влади вищого рівня, установам, організаціям. Підготовлені проекти інформацій, відповідей, ініціативних листів погоджуються з заступником начальника управління, який координує роботу відділу;

7.7. Підготовлені відділом проекти наказів погоджуються в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства.


Начальник відділу персоніфікованого

обліку пільгових категорій населення Н.О. Хацько
Оновлено 01.07.2011

Схожі:

Положенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та...
Відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці ( далі відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального...
Положенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та...
Фінансово-господарський відділ (далі − відділ) управління праці та соціального захисту населення (далі − управління), є структурним...
Положенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про відділ прийому громадян управління праці та соціального...
Відділ прийому громадян є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради (далі...
Положенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про відділ автоматизованої обробки інформації та контролю...
Селидівської міської ради /далі − управління/ є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Положенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Україні ”, є підзвітним І підконтрольним міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань...
Положенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор з питань праці та соціально-трудових відносин...
Сектор з питань праці та соціально-трудових відносин (далі – сектор ) управління праці та соціального захисту населення Селидівської...
Положенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління...
Сектор організаційно-кадрової та правової роботи (далі –сектор) управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської...
Положенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор з контролю використання коштів державного бюджету,...
Селидівської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Положенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення
Відділ прийняття рішень /далі – відділ/ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради /далі – управління/...
Положенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconРозпорядження
Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка