Література Нормативні акти
Скачати 50.88 Kb.
НазваЛітература Нормативні акти
Дата конвертації22.03.2013
Розмір50.88 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > ЗаконЛітература

Нормативні акти

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

 2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. (зі змінами і доповненнями).

 3. Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р.

 4. Цивільний кодекс України від 18 липня 1963 р. (зі змінами і доповненнями).

 5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 р. (зі змінами і доповненнями).

 6. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.

 7. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. (зі змінами і доповненнями).

 8. Закон України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р.

9. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. (зі змінами і доповненнями).

 1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. (зі змінами і доповненнями).

 2. Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. (зі змінами і доповненнями).

 3. Закон України «Про міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 р.

 4. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від
  21 січня 1993 р. (зі змінами і доповненнями).

 5. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від
  24 лютого 1994 р. (зі змінами і доповненнями).

 6. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. (зі змінами і доповненнями).

 7. Указ Президента України «Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України» від 11 липня 2001 року № 511.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про визначення розміру витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу» від 29 березня 2002 р. № 411.

 9. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України: Збірник роз’яс­нень Вищого арбітражного суду України / Відпов. ред. Д. М. Притика. — К.: Юрінкомінтер, 1998.

 10. Арбітражний процесуальний кодекс України: Науково-практич­ний коментар. — Харків, 1995; 1999.

 11. Арбитраж в СССР: Учебное пособие. — М., 1960.

 12. Арбитраж в СССР: Учебное пособие / Под ред. М. С. Шакарян. — М., 1981.

 13. Арбитраж в СССР: Учебное пособие / Под ред. К. С. Юдельсона. — М.: Юрид. лит., 1984.

 14. Арбитражный процесс в СССР / Под ред. А. А. Добровольского, П. В. Логинова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983.

 15. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Под ред. Р. Е. Гука­сяна, В. Ф. Тараненко. — М.: Юрид. лит., 1996.

 16. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. проф. М. К. Треуш­никова. — М.: Зерцало, 1995.

 17. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. — М.: Юристъ,1998.

 18. Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. / Сост. М. Г. Розенберг. — М.: Статут, 1999.

 19. Арбітражне судочинство: Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упор. М. В. Стаматіна. — Х.: Арсіс, 1999.

 20. Абова Т. Е. Арбитражный процесс в СССР. — М., 1985.

 21. Абова Т. Е., Тадевосян В. С. Разрешение хозяйственных споров. — М., 1968.

 22. Анохин В. С. Защита прав предпринимателей в арбитражном суде. — Воронеж, 1994.

 23. Анохин В. С. Практикум по хозяйственному праву. — Воронеж, 1992.

 24. Анохин В. С. Арбитражное процессуальное право России: Учебник. — М.: Владос, 1999.

 25. Антонов В. В., Айдарова А. И., Козлова В. П. и др. Справочник по арбитражному процессу. — Новосибирск: Юкэн, 1997.

 26. Беляневич В. Е. Арбітражне судочинство: визнання недійсними актів державних та інших органів: Навч. посібник. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.

 27. Біленчук П. Д., Курко М. Н., Стахівський С. М. Судові експертизи в цивільному, арбітражному і кримінальному процесі. — К., 1998.

 28. Блажеев В. В., Громашина Н. А., Грась Л. А. и др. Арбитражный процесс. — М. : Юристъ, 1996.

 29. Блажевич В. В., Тараненко В. Ф. Возбуждение и рассмотрение дел в арбитражных судах — М.: Юристъ, 1994.

 30. Быков А. Г., Витрянский В. В. Предприниматель и арбитражный суд. — М., 1992.

 31. Вейсвейллер Р. Арбитраж. Возможности и техника операций на финансовых и товарных рынках: Пер. с англ. — М.: Фирма «Церих-ГАП», 1993.

 32. Дмитриева Г. К. Международный коммерческий арбитраж: Учебно-практ. пособие. — М.: Проспект, 1997.

 33. Зайцев И. М. Арбитражное рассмотрение преддоговорных споров. — Саратов, 1973.

 34. Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України. — К.: Козаки, 1997.

 35. Каллистратов Р. Ф. Государственный арбитраж. — М, 1973.

 36. Каллистратов Р. Ф. Разрешение споров в государственном арбитраже. — М, 1961.

 37. Клеандров М. И. Арбитражний процесс. — Тюмень, 1996.

 38. Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж. — Х.: Основи, 1995.

 39. Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практ. пособие. — К.: Сплайт, 1998.

 40. Логинов П. В. Решение государственного арбитража. — М., 1964.

 41. Логинов П. В. Сущность государственного арбитража. — М., 1968.

 42. Мамутов В. К. Компетенция государственнных органов в решении хозяйственных вопросов промышленности. — М., 1964.

 43. Міжнародний комерційний арбітраж: Закони України, міжнародні конвенції. Інкотермс. — Вид-во ТПП України, 1995.

 44. Міжнародний торговий арбітраж і законодавство та практика різних країн. — К.: Таксон, 1998.

 45. Побирченко И. Г. Советский арбитражный процесс. — К., 1997.

 46. Побирченко И. Г. Рассмотрение дел в государственном арбитраже. — М., 1961.

 47. Практика международного коммерческого арбитражного суда: Научно-практический комментарий / Сост. М. Г. Розенберг. — М., 1998.

 48. Притика Д. М. Арбітражний суд: проблеми організації і діяльності. — К.: Оріяни, 2000.

 49. Притика Д. М. Арбітражні суди в Україні: історичний нарис та перспективи розвитку. — К.: Ін-юре, 1998.

 50. Притика Д. М., Тітов М. І. Арбітражний процес: законодавство та практика застосування: Навч. посібник. — Харків: Консум, 1999. — Ч. 1.

 51. Притика Д. М., Тітов М. І., Щербина В. С. та ін. Арбітражний процес: Навч. посібник. — Харків: Консум, 1999. — Ч. 2.

 52. Радченко М. Ю. Арбитражные споры: Справочник практикующего юриста. — М.: Новый юрист, 1998.

 53. Разрешение хозяйственных споров. Практика арбитражных судов Украины: Сборник документов. — К.: Блиц-Информ, 1996.

 54. Розенберг Л. А. Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже. — Рига, 1981.

 55. Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключений. Разрешение споров. — М.: Книжный мир, 1998.

 56. Розенберг М. Г. Международный договор и иностранное право в практике международного коммерческого арбитражного суда. — М.: Статут, 1998.

 57. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України // Правовісник. — 1998. — № 1.

 58. Роїна О. М. Арбітраж. Збірник процесуальних документів. — К.: СПЛАЙН, 1999.

 59. Справочник по подготовке к рассмотрению дел в арбитражном суде / Под ред. Е. В. Полежаева. — Новосибирск, 1995.

 60. Тараненко В. Ф. Подготовка и рассмотрение дел в государственном арбитраже. — М., 1979.

 61. Тараненко В. Ф. Принципы арбитражного процесса. — М., 1978.

 62. Третейський суд: Законодательство, практика, комментарий / Сост. Е. А. Виноградова. — М.: Информ, 1997.

 63. Фалькович М. С. Предъявление иска в государственный арбитраж. — М., 1971.

 64. Фурсов Д. А. Подготовка дела к судебному разбирательству: Пособие для судей арбитражных судов. — М.: ИНФРА, 1997.

 65. Цират Г. А., Цират А. В. Международный арбитраж как способ разрешения внешнеэкономических споров. — К.: Довіра, 1997.

Схожі:

Література Нормативні акти iconДипломної роботи: «Управління фінансовими ресурсами підприємства»
Вихідні дані до дипломної роботи: законодавчі та нормативні акти з врегулювання фінансово-господарської діяльності підприємств в...
Література Нормативні акти iconЗатверджено
Основні нормативні акти, якими визначається правовий статус державного службовця
Література Нормативні акти iconПлан Список використаної літератури 1 Нормативні акти 1
Конституція України //Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 28 червня 1996 року
Література Нормативні акти iconКонтрольна робота
Основними джерелами господарського права є саме закони та інші нормативні акти. Такі форми права, як звичай, судовий прецедент у...
Література Нормативні акти iconДо бропільська міська цбс методико-бібліографічний відділ
Сайт Міністерства екології та природних ресурсів України пропонує нормативні акти Мінприроди, Червону І зелену книги України (можна...
Література Нормативні акти iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Організацією об’єднаних націй Роком мікрокредитування, що привернуло увагу законодавців та урядів багатьох країн світу до проблем...
Література Нормативні акти iconЗаконодавчі та нормативні акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності
Наказ про організацію охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі
Література Нормативні акти iconЛекція. Кодифікована правова система: структура та практичні аспекти
Відомчі нормативно-правові акти та нормативно-правові акти місцевих органів влади
Література Нормативні акти iconДипломна робота. Тема: “Митне оподаткування та його вплив на діяльність підприємств”
Теоретичну основу дослідження складають нормативні документи: Конституція України, Закони України, Укази Президента, Постанови Верховної...
Література Нормативні акти iconДавньоруська література література Київської Русі
Література Київської Русі є спільною для трьох братніх східнослов’янських народів російського, українського І білоруського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка