Кабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 Київ Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності
Скачати 278.53 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 Київ Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності
Сторінка1/3
Дата конвертації22.03.2013
Розмір278.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 вересня 1998 р. N 1482
Київ
Про передачу об'єктів права державної

та комунальної власності
Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Кабінету Міністрів України

 від 24 травня 1999 року N 887,

 від 13 березня 2002 року N 290
Відповідно до пункту 5 статті 116 Конституції України і Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності і Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність (додаються).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 червня 1996 р. N 678 "Про порядок передачі державного майна" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 377).


 


 


Прем'єр-міністр України


^ В. ПУСТОВОЙТЕНКОІнд. 25
 


 


 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 1998 р. N 1482 Положення втратило чинність в частині передачі

 акцій (часток, паїв), що належать державі у

 статутних фондах господарських товариств

 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України

 від 24 травня 1999 року N 887)
ПОЛОЖЕННЯ

 про порядок передачі об'єктів права державної власності
1. Це Положення визначає порядок безоплатної передачі об'єктів права державної власності із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, об'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності (далі - органи, уповноважені управляти державним майном), Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування (далі - самоврядні організації), до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій.
(пункт 1 в редакції постанови Кабінету

 Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290)
2. Об'єктами передачі згідно з цим Положенням є:
а) цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі - підприємства), крім об'єктів, визначених підпунктом "д" цього пункту. Структурний підрозділ підприємства може бути об'єктом передачі після виділення його в установленому порядку в цілісний майновий комплекс на підставі розподільного балансу;
б) нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, а також нежитлові приміщення після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об'єкт) на підставі складання в установленому порядку розподільного балансу за умови обов'язкового наступного укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому розташовані ці приміщення, угоди про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової території);
в) акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств (крім передачі акцій державним органам приватизації засновниками відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації);
г) державне майно, що не увійшло до статутного фонду господарських товариств, створених у процесі приватизації, корпоратизації;
д) цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію;
е) інше окреме індивідуально визначене майно підприємств (крім нерухомого).
3. Ініціатива щодо передачі об'єктів права державної власності може виходити відповідно від органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій.
4. Передача об'єктів права державної власності здійснюється за рішенням:
а) Кабінету Міністрів України - щодо об'єктів, визначених підпунктами "а" і "в" пункту 2 цього Положення;
б) органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном і Фондом державного майна - щодо об'єктів, визначених підпунктом "б" пункту 2 цього Положення;
(підпункт "б" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290)
в) засновника господарського товариства та органу, уповноваженого управляти державним майном, який приймає майно, за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном і Фондом державного майна - щодо об'єктів, визначених підпунктом "г" пункту 2 цього Положення;
г) органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядних організацій та Фонду державного майна - щодо об'єктів, визначених підпунктами "д" та "е" пункту 2 цього Положення.
(підпункт "г" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290)
Передача об'єктів права державної власності від одного підприємства іншому, що належать до сфери управління одного і того ж органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, здійснюється на підставі рішення цього органу або самоврядної організації.
5. Пропозиції щодо передачі об'єктів права державної власності, яка здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погоджуються ініціатором передачі з:
відповідним органом, уповноваженим управляти державним майном, або самоврядною організацією;
Антимонопольним комітетом - шляхом отримання дозволу на зазначену передачу у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;
(пункт 5 доповнено абзацом третім згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290,

 у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати

 відповідно абзацами четвертим - шостим)
підприємством - у разі передачі закріпленого за ним майна;
трудовим колективом підприємства - у разі передачі об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів цього підприємства. Згода трудового колективу підприємства подається у формі виписки з протоколу загальних зборів (конференції представників).
У разі недосягнення згоди між сторонами, що передають і приймають об'єкти передачі, або з іншими сторонами, що погоджують передачу об'єктів, спільним рішенням цих сторін може створюватися тимчасова узгоджувальна робоча група для опрацювання взаємоприйнятних рішень та визначення у разі потреби додаткових умов запропонованої передачі. Якщо виконання зазначених додаткових умов передачі залежить від органу, не задіяного раніше у процесі передачі, ініціатор передачі погоджує додаткові умови з цим органом.
6. Якщо передача здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, пропозиції, погоджені відповідно до вимог пункту 5 цього Положення, подаються ініціатором такої передачі до Мінекономіки.
У пропозиціях зазначається:
найменування підприємства, його юридична адреса, найменування органу, який здійснює повноваження з управління зазначеним державним майном, стан приватизації (корпоратизації) підприємства;
(абзац третій пункту 6 в редакції постанови

 Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290)
у разі передачі акцій (часток, паїв), що належать державі у майні господарських товариств, - дані про уповноважену особу (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи, найменування і юридична адреса - для юридичної особи), що здійснює управління зазначеними акціями, частками, паями, дата укладення та термін дії договору на управління цими акціями, частками, паями.
До пропозицій додаються:
нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства і свідоцтва про його державну реєстрацію;
засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за останній календарний рік та на останню звітну дату;
бізнес-план або економічне обґрунтування (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного використання державного майна, що є об'єктом передачі.
У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним вимогам, Мінекономіки у місячний термін:
а) повідомляє про це ініціатора передачі;
б) відмовляє в передачі, якщо:
функціональне призначення об'єкта передачі не відповідає завданням, покладеним на орган, уповноважений управляти державним майном, до сфери управління якого пропонується передати майно;
суб'єкт господарської діяльності визнано банкрутом за рішенням господарського суду або його майно перебуває у податковій заставі;
об'єкт передачі потребує неадекватних очікуваному економічному ефекту видатків з державного бюджету.
(абзац п'ятий замінено абзацами п'ятим - чотирнадцятим згідно

 з постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290,

 у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятнадцятим)
Мінекономіки на підставі узгоджених пропозицій, внесених із дотриманням вимог цього Положення, готує і у місячний термін подає за погодженням з Мінфіном, Фондом державного майна та Держкомстатом проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України.
7. Якщо передача здійснюється за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, пропозиції щодо передачі (крім випадків передачі майна у зв'язку з прийняттям або скасуванням рішення про приватизацію) погоджуються відповідно до пункту 5 цього Положення, а також з Мінекономіки, Мінфіном та Фондом державного майна.
(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290)
У пропозиціях зазначаються: назва майна, його місцезнаходження, найменування та місцезнаходження підприємства-балансоутримувача, найменування органу, що здійснює функції з управління майном підприємства.
Абзац третій пункту 7 виключено
 (згідно з постановою Кабінету

 Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290)
8. Передача об'єктів права державної власності здійснюється комісією з питань передачі об'єктів, до складу якої входять:
представники органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, які приймають та передають державне майно, місцевого органу виконавчої влади, фінансового органу, підприємства, представницького органу трудового колективу підприємства в особі профспілкового комітету (або іншого органу, який представляє інтереси трудового колективу) і трудового колективу підприємства, майно якого підлягає передачі, - у разі передачі підприємств та нерухомого майна;
представники органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, які приймають та передають державне майно, державного органу приватизації і уповноважена особа, яка здійснює в установленому порядку управління акціями (частками, паями), що належать державі у майні господарського товариства, - у разі передачі цих акцій (часток, паїв);
представники органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, які приймають та передають державне майно, підприємства і його трудового колективу - у разі передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого).
У разі передачі орендованого майна до складу комісії з питань передачі об'єктів додатково включаються представники орендодавця і орендаря.
9. Комісію з питань передачі об'єктів створює та призначає її голову орган, уповноважений управляти державним майном, або самоврядна організація, які приймають державне майно.
Комісію очолює:
заступник керівника органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації - якщо передача об'єктів здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України;
керівник структурного підрозділу органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації - якщо передача об'єктів здійснюється за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації.
Орган, який створює комісію з питань передачі об'єктів, у триденний термін з дня прийняття рішення про передачу об'єктів повідомляє відповідні підприємства, установи і організації про визначення кандидатур до складу комісії.
Відповідні підприємства, установи і організації зобов'язані у п'ятиденний термін з дня отримання повідомлення делегувати до складу комісії своїх представників. Якщо у зазначений термін вони не делегували своїх представників, орган, який створює комісію, має право затвердити склад комісії без цих представників. При цьому участь представників від сторін, що приймають і передають об'єкт, обов'язкова.
Передача майна здійснюється в місячний термін з дня прийняття рішення про передачу.
10. Передача оформляється актом приймання-передачі за формою згідно з додатком до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність, затвердженого цією постановою. Акт складається у чотирьох примірниках, підписується головою і членами комісії та затверджується органом, який створив комісію. Право на управління об'єктом передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.
До акта приймання-передачі підприємства додаються:
нотаріально засвідчені копії статуту підприємства (положення) і свідоцтва про його державну реєстрацію;
контракт з керівником підприємства;
договір оренди цілісного майнового комплексу;
договори найму (оренди) нежитлових приміщень;
бухгалтерський баланс, складений на останню звітну дату, з відміткою органу державної податкової служби про його прийняття.
До акта приймання-передачі акцій (часток, паїв), що належать державі у майні господарських товариств, додаються:
нотаріально засвідчені копії статуту, установчого договору товариства і свідоцтва про його державну реєстрацію;
бухгалтерські баланси на дату складання акта оцінки цілісного майнового комплексу і на останню звітну дату;
сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій акціонерного товариства (документ, що засвідчує право власності на частку, пай у майні господарського товариства) або акції;
договір з уповноваженою особою, що здійснює управління державними акціями (частками, паями) у майні господарських товариств.
До акта приймання-передачі об'єктів, визначених підпунктами "б", "г" і "е" пункту 2 цього Положення, додаються:
виписка з бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату, про вартість об'єкта передачі;
проектно-кошторисна документація - у разі передачі об'єктів незавершеного будівництва;
договори найму (оренди) нежитлових приміщень.
11. Органи, до сфери управління яких передано державне майно, визначене у підпункті "а" пункту 2 цього Положення, зобов'язані у двотижневий термін з дня затвердження акта приймання-передачі повідомити про таку передачу органи державної статистики, державної податкової служби, фінансові органи і Мінекономіки, а у разі передачі нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна у цей же термін закріпити своїм наказом зазначене майно за відповідним підприємством (організацією) на праві повного господарського відання (оперативного управління).
(пункт 11 в редакції постанови Кабінету

 Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290)
12. У разі передачі об'єктів, визначених підпунктом "д" пункту 2 цього Положення, державний орган приватизації у п'ятиденний термін після прийняття рішення про приватизацію державного майна підприємства повідомляє про це відповідний орган, уповноважений управляти державним майном, а також місцевий орган виконавчої влади.
Орган, уповноважений управляти державним майном, у тижневий термін з дня отримання зазначеного повідомлення приймає рішення про передачу майна підприємства у зв'язку з прийняттям рішення про його приватизацію в управління державному органу приватизації та повідомляє орган приватизації про кандидатури до складу комісії з питань передачі об'єкта.
Державний орган приватизації у п'ятиденний термін затверджує склад комісії з питань передачі об'єкта і призначає свого представника головою комісії. До складу комісії включаються представники органу, уповноваженого управляти державним майном, підприємства і органу приватизації.
Передача майна здійснюється в місячний термін з дня прийняття рішення про приватизацію.
До акта приймання-передачі майна державного підприємства у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію додаються:
нотаріально засвідчені копії статуту підприємства і свідоцтва про його державну реєстрацію;
контракт з керівником підприємства;
бухгалтерський баланс, складений на останню звітну дату, з відміткою органу державної податкової служби про його прийняття;
перелік майна, яке згідно із законодавством не включається до статутного фонду об'єкта приватизації;
інші документи за визначенням комісії з питань передачі об'єкта.
Державний орган приватизації, який прийняв в управління майно підприємства, разом з органом, уповноваженим управляти майном, який передав зазначене майно, зобов'язані в місячний термін після реєстрації статуту відкритого акціонерного товариства визначити порядок подальшого ефективного використання державного майна, яке не увійшло до статутного фонду господарського товариства.
13. У разі скасування державним органом приватизації рішення про приватизацію цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, визначених підпунктом "д" пункту 2 цього Положення, державний орган приватизації у тижневий термін повідомляє про це місцевий орган виконавчої влади та відповідний орган, уповноважений управляти державним майном, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював функції з управління цим майном, та делегує кандидатуру до складу комісії з питань передачі об'єкта.
Орган, уповноважений управляти державним майном, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював функції з управління державним майном, у тижневий термін з дня отримання зазначеного повідомлення приймає рішення про прийняття майна підприємства до сфери свого управління, утворює комісію з питань передачі об'єкта і призначає голову комісії.
Передача майна здійснюється у місячний термін з дня скасування рішення про приватизацію.
До акта приймання-передачі зазначених об'єктів додаються документи, визначені абзацами шостим - десятим пункту 12 цього Положення.
(Положення доповнено пунктом 13 згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290) 
 


 


 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 1998 р. N 1482

  1   2   3

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 Київ Про передачу об\Кабінет міністрів україни постанова від 7 вересня 1998 р. N 1388
Затвердити Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих
Кабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 Київ Про передачу об\Кабінет міністрів україни постанова від 16 вересня 2009 р. N 976...
Відповідно до статті 89 Лісового кодексу України ( 3852-12 ), статей 39 І 40 Закону України "Про мисливське господарство та полювання"...
Кабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 Київ Про передачу об\Кабінет міністрів україни постанова від 27 серпня 2010 р. №796
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти,...
Кабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 Київ Про передачу об\Україна вознесенська районна рада миколаївської області
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», згідно з пунктом 32 частини першої статті 43 та...
Кабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 Київ Про передачу об\М. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності
З метою вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 Київ Про передачу об\Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ...
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 Київ Про передачу об\Кабінет міністрів україни постанова
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. №1240 “Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний...
Кабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 Київ Про передачу об\Кабінет міністрів україни постанова від 10 вересня 2003 р n 1440...
Відповідно до статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" Кабінет Міністрів...
Кабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 Київ Про передачу об\Кабінет міністрів україни постанова від 9 червня 1997 р. N 574 Київ...
Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 Київ Про передачу об\Кабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ...
На виконання Указу Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка