Вступ актуальність теми курсової роботи
Скачати 38.17 Kb.
НазваВступ актуальність теми курсової роботи
Дата конвертації22.03.2013
Розмір38.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи. Україна має досить високий науково-технічний потенціал. Однак, у даний час її науково - технологічний рівень характеризується істотним розривом між потенційними можливостями науки, що накопичила величезний запас оригінальних розробок, і реальними можливостями бізнесу і держави щодо їх реалізації у промисловому виробництві. Такий стан справ означає, що Україна як і раніше зорієнтована на використання знань у правовому режимі, властивому індустріальному суспільству. Дотепер відносини, які опосередковують передачу технологій в умовах ринкових відносин, оформляються договорами, зразки яких були розроблені ще за часів СРСР стосовно до планової економіки. Це договір на проведення науково - дослідних, дослідно - конструкторських і технологічних робіт і типовий договір на передачу підприємствами й організаціями своїх науково - технічних досягнень іншим підприємствам і організаціям та надання їм допомоги у використанні запозиченого передового досвіду. Для завоювання більш високого місця у світовому співтоваристві. Україні необхідно перейти на застосування та передачу знань (технологій) у новому правовому режимі, який притаманний постіндустріальному суспільству та сформувати власну методику діяльності співпраці з іноземними державами щодо технологій.

^ Мета дослідження - визначити механізм правового регулювання майнових відносин, які виникають при передачі технології як вкладу в просте товариство, а також одержання науково обгрунтованих і достовірних результатів - положень, висновків і рекомендацій, придатних для використання як у навчанні, так і на практиці.

Завданням які потрібно вирішити для досягнення посталеної мети є:

  1. з’ясування поняття «просте товариство» як об’єкта цивільного права;

  2. окреслення цивільних майнових відносин, що виникають між учасниками простого товариства при внесенні до нього вкладу у вигляді технології;

  3. вивчення правового характеру вкладу в просте товариство;

  4. дослідження використання технології на сучасному етапі;

  5. визначення правового захисту інтелектуальної власності;

  6. встановлення особливості міжнародної передачі технологій;

Об'єктом цього дослідження є технологія як атрибут індустріального і постіндустріального суспільства суспільні відносини, що стосуються використання технологій на сучасному етапі світового розвитку та укладення угод про їх застосування, договори у галузі передачі технологій, норми чинного законодавства, права та обов’язки суб’єктів і предмет вкладу в простому товаристві, а також концептуальні положення науки цивільного права з проблем, що виникли в ході дослідження.

Предметом дослідження є: професійні та інші знання у вигляді інформаційних ресурсів як об’єкт цивільного права, що «розкомплектовується» на окремі елементи - знання у вигляді: прав на об’єкти інтелектуальної власності, і прав на інформацію, у тому числі на конфіденційну і «ноу - хау»; передача у просте товариство знань у вигляді вкладу як майна, і пов’язані з цим фактом цивільні майнові правовідносини.

Дослідження теми обумовлена також станом її розробленості на базі національного законодавства. Вітчизняні наукові дослідження, Ю.М. Капіци, В.М. Крижної, І.А. Сіренка, О.А.Чобота, також теоретичну основу дослідження склали положення і висновки, сформульовані в теоретичних розробках відомих учених - юристів, разом з вітчизняними і зарубіжні, зокрема: Азімова Ч.Н., Алексєєва С.С., Бакастова В.М., Бессонової А.П., Бобрової Д.В., Богуславського М.М., Вавіна М.Г., Варул В.А.,та інші.

Дана курсова робота написана таким чином, щоб максимально повно визначити всю сутність даної теми. У ній розкриваються такі питання як: сутність та види технології; технологічний процес та його класифікація; сутність виробничого процесу та його класифікація; виробнича операція та її види; планування виробничого процессу; основи розроблення технологічного процессу; організаційні типи виробництва.

Як відомо, структура товарообігу високорозвинених країн як усередині країни, так і за кордоном характеризується великою питомою вагою наукомісткої продукції, заснованої на так званих «високих технологіях». Ринковий попит та пропозиція на такі технології неухильно зростають. Від формули торгівлі «сировина + устаткування + послуги + знання» високорозвинені країни перейшли до торгівлі за формулою – «знання + послуги + устаткування + сировина», що рівнозначно терміну «торгівля технологіями». У міжнародній практиці вона іменується як «передача технологій»

На жаль, в Україні досі не сформований інститут права, безпосередньо пов’язаний із введенням у цивільний (комерційний) оборот технології як товару. Мається на увазі відсутність спеціального інституту, що містив би комплекс правових норм, які регулюють різнорідні за юридичною природою відносини, зв’язані з передачею технологій як товару усередині країни, у тому числі і передачу їх як вкладу в прості товариства, господарчі товариства. При формуванні такого інституту права варто орієнтуватися на основні положення проекту «Міжнародного кодексу поведінки в галузі передачі технологій». Тому ця курсова робота допомагає усвідомити всю важливість технологічних процесів та їх вплив на виробництво. Адже саме виробництво і є головним фактором у розвитку економіки країни в цілому.

Схожі:

Вступ актуальність теми курсової роботи icon«Попроцесний метод калькулювання собівартості продукції»
В цьому І проявляється актуальність даної теми. Мета курсової роботи розглянути порядок формування собівартості продукції за допомогою...
Вступ актуальність теми курсової роботи iconТема курсової роботи: Ніндзя – шпигуни середньовічної Японії Зміст
Актуальність даної теми обумовлюється тим що в останні десятиліття чітко простежується інтерес до культури та способу життя країн...
Вступ актуальність теми курсової роботи iconКурсової роботи
Деу-ек-1сп денної форми навчання факультету Економічних, управлінських та освітніх технологій спеціальності 01010430 «Професійне...
Вступ актуальність теми курсової роботи iconІванов Ю. Ф. Кримінологія. Навч посіб. / Ю. Ф.Іванов, О. М. Джужа 2-ге вид., доповн та перероб
При цьому стають більш видимими й конк­ретні причини злочинів, умови їх скоєння, що має не тільки пізнавальне значення, але І слугує...
Вступ актуальність теми курсової роботи iconКурсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт...
Цивільного та сімейного права України або пов’язана з його професійною діяльності. Самовільна зміна теми курсової роботи без дозволу...
Вступ актуальність теми курсової роботи iconКурсової роботи
Вступ
Вступ актуальність теми курсової роботи iconКурсової роботи
Вступ
Вступ актуальність теми курсової роботи iconКурсової роботи
Вступ
Вступ актуальність теми курсової роботи iconВступ актуальність теми
Відтак, особливої актуальності набуває проблема подальшого вдосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів хлібопекарських...
Вступ актуальність теми курсової роботи iconКурсової роботи „Українська діаспора”
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка