Розділ І. Загальні засади
Скачати 383.85 Kb.
НазваРозділ І. Загальні засади
Сторінка2/2
Дата конвертації22.03.2013
Розмір383.85 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2
^

Глава 1. Сєвєродонецька міська рада


Стаття 84. Сєвєродонецька міська рада є представницьким органом територіальної громади міста.

Міська рада представляє все населення міста і здійснює від імені територіальної громади визначені законом функції і повноваження.

Міська рада виступає від імені всієї територіальної громади міста у відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної влади, іншими державними і громадськими організаціями. Жоден інший орган, організація чи особа не може виступати від імені всієї територіальної громади міста.

Загальний склад міської ради визначається нею відповідно до закону про вибори і місцеве самоврядування.

Порядок роботи міської ради визначається регламентом Сєвєродонецької міської ради.

Стаття 85. Депутатські комісії міської ради (постійні, контрольні, тимчасові) є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчих органів.

Депутатські комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи депутатських комісій визначаються регламентом міської ради та положенням про комісії, що затверджуються радою.

Стаття 86. Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер, за винятком випадків, передбачених частиною 5 цієї статті.

Апарат міської ради забезпечує фіксування сесія вебкамерою та розміщення відеозапису на офіційному сайті міської ради.

Порядок денний сесії, проекти рішень та рішення міської ради розміщуються на офіційному сайті міської ради відповідно до закону.

Міська рада вправі у порядку, визначеному законодавством, прийняти рішення про проведення закритого засідання.

Стаття 87. Депутат міської ради є повноважним представником територіальної громади міста в міській раді, діє від імені та в інтересах всіх мешканців міста, несе обов'язки перед виборцями та виконує їх доручення.

Повноваження депутати міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на першій сесії міської ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами.

Повноваження депутата міської ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Депутат міської ради здійснює свої повноваження на громадських засадах.

Стаття 88. Право вносити пропозиції до проекту порядку денного сесії належить:

- міському голові;

- постійним комісіям міської ради;

- депутатам міської ради;

- виконавчому комітетові міської ради;

Пропозиції, розгляд яких ініціюють управління та відділи міської ради, інші установи, громадські об'єднання, громадяни, можуть бути внесені в міську раду вищезгаданими суб'єктами.

Стаття 89. Міська рада здійснює контроль за виконанням прийнятих нею рішень, за діяльністю підзвітних їй органів та посадових осіб.

Порядок здійснення контрольної діяльності встановлюється відповідно до вимог закону рішенням ради, а результати заслуховуються і затверджуються на сесії.

Стаття 90. Відносини міської ради та її органів з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування територіальної громади міста.

По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, міська рада, її виконавчі органи та посадови особи здійснюють такі функції:

  • утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності;

  • контролюють ефективність і законність використання майна, призначають та звільняють їх керівників;

  • визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують статути створених ними підприємств, установ і організацій;

  • приймають рішення про відчуження об’єктів комунальної власності;

  • встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до міського бюджету.

Стаття 91. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

Стаття 92. Міська рада обирає зі свого складу секретаря міської ради. Секретар міської ради здійснює повноваження та виконує функції, покладені на нього законом та міською радою. Як член виконкому, секретар міської ради виконує функції, покладені на нього виконавчим комітетом та міським головою.
^

Глава 2. Сєвєродонецький міський голова


Стаття 93. Сєвєродонецький міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста і обирається безпосередньо територіальною громадою.

Міський голова представляє територіальну громаду міста в Україні та за її межами, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах або уповноважує інших осіб на таке представництво.

Стаття 94. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед всією територіальною громадою та її членами, відповідальним перед міською радою, а з питань реалізації повноважень органів виконавчої влади - підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 95. Перед набуттям своїх повноважень міський голова складає урочисту присягу: “Присягаю на вірність Україні. Присягаю діяти згідно з Конституцією та законами України, виконувати свої обов'язки голови в інтересах громади міста Сєвєродонецька і нехай у цьому мені допомагає Господь Бог!”.

Порядок принесення присяги визначається регламентом міської ради.

Стаття 96. Міський голова призначає своїх заступників і формує персональний склад виконавчих органів міської ради одноосібно, відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття 97. Територіальна громада може достроково припинити повноваження міського голови через процедуру місцевого референдуму.
^

Глава 3. Виконавчі органи міської ради


Стаття 98. Виконавчими органами міської ради є:

- виконавчий комітет міської ради;

- відділи та управління;

- інші створювані радою виконавчі органи.

Структуру і кількісний склад виконавчих органів визначає міська рада.

Виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядковані міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади - підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Виконавчі органи міської ради, зазначені в абзацах 2 і 3 частини 1 цієї статті також підпорядковані виконавчому комітету міської ради.

Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством України.

Стаття 99. Виконавчий комітет є колегіальним виконавчим органом міської ради і діє під безпосереднім керівництвом міського голови, який очолює його за посадою. Виконавчий комітет утворюється радою на строк її повноважень.

Порядок формування виконавчого комітету визначається законодавством. Виконавчий комітет ради виконує також функції, покладені на нього міською радою та міським головою.

Планування роботи, порядок підготовки і внесення питань на засідання виконавчого комітету здійснюється на підставі Регламенту виконавчого комітету.
^

Глава 4. Органи самоорганізації населення


Стаття 100. Міська рада сприяє створенню і покращенню діяльності органів самоорганізації населення, наділяє їх частиною власної компетенції, фінансів, майна, затверджує методичні рекомендації щодо реєстрації органів самоорганізації населення, щорічно розглядає на сесії питання про діяльність органів самоорганізації населення.

Стаття 101. Систему органів самоорганізації населення у місті складають:

- будинкові комітети в багатоквартирних будинках;

- вуличні комітети в районах приватної забудови;

  • квартальні комітети в районах багатоповерхової забудови;

  • селищні комітети в окремих районах одноповерхової забудови міста, в селищах та сілах, що входять до складу міста.

Стаття 102. Органи самоорганізації населення утворюються рішеннямміської ради з ініціативи мешканців міста, прийнятому загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території міста.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням міської ради і має відповідати території проживання мешканців міста, за ініціативи яких створюється цей орган.

Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законом та Положенням про відповідний орган самоорганізації населення, яке затверджується міською радою.

Стаття 103. Персональний склад органу самоорганізації населення, строк його повноважень, який не може перевищувати термін повноважень міської ради, визначається загальними зборами після утворення органу самоорганізації населення.

Голова органу самоорганізації населення обирається безпосередньо мешканцями відповідної території міста.

За рішенням міської ради витрати, пов’язані з проведенням виборів органів самоорганізації населення, проводяться за рахунок міського бюджету.

Стаття 104. Повноваження органів самоорганізації населення складаються із власних повноважень, та повноважень, переданих їм міською радою.

Здійснення повноважень органами самоорганізації не повинно завдавати шкоди інтересам міської громади. Вони не можуть здійснювати повноважень міської ради, міського голови, виконавчого комітету, інших органів, якщо ці повноваження не надані органу самоорганізації рішенням ради.

Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданим їм майном і коштів згідно з цільовим їх призначенням.

Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення визначається законом “Про органи самоорганізації населення”.
^

Глава 5. Відкритість діяльності органів та посадових

осіб місцевого самоврядування


Стаття 105. Органи і посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою та інформують населення міста про свою роботу.

Порядок та періодичність надання такої інформації, способи її поширення, визначаються законами України та міською радою.

Стаття 106. Рішення міської ради, виконкому, розпорядження міського голови, які стосуються накладення на громадян обов’язків, не є чинними до моменту їх публікації в комунальних ЗМІ.

Стаття 107. Усі посадові особи місцевого самоврядування повинні щомісяця проводити прийом мешканців міста з особливих питань.

Стаття 108. Органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані враховувати у своїй діяльності позицію місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, профспілок та інших об’єднань мешканців міста, будувати з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

Стаття 109. Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції України і діючого законодавства.

Збитки, завданні юридичним і фізичним особам в наслідок неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовуються за рахунок коштів місцевого самоврядування.
^

РОЗДІЛ VII.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 110. Статут територіальної громади міста Сєвєродонецьк приймається міською радою не менш як двома третинами від загального складу.

Стаття 111. Статут територіальної громади міста набирає чинності з дня його державної реєстрації.

Стаття 112. Зміни і доповнення до статуту територіальної громади вносяться рішенням міської ради, за яке проголосувало не менш двох третин від її загального складу.

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до статуту вносяться міським головою, депутатами, постійними комісіями ради, виконкомом ради або членами територіальної громади в порядку місцевої ініціативи.

Зміни та доповнення до статуту, які передбачають приведення його у відповідність до Конституції та Законів України, указів Президента України та Постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою за поданням міського голови.1   2

Схожі:

Розділ І. Загальні засади iconРозділ І. Загальні засади здійснення правосуддя у господарських справах
Господарське судочинство в системі господарського права України
Розділ І. Загальні засади iconКонституція україни розділ I загальні засади стаття 1
Стаття Україна є суверенна І незалежна, демократична, соціальна, правова держава
Розділ І. Загальні засади icon«Контракт як особлива форма трудового договору» Зміст: Вступ Розділ...
Наслідки припинення трудового контракту та відповідальність за порушення його умов
Розділ І. Загальні засади iconРозділ 1 Загальні засади Стаття 1
Харківському районі, прагне розвивати І зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлює відповідальність перед державою, власною...
Розділ І. Загальні засади iconI. загальні положення
Відповідно до Законів України “Про правові засади цивільного захисту”, "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері...
Розділ І. Загальні засади iconРозділ 1 Водного кодексу Загальні положення
Розділ Державне управління І контроль у галузі використання І охорони вод та відтворення водних ресурсів
Розділ І. Загальні засади iconРозділ 1 система державних фінансів україни. 5
Розділ 6 організаційні І правові засади функціонування податкової системи україни 85
Розділ І. Загальні засади iconМетодологічні засади формування
Розділ методологічні засади формування маркетигового комплексу туристичного підприємства
Розділ І. Загальні засади iconПлан Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та...
Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології
Розділ І. Загальні засади iconРозділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка