Кодексом України. Ст. 164 Сімейного кодексу України
Скачати 61.85 Kb.
НазваКодексом України. Ст. 164 Сімейного кодексу України
Дата конвертації22.03.2013
Розмір61.85 Kb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Право > Кодекс
Сімейний кодекс України про позбавлення батьківських прав
Здійснення батьками своїх прав та виконання обов’язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.

Позбавлення батьківських прав батьків є крайнім заходом. І все ж, якщо права та інтереси дитини порушуються батьками, потрібно керуватись Сімейним кодексом України.
Ст.164 Сімейного кодексу України

Підстави для позбавлення батьківських прав

 1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона (він):

 1. не забрали дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

 2. ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;

 3. жорстоко поводяться з дитиною;

 4. є хронічними алкоголіками або наркоманами;

 5. вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва.

 1. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав , встановлених пунктами 2,4,5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття.

 2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей, або когось із них.

 3. Якщо суд при розгляді про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки злочину, він порушує кримінальну справу.

 4. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

Ст.165 Сімейного кодексу України

Особи, які право звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав

 1. Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опікуни та піклування, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Ст.166 Сімейного кодексу України

Правові наслідки позбавлення батьківських прав
1. Особа, позбавлена батьківських прав:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які

вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.
^ 2. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини.
Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів на дитину.

^ Ст. 167 СК України передбачено питання влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав. Зокрема, якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських прав, суд вирішує питання про можливість їхнього подальшого проживання в одному житловому приміщенні, і може постановити рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, з житлового приміщення, у якому він проживає з дитиною, якщо буде встановлено, що він має інше житло, у яке може поселитися, або постановити рішення про примусовий поділ житла чи його примусовий обмін.

Також дитина за бажанням другого з батьків може бути передана йому, в протилежному випадку переважне право перед іншими особами на передання їм дитини мають, за їхньою заявою, баба та дід, повнолітні брати та сестри, інші родичі дитини, мачуха, вітчим. Якщо ж дитина і їм не може бути передана, то вона передається на опікування органу опіки та піклування.
^ Ст. 168 СК України передбачено, що мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду із заявою про надання їм права на побачення з дитиною. Суд може дозволити разові, періодичні побачення з дитиною, якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров'ю та моральному вихованню, за умови присутності іншої особи.

Законом окремо обумовлено, що дитина, яка була передана родичам, мачусі, вітчиму, органові опіки та піклування, зберігає право на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала, і може у будь-який час повернутися до нього

^ Зважаючи на те, що позбавлення батьківських прав є крайнім заходом, суд може у виняткових випадках при доведеності винної поведінки когось із батьків або їх обох з урахуванням її характеру, особи батька і матері, а також інших конкретних обставин справи відмовити в задоволенні позову про позбавлення цих прав, попередивши відповідача про необхідність змінити ставлення до виховання дитини (дітей) і поклавши на органи опіки та піклування контроль за виконанням ним батьківських обов'язків.

Ухвалюючи таке рішення, суд вправі вирішити питання про відібрання дитини у відповідача і передачу органам опіки та піклування (якщо цього потребують її інтереси), не визначаючи при цьому конкретного закладу.

Дитина також в разі відібрання може бути передана другому з батьків, бабі, дідові, іншим родичам - за їх бажанням. Якщо відпадуть причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, суд за заявою батьків може постановити рішення про повернення їм дитини.

^ Ст. 169 СК України встановлено, що мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав, проте останнє неможливе, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом, а також якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

Під час розгляду справи про поновлення батьківських прав суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, - в тому числі беручи до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина, - і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини.

У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторне звернення із таким позовом можливе лише після спливу одного року з часу набрання чинності рішенням суду про зазначену відмову.

При розгляді судом спорів щодо позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, обов'язковою є участь органу опіки та піклування, котрий подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи.

Суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини.

Дитина, яка може висловити свою думку, також може бути вислухана при вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, однак суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси.

^ Позбавлення батьківських прав батьків
Існуючий механізм спонукання батьків до виконання своїх обов’язків, особливо того з них, який залишив сім’ю при розлученні, далекий від досконалості, тому частіше зводиться до примусового стягнення аліментів на утримання дітей. Та й ці заходи не завжди виявляються ефективними через неплатоспроможність горе-батьків.

Інколи той з батьків, з яким залишились діти після розірвання шлюбу (частіше ними бувають матері), приймають рішення про позбавлення іншого батьківських прав.

Така процедура повинна здійснюватись тільки в судовому порядку.

Позитивне рішення може бути винесено за умови, якщо буде встановлено, що батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дітей, у тому числі при відмові без поважних причин взяти дитину з пологового будинку (відділення) та інших дитячих лікувально-профілактичних і навчально-виховних закладів, або зловживають своїми батьківськими правами, жорстоко поводяться з дітьми, шкідливо впливають на дітей своєю поведінкою, а також якщо батьки є хронічними алкоголіками або наркоманами.

Якщо щодо таких обставин наявні відповідні докази, можна звертатися до суду, пам’ятаючи, що справи про позбавлення батьківських прав розглядаються за заявою державних або громадських організацій, одного з батьків або опікуна (піклувальника) дитини, а також за позовом прокурора.

При розгляді справ про позбавлення батьківських прав необхідним є подання письмового висновку органів опіки і піклування, а також участь у судовому засіданні представника цього органу і прокурора.

Після того, як наберуть чинності рішення суду, батьки, позбавлені батьківських прав, втрачають всі права, що грунтуються на факті спорідненості з дитиною, відносно якої вони позбавлені прав, у тому числі права вимагати від неї в майбутньому обов’язку з їх утримання.

Позбавлення батьківських прав не звільняє батьків від обов’язку з утримання дітей.

Схожі:

Кодексом України. Ст. 164 Сімейного кодексу України iconЛозівська міська рада харківської області
Сімейного кодексу України: Ст. 150 (обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини); Ст. 155 (здійснення батьківських прав та...
Кодексом України. Ст. 164 Сімейного кодексу України iconВсі особисті дані справжніх осіб змінено
Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 4, 5 ст. 19 Сімейного кодексу України, ст. 27, ст. 31, ч. 1, 2 ст. 35, ст. 36 Цивільного процесуального...
Кодексом України. Ст. 164 Сімейного кодексу України iconЗакон україни
Конституції України, Сімейного кодексу України, законів України «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», цього та інших...
Кодексом України. Ст. 164 Сімейного кодексу України iconВеликобурлуцька районна державна адміністрація харківської області розпорядження
Сімейного кодексу України, статтею 11 Закону України «Про організаційно-правове забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей,...
Кодексом України. Ст. 164 Сімейного кодексу України iconКримінальна відповідальність за деякі злочини
За Кримінальним кодексом України крадіжка є злочином проти власності І це питання регулюється ст. 185. Відповідальність за дрібне...
Кодексом України. Ст. 164 Сімейного кодексу України icon1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства...
Земельним кодексом I законами України, ґрунтується на принципах добровільного членства, поєднані особистих, колективних I державних...
Кодексом України. Ст. 164 Сімейного кодексу України iconЗаконів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про
Ця Інструкція розроблена відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 )
Кодексом України. Ст. 164 Сімейного кодексу України iconПроект
На підставі статті 10 Податкового кодексу України та ст Закону України «Про внесення мін до Податкового кодексу України та деяких...
Кодексом України. Ст. 164 Сімейного кодексу України iconШостого скликання
На підставі статті 10 Податкового кодексу України та ст. 293 Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких...
Кодексом України. Ст. 164 Сімейного кодексу України iconСільський голова                                    В. М. Дяченко
Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України від 21. 05. 1997 р. №280/97-вр «Про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка